1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
1/7/20215,000090734.010721.075148.Ung ho MS 2021 172 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
1/7/202110,000IBVCB.1224468856.UNG HO MS 2021 172 BE DUC.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/202110,000IBVCB.1224465727.UNG HO MS 2021 170 TRAN TUAN HUNG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/202110,000IBVCB.1224464893.UNG HO MS 2021 171 BE TUAN NAM.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/202110,000MBVCB.1223863815.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.172.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/202110,000MBVCB.1223188772.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.171.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/202110,000MBVCB.1223188513.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.170.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/202110,000MBVCB.1223188311.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.169.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/202110,000MBVCB.1223188086.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.168.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/202110,000MBVCB.1223187218.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.167.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/202110,000MBVCB.1223187039.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.166.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/202120,000MBVCB.1224243817.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.171(be tuan nam).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/202120,000MBVCB.1224235704.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.172(be vo van duc).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/202120,000Ung ho NCHCCCL - Nguyen Quynh - 0918556498
1/7/202120,000MBVCB.1223317630.Ung ho NCHCCCL .CT tu 0361000328593 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/202120,000082530.010721.074056.VU THI HOAI ung ho NCHCCCL thang 7 nam 2021
1/7/202150,000855828.010721.201935.ms2021.172 be vo van duc
1/7/202150,000526185.010721.142409.Vietcombank;0011002643148;PHAM VAN TUAN chuyen khoan ung ho MS 2021 172
1/7/202150,000397551.010721.135422.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021172 be Vo Van Duc
1/7/202150,000564376.010721.132943.ung ho 2021 168 Ta Xuan Truong
1/7/202150,000IBVCB.1223886230.Giup ma so 2021 172 be Vo Van Duc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/202150,000396212.010721.114651.Ung ho quy NCHCCCL - Thuy Ha - 0983464090 FT21182708825828
1/7/202150,000859834.010721.104555.Ung ho ms 2021172 Be VO VAN DUC
1/7/202150,000529963.010721.102311.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
1/7/202150,000660046.010721.092408.ung ho 2021.172 Vo Van Duc
1/7/202150,000436751.010721.090429.MS 2021.172 (be Vo Van Duc)
1/7/202150,000056047.010721.064926.Ung ho MS 2021 172 be Vo Van Duc
1/7/202150,000359033.010721.062638.ung ho MS 2021 172 be vo van duc CK bao vietnamnet
1/7/202150,000MBVCB.1223248866.ung ho : Ms 2021.172 ( be Vo Van Duc).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/202150,000MBVCB.1223236053.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.172 (chau Vo Van Duc)Vietnamnet 01/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/202150,000791593.010721.052923.NCHCCCL CHAU MINH HANG 305 Ung ho chuong trinh
1/7/202160,000SHGD:10000788.DD:210701.BO:DO BUI UYEN NHI.Remark:995221070152327 ung ho MS 2021.172
1/7/202160,000205244.010721.085533.Be Nguyen Dang quan nho ung ho MS 2021.172 FT21182183565486
1/7/202168,000MBVCB.1223453070.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/202170,000903627.010721.135020.MS 2021.172 be vo van duc
1/7/202180,000137077.010721.083535.Ung ho ma so MS 2021 172 be Vo Van Duc
1/7/2021100,000MBVCB.1224886078.Ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021100,000907302.010721.212005.Ung ho MS 2021.171 be Tuan Nam
1/7/2021100,000904980.010721.211718.Ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/2021100,000MBVCB.1224723065.MS 2021.172 (be vo van duc).CT tu 0281000475850 HUYNH VAN NGO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021100,000908390.010721.194303.Uh chi Nguyen Thi Ngu xom 4 Hoa Hai Huong Khe Ha Tinh FT21182336041471
1/7/2021100,000MBVCB.1224583865.MS 2021.172.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021100,000753535.010721.182346.Ung ho MS 2021.171 be Tuan Nam
1/7/2021100,000369388.010721.180715.MS 2021.172 BE VO VAN DUC-010721-18:09:55 369388
1/7/2021100,000043983.010721.165523.IBFT Ung ho chu ong trinh nchcccl
1/7/2021100,000989021.010721.151928.nguyen duc viet ung ho ms 2021.172 vo van duc
1/7/2021100,000596389.010721.151624.Ung ho MS 2021.172 FT21182500400520
1/7/2021100,000MBVCB.1224056232.ung ho ms2021.172(vo van duc).CT tu 0221002631989 NGUYEN THI THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021100,000743430.010721.141936.T ung ho be Vo van Duc MS 2021.172
1/7/2021100,000619347.010721.141503.Ung ho MS 2021 172
1/7/2021100,000577701.010721.134208.ung ho ms 2021 172 be vo van duc
1/7/2021100,000555765.010721.132038.Ung ho Be Vo Van Duc MS 2021 172
1/7/2021100,000549581.010721.131433.gui ms 2021 170 va 2021 171 va 2021 172
1/7/2021100,000454422.010721.124918.Ung ho MS 2021.172 be vo van duc FT21182702803820
1/7/2021100,000872476.010721.111951.Ung ho MS 2021172
1/7/2021100,000MBVCB.1223708746.ms 2021.172.CT tu 0141000742223 HOANG THE CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021100,000MBVCB.1223652704.ms 2021 171 be tuan nam.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021100,000MBVCB.1223653080.ung ho NCHCCCL Em chuc anh chi nhieu suc khoe de giup do dc nhieu gia dinh nua a.CT tu 0351001179015 NGUYEN THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021100,000MBVCB.1223650144.ms 2021 172 vo van duc.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021100,000MBVCB.1223646264.ms 2021 167 nguyen huyen thuong.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021100,000MBVCB.1223602751.ung ho MS 2021.173 (be Vo Van Duc).CT tu 0641000035370 NGUYEN HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021100,000MBVCB.1223574135.ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc) huyen Huong Khe, tinh Ha Tinh.CT tu 0021001395512 NGUYEN DUY HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021100,000842947.010721.100303.ung ho MS 2021 172 Be Vo van Duc
1/7/2021100,000146006.010721.092754.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 172 Vo Van Duc
1/7/2021100,000828601.010721.092442.La Kim Lien ung ho MS 2021 172 be Vo Van Duc
1/7/2021100,000118672.010721.082013.Vinh Nam ung ho ms 2021 172 be Vo Van Duc
1/7/2021100,000582642.010721.080810.DINH THI HUONG GIANG chuyen tien MS2021172
1/7/2021100,000411343.010721.080542.Ung ho NCHCCCL+To Thi Anh Nguyet+0918398 222
1/7/2021100,000062090.010721.080017.MS 2021 171 Be Tuan Nam
1/7/2021100,000061208.010721.075826.MS 2021 172 be Vo Van Duc
1/7/2021100,000204685.010721.074843.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.172(BE VO VAN DUC)-010721-07:48:20 204685
1/7/2021100,000137179.010721.062325.Ung ho MS 2021.172 - Be Vo Van Duc FT21182549078772
1/7/2021100,000992985.010721.055527.ung ho ms 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/2021150,000280686.010721.140035.Phan Thi Thanh Nhan chuyen tien ung ho MS 2001.172(be vo van Duc)
1/7/2021150,000IBVCB.1223636069.MS2921.172 Vo Van Duc.CT tu 0021000867738 MAI THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021150,000SHGD:10011667.DD:210701.BO:LANG THANH DIEN.Remark:MS 2021.172
1/7/2021150,000MBVCB.1223421099.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021150,000MBVCB.1223365674.Ung ho MS 2021.172 Vo Van Duc.CT tu 0011000671555 VU TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021197,800611802.010721.083558.ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/2021200,000MBVCB.1224865489.ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0011003460206 TRAN THANH HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021200,000200404.010721.213337.VU THI LE ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/2021200,000133394.010721.211351.ung ho MS 2021.172
1/7/2021200,000828503.010721.194714.ung ho ms 2021.172 vo van duc
1/7/2021200,000MBVCB.1224662621.Ung ho MS 2021.172( be Vo Van Duc).CT tu 0181003327199 BUI NGUYEN CHIET GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021200,000875457.010721.190900.Ung ho MS 2021.172 FT21182610230681
1/7/2021200,000672058.010721.170752.ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/2021200,000554437.010721.155844.ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc)
1/7/2021200,000MBVCB.1224046906.DUONG THUC MS 2021.172 (be Vo Van Duc) .CT tu 0181003336183 DUONG THUC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021200,000MBVCB.1223896783.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.170( Tran Tuan Hung).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021200,000413178.010721.120308.Ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc FT21182560001805
1/7/2021200,000MBVCB.1223801683.Ung ho MS 2021.172.CT tu 0691000381800 PHAM HOANG NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021200,000MBVCB.1223686810.Ms 2021.172.CT tu 0151000566558 HA NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021200,000948899.010721.105521.IBFT Ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/2021200,000204708.010721.105244.ung ho be Vo Van Duc
1/7/2021200,000MBVCB.1223656537.ms 2021.172.CT tu 0021002068576 LE NGOC CANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021200,000748729.010721.104334.ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/2021200,000MBVCB.1223622634.LE THI HONG LOAN chuyen tien ung ho MS 2021.172 (Be Vo van duc).CT tu 0951004194342 LE THI HONG LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021200,000143910.010721.101408.Ung ho MS 2021.172 (be vo van duc)
1/7/2021200,000MBVCB.1223549568.MS2021.170 tran tuan hung.CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021200,000MBVCB.1223547321.MS 2021.172 vo van duc.CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021200,000MBVCB.1223541030.Ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021200,000242688.010721.094605.Ung ho Ms 2021 172
1/7/2021200,000185663.010721.093451.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;2021 171 be Tuan Nam
1/7/2021200,000664363.010721.092841.ms 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/2021200,000126821.010721.092450.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho be Vo Van Duc ms 2021172
1/7/2021200,000065452.010721.091349.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho be duc MS 2021172
1/7/2021200,000MBVCB.1223449118.Trieu Mai Lan ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021200,000MBVCB.1223429188.MS 2021.172 ( be Vo Van Duc).CT tu 0201000652038 LE THI MY THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021200,000MBVCB.1223422932.MS 2021 172 be Vo Van Duc.CT tu 0031000693757 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021200,000912316.010721.084632.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;HOANG THI YEN chuyen khoan ung ho MS 2021 172
1/7/2021200,000MBVCB.1223393409.Ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0071000736769 DIEP HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021200,000616036.010721.083939.ung ho be Vo Van Duc MS 2021.172
1/7/2021200,000813279.010721.083859.Ung ho MS2021172 be vo van duc
1/7/2021200,000594075.010721.081253.ung ho MS2021.172
1/7/2021200,000MBVCB.1223331488.MS 2021.172.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021200,000202300.010721.072444.UNG HO MS : 2021.172( BE VO VAN DUC)-010721-07:27:10 202300
1/7/2021200,000240239.010721.071836.Ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/2021250,000MBVCB.1224121594.HO TAN THANH chuyen tien Ung ho MS 2021-172 (be Vo van Duc).CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021250,000IBVCB.1223177144.Ung ho MS 2021.171(be Tuan Nam).CT tu 0071004460526 VU HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021250,000IBVCB.1223176569.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0071004460526 VU HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021300,000815926.010721.221051.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ms 2021172 vo van duc nguyenhachuyenkhoan
1/7/2021300,000MBVCB.1224566483.Ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly + Lan Phuong + 0979497729.CT tu 0351001218448 NGUYEN THI LAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021300,000316833.010721.170334.UNG HO MS 2021.172 ( BE VO VAN DUC)- CHUC BE CHONG BINH PHUC
1/7/2021300,000MBVCB.1224293564.Ung ho MS 2021 171 Be Tuan Nam.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021300,000MBVCB.1224291506.Ung ho MS 2021 172 Vo Van Duc.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021300,000IBVCB.1224099591.Giup MS2021 172 be VO Van Duc.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021300,000MBVCB.1223957240.Ung ho NCHCCCL Tien Pham 0774752093.CT tu 1016294385 PHAM THI THUY TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021300,000MBVCB.1223894334.gui be Vo Van Duc. MS 2021.172.CT tu 0461000448587 TRAN THI HONG OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021300,000MBVCB.1223890644.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.172( be Vo Van Duc).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021300,000266340.010721.114850.UNG HO MS 2021.172 (BE VO VAN DUC)-010721-11:51:30 266340
1/7/2021300,000812978.010721.114618.MS 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/2021300,000377927.010721.113022.Ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc FT21182075536040
1/7/2021300,000IBVCB.1223743488.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.171 (Be Tuan Nam).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021300,000MBVCB.1223711318.MS 2021.172 (Be Vo Van Duc)-VO CHONG LOC PHUONG LONG AN UNG HO.CT tu 0071001125375 LUONG HUYNH TRUC PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021300,000774888.010721.110646.MS2021.172 Vo Van Duc
1/7/2021300,000253567.010721.110538.UNG HO MS 2021.172 (BE VO VAN DUC)-010721-11:09:08 253567
1/7/2021300,000334847.010721.105337.Ung ho ms 2021.172 chau vo van duc FT21182755063058
1/7/2021300,000869203.010721.105151.Chu Huong UH MS2021172 be VoVanDuc
1/7/2021300,000868666.010721.104827.Chu Huonh UH MS2021162 TruongVanTuan
1/7/2021300,000868268.010721.104614.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat UH MS2021167 MeConChiHa
1/7/2021300,000867733.010721.104303.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat UH MS2021167 NguyenHuyenThuong
1/7/2021300,000867221.010721.103945.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat UH MS2021171 be TuanNam
1/7/2021300,000MBVCB.1223641168.Ung ho MS 2021.172(be Vo Van Duc).CT tu 0011004163197 KIEU CONG TOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021300,000MBVCB.1223577658.NGUYEN HUU TAI chuyen tien ung ho MS 2021.172 (be VO VAN DUC).CT tu 0071001918366 NGUYEN HUU TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021300,000710525.010721.100939.Ung ho MS. 2021.171 be Tuan Nam
1/7/2021300,000MBVCB.1223575487.Ung ho be Duc MS 172.CT tu 0071000625625 TRAN THI VU THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021300,000691476.010721.095252.ung ho MS 2021.172 be VO VAN DUC
1/7/2021300,000MBVCB.1223483476.Ung ho MS 2001.172 (be VO VAN DUC).CT tu 1021488888 LE THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021300,000220954.010721.091215.Ung ho ma so 2021172 be V V Duc FT21182679025876
1/7/2021300,000249757.010721.091010.ung ho MS 2021. 172 be vo van duc
1/7/2021300,000MBVCB.1223392610.MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 1021000013892 LA VAN CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021300,000IBVCB.1223390391.MS 2021 172 be Vo Van Duc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021300,000616078.010721.083944.ung ho ms 2021.172 be vo van duc
1/7/2021300,000SHGD:10001708.DD:210701.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.171 be Tuan Nam
1/7/2021300,000175074.010721.081639.0904246998 ung ho ma so 2021.172 be Vo Van Duc FT21182034055518
1/7/2021300,000MBVCB.1223306839.Ong ba Khai Tam gui chau Vo Van Duc-ms 2021.172.CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021300,000157614.010721.074105.Ung ho MS 2021.172 FT21182010004966
1/7/2021300,000049714.010721.073324.Ung ho MS 2021 172 BE VO VAN DUC
1/7/2021300,000391438.010721.071119.ung ho ms 2021.172( Vo Van Duc)
1/7/2021350,000799347.010721.082449.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 172
1/7/2021500,000038238.010721.221413.098 2286879 ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc FT21183336500957
1/7/2021500,000MBVCB.1224890423.Ma so 2021 172? em Vo Van Duc.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021500,000MBVCB.1224650162.MS 2021.172 -Ung ho.CT tu 0011000057049 NGUYEN DIEU ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021500,000914793.010721.135155.Ung ho MS 2021 172 be Vo Van Duc
1/7/2021500,000041335.010721.134312.UNG HO MS 2021.170 (BE TRAN TUAN HUNG)
1/7/2021500,000041149.010721.134027.UNG HO MS 2021.172 (BE VO VAN DUC)
1/7/2021500,000788289.010721.125026.ms 2021 172 vo van duc
1/7/2021500,000490024.010721.124006.Ung ho MS 2021.172( be Vo Van Duc)
1/7/2021500,000140223.010721.123824.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 172 be Vo Van Duc Huong Khe Ha Tinh
1/7/2021500,000233617.010721.115003.MS 2021.172
1/7/2021500,000IBVCB.1223739490.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021500,000409502.010721.112327.Ung ho MS 2021 172
1/7/2021500,000IBVCB.1223723795. ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021500,000MBVCB.1223714779.ung ho be Vo Van Duc. MS 2021.172.CT tu 0071000968739 HUYNH HUU TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021500,000227147.010721.105928.Ung ho MS 2021 172 be Vo Van Duc
1/7/2021500,000MBVCB.1223677443.Ung ho be Tuan Nam MS 2021.171.CT tu 0081000125195 BUI THI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021500,000327752.010721.104722.Ung ho ms 2021.172 vo van duc FT21182028085673
1/7/2021500,000MBVCB.1223599810.MAC THUY QUYNH chuyen tien ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0011004130381 MAC THUY QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021500,000721657.010721.101924.ung ho MS2021.172
1/7/2021500,000SHGD:10012898.DD:210701.BO:NGUYEN THI THIEN HUONG.Remark:Ung ho chau Duc MS 2021.172. Thuong ba ba chau nhieu.
1/7/2021500,000MBVCB.1223547622.Ung ho MS 2021.172 Vo Van Duc.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021500,000191104.010721.093544.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGUYEN VAN QUYEN chuyen khoan ung ho MS 2021172 Be Vo Van Duc
1/7/2021500,000223117.010721.092257.UNG HO MS 2021.172 BE VO VAN DUC-010721-09:22:57 223117
1/7/2021500,000222965.010721.092239.UNG HO MS 2021.172 (BE VO VAN DUC)-010721-09:24:52 222965
1/7/2021500,000SHGD:10004853.DD:210701.BO:MAI THI NGUYEN CHI.Remark:IBUNG HO MS 2021.172 (BE VO VAN DUC)
1/7/2021500,000MBVCB.1223424883.Ung ho MS: 2021.172(Be Vo Van Duc).CT tu 0201000655631 PHAN THI HA PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021500,000629070.010721.085352.Ung ho MS 2021.172 Vo Van Duc
1/7/2021500,000628221.010721.085248.Ung ho MS 2021.171 be Tuan Nam
1/7/2021500,000619332.010721.084318.Ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/2021500,000MBVCB.1223391406.Ung ho MS 2021.172 ( be Vo Van Duc). Mong con khoe manh va binh an..CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021500,000MBVCB.1223385080.UNG HO VO VAN DUC MS 2021.172.CT tu 0021000343114 HOANG NGUYET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021500,000627824.010721.083522.Ung ho MS 2021 172 Vo Van Duc
1/7/2021500,000MBVCB.1223360245.Ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc.CT tu 0201000562790 LE HUU PHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021500,000MBVCB.1223357055.DO THI THUY DUNG ung ho be Vo Van Duc 10t Huong Khe, Ha Tinh (nho VNnet gui giup vi k thay MS).CT tu 0701000449995 DO THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021500,000600053.010721.082117.ung ho MS 2021.172 chau Vo Van Duc
1/7/2021500,000006920.010721.074619.ung ho MS 2021172 be Vo Van Duc
1/7/2021500,000044198.010721.071636.Ung ho ma 2021 172 vo van Duc
1/7/2021500,000144597.010721.070120.Ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc FT21182678539705
1/7/2021500,000MBVCB.1223266304.Ung ho ms 2021.172 be vo van duc.CT tu 0071000747113 PHAN THI TUNG LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021500,000MBVCB.1223259562.Ung ho MS 2021.172.CT tu 0011000067720 DANG THI HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021500,000IBVCB.1223248327.Ung ho MS 2021 172 be Vo Van Duc.CT tu 0611001896586 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021500,000205041.010721.062329.Ung ho MS 2021.172 (be VO VAN DUC)
1/7/2021700,000MBVCB.1223714881.UNG HO MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/20211,000,000417016.010721.221609.UNG HO MS 2021.161 (NGUYEN VAN LOC)-010721-22:15:36 417016
1/7/20211,000,000830844.010721.182700.Ung ho MS 2021.169 be dang thi quyen tran FT21182336218418
1/7/20211,000,000MBVCB.1224415835.Ung ho MS 2021.137 (Be Nguyen Ngoc Mai).CT tu 0071001362201 LUC VI MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/20211,000,000483446.010721.162429.Ung ho MS 2021 172 be Vo Van Duc
1/7/20211,000,000MBVCB.1224225448.TRAN NGOC MAI chuyen tien uh ms 2021.172 be Vo Van Duc.CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/20211,000,000530114.010721.154013.Doan Trang ung ho Maso: 2021.172( Be Vo Van Duc)
1/7/20211,000,000323281.010721.153503.PIKA MIRA UNG HO MS 2021.168 TA XUAN TRUONG-010721-15:37:08 323281
1/7/20211,000,000321937.010721.153059.PIKA MIRA UNG HO MS 2021.169 BE DANG THI QUYEN TRAN-010721-15:30:22 321937
1/7/20211,000,000321055.010721.152754.PIKA MIRA UNG HO MS 2021.170 (TRAN TUAN HUNG)-010721-15:27:41 321055
1/7/20211,000,000319666.010721.152403.PIKA MIRA UNG HO MS 2021.171 (BE TUAN NAM)-010721-15:23:27 319666
1/7/20211,000,000597707.010721.151726.Pika Mira ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc FT21182412560240
1/7/20211,000,000MBVCB.1224112435.ung ho MS 2021172 be vo van duc.CT tu 1012972589 NGUYEN CONG TINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/20211,000,000MBVCB.1224009793.MS 2021.172.CT tu 0821000188492 TRAN TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/20211,000,000MBVCB.1223683330.Ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0991000039689 PHAM HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/20211,000,000320330.010721.104058.Ung ho MS 2021 172 be Vo Van Duc FT21182256040565
1/7/20211,000,000630407.010721.093902.CT UNG HO MS 2021 172 BE VO VAN DUC
1/7/20211,000,000MBVCB.1223507191.MS 2021.172 (Be Vo Van Duc).CT tu 0071001990878 HOANG PHUNG BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/20211,000,000MBVCB.1223483344.PHAM THI THU HUONG chuyen tien ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0071000067438 PHAM THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/20211,000,000MBVCB.1223481657.TRAN THANH DINH ung ho MS 2021.156 SUNG MI DIA.CT tu 0451000239698 LE THI QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/20211,000,000MBVCB.1223396550.Ms 2021.172 be Vo Van Duc.CT tu 0041000256170 VU THI BICH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/20211,000,000140806.010721.083828.Ung ho MS 2021172 be Vo Van Duc
1/7/20211,000,000212324.010721.083706.UNG HO MA SO 2021.172( BE VO VAN DUC)-010721-08:36:52 212324
1/7/20211,000,000212099.010721.083627.UNG HO MA SO 2021.171 ( BE TUAN NAM)-010721-08:39:58 212099
1/7/20211,000,000211890.010721.083517.UNG HO MA SO 2021.170 ( BE TRAN TUAN HUNG)-010721-08:37:30 211890
1/7/20211,000,000604903.010721.082752.Ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
1/7/20211,000,000MBVCB.1223305029.Ung ho MS 2021169.CT tu 0121000562379 LE MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/20212,000,000416880.010721.221446.UNG HO MS 2021.164 (ME CON CHI HA)-010721-22:14:23 416880
1/7/20212,000,000MBVCB.1224250230.Ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0611001436303 NGUYEN DINH QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/20212,000,000957408.010721.155015.Ung ho MS 2021 172 be Vo Van Duc
1/7/20212,000,000903586.010721.130743.Ung ho MS 2021172 be Vo Van Duc
1/7/20212,000,000MBVCB.1223337635.Ung ho MS 2021.169 ( Be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/20212,000,000MBVCB.1223333286.Ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/20213,000,000202717.010721.103623.DUONG MINH DANH ung ho MS 2021172 Be Vo Van Duc
1/7/202110,000,000609958.010721.083401.Ong Tu Van giup do MS 2021.172 be Vo Van Duc
2/7/20215,000763080.020721.154247.Ung ho MS 2021 173 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
2/7/202110,000IBVCB.1225946686.UNG HO MS 2021 173 BE GIA BAO.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/202120,000563570.020721.133230.Ung ho NCHCCCL NNA sdt 619
2/7/202120,000MBVCB.1225251664.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.173(be pham van gia bao).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/202120,000095530.020721.052625.Ung ho NCHCCCL Hoai Thu 0326181864
2/7/202130,000MBVCB.1226406698.Ms 4151nguyen thi toi.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/202150,000684044.020721.213713.Vietcombank;0011002643148;Ung ho Gia Bao MS 2021173
2/7/202150,000995429.020721.173938.ung ho 2021 159 Nguyen Quang Liem
2/7/202150,000MBVCB.1225418693.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/202150,000308979.020721.102639.ung ho 2021 161 Nguyen Van Loc
2/7/202150,000MBVCB.1225065378.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.173 (be Pham Van Gia Bao)Vietnamnet 02/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/202168,000MBVCB.1225130798.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.173 (Be Pham Gia Bao). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021100,000222445.010721.225631.Ung ho NCHCCCL Dinh
2/7/2021100,000056670.010721.224603.MS 2021.172 be Vo van duc FT21183710087303
2/7/2021100,000649398.020721.221429.UNG HO MS 2021.173 (BE PHAM VAN GIA BAO)-020721-22:16:57 649398
2/7/2021100,000MBVCB.1226681814.MS 2021.173( be Pham Van Gia Bao).CT tu 0041000127445 NGUYEN THI BICH TRAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021100,000362126.020721.215157.Ung ho MS 2021172
2/7/2021100,000825535.020721.203249.MS 2021 172 be Vo Van Duc
2/7/2021100,000MBVCB.1226247221.MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0071005813358 NGUYEN THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021100,000707892.020721.165242.Ung ho ms 2021.173 Pham van gia bao FT21183158473675
2/7/2021100,000207300.020721.163813.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO MS 2021.102 (be Nguyen thi Thuy Van) THEO KET CHUYEN TUAN 3/6/2021
2/7/2021100,000207042.020721.163749.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO MS 2021.105 (TRAN HOAI AN) THEO KET CHUYEN TUAN 3/6/2021
2/7/2021100,000597725.020721.161054.ung ho MS 2021.173 Be Pham Van Gia Bao
2/7/2021100,000725454.020721.160054.Ung ho MS 2021.173 (be Pham Van Gia Bao). Tu gia dinh bac Sinh
2/7/2021100,000567191.020721.154620.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.172 vo van duc
2/7/2021100,000968834.020721.150716.ung ho MS 2019. 011 em Nguyen The Thanh
2/7/2021100,000474277.020721.133537.MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao FT21183506510031
2/7/2021100,000876589.020721.132329.Chuyen tien ung ho ms 2021.172 Vo van duc
2/7/2021100,000340820.020721.131031.Ung ho MS2021 173 Pham Van Gia Bao
2/7/2021100,000191847.020721.122905.Ms 2021 173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021100,000492402.020721.112758.LX UNG HO MS 2021.172(VO VAN DUC)-020721-11:30:02 492402
2/7/2021100,000462788.020721.104109.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021 173 be pham van gia bao
2/7/2021100,000336760.020721.091924.T ung ho be Pham Van Gia Bao MS 2021.173
2/7/2021100,000452435.020721.090943.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.173(BE PHAM VAN GIA BAO)-020721-09:09:01 452435
2/7/2021100,000MBVCB.1225233324.HOANG NGOC QUANG chuyen tien ung ho MS 2021.173 ( Be Pham Van Gia Bao).CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021100,000MBVCB.1225218041.MS 2021.173.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021100,000117505.020721.082221.Vinh Nam ung ho ms 2021 173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021100,000036598.020721.065313.MS 2021 173 Be Pham Van Gia Bao
2/7/2021100,000432983.020721.064244.UNG HO MS : 2021.173( BE PHAM VAN GIA BAO)-020721-06:43:00 432983
2/7/2021100,000616050.020721.064018.MS 2021.169(dang thi quyen tran)
2/7/2021100,000239186.020721.034823.Ung ho MS 2021.172 (be vo van duc)
2/7/2021100,000128988.020721.012619.Ung ho be ms2021.172 ( be vo van duc)
2/7/2021150,000292720.020721.162714.IBFT Ung ho MS 2021172
2/7/2021175,000TU THIEN
2/7/2021200,000MBVCB.1224968416.MS 2021.172?(be Vo Van Duc).CT tu 0111000200189 NGUYEN THI HONG VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021200,000MBVCB.1224962213.Mong chau mau khoe.CT tu 0201000411413 LE NGOC TUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021200,000MBVCB.1226619099.MS2021.172(be Vo Van Duc).CT tu 0641000016926 VO THI LE CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021200,000918085.020721.200537.Ung ho NCHCCCL Thanh Huyen 0395276666 FT21183960164600
2/7/2021200,000851894.020721.185728.Ung ho MS 2021.173 chau Pham Van Gia Bao FT21183508302045
2/7/2021200,000IBVCB.1226163935.MS 2021 173 be Pham Van Gia Bao.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/2021200,000207156.020721.163800.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO MS 2021.155 (ANH PHAM MINH DUAN) THEO KET CHUYEN TUAN 3/6/2021
2/7/2021200,000752870.020721.163247.Ung ho MS2021.173
2/7/2021200,000MBVCB.1226082153.UH 2201.171 be tuan nam.CT tu 0111001236488 SAM LAC TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021200,000265136.020721.162102.Ung ho MS 2021 173
2/7/2021200,000MBVCB.1226015237.Ung ho ms2021.173.CT tu 0021000367560 LE THI DAO TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021200,000558477.020721.154626.UNG HO MS 2021.173, BE PHAM VAN GIA BAO-020721-15:45:35 558477
2/7/2021200,000597725.020721.153000.Trung Tien ung ho MS 2021.168 FT21183108039215
2/7/2021200,000589538.020721.152330.Trung Tien ung ho MS 2021.172 FT21183758340876
2/7/2021200,000560384.020721.145941.Ung ho MS 2021.173 FT21183346355980
2/7/2021200,000539319.020721.145300.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS2021172 Be Vo Van Duc
2/7/2021200,000MBVCB.1225870579.TRAN NGOC LAN ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc.CT tu 0451001983030 TRAN NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021200,000MBVCB.1225786252.Ung ho MS 2021.173 ( Be Pham Van Gia Bao ).CT tu 0041000167802 NGUYEN HUY PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021200,000IBVCB.1225761691.MS 2021173 be Pham Van Gia Bao.CT tu 0731000670702 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/2021200,000MBVCB.1225660228.ung ho MS 2021.173 ( be Pham Van Gia Bao ).CT tu 0281001170912 NGUYEN THI NHU MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021200,000488173.020721.111400.MS 2021.173 (BE PHAM VAN GIA BAO)-020721-11:13:21 488173
2/7/2021200,000MBVCB.1225406111.A TOAN ung ho MS 2021.172 VO VAN DUC.CT tu 0011000528613 NGUYEN HUU TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021200,000259866.020721.100250.MS 2021. 173 be Pham Van Gia Bao FT21183334084044
2/7/2021200,000257953.020721.100108.MS 2021. 172 be Vo Van Duc FT21183602400145
2/7/2021200,000212589.020721.095733.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021200,000684064.020721.094701.ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
2/7/2021200,000MBVCB.1225322636.Ung ho nchcccl thy 0335180492.CT tu 0091000657020 HUYNH THI ANH THY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021200,000488264.020721.091752.Ung ho MS 2021.173
2/7/2021200,000288781.020721.091207.LE THANH THU THAO chuyen tien ung ho ms 2021.171 (be tuan nam)
2/7/2021200,000612412.020721.083252.MS 2021.172 be Vo Van Duc
2/7/2021200,000MBVCB.1225181413.Ung ho ms 2021.173 (be Pham Gia Bao).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021200,000606831.020721.082555.ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021200,000MBVCB.1225155560.MS 2021.173.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021200,000MBVCB.1225146555.ung ho MS 2021.173.CT tu 0491001532861 DO THI DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021200,000150075.020721.080225.MS 2021.169 FT21183060532730
2/7/2021200,000261090.020721.070046.Ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021200,000096958.020721.061752.ung ho MS 2021 173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021200,000MBVCB.1225013956.MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0201000560889 LE THI VIET PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021250,000IBVCB.1225958410.MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021250,000MBVCB.1225361976.benh suy than.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/2021250,000165338.020721.095118.ung ho ms 2021.173 pham van gia bao
2/7/2021250,000112820.020721.040324.Ung ho MS 2021.172 FT21183344106482
2/7/2021300,000256433.020721.215407.Ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021300,000943765.020721.203234.Ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao FT21183708223610
2/7/2021300,000MBVCB.1226542033.Ung ho ms 2021.173 (be pham van gia bao).CT tu 1012576090 GIAP THI NGOC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021300,000MBVCB.1226494027.Ms 2021.173 be pham van gia bao .CT tu 0181000809965 DANG THI THUY TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021300,000MBVCB.1226200404.MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao.CT tu 0511000402930 NGUYEN VAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021300,000030093.020721.171710.ZP5VK7GU69VS 210702000186794 ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021300,000207287.020721.163812.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO MS 2021.150 (GIA DINH ANH LAI) THEO KET CHUYEN TUAN 3/6/2021
2/7/2021300,000SHGD:10005990.DD:210702.BO:NGUYEN VAN THANH.Remark:IBUNG HO MS 2021.173 ( BE PHAM VAN GIA BAO)
2/7/2021300,000246053.020721.153047.Ung ho MS 2021 173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021300,000MBVCB.1225633486.ms 2021 173 uh be Gia Bao.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/2021300,000SHGD:10003281.DD:210702.BO:NGUYEN NGOC HA.Remark:MS: 2021.169 (be Dang Thi Quyen Tran) tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
2/7/2021300,000MBVCB.1225437743.LY MINH DINH chuyen tien ms 2021 173 be pham van gia bao.CT tu 0071002990479 LY MINH DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021300,000IBVCB.1225402234.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021300,000680260.020721.094411.ung ho MS 2021.173 Be Pham Van Gia Bao
2/7/2021300,000188384.020721.085627.Ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao FT21183257065776
2/7/2021300,000MBVCB.1225142436.Ung Ho MS 2021.173 Be Pham Van Gia Bao.CT tu 0011003156771 NGUYEN VIET TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021300,000125314.020721.064229.Ms 2021.173 FT21183178474518
2/7/2021300,000IBVCB.1225073597.GIup MS2021 173 Be Pham Van Gia Bao.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/2021500,000633610.020721.203745.NGUYEN THI VIET UNG HO BE (VO VAN DUC ) MS :2021172-020721-20:37:30 633610
2/7/2021500,000747881.020721.182013.ung ho MS 2021.144 ba Chi em mo coi
2/7/2021500,000747560.020721.181925.ung ho MS 2021.154 bon Chi em mo coi
2/7/2021500,000746634.020721.181843.ung ho MS 2021.168 be Xuan Truong
2/7/2021500,000744851.020721.181739.ung ho MS 2021.169 be Quyen Tran
2/7/2021500,000745691.020721.181647.ung ho MS2021.171 be Tuan Nam
2/7/2021500,000742913.020721.181527.ung ho MS2021.172 be Vo Van Duc
2/7/2021500,000293027.020721.173659.ung ho MS 2021172 be Vo Van Duc
2/7/2021500,000787436.020721.170503.ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
2/7/2021500,000207276.020721.163810.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO MS 2021.146 (DAO THI THANH HA) THEO KET CHUYEN TUAN 3/6/2021
2/7/2021500,000238563.020721.144447.ung ho MS 2021.173
2/7/2021500,000698319.020721.141759.ung ho MS 2021.171 CHau Tuan Nam
2/7/2021500,000697632.020721.141447.ung ho MS 2021.172 chau Vo Van Duc
2/7/2021500,000484925.020721.134749.Ung ho ms 2021.172 FT21183010168080
2/7/2021500,000IBVCB.1225557759.ung ho MS 2021 173 be Pham Van Gia Bao.CT tu 0071000795231 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/2021500,000Dinh Ho Pha Ung ho ma so 2021.167
2/7/2021500,000DUONG VAN HUNG CT UNG HO MA SO: 2021.172 - BE VO VAN DUC
2/7/2021500,000IBVCB.1225415427.MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021500,000MBVCB.1225278170.Ung ho MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao).CT tu 0531008889999 PHAM DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021500,000957247.020721.091237.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;ung ho MS 2021 173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021500,000MBVCB.1225248279.Ung ho MS 2021.173 (be Pham Van Gia Bao).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021500,000SHGD:10007782.DD:210702.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2012.173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021500,000175099.020721.084056.Ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao FT21183167059870
2/7/2021500,000269056.020721.082747.ung ho MS 2021 173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021500,000602616.020721.082049.Ung ho MS 2021.173 be PHAM VAN GIA BAO
2/7/2021500,000MBVCB.1225151609.HO Tro chau gia bao.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021500,000546355.020721.074514.Vietcombank;0011002643148;TRAN LE THAI chuyen khoan ung ho MS 2021173 be Pham Van Gia Bao
2/7/2021500,000139364.020721.073621.Ung ho MS 2021.173 Be Pham Van Gia Bao FT21183827350583
2/7/2021500,000IBVCB.1225091857.MS 2021 171 be TUAN NAM tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/2021500,000MBVCB.1225090828.Ung ho MS 2021.173 (be Pham Van Gia Bao).CT tu 0491000087900 PHUNG THU NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021500,000IBVCB.1225090036.MS 2021 172 be VO VAN DUC tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/2021700,000628560.020721.155332.Ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao FT21183252474639
2/7/2021800,000MBVCB.1226502495.UNG HO MS 2021.173 (be Pham Van Gia Bao).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/20211,000,000665127.020721.151608.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;GD Giang Khiet HN ung ho MS 2021171 Be Tuan Nam
2/7/20211,000,000MBVCB.1225643721.Be Khue ung ho MS.2021.172( be Vo Van Duc ).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/20211,000,000SHGD:10006172.DD:210702.BO:CTCP THIEN LY HUNG YEN.Remark:Cong ty CP Thien Ly Hung Yen ung ho MS 2021.171 (Be Tuan Nam)
2/7/20211,000,000MBVCB.1225272435.DANG MINH LAN urng ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao.CT tu 0071004268801 DANG MINH LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/20211,000,000SHGD:10007597.DD:210702.BO:VO THI THU HA.Remark:MS 2021.173
2/7/20211,000,000143860.020721.083819.MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao)
2/7/20211,000,000SHGD:10000180.DD:210702.BO:NGUYEN THI KIM HONG.Remark:NGUYEN THI KIM HONG UNG HO BE PHAN VAN GIA BAO MS2021.173
2/7/20211,000,000608731.020721.082911.Lai Minh Hung ung ho MS 2021.173 Be Pham Van Gia Bao
2/7/20211,000,000MBVCB.1225176702.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.173(be phan van gia bao).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/20211,000,000MBVCB.1225006541.Ung ho MS 2021.167 (Nguyen Huyen Thuong).CT tu 0011004050974 NGUYEN HUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/20211,000,000MBVCB.1225005282.Ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0011004050974 NGUYEN HUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/20211,100,000170840.020721.111928.Ung ho ms 2021 172 be Vo Van Duc
2/7/20212,000,000651430.020721.151335.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;GD Giang Khiet HN ung ho MS 2021167 Nguyen Huyen Thuong
2/7/20212,000,000MBVCB.1225297433.Ung ho MS 2021.173 ( be Pham Van Gia Bao).CT tu 0921000718031 VO THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/20213,000,000SHGD:10001212.DD:210702.BO:LE QUOC HIEU.Remark:Ms 2021.151 be nguyen van kha tai NGOAI THUONG VIET NAM SGD
2/7/20213,000,000SHGD:10001202.DD:210702.BO:LE QUOC HIEU.Remark:Ms 2021.163 ung ho ba le thi von tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
2/7/20215,000,000663762.020721.092839.Ong Tu Van ung ho MS2021.173, be Pham Van Gia Bao chua benh
3/7/20211,000IBVCB.1227467924.aa.CT tu 1020687535 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/20211,000IBVCB.1227428840.aa.CT tu 0721000664222 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/20215,100491189.030721.122934.Ung ho MS 2021 174 Nguyen Truong Hoai An
3/7/202120,000003201.030721.000832.Ung ho NCHCCCL Nguyen Viet Quang 0964678968
3/7/202130,000721546.030721.065011.Ung ho ms 2021.174 Nguyen Truong Hoai An
3/7/202150,000IBVCB.1227537617.Giup ma so 2021 174 Nguyen Truong Hoai An.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/7/202150,000IBVCB.1227423186.Giup ma so 2021 173 be Pham Van Gia Bao .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/7/202150,000863490.030721.121808.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021174 Nguyen Truong Hoai An
3/7/202150,000IBVCB.1227036464.Ung ho NCHCCCL Nhu Trang 0905305699.CT tu 0041000657017 LE PHAM THI NHU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/202150,000MBVCB.1226953666.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.174 (be Nguyen Truong Hoai An)Vietnamnet 03/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/202150,000MBVCB.1226912819.ung ho : ms 2021.174( be Hoai An).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/202168,000MBVCB.1227004844.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.174 (Nguyen Truong Hoai An).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021100,000MBVCB.1228242334.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho MS 2021.165(gia dinh ba Huong).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021100,000MBVCB.1228239518.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho MS 2021.160(be Nguyen Mai Thanh Tung).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021100,000617424.030721.174305.T ung ho Nguyen truong Hoai An MS 2021.174
3/7/2021100,000805132.030721.173430.UNG HO MS 2021.174(BE NGUYEN TRUONG HOAI AN)-030721-17:37:12 805132
3/7/2021100,000MBVCB.1227879485.ung ho MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021100,000654456.030721.171051.MS2021.174 FT21184209605911
3/7/2021100,000572909.030721.163246.Chuyen tien ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao
3/7/2021100,000553324.030721.161244.ung ho MS 2021 172 be Vo Van Duc
3/7/2021100,000MBVCB.1227573493.MS 2021.174.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021100,000040487.030721.135409.ung ho MS 2021173 Be Pham Van Gia Bao
3/7/2021100,000491286.030721.122939.MS 2021 174 Nguyen Truong Hoai An
3/7/2021100,000707274.030721.103058.MS 2021.173(BE PHAM VAN GIA BAO)-030721-10:30:58 707274
3/7/2021100,000IBVCB.1227183225.NCHCCCL.CT tu 0071000896546 NGUYEN THI NGOC HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021100,000094105.030721.083518.Vinh Nam ung ho ms 2021 174 Nguyen Truong Hoai An
3/7/2021100,000385558.030721.010846.Ung ho MS 2021 172 be Vo Van Duc
3/7/2021100,000287076.030721.005819.ung ho MS 2021 . 173 (be Pham Van Gia Bao)
3/7/2021100,000285497.030721.004058.ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly
3/7/2021150,000147876.030721.074149.NHH ung ho MS 2021.173 FT21184183293064
3/7/2021200,000075871.020721.235206.Ung ho ct NCHCCCL FT21184573098719
3/7/2021200,000MBVCB.1226792568.Ung ho MS 2021.173- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021200,000MBVCB.1226787525.Ung ho MS 2021.171 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021200,000MBVCB.1226779249.Ung ho MS 2021.172 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021200,000895204.030721.213052.Ung ho MS 2021.172 - be Vo Van Duc. Chuc con som hoi phuc. FT21186575439642
3/7/2021200,000MBVCB.1228232659.ung ho MS 2021.174 (Nguyen Truong Hoai An).CT tu 0011004182280 NGUYEN TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021200,000212289.030721.201335.Ung Ho NCHCCCL Oanh 0397381478
3/7/2021200,000IBVCB.1228033415.ung ho MS 2021.173.CT tu 0481000709697 HA THI PHUONG THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021200,000974039.030721.180201.Ung ho MS 2021 174 Nguyen Truong Hoai An
3/7/2021200,000MBVCB.1227877228.ung ho MS 2021.174 (Nguyen Truong Hoai An).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021200,000652354.030721.170854.MS2021.171 FT21184812229284
3/7/2021200,000546157.030721.161944.IBFT Ms 2021.172. Vo van duc
3/7/2021200,000462976.030721.155708.MS 2021 174 nguyen truong hoai an
3/7/2021200,000143497.030721.151149.Ung ho MS 2021172 be Vo Van Duc
3/7/2021200,000IBVCB.1227630185.MS 2021 174 Nguyen Truong Hoai An.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/7/2021200,000349211.030721.133912.Ms2021 172 be vo van duc
3/7/2021200,000MBVCB.1227480537.ung ho MS 2021.174 (Nguyen Truong Hoai An).CT tu 0071001936991 NGUYEN THUY CANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021200,000227303.030721.123832.Ung ho MS 2021.173 ( Be Pham Van Gia Bao
3/7/2021200,000867359.030721.121912.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 169 be DANG THI QUYEN TRAN
3/7/2021200,000273058.030721.115054.Ung ho ms 2021172 be vu van duc
3/7/2021200,000447024.030721.105254.Ung ho MS 2021173 Be Pham Van Gia Bao
3/7/2021200,000025394.030721.104624.Ung ho MS 2021173 Be Pham Van Gia Bao
3/7/2021200,000MBVCB.1227199426.van chuyen Trang Nam ung ho be Le Quang Hao MS2021.103.CT tu 0181003463103 TRINH VAN QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021200,000694488.030721.094452.VY UNG HO MS : 2021.174( NGUYEN TRUONG HOAI AN)-030721-09:48:25 694488
3/7/2021200,000177996.030721.083950.Ung ho MS 2021.174 FT21184856955390
3/7/2021200,000097717.030721.080457.HUONG TRA UNG HO MS 2021 174 UNG HO BE NGUYEN TRUONG HOAI AN
3/7/2021200,000MBVCB.1226933960.Be bi ung thu gan MS 2012 174.CT tu 0071001027499 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/7/2021200,000669154.030721.065017.UNG HO MS: 2021.174( NGUYEN TRUONG HOAI AN)-030721-06:54:28 669154
3/7/2021200,000801579.030721.012236.Ung Ho MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao)
3/7/2021300,000795768.020721.225942.ung ho ms 2021.103 (Le Quang Hao)
3/7/2021300,000042263.020721.223501.Ung ho MS 2021.173 be pham van gia bao FT21184702000602
3/7/2021300,000171762.030721.191749.Ong nguyen Cong Huy ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly
3/7/2021300,000770976.030721.151844.MS 2021.103 LE QUANG HAO-030721-15:18:23 770976
3/7/2021300,000159325.030721.080840.MS.2021.173 be Pham Gia Bao FT21184099050918
3/7/2021350,000263004.030721.143721.ung ho MS 2021. 169 (be Dang Thi Huyen Tran)
3/7/2021500,000313108.030721.220510.MS 2021 174 Nguyen Tr H An
3/7/2021500,000680041.030721.173411.Cty viettech ung ho ms 2021.172 be vo van duc FT21184062679894
3/7/2021500,000594449.030721.161659.Ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao FT21184730859188
3/7/2021500,000690160.030721.153628.Ung ho MS 2021.173 be Pham van gia Bao
3/7/2021500,000279411.030721.102747.Ung ho MS 2021.174 Nguyen Truong Hoai An FT21184508105038
3/7/2021500,000621676.030721.075449.Vietcombank;0011002643148;PHAM THI LE chuyen khoan ung ho MS 2021 173 be Pham Van Gia Bao
3/7/2021500,000MBVCB.1226970357.Giup do ms 2021.174.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/2021500,000000813.030721.003615.ZP5VK8ENG0PC 210703000004829 Ung ho ms 2021.103
3/7/20211,000,000079149.030721.211618.Ung ho MS 2021172 Xin dung neu ten
3/7/20211,000,000793140.030721.203917.Chuyen tien ung ho MS 2021.174
3/7/20211,000,000169207.030721.192742.Ung ho MS 2021-103 (Le Quang Hao)
3/7/20211,000,000MBVCB.1228056050.Ung ho MS 2021.103 (Le Quang Hao).CT tu 0431000270205 TRUONG THAO LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/20211,000,000598762.030721.111550.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021174 Nguyen Truong Hoai An
3/7/20211,000,000458722.030721.110542.Ung ho MS 2021.164 Me con chi Ha
3/7/20211,000,000MBVCB.1226816125.Ung ho MS 2021.173 ( be Gia Bao ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/7/20212,000,000455734.030721.110248.Ung ho MS 2021.174 Nguyen Truong Hoai An
3/7/20212,500,000613491.030721.074142.Kolmakova Ekaterina giup do cho MS 2021.174 Nguyen Truong Hoai An
3/7/202110,000,000338751.030721.112327.Ong Tu Van giup cho ms 2021 174 Nguyen Truong Hoai An FT21184233507181
4/7/20212,000IBVCB.1228908642.sdfwe.CT tu 1018540910 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/202150,000630935.030721.235032.Ms 2021 174 Nguyen Truong Hoai An
4/7/202150,000556339.040721.191413.ung ho MS 2021 164 Me Con Chi Ha
4/7/202150,000555955.040721.190822.ung ho MS 2021 174 Nguyen Thuong Hoai An
4/7/202150,000MBVCB.1229132902.UNG HO MS 2021 174 NGUYEN TRUONG HOAI AN.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/7/202150,000MBVCB.1229066331.Ung ho NCHCCCL + YEN + 0984162496.CT tu 0341002052488 DANG THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/202150,000IBVCB.1229033808.Giup ma so 2021 175 anh Vo Bach Minh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/7/202150,000MBVCB.1228520994.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.175 (anh Vo Bach Minh)Vietnamnet 04/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/202168,000MBVCB.1228583497.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.175 (Anh Vo Bach Minh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021100,000862969.030721.233130.UNG HO 2021 -173 PHAM VAN GIA BAO-030721-23:33:59 862969
4/7/2021100,000862542.030721.232415.UNG HO 2021-174 NGUYEN TRUONG HOAI AN-030721-23:26:21 862542
4/7/2021100,000267072.040721.203539.MS 2021.174 (Nguyen Truong Hoai An)
4/7/2021100,000553928.040721.190306.MS 2021.171 FT21186970004242
4/7/2021100,000553544.040721.190242.MS 2021.172 FT21186700510653
4/7/2021100,000552060.040721.190105.MS 2021.173 FT21186936464095
4/7/2021100,000551737.040721.190043.MS 2021.174 FT21186909561739
4/7/2021100,000551278.040721.190014.MS 2021.175 FT21186513329305
4/7/2021100,000977511.040721.175739.UNG HO MS 2021.175(ANH VO BACH MINH)-040721-18:01:25 977511
4/7/2021100,000434460.040721.165220.Ung ho MS 2021.164 me con chi ha FT21186053897943
4/7/2021100,000224769.040721.142743.MS 2021.173 ( PHAM VAN GIA BAO)
4/7/2021100,000221506.040721.141558.ung ho MS 2021.163
4/7/2021100,000746660.040721.135719.ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran
4/7/2021100,000744535.040721.135324.ung ho MS 2021.175 anh Vo Bach Minh
4/7/2021100,000228896.040721.120009.MS 2021 175 Anh Vo Bach Minh
4/7/2021100,000219031.040721.095302.MS 2021 173 be Pham Van Gia Bao
4/7/2021100,000MBVCB.1228658295.ung ho : ms2021.175( anh Vo Bach Minh).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021100,000074462.040721.082940.Vinh Nam ung ho ms 2021 175 anh Vo Bach Minh
4/7/2021100,000923839.040721.082136.T ung ho Anh Vo Bach Minh MS 2021.175
4/7/2021100,000MBVCB.1228573549.Ung ho MS2021172 ( be VO VAN DUC).CT tu 0201000608832 DANG THI HOAI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021100,000875474.040721.071052.UNG HO MS : 2021.175( ANH VO BACH MINH)-040721-07:10:42 875474
4/7/2021100,000525991.040721.070712.Ung ho MS 2021 175 Anh Vo Bach Minh
4/7/2021100,000IBVCB.1228521656.NGUYEN THI NGOC XUYEN chuyen khoan uho be tuan nam MS 2021.171.CT tu 0421000417916 NGUYEN THI NGOC XUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021100,000212791.040721.011620.MS2021.172(UHVOVANDUC)
4/7/2021193,400037101.040721.203103.MQuan TAnh ung ho MS 2001 174
4/7/2021200,000862563.030721.232353.UNG HO MS 2021.173(BE PHAM VAN GIA BAO)-030721-23:28:04 862563
4/7/2021200,000862390.030721.232127.MS 2021.174 (NGUYEN TRUONG HOAI AN)-030721-23:21:30 862390
4/7/2021200,000330053.030721.222409.Ung ho MS 2021 169 be Dang Thi Quyen Tran
4/7/2021200,000564869.040721.221301.ung ho be Hoang Van Duc
4/7/2021200,000MBVCB.1229483642.Ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc.CT tu 0071004712532 NGUYEN THI KIM DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021200,000546437.040721.183922.Ung ho MS 2021.173 Be Pham Van Gia Bao
4/7/2021200,000426367.040721.164347.Ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran FT21186207999384
4/7/2021200,000422365.040721.163937.Ung ho MS 2021.174 Nguyen Truong Hoai An FT21186980231071
4/7/2021200,000747805.040721.161448.Gd Nguyen Ngoc Loi PD Nguyen Tam ung ho MS 2021175 Anh Vo Bach Minh
4/7/2021200,000310526.040721.142015.Linh br giup MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao FT21186868668313
4/7/2021200,000221331.040721.141518.ung ho MS 2021.166
4/7/2021200,000221106.040721.141431.ung ho MS 2021.168
4/7/2021200,000220591.040721.141241.ung ho MS 2021.170
4/7/2021200,000220166.040721.141114.ung ho MS 2021.171
4/7/2021200,000219832.040721.140953.Ung ho MS 2021.173
4/7/2021200,000219556.040721.140858.ung ho MS 2021.175
4/7/2021200,000218810.040721.140617.Ung ho MS 2021.174
4/7/2021200,000MBVCB.1229010025.Ung ho MS 2021.174- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021200,000IBVCB.1229004257.MS 2021 175 anh Vo Bach Minh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/7/2021200,000MBVCB.1228964583.NGUYEN THI SANG ung ho MS 2021.175 Vo Bach Minh.CT tu 0031000596765 NGUYEN THI SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021200,000MBVCB.1228959329.NGUYEN THI SANG ung ho MS 2021.174 Nguyen Truong Hoai An.CT tu 0031000596765 NGUYEN THI SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021200,000IBVCB.1228871234.Anh Vo Bach Minh MS 2021 175.CT tu 0381000494200 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/7/2021200,000838810.040721.103636.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;VO THI THU HIEN chuyen khoan ung ho be Duc MS 2021172
4/7/2021200,000589922.040721.100352.Ung ho ma so 2021. 175 anh Vo Bach Minh
4/7/2021200,000110965.040721.095246.Ung ho NCHCCCL thuy linh 0931918586 FT21186206564504
4/7/2021200,000MBVCB.1228678316.DO THI HOA LIEN chuyen tien den MS2021171 (BE TUAN NAM).CT tu 0251002777195 DO THI HOA LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021200,000MBVCB.1228648307.PHAN NGOC NHU Y chuyen tien.CT tu 0371000456198 PHAN NGOC NHU Y toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021300,000010390.040721.211706.UNG HO NCHCCCL NGUYEN CAO THANG- 0908270150-040721-21:19:36 010390
4/7/2021300,000256095.040721.200559.ung ho MS 2021.171 (Be TuanNam)
4/7/2021300,000748252.040721.161638.Gd Nguyen Ngoc Loi phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021174 Nguyen Truong Hoai An
4/7/2021300,000256904.040721.125443.ung ho ms 2021 171 be tuan nam FT21186868347707
4/7/2021300,000255415.040721.125227.ung ho ms 2021 172 be vo van duc FT21186648101131
4/7/2021300,000MBVCB.1228564228.Ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao.CT tu 0441000668020 PHAN QUOC THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/2021500,000360131.040721.152449.MS 2021 174
4/7/2021500,000105906.040721.120439.Ung ho ms 2021.175 (anh vo bach minh)
4/7/2021500,000029153.040721.071625.Ung ho MS 2021.175 Anh Vo Bach Minh FT21186919019933
4/7/20211,000,000MBVCB.1229348395.Ung ho MS 2021.169 be dang thi quyen tran.CT tu 0921000714662 DINH LE PHU PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/20211,000,000MBVCB.1228937994.ung ho MS 2021.174 (Nguyen Truong Hoai An).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/20211,000,000MBVCB.1228936108.ung ho MS 2021.175 (anh Vo Bach Minh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/7/20213,500,000966754.040721.081834.Kolmakova Ekaterina giup do cho Ma so 2021.175 Anh Vo Bach Minh
4/7/20215,000,000574963.040721.094327.Ong Tu Van ung ho MS 2021.175 Anh Vo Bach Minh
5/7/20211,000IBVCB.1230527534.adf.CT tu 1018916412 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/20211,000IBVCB.1230523769.asdf.CT tu 1020271755 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/20211,000IBVCB.1230502321.asdf.CT tu 1020620863 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/20211,000IBVCB.1230487652.asdf.CT tu 1020595610 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/20211,000IBVCB.1230470231.asdf.CT tu 1019997559 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/20211,000IBVCB.1230464033.fd.CT tu 1020903255 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/20211,000IBVCB.1230436294.asdf.CT tu 1018856115 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/20211,000IBVCB.1230420509.asdf.CT tu 1018900529 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/20211,000IBVCB.1230385462.asdf.CT tu 1020688324 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/20211,000IBVCB.1230381820.asdf.CT tu 1020881959 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/20215,100080360.050721.074927.Ung ho MS 2021 176
5/7/202110,000IBVCB.1231064931.UNG HO MS 2021 176 BUI QUANG HUY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/202110,000IBVCB.1231062875.UNG HO MS 2021 175 ANH MINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/202110,000IBVCB.1231058658.UNG HO MS 2021 174 NGUYEN TRUONG HOAI AN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/202120,000MBVCB.1231355834.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.176(em bui quang huy).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/202120,000875753.050721.050512.Ung ho ms 2021.174 Nguyen Truong Hoai An
5/7/202130,000MBVCB.1229834783. chuyen tien ma so 2021.173, 174, 175.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/202150,000428158.050721.200639.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 170
5/7/202150,000427301.050721.200610.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 168
5/7/202150,000IBVCB.1230596518.Giup ma so 2021 176 Bui Quang Huy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/202150,000MBVCB.1230548316.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.175 (Anh Vo Bach Minh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/202150,000764499.050721.124140.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021176 Bui Quang Huy
5/7/202150,000603363.050721.120517.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 176 Bui Quang Huy
5/7/202150,000009033.050721.100405.13658880717-0906548986-970436-ung ho MS2021 176 Bui Quang Huy
5/7/202150,000575348.050721.094431.ung ho MS 2021 167 Nguyen Huyen Thuong
5/7/202150,000517400.050721.090221.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021 159 anh Nguyen Quang Liem
5/7/202150,000493277.050721.085808.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021161 be Nguyen Van Loc
5/7/202150,000MBVCB.1229889381.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.176 (em Bui Quang Huy)Vietnamnet 05/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/202168,000MBVCB.1229977008.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/202186,000MBVCB.1231297006.Ung ho NCHCCCL. Kinh chuc anh chi manh khoe va giup duoc them nhieu dai gia dinh doan tu voi nhau..CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021100,000MBVCB.1231783741.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.171 be TUAN NAM.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021100,000MBVCB.1231781926.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.172 VO VAN DUC.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021100,000MBVCB.1231779317.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.173 PHAM VAN GIA BAO.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021100,000MBVCB.1231778144.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.174 NGUYEN TRUONG HOAI AN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021100,000MBVCB.1231773705.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.175 VO BACH MINH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021100,000MBVCB.1231770935.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021100,000MBVCB.1231428044.Ung ho NCHCCCL + LuuDinhCuong + 0384218214.CT tu 0081000741805 LUU THI DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021100,000MBVCB.1231320876.Ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy). Chuc em Bui Quang Huy mau chong khoi benh, khoe manh. .CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021100,000873021.050721.162747.ung ho MS 2021.176
5/7/2021100,000773466.050721.152143.ung ho MS 2021.168 ta xuan truonv
5/7/2021100,000767637.050721.151721.ung ho MS 2021.169
5/7/2021100,000765657.050721.151622.ung ho MS 2021.164
5/7/2021100,000760438.050721.151208.ung ho MS 2021.170 tran tuan hung
5/7/2021100,000771457.050721.150627.ung ho MS2021176
5/7/2021100,000775016.050721.150221.ms 2021 172 duc
5/7/2021100,000203229.050721.141309.Ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy FT21186525000423
5/7/2021100,000MBVCB.1230660034.TRAN THI NGOC ANH chuyen tien MS 2021.172 Be Vo van duc.CT tu 0011003658503 TRAN THI NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021100,000MBVCB.1230548965.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021100,000MBVCB.1230547475.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.174 (Nguyen Truong Hoai An).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021100,000920980.050721.114816.MS 2021 173 be PHAM VAN GIA BAO
5/7/2021100,000097644.050721.112711.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.174(NGUYEN TRUONG HOAI AN)-050721-11:26:52 097644
5/7/2021100,000095851.050721.112200.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.176(BUI QUANG HUY)-050721-11:21:16 095851
5/7/2021100,000088375.050721.110058.UNG HO 2021-176 BUI QUANG HUY-050721-11:00:41 088375
5/7/2021100,000MBVCB.1230263591.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021100,000893068.050721.100743.ung ho MS 2021.176
5/7/2021100,000MBVCB.1230161678.DIEP ung ho ms 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021100,000MBVCB.1230144225.DIEP ung ho ms 2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021100,000008063.050721.094300.ZP5VKAAAU10T 210705000048919 MS 2021.176
5/7/2021100,000850973.050721.093237.ung ho MS 2021.176 Bui quang huy
5/7/2021100,000205216.050721.092235.MS 2021 176 Bui Quang Huy
5/7/2021100,000072145.050721.082128.Vinh Nam ung ho ms 2021 176 Bui Quang Huy
5/7/2021100,000729674.050721.055312.ung ho ms 2012.176 Bui Quang Huy
5/7/2021100,000036866.050721.054557.MS 2021 176
5/7/2021150,000166222.050721.134107.Ung ho ms 2021.173 be Pham Van Gia Bao FT21186000946782
5/7/2021150,000MBVCB.1230472691.MS2021 176 Bui Quang Huy.CT tu 0071000915569 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021150,000781285.050721.113734.T ung ho Bui Quang Huy MS 2021.176
5/7/2021150,000070079.050721.081839.Ung ho ma so MS 2021 176 Bui Quang Huy
5/7/2021200,000IBVCB.1231620525.Ung ho MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao).CT tu 0071000809583 DO THUY TRUC QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021200,000067381.050721.081715.Ung ho MS 2021.176 chau Bui Quang Huy
5/7/2021200,000647294.050721.165654.BUI VAN TRUONG chuyen khoan ung ho MS 2021 176 Bui Quang Huy
5/7/2021200,000100364.050721.164053.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 176 bui quang huy
5/7/2021200,000334483.050721.155446.Ung ho MS 2021.156 ( SUNG MI DIA )
5/7/2021200,000797939.050721.153958.ung ho ms 2021.176 bui quang huy
5/7/2021200,000774968.050721.152245.ung ho MS 2021.171 be tuan nam
5/7/2021200,000MBVCB.1230791277.MS 2021.176 Bui Quang Huy.CT tu 0271000397561 PHAM HONG LUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021200,000591010.050721.142713.ung ho MS 2021 173 be PHAM VAN GIA BAO
5/7/2021200,000417069.050721.140635.HOANG MANH CHIEN chuyen khoan ung ho ho MS 2021 176 Bui Quang Huy
5/7/2021200,000IBVCB.1230605155.MS 2021 176 Bui Quang Huy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021200,000962418.050721.125303.IBFT ung ho MS2021.176 Bui Quang Huy
5/7/2021200,000110143.050721.124015.Ung ho MS 2021.176 FT21186077060246
5/7/2021200,000MBVCB.1230535027.Ung ho MS 2021.176 Chau Bui Quang Huy.CT tu 0181006556688 LE ANH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021200,000073646.050721.120352.Ms 2021.176 FT21186281060377
5/7/2021200,000492367.050721.115704.MS 2021 176
5/7/2021200,000MBVCB.1230455846.DOAN THI MAU DON chuyen tien ung ho MS 2021.176(Bui Quang Huy).CT tu 0081000351711 DOAN THI MAU DON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021200,000768302.050721.112542.Ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy)
5/7/2021200,000MBVCB.1230340847.Ung ho Bui Quang Huy ms 2021.176.CT tu 0301000401471 CHU THI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021200,000193366.050721.105058.Vietcombank;0011002643148;ms 2021 176 bui quang huy
5/7/2021200,000940178.050721.101343.Ung ho MS 2021.174 FT21186959031079
5/7/2021200,000MBVCB.1230155848.VO VAN DINH ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy.CT tu 0071003244475 VO VAN DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021200,000222482.050721.093209.MS 2021 176
5/7/2021200,000MBVCB.1230107743.Ung ho MS 2021 176 Bui Quang Huy.CT tu 0481000854661 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021200,000MBVCB.1230086705.MS 2021.176.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021200,000MBVCB.1230085464.MS 2021.174.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021200,000MBVCB.1230054418. MS2021-176(bui quang huy).CT tu 0061000126289 THAI DOAN LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021200,000159588.050721.085512.ung ho MS 2021 176 Bui Quang Huy
5/7/2021200,000SHGD:10000906.DD:210705.BO:VO HOANG SON.Remark:Ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao
5/7/2021200,000MBVCB.1229931884.Ung ho ms 2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021200,000201288.050721.063958.ung ho ms 2021.173 be pham van gia bao
5/7/2021250,000IBVCB.1231103945.MS 2021 174 Nguyen Truong Hoai An.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021250,000IBVCB.1231085091.MS 2021 176 Bui Quang Huy.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021250,000IBVCB.1231072539.MS 2021 148 Pham Dieu Huyen.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021250,000IBVCB.1231046735.MS 2021 162 Truong Van Tuan.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021250,000IBVCB.1231034320.MS 2021 164 me con chi Ha.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021250,000IBVCB.1231024569.MS 2021 167 Nguyen Huyen Thuong.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021300,000MBVCB.1231414959.Ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0351000789105 QUACH NINH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021300,000906619.050721.172831.ung ho MS 2021.176
5/7/2021300,000MBVCB.1231097685.Unh Ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021300,000748609.050721.150333.ung ho MS 2021.172 be vo van duc
5/7/2021300,000741761.050721.145853.ung ho MS 2021.176 bui quang huy
5/7/2021300,000255082.050721.143157.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Dang Thi Thu Trang ung ho anh Bui Quang Thanh Ms2021 176
5/7/2021300,000SHGD:10041015.DD:210705.BO:NGUYEN THI HONG THUY.Remark:Ung ho MS2021.172 be Vo Van Duc
5/7/2021300,000MBVCB.1230582406.Ung ho MS 2021.176?chau Bui Quang Huy.CT tu 0011000052773 NGUYEN TAN VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021300,000022963.050721.111932.Ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy FT21186868097615
5/7/2021300,000MBVCB.1230134055.ms 2021 176 uh Bui Quang Huy.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021300,000IBVCB.1230124739.MS2021.103.CT tu 0421003804333 NGUYEN VAN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021300,000219127.050721.090511.MS 2021.176-B.Q.HUY
5/7/2021300,000797715.050721.084142.LAI MINH HUNG ung ho MS 2021.175 Anh Vo Bach Minh
5/7/2021300,000795270.050721.083854.LAI MINH HUNG Ung ho MS 2021.174 Nguyen Truong Hoai An
5/7/2021300,000130112.050721.083548.Ung ho em Ms 2021 176
5/7/2021300,000825409.050721.082633.Ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy. FT21186401206068
5/7/2021300,000784517.050721.064028.Ung ho em BUI QUANG HUY MS 2021 176 FT21186051607040
5/7/2021300,000MBVCB.1229875443.NGUYEN THI SANG Ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy.CT tu 0031000596765 NGUYEN THI SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021350,000MBVCB.1229948062.Ung ho MS 2021 176 Bui Quang Huy.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021400,000588565.050721.134354.ung ho Ms 2021 176 Bui Quang Huy
5/7/2021400,000SHGD:10002952.DD:210705.BO:NGUYEN THI THU THUY.Remark:NCHCCCL Nguyen Thi Thu Thuy 0915427798
5/7/2021500,000266130.050721.174038.ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy)
5/7/2021500,000055068.050721.173621.Gd Nguyen Ngoc Loi Phap Danh Nguyen Ngoc Loi ung ho MS 2021176 Bui Quang Huy
5/7/2021500,000415391.050721.163759.Ung ho MS 2021. 172 Vo Van Duc FT21186410504047
5/7/2021500,000880079.050721.163112.ung ho MS2021 176 Bui Quang Huy
5/7/2021500,000IBVCB.1230942600.MS 2021 172 Vo Van Duc.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/2021500,000IBVCB.1230860327.VO QUANG THONG o Bien Hoa, ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0121000928300 VO QUANG THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021500,0000200970423070513581020215c0b885687.22499.135809.ung ho Ms 2021.176 (Bui Quang Huy)
5/7/2021500,000MBVCB.1230653491.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2021.176 (chau Bui Quang Huy).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021500,000MBVCB.1230599628.Ung ho MS 2021.176 bui quang huy .CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021500,000MBVCB.1230487692.UNG HO MS 2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021500,000569972.050721.115616.ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy
5/7/2021500,000MBVCB.1230343257.UnghoMS2021.176.CT tu 0011000535112 VU THI QUYNH LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021500,000MBVCB.1230249260.Chi hoi Thien Nguyen gui ung ho MS 2021.164 ( me con chi Ha o Hoa Binh).CT tu 0181000925359 LAM THI NGOC HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021500,000MBVCB.1230223978.Ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0071005412264 LY HUU THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021500,000MBVCB.1230222091.MS 2021.176(BUI QUANG HUY), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/2021500,000SHGD:10029616.DD:210705.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.176 chau Bui Quang Huy
5/7/2021500,000265098.050721.085954.DOAN DINH HUY Chuyen tien ung ho ms 2021.176 ( bui quang huy )
5/7/2021500,000173758.050721.085938.MS 2021.176 (Bui Quang Huy)
5/7/2021500,000784535.050721.064033.Ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy FT21186025457520
5/7/20211,000,000MBVCB.1231453066.Ung ho MS 2021.129 (Ng Ha Khanh Vy).CT tu 0071001362201 LUC VI MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/20211,000,000IBVCB.1231059779.MS 2121 154 4 chi e mo coi.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/20211,000,000345476.050721.143532.UNG HO MS 2021.175 ANH VO BACH MINH
5/7/20211,000,000SHGD:10009086.DD:210705.BO:NGUYEN THI PHUONG.Remark:Ung ho MS 2021.176. BUI QUANG HUY/ung ho mo tim MS
5/7/20211,000,000MBVCB.1230599469.Ung ho MS2021 176 Bui Quang Huy.CT tu 0011000911459 BUI NGOC BICH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/20211,000,000/Ref:PALPM10M6Z8{//}/Ref:PALPM10M6Z8{//}LP VNM10M6Z8 MS 2021.174, NGUYEN TRUONG HOAI AN DVC:MRS PHAM VU DIEM HA
5/7/20211,000,000788588.050721.070047.Ung ho MS 2021.174 Nguyen Truong Hoai An FT21186268965338
5/7/20211,200,000741425.050721.070219.ba Rymar Alla ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy
5/7/20211,650,000003402.050721.202325.ISL20210705202316095-NAP SA7C7D
5/7/20212,000,000MBVCB.1230203924.TRAN TAN TAM chuyen tien ung ho MS 2021.176(Bui quang Huy).CT tu 0071000632223 TRAN TAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/20212,500,000IBVCB.1230462079.ung ho MS 2021 174 Nguyen Truong Hoai An.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/7/20212,500,000740899.050721.070137.Kolmakova Ekaterina ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy
5/7/20213,000,000SHGD:10004408.DD:210705.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2021.169 BE DANG THI QUYEN TRAN
5/7/20215,000,000MBVCB.1231058796.Ung ho MS 2021.176 bui quang huy.CT tu 0011002447951 LE THI MAI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/20215,000,000MBVCB.1230157267.Duc Anh (Hoang Cau-HN) ung ho MS2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0011004107553 HO PHUONG CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/7/202110,000,000SHGD:10000670.DD:210705.BO:DINH QUANG KHUYEN.Remark:[2100000012383445]ONG TRINH DINH THAI CT UNG HO MS 2021.176 (BUI QUANG HUY)
5/7/202110,000,000822757.050721.090636.ong Tu Van giup do Bui Quang Huy MS 2021.176
5/7/202118,000,000GIUP DO BENH NHAN NGHEO CO MA SO: 2021.160, 2021.163, 2021.166, 2021.169, 2021.173, 2021.175 (MOI TRUONG HOP 3TR VND, TONG CONG 18TR VND)
5/7/202118,000,000GIUP DO BENH NHAN NGHEO CO MA SO: 2021.150, 2021.151, 2021.154, 2021.155, 2021.156, 2021.157 (MOI TRUONG HOP 3TR VND, TONG CONG 18TR VND)
6/7/20215,100311871.060721.101328.Ung ho MS 2021 177
6/7/202110,000IBVCB.1232964076.UNG HO MS 2021 177 CAO ANH TUAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/202120,000MBVCB.1232269786.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.177(be cao anh tuan).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/202120,000490774.060721.070134.Ung ho NCHCCCL, Lam Cong Hao, 0918008266
6/7/202150,000MBVCB.1232916851.gui mso 2021 177.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/202150,000IBVCB.1232667669.Giup ma so 2021 177 Cao Anh Tuan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/202150,000SHGD:10000542.DD:210706.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.177 Cao Anh Tuan
6/7/202150,000IBVCB.1232241540.NGUYEN HONG PHONG chuyen khoan. ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan).CT tu 0121001168338 NGUYEN HONG PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/202150,000006400.060721.091933.Ung ho MS 2011 177 Cao Anh Tuan FT21187640041864
6/7/202150,000SHGD:10000056.DD:210706.BO:BUI KHAC THINH.Remark:995221070650223 Ung ho MS 2021.177 Cao Anh Tuan
6/7/202150,000907377.060721.061906.Ung ho MS 2021177 Cao Anh Tuan FT21187730028001
6/7/202150,000MBVCB.1231936829.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.177 (chau Cao Anh Tuan)Vietnamnet 06/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/202168,000MBVCB.1232125304.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021100,000096746.060721.175352.MS 2021 177 Cao Anh Tuan
6/7/2021100,000953308.060721.162736.unh ho ma so 2021.172 Vo Van Duc
6/7/2021100,000MBVCB.1232776149.gui mso 2021 173; 174;175.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021100,000423040.060721.142503.NGUYEN VAN TIEN chuyen khoan ung ho MS 2021 171 be tuan Nam
6/7/2021100,000519840.060721.135924.Ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan). Mong phep mau se den voi con.
6/7/2021100,000395695.060721.132710.UNG HO MS: 2021.177( CAO ANH TUAN)-060721-13:27:00 395695
6/7/2021100,000200641.060721.125047.Le Duc Nghia Chuyen tien ung ho MS 2021.172
6/7/2021100,000299970.060721.124842.Le Duc Nghia Chuyen tien ung ho MS 2021.171
6/7/2021100,000392333.060721.002656.ung ho?MS 2021.172?(be Vo Van Duc)
6/7/2021100,000391632.060721.002530.ung ho?MS 2021.176?(Bui Quang Huy)
6/7/2021100,000390789.060721.002351.ung ho?MS 2021.177?(Cao Anh Tuan)
6/7/2021100,000MBVCB.1232429170.NGUYEN THANH HIEU ung ho be Cao Anh Tuan (MS 2021.177).CT tu 0021000725858 NGUYEN THANH HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021100,000358329.060721.105628.UNG HO MS 2021.177( CAO ANH TUAN)-060721-10:59:13 358329
6/7/2021100,000120063.060721.105322.Unghoms 2021.177 cao anh tuan FT21187755876691
6/7/2021100,000135806.060721.103355.MS 2021.172
6/7/2021100,000134710.060721.103034.MS 2021.177
6/7/2021100,000649609.060721.091830.MS 2021.154 ( bon chi em mo coi)
6/7/2021100,000124547.060721.091204.Ung ho MS 2021 177 Cao Anh Tuan
6/7/2021100,000964440.060721.083743.ms 2021.177 cao anh tuan FT21187658662892
6/7/2021100,000088731.060721.083326.Vinh Nam ung ho ms 2021 177 Cao Anh Tuan
6/7/2021100,000MBVCB.1232033705.ung ho : ms 2021.177( ( Cao Anh Tuan).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021100,000307408.060721.073503.UNG HO MS 2021.177(CAO ANH TUAN)-060721-07:35:21 307408
6/7/2021100,000303868.060721.064409.MS 2021.176 ( BUI QUANG HUY )-060721-06:48:09 303868
6/7/2021100,000853962.060721.055256.ung ho MS 2021.177 Cao Anh Tuan
6/7/2021100,000039417.060721.053321.ung ho MS 2021 177 Cao Anh Tuan
6/7/2021200,000MBVCB.1231860629.Ung ho ms 2021.167 Nguyen Huyen Thuong.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021200,000847780.060721.215353.Ung ho MS 2021177 Cao Anh Tuan FT21188995499640
6/7/2021200,000248618.060721.172642.Ung ho MS 0221.176 (Bui Quan Huy)
6/7/2021200,000636389.060721.172004.Ung ho Ms 2021 176 Bui Quang Huy
6/7/2021200,000437061.060721.154356.UNG HO MS 2021.176 (BE BUI QUANG HUY), CAM ON-060721-15:43:07 437061
6/7/2021200,000435599.060721.153931.UNG HO MS 2021.177 (BE CAO ANH TUAN), CAM ON-060721-15:38:17 435599
6/7/2021200,000IBVCB.1232641995.MS 2021 177 Cao Tuan Anh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021200,000360852.060721.130803.Ung ho MS2021 177 Cao Anh Tuan
6/7/2021200,000MBVCB.1232589722.mo u nao.CT tu 0071000763564 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021200,000318577.060721.121113.Ung ho MS 2021 172 be Vo Van Duc
6/7/2021200,000686010.060721.115140.ung ho ms 2021.177
6/7/2021200,000MBVCB.1232317902.ung ho MS 2021.177 (cao anh tuan).CT tu 0201000605425 TRAN HONG THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021200,000574946.060721.101202.ung ho MS 2021.177 cao anh tuan
6/7/2021200,000MBVCB.1232247068.ung ho ms2021.174(nguyen truong hoai an).CT tu 0691000354773 LE THI THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021200,000MBVCB.1232243342.ung ho ms2021.176(bui quang huy).CT tu 0691000354773 LE THI THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021200,000MBVCB.1232239245.ung ho ma so:Ms2021.177(cao anh tuan).CT tu 0691000354773 LE THI THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021200,000SHGD:10015690.DD:210706.BO:NGUYEN THI THU HIEN.Remark:Ung ho MS 2021.177 Cao Anh Tuan
6/7/2021200,000SHGD:10015533.DD:210706.BO:NGUYEN THI THU HIEN.Remark:Ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy
6/7/2021200,000992695.060721.094633.ms 2021.177 cao anh tuan
6/7/2021200,000594106.060721.094626.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.177
6/7/2021200,000MBVCB.1232106587.MS 2021.177( CAO ANH TUAN).CT tu 0281001185965 CAO THI CAM TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021200,000095587.060721.084151.ung ho MS 2021 177 Cao Anh Tuan
6/7/2021200,000912439.060721.082706.ung ho MS 2021.177 Cao Anh Tuan
6/7/2021200,000MBVCB.1232039911.MS 2021.177 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021200,000MBVCB.1232018971.Ung ho ms 2021.177 .CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021200,000MBVCB.1231999796.ung ho MS 2021.177 ( cao anh tuan ).CT tu 0041000290794 DINH TAN QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021200,000MBVCB.1231975556.MS 2021.177.CT tu 0211000539398 TRINH TRONG NGHIA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021200,000429175.060721.070147.ms 2021 174 nguyen truong hoai an
6/7/2021200,000428884.060721.065403.ms 2021177 Ha Anh Tuan
6/7/2021200,000851734.060721.052808.UNG HO MS 2021.177 CAO ANH TUAN
6/7/2021300,000MBVCB.1231862820.Ung ho ms 2021.162 Truong Van Tuan.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021300,000MBVCB.1231862103.Ung ho ms 2021.164 me con chi Ha.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021300,000MBVCB.1231861912.Ung ho ms 2021.166 Tran Le Phuong Vy.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021300,000MBVCB.1231860819.Ung ho ms 2021.168 Ta Xuan Truong.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021300,000MBVCB.1231859574.Ung ho ms 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021300,000MBVCB.1231859376.Ung ho ms 2021.170 Tran Tuan Hung.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021300,000MBVCB.1231858628.Ung ho ms 2021.171 be Tuan Nam.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021300,000MBVCB.1231858379.Ung ho ms 2021.172 be Vo Van Duc.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021300,000MBVCB.1231858116.Ung ho ms 2021.173 Pham Van Gia Bao.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021300,000MBVCB.1231857861.Ung ho ms 2021.174 Nguyen Truong Hoai An.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021300,000MBVCB.1231856445.Ung ho ms 2021.176 Bui Quang Huy.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021300,000402357.060721.204552.IBFT ung ho MS 2021.177
6/7/2021300,000MBVCB.1233434743.Ung ho MS 2021.177 (CAO ANH TUAN).CT tu 1015695143 NGUYEN THI THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021300,000MBVCB.1232879494.ms 2021 177 uh Cao Anh Tuan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021300,000MBVCB.1232556469.LAM TRIET HUNG chuyen tien ung ho MS 2021.177 Cao Anh Tuan.CT tu 0891000618809 LAM TRIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021300,000MBVCB.1232526489.UNG HO MS 2021.175 (anh Vo Bach Minh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021300,000MBVCB.1232523892.UNG HO MS 2021.177 (Cao Anh Tuan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021300,000557608.060721.095612.ung ho ms 2021.176 chau bui quang huy
6/7/2021300,000319468.060721.084558.DONG GOP QUY COVID 19-060721-08:45:58 319468
6/7/2021300,000MBVCB.1232078416.ung ho MS 2021.177 (cao anh tuan).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021300,000879521.060721.073632.ms 2021.177 Cao Anh Tuan
6/7/2021300,000178674.060721.070905.MS 2021 177 CAO ANH TUAN
6/7/2021300,000853844.060721.055145.ung ho be Anh Tuan con chi Duong thi Hoa Phuong huyen Ky Anh Ha Tinh
6/7/2021300,000IBVCB.1231936188.Giup MS2021 176 Bui Quang Huy.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021300,000IBVCB.1231935853.Giup MS2021 177 Be Cao Anh Tuan.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021300,000MBVCB.1231931886.benh ung thu.CT tu 0811000001192 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021300,000MBVCB.1231930360.MS 2021.177?(Cao Anh Tun).CT tu 0831000089841 TRAN NGOC THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021400,000SHGD:10016031.DD:210706.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2021.177 Cao Anh Tuan
6/7/2021400,000MBVCB.1231871876.Ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong.CT tu 0541000208000 NGUYEN SON TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021500,000769318.060721.171017.Ung ho MS 2021 177 Cao Anh Tuan
6/7/2021500,000159850.060721.112546.Ung ho MS 2021 177 Cao Anh Tuan FT21187755999749
6/7/2021500,000150998.060721.112435.Ung ho MS 2021.174( Nguyen Truong Hoai An)
6/7/2021500,000SHGD:10008422.DD:210706.BO:NGUYEN LAM XUAN THUY.Remark:IBUNG HO MS 2021.177 (CAO ANH TUAN)
6/7/2021500,000MBVCB.1232365203.Ms 2021 177 Duong Thi Hoa Phuong.CT tu 0081001196681 LE VAN TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021500,000366792.060721.104258.TDDK ung ho Nguyen Tan Dat MS 2021 134
6/7/2021500,000224660.060721.104145.TDDK ung ho Luong Bao Quoc MS 2021 135
6/7/2021500,000139463.060721.104549.Ung ho MS 2021.176 ( Bui Quang Huy)
6/7/2021500,000362566.060721.104033.TDDK ung ho Pham Minh Nhat MS 2021 140
6/7/2021500,000220864.060721.103825.TDDK ung ho Bui Ngoc Diem My MS 2021 142
6/7/2021500,000218598.060721.103634.TDDK ung ho 3 chi em MS 2021 144
6/7/2021500,000097687.060721.103526.Ung ho MS 2021.177 FT21187310056821
6/7/2021500,000216140.060721.103413.TDDK ung ho MS 2021 148 Pham Dieu Huyen
6/7/2021500,000133489.060721.102700.Ung ho MS 2021.177 ( Cao Tuan Anh )
6/7/2021500,000MBVCB.1232266120.ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021500,000IBVCB.1232230329.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021500,000IBVCB.1232226093.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021500,000MBVCB.1232210736.Ung ho ma so 2021.177 (Cao Anh Tuan).CT tu 0071003879448 NGUYEN DONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021500,000282267.060721.093723.ung ho ms 2021.174 (Nguyen Truong Hoai An)
6/7/2021500,000279329.060721.093250.ung ho ms 2021.177 ( Cao Anh Tuan)
6/7/2021500,000971886.060721.084600.Ung ho MS 2021.177 Cao Anh Tuan FT21187700968092
6/7/2021500,000889068.060721.073230.UNG HO MA SO 2021.177 CAO ANH TUAN
6/7/2021500,000IBVCB.1231965290.MS 2021 176 BUI QUANG HUY tinh Son La.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021500,000907025.060721.061645.Ung ho MS 2021.177 Cao Anh Tuan FT21187189184616
6/7/2021500,000479104.060721.052342.Ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan)
6/7/2021500,000155622.060721.033818.ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy)
6/7/2021600,000NGUYEN THI LOAN NOP TIEN UNG HO
6/7/20211,000,000881868.060721.165224.MS 2021.174 (NGUYEN TRUONG HOAI AN)
6/7/20211,000,000906783.060721.121836.2021 177 cao anh tuan
6/7/20211,000,000487074.060721.115249.MS 2021 171 be tuan nam
6/7/20211,000,000759266.060721.113258.UNG HO MS 2021 177 CAO ANH TUAN
6/7/20211,000,000488831.060721.112506.ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan)
6/7/20211,000,000MBVCB.1232246345.MS 2021.177( Cao anh Tuan).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/20211,000,000907236.060721.083619.Vietcombank;0011002643148;Ma so 2021 173 Pham Van Gia Bao
6/7/20211,000,000Ung ho NCHCCCL NGUYEN THANH VAN 0982309814
6/7/20211,000,000174129.060721.054701.ung ho MS 2021177 Cao Anh Tuan
6/7/20211,500,000IBVCB.1231882168.2021.169 2021.165 2021.176 2021.158 2021.163.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/20212,500,000SHGD:10001140.DD:210706.BO:LE THI THANH PHUONG.Remark:UNG HO MS 2021.170 TRAN TUAN HUNG 500K MS 2021.173 BE PHAM VAN GIA BAO 500K MS 2021.174 NGUYEN TRUONG HOAI AN 500K MS 2021.175 ANH VO BACH MINH 500K MS 2021.176 BUI QUANG HUY 500K
6/7/20215,000,000963130.060721.091946.Ong Tu Van ung ho MS 2021.177, chau Cao Anh Tuan chua benh
7/7/20211,000IBVCB.1233744959.a.CT tu 1021443357 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/20212,000IBVCB.1234568164.jkm.CT tu 1017681953 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/20215,000663326.070721.133746.ung ho MS 2021 178 Truong Thi Thuy
7/7/202150,000389477.070721.202637.ung ho MS 2021172 be Vo Van Duc
7/7/202150,000IBVCB.1235429375.ung ho ma so MS 2021 178 Truong Thi Thuy.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/202150,000IBVCB.1235425785.ung ho ma so MS 2021 177 Cao Anh Tuan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/202150,000IBVCB.1235423353.ung ho ma so MS 2021 176 Bui Quang Huy.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/202150,000IBVCB.1235420640.ung ho ma so MS 2021 175 anh Vo Bach Minh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/202150,000IBVCB.1234683641.Giup ma so 2021 178 Truong Thi Thuy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/202150,000705929.070721.103120.Ung ho MS 2021.178 Truong Thi Thuy
7/7/202150,000308204.070721.095222.Ung ho MS 2021 178 Truong Thi Thuy
7/7/202150,000MBVCB.1233879684.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.178 (Truong Thi Thuy)Vietnamnet 07/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/202168,000MBVCB.1234082120.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.178 (Truong Thi Thuy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/2021100,000475727.060721.233212.Ms 2021 176 Bui Quang Huy
7/7/2021100,000475318.060721.232826.Ms 2021 177 Cao Anh Tuan
7/7/2021100,000232439.070721.220745.ung ho MS 2021.178 (Truong Thi Thuy)
7/7/2021100,000MBVCB.1235147146.Ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0021001960969 LE THE TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/2021100,000990343.070721.161716.T ung ho Truong Thi Thuy MS 2021.178
7/7/2021100,000258910.070721.124100.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO MS 2021.162 (TRUONG VAN TUAN) THEO KET CHUYEN TUAN 4/6/2021
7/7/2021100,000254060.070721.104543.MS 2021 178 Truong Thi Thuy
7/7/2021100,000583970.070721.103529.UNG HO MS 2021.178(TRUONG THI THUY)-070721-10:35:31 583970
7/7/2021100,000022376.070721.084510.Ung ho NCHCCCL -Trang- 0908286577 FT21188003036019
7/7/2021100,000116579.070721.083751.Vinh Nam ung ho ms 2021 178 Truong Thi Thuy
7/7/2021100,000551643.070721.083555.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.178(TRUONG THI THUY) -070721-08:34:33 551643
7/7/2021100,000007599.070721.082317.ZP5VKC5U9ROL 210707000068336 MS 2021.178
7/7/2021100,000539748.070721.063635.MS 2021.177 (CAO ANH TUAN)-070721-06:36:35 539748
7/7/2021133,333225263.070721.102049.MS 2021 178
7/7/2021200,000877682.060721.232034.ung ho ms 2021.153 chi Hoang Thi Vi
7/7/2021200,000MBVCB.1235283994.DO THI HOA LIEN chuyen tien ung ho MS 2021.178 (Truong Thi Thuy).CT tu 0251002777195 DO THI HOA LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/2021200,000142867.070721.183742.ung ho ms 2021.178 (Truong Thi Thuy)
7/7/2021200,000606401.070721.172205.Ung ho MS 2021.178 Truong Thi Thuy FT21188008512490
7/7/2021200,000IBVCB.1235027326.MS 2021 169 be Dang Thi Quyen Tran tinh Tien Giang.CT tu 0421003763129 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/2021200,000IBVCB.1235013716.MS 2021 152 be Doan Vu Duy Bang Mo Cay Nam BT.CT tu 0421003763129 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/2021200,000624623.070721.163225.ung ho ms2021.178 Truong Thi Thuy
7/7/2021200,000578993.070721.155550.ung ho ma so 2021 . 178 Truong Thi Thuy.
7/7/2021200,000606751.070721.124737.Ung ho NCHCCCL TRONG 0968377584
7/7/2021200,000821481.070721.121838.ung ho MS 2021.178 Truong Thi Thuy
7/7/2021200,000720591.070721.104334.MS 2021. 178 Truong Thi Thuy
7/7/2021200,000686484.070721.100425.ung ho MS : 2021.103, Le Quang Hao
7/7/2021200,000543039.070721.073141.UNGHOMS2021.170 TRANTUANHUNG-070721-07:31:25 543039
7/7/2021300,000897155.070721.210431.MS 2021.178 Truong Thi Thuy
7/7/2021300,000613477.070721.172753.Uh MS 2021.176 FT21188394723301
7/7/2021300,000640316.070721.164459.Chuyen tien ung ho MS 2021.178, TRUONG THI THUY
7/7/2021300,000MBVCB.1234440911.UNG HO MS 2021.178 (Truong Thi Thuy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/2021300,000MBVCB.1234221592.MS 2021.178.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/2021300,000IBVCB.1234180989.MS 2021 178 Truong Thi Thuy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/2021300,000MBVCB.1234179509.Ung ho MS 2021 178 Truong Thi Thuy.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/2021300,000098196.070721.081438.Ung ho MS 2021 178 Truong Thi Thuy
7/7/2021300,000IBVCB.1233883778.GIup MS2021 178 Truong Thi Thuy.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/2021500,000754045.070721.205700.Ung ho MS 2021 178 Truong Thi Thuy
7/7/2021500,000099549.070721.175507.Ung ho NCHCCCL Fan Rikimaru 0339310546
7/7/2021500,000700025.070721.175126.ung ho chau Cao Anh Tuan MS 2021 177
7/7/2021500,000MBVCB.1234627147.DO NGOC THUY ung ho MS 2021.178 (Truong Thi Thuy) .CT tu 0881000483173 DO NGOC THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/2021500,000341692.070721.133150.ung ho MS 2021 177
7/7/2021500,000MBVCB.1234556653.NGUYEN THI THUY LINH ung ho MS 2021.178(Truong Thi Thuy).CT tu 0491000102267 NGUYEN THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/2021500,000167249.070721.121528.Ungho ms 2021.178 truong thi thuy
7/7/2021500,000224495.070721.112253.Ung ho NCHCCCL TRAN THI THANH HA 0909530304
7/7/2021500,000SHGD:10007960.DD:210707.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.177 chau Cao Anh Tuan
7/7/2021500,000MBVCB.1234037436.ung ho?MS 2021.174 (Nguyen Truong Hoai An).CT tu 0071001008482 DO QUOC DAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/2021500,000MBVCB.1234036692.Giup do 2021.178.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/2021500,000IBVCB.1233923974.MS 2021 177 CAO ANH TUAN tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/7/2021600,000567418.070721.111510.Gd Nguyen Ngoc Loi Phap Danh Nguyen Tam ung ho MS 2021178 Truong Thi Thuy
7/7/20211,000,000751269.070721.204645.ung ho MS 2021178 Truong Thi Thuy
7/7/20211,000,000413393.070721.145413.Ung ho MS 2021.178 truong thi thuy FT21188530682072
7/7/20211,000,000MBVCB.1234403376.ung ho co truong thi thuy MS 2021.178 xin cam on .CT tu 1016195040 PHAM THI NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/20211,000,000737508.070721.105729.Chuyen tien ung ho MS 2021.178 truong thi thuy
7/7/20211,000,000210769.070721.105732.ung ho MS 2021 178 Truong Thi Thuy
7/7/20211,000,000SHGD:10010428.DD:210707.BO:LE THI ANH THU.Remark:Ung ho ms 2021.178 co truong thi thuy
7/7/20211,000,000930336.070721.053726.MS 2021.178 Truong Thi Thuy
7/7/20212,000,000MBVCB.1234102414.Ung ho MS 2021.178 (Truong Thi Thuy).CT tu 0071001120670 TRAN THI CHINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/7/202110,000,000048810.070721.091448.Ong Tu Van giup cho ms 2021 178 Truong thi Thuy FT21188403002907
8/7/20211,000IBVCB.1237105304.15.CT tu 0041000389286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/20211,000IBVCB.1235835433.ww.CT tu 1021177972 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20211,000IBVCB.1235812748.vv.CT tu 1019565342 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20212,000IBVCB.1236789712.onijnoi.CT tu 1020821873 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/20215,100263510.080721.095627.Ung ho Ma so MS 2021 179
8/7/202110,000IBVCB.1236999695.UNG HO MS 2021 179 BE HUY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/202110,000IBVCB.1236997294.UNG HO MS 2021 178 CHI THUY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/202110,000494075.080721.081706.Vietcombank;0011002643148;uh be huy
8/7/202120,000MBVCB.1237385941.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.179(be le tran huy).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/202150,000926920.070721.231426.Ung ho NCHCCCL FT21189847203818
8/7/202150,000MBVCB.1236872869.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.178 Truong Thi Thuy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/202150,000MBVCB.1236791928.NGUYEN THI KIM ANH chuyen tien ung ho le tran huy ms 2021.179.CT tu 0201000673479 NGUYEN THI KIM ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/202150,000MBVCB.1236662171.HA VAN CHUNG chuyen tien.CT tu 0521000283486 HA VAN CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/202150,000418727.080721.143720.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021179 be Tran Le Huy
8/7/202150,000IBVCB.1236498687.Giup ma so 2021 179 be Le Tran Huy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/202150,000070387.080721.132131.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 177 Cao Anh Tuan
8/7/202150,000056549.080721.131740.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 179 Le Tran Huy
8/7/202150,000376843.080721.110107.Ung ho MS 2021 179 be Le Tran Huy
8/7/202150,000224928.080721.094350.MS 2021.179 (be Tran Le Huy)
8/7/202150,000MBVCB.1235820535.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.179 (chau Le Tran Huy)Vietnamnet 08/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/202150,000254941.080721.005851.ung ho NCHCCCL. chuc chuong trinh vuot qua mua dich Covid
8/7/202168,000MBVCB.1235855328.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.179 (Be Le Tran Huy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021100,000212030.080721.233058.ung ho MS 2021 . 179 (be Le Tran Huy)
8/7/2021100,000961011.080721.181609.LX UNG HO MS 2021.179(BE LE TRAN HUY)-080721-18:18:14 961011
8/7/2021100,000924722.080721.161616.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.179(BE LE TRAN HUY)-080721-16:14:48 924722
8/7/2021100,000828056.080721.144721.Ung ho MS 2021.179 (Le Tran Huy)
8/7/2021100,000935319.080721.134720.Ung ho MS 2021.179 (be Le Tran Huy). Tu Nghiem Truong Giang.
8/7/2021100,000599499.080721.134302.Ung ho MS2021 179 be Le Tran Huy
8/7/2021100,000596966.080721.134105.MS 2021 179 Be Le Tran Huy
8/7/2021100,000MBVCB.1236307320.MS 2021.179.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021100,000893104.080721.103427.ung ho MS 2021.179 (Be Le Tran Huy)
8/7/2021100,000297229.080721.101558.MS 2021 179 Be Le Tran Huy
8/7/2021100,000MBVCB.1236125126.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien Ung ho MS 2021.179 (Be Le Tran Huy).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021100,000563221.080721.095642.Ung ho giup do Be Le Tran Huy
8/7/2021100,000651419.080721.091549.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.179 be le tran huy
8/7/2021100,000648532.080721.091238.Chuyen tien ung ho ms2021179
8/7/2021100,000006774.080721.084412.ZP5VKD3NUNAL 210708000049123 MS 2021.179
8/7/2021100,000MBVCB.1235956574.ung ho MS 2021.179 (be Le Tran Huy).CT tu 0101001088278 NGUYEN THI THANH TRAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021100,000094382.080721.084204.Vinh Nam ung ho ms 2021 179 be Le Tran Huy
8/7/2021100,000617871.080721.083652.Ung ho be Vo Van Duc ms 2021.172
8/7/2021100,000489313.080721.082742.T ung ho Le Tran Huy MS 2021.179
8/7/2021100,000589170.080721.075220.ung ho MS 2021.179 Be Le Tran Huy
8/7/2021100,000786615.080721.071802.UNG HO MS: 2021.179( BE LE TRAN HUY)-080721-07:17:46 786615
8/7/2021100,000692811.080721.064125.ung ho MS 2021179 be Le Tran Huy
8/7/2021100,000MBVCB.1235815093.ung ho : ms2021 .178 ( Truong Thi Thuy).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021120,000MBVCB.1236767937.Co chut it xin ung ho ma so 2021.174 Nguyen Truong Hoai An.CT tu 0301000401471 CHU THI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021200,000MBVCB.1237571190.MS 2021 179?em Le Tran Huy.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021200,000776174.070721.223715.ms 2021 178 truongthithuy
8/7/2021200,000550982.080721.222108.Ung ho NCHCCCL Nguyen Hien 0906618892
8/7/2021200,000900995.080721.220217.Chau Bao an ung ho MS 2021.178 Truong Thi Thuy FT21190898017625
8/7/2021200,000899964.080721.220055.Bao an ung ho Ms 2021.179 Le Tran Huy FT21190222733497
8/7/2021200,000MBVCB.1237089360.Ung ho MS 2021.179 be Le Tran Huy.CT tu 0251001154292 TRAN VI KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021200,000MBVCB.1237038229.Ung ho MS 2021.179 Be Le Tran Huy.CT tu 0181006556688 LE ANH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021200,000MBVCB.1237019416.MS 2021 177 CAO ANH TUAN.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021200,000634091.080721.172639.Ung ho MS 2021 179
8/7/2021200,000019512.080721.172511.Ung ho MS 2021 172
8/7/2021200,000MBVCB.1236842262.NGUYEN BA TRI chuyen tien ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan).CT tu 0011001712663 NGUYEN BA TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021200,000864259.080721.154819.IBFT ung ho MS2021.178
8/7/2021200,000IBVCB.1236655837.MS 2021.179 (Be Le Tran Huy).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021200,000IBVCB.1236611741.NGUYEN XUAN HIEU chuyen khoan ung ho be LE TRAN HUY, MS 2021.179.CT tu 0341006859469 NGUYEN XUAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021200,000SHGD:10018761.DD:210708.BO:NGUYEN THI THU HIEN.Remark:Ung ho MS 2021.178 Truong Thi Thuy
8/7/2021200,000MBVCB.1236440800.ung ho : ms 2021.179 ( Le Tran Huy) .CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021200,000858731.080721.122734.UNG HO MS2021.179 ( BE LE TRAN HUY)-080721-12:29:40 858731
8/7/2021200,000234830.080721.110509.Tong Thu ung ho MS 2021 179 be Le Tran Huy
8/7/2021200,000MBVCB.1236236680.Ung ho MS 2021.179 ( be Le Tran Huy.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021200,000IBVCB.1236222262.MS2021179 be Le Tran Huy.CT tu 0071001612806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021200,000280893.080721.103540.Vietcombank;0011002643148;NGO KIM DEP chuyen khoan ung ho chuong trinhNCHCCCL
8/7/2021200,000MBVCB.1236161099.ung ho MS 2021.179 (be Huy).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021200,000SHGD:10002036.DD:210708.BO:TRAN THI DIEM THUY.Remark:ung ho MS 2021.179 (Be Le Tran Huy) tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
8/7/2021200,000696973.080721.100052.ubg ho ms 2021.179 le tran huy
8/7/2021200,000IBVCB.1236081837.MS 2021 173 be Pham Van Gia Bao.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021200,000665179.080721.092758.ms 2021.179 le tran huy
8/7/2021200,000624092.080721.084348.ung ho MS 2021.179 Be Le Tran Huy
8/7/2021200,000MBVCB.1235947548.MS 2021.179.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021240,000947930.080721.225925.Ung ho NCHCCCL DUONG VAN DUY 0962057777
8/7/2021250,000711143.080721.153525.MS 2021.175 ANH VO BACH MINH.711143
8/7/2021250,000MBVCB.1236703186.Ung ho MS 2021.179 (Be Le Tran Huy).CT tu 0671004082963 NGUYEN NGOC THIEN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021300,000897652.080721.215751.Bao an ung ho MS 2021.173 Pham Van Gia Bao FT21190653732892
8/7/2021300,000828311.080721.193750.Ung ho MS 2021179 be Le Tran Huy
8/7/2021300,000729471.080721.174252.ung ho NCHCCCL Pham Thi To 0968283366
8/7/2021300,000MBVCB.1237023324.MS 2021 171 BE TUAN NAM.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021300,000MBVCB.1237016240.MS 2021 179 Le Tran Huy.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021300,000MBVCB.1236870274.MS 2021.179 (Be Le Tran Huy).CT tu 0851000032576 NGUYEN THAI LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021300,000IBVCB.1236772099.Ung ho MS 2021177 Cao Anh Tuan.CT tu 0041000487345 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021300,000MBVCB.1236585741.ms 2021 179 uh Le Tran Huy.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021300,000IBVCB.1236584642.MS 2021 178 TRUONG THI THUY.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021300,000MBVCB.1236573882.MS 2021.179 (Le Tran Huy).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021300,000MBVCB.1236171273.Ms 2021 179 Be Le Tran Huy.CT tu 0081001196681 LE VAN TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021300,000MBVCB.1236164417.ung ho MS 2021.178 (chi Thuy).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021300,000587012.080721.102134.Ung ho MS 2121.179(be Le Tran Huy)
8/7/2021300,000011807.080721.095137.Ms 2021.179 le tran huy
8/7/2021300,000MBVCB.1236041905.ung ho ms 2021.179 (be Le Tran Huy).CT tu 0331003801969 LUU QUANG DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021300,000654489.080721.091800.U.ho Sung Mi Dia
8/7/2021300,000633016.080721.085416.ung ho ms 2021.179 chau tran le huy
8/7/2021300,000031036.080721.082820.Ung ho MS 2021.179 FT21189694481759
8/7/2021300,000MBVCB.1235931623.ung ho?MS 2021.179?(Be Le Tran Huy).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021300,000IBVCB.1235920004.MS 2021 179 be Le Tran Huy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2021300,000MBVCB.1235894312.Ung ho MS 2021.179 be Le Tran Huy.CT tu 0531000293722 NGUYEN NGOC DUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021500,000907509.080721.221146.Ung ho MS 2021.179 - be Le Tran Huy - mong con mau khoe FT21190273397200
8/7/2021500,000905931.080721.220927.Ung ho MS 2021.177 -Be Cao Anh Tuan mong con mau khoe FT21190039706966
8/7/2021500,000MBVCB.1236866187.Ung ho MS 2021.179 (Be Le Tran Huy).CT tu 0041000375250 TRAN CAO DIEM TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021500,000MBVCB.1236595857.TRUONG DINH TUNG chuyen tien.CT tu 0121000683231 TRUONG DINH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021500,000656860.080721.142209.Ung ho MS2021 164 me con chi Ha
8/7/2021500,000406652.080721.142110.Ung ho MS2021 177 Cao Anh Tuan
8/7/2021500,000320998.080721.141834.Vietcombank;0011002643148;KKTA ung ho ms 2021 179 Le Tran Huy
8/7/2021500,000916366.080721.141416.Giup do MS 2021 179 be Le Tran Huy
8/7/2021500,000714559.080721.123504.ung ho MS 2021.179 be Le Tran Huy
8/7/2021500,000MBVCB.1236388120.UNG HO MS 2021.179 ( be Le Tran Huy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2021500,000805358.080721.113039.ung ho MS 2021.179 be Le Tran Huy
8/7/2021500,000080774.080721.092657.MS 2021.179 Be Le Tran Huy FT21189607319017
8/7/2021500,000Sender:79334001.DD:080721.SHGD:10001256.BO:TRAN VAN KIEM0515693.MS 2021.179 BE LE TRAN HUY(VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/7/2021500,000747963.080721.090617.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Tran Thao ung ho MS2021179 be Le Tran Huy
8/7/2021500,000SHGD:10006670.DD:210708.BO:NGUYEN NGUYEN THU TRANG.Remark:Ung ho MS 2021.167 (Nguyen Huyen Thuong)
8/7/2021500,000622012.080721.084050.MS 201 179 Le Tran Huy
8/7/2021500,000697060.080721.080801.NGUYEN DANH SON HN ung ho MS 2021179 Be Le Tran Huy CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET
8/7/20211,000,000MBVCB.1235720588.ung ho MS 2021.178 (Truong Thi Thuy).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20211,000,000MBVCB.1235719710.ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20211,000,000MBVCB.1235719804.ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20211,000,000MBVCB.1236732376.ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20211,000,000MBVCB.1236602573.ung ho Le Tran Huy MS 2021.179.CT tu 0011000928004 TRAN THI THU HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20211,000,000344294.080721.134251.Ung ho MS 2021.179 be Le Tran Huy FT21189012001993
8/7/20211,000,000342704.080721.134108.Ung ho MS 2021.173 be Pham Van Gia Bao FT21189513069309
8/7/20211,000,000MBVCB.1236504082.OB Gian Khuong 128 Vu Trong Phung ung ho MS 2021 Vacxin covid.CT tu 0991000028963 DO THI NGAN HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20211,000,000835753.080721.121630.Nguyen Thi Duyen UH MS 2021.178 ,Truong Thi Thuy
8/7/20211,000,000MBVCB.1236331293.THU 0902174312 UNG HO NCHCCCL.CT tu 0011002105174 NGUYEN KHAC THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20211,000,000IBVCB.1236185724.MS 2021.179 Be Le Tran Huy.CT tu 0071000876207 DANG THI TU LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20211,000,000SHGD:10003850.DD:210708.BO:CTCP THIEN LY HUNG YEN.Remark:Cong ty CP Thien Ly Hung Yen ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia)
8/7/20211,000,000MBVCB.1235907655.ung ho MS 2021.179 (be Le Tran Huy).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20211,000,000MBVCB.1235901003.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.179(be le tran huy).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20211,000,000020004.090721.000829.MS 2021.179 BE LE TRAN HUY-090721-00:12:34 020004
8/7/20212,000,000MBVCB.1237140492.Ung ho MS 2021.179 ( be Le Tran Huy).CT tu 0921000718031 VO THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20212,000,000SHGD:10000032.DD:210708.BO:HOANG VIET THANG.Remark:GIA DINH ONG DE UN THANG VAN UNG HO 500K/ 1 MS: 2021.173; 2021.172; 2021.168; 2021.169
9/7/20215,100228357.090721.093850.Ung ho Ma so MS 2021 180 Be Le Phan Quynh Chau
9/7/202110,000IBVCB.1238765567.UNG HO MS 2021 180 BE CHAU.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/202110,000564897.090721.102827.Vietcombank;0011002643148;ms 2021177
9/7/202150,000037423.090721.170410.ung ho MS 2021 173 be pham van gia bao
9/7/202150,000012869.090721.165423.ung ho MS 2021 177 be cao anh tuan
9/7/202150,000023536.090721.164022.NCHCCCL Nguyen Ngoc Luan 01151167612
9/7/202150,000IBVCB.1238735841.Giup ma so 2021 180 be Le Phan Quynh Chau .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/202150,000MBVCB.1238731247.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.180 (Be Le Phan Quynh Chau).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/202150,000MBVCB.1238728426.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.179 (Be Le Tran Huy).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/202150,000MBVCB.1238725734.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.178 (Truong Thi Thuy).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/202150,000679061.090721.141958.gui ms 2021 180
9/7/202150,000MBVCB.1238459179.ung ho NCHCCCL Nga 0984229725.CT tu 0351000850986 NGUYEN THI THANH NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/202150,000MBVCB.1238441873.NGUYEN THI HOA DT 0909374867 chuyen ung ho NCHCCCL .CT tu 0411000933073 NGUYEN THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/202150,000240246.090721.122522.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho be Le Phan Quynh Chau
9/7/202150,000MBVCB.1238218208.Ung ho MS 2021.180 (be Le Phan Quynh Chau).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/202150,000MBVCB.1238215067.Ung ho MS 2021.179 (be Le Tran Huy).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/202150,000995062.090721.062923.Ung ho MS 2021180 Be Le Phan Quynh Chau FT21190302077080
9/7/202160,000030445.090721.221104.Ung ho NCHCCCL Minh Phuong 0965036276
9/7/202168,000MBVCB.1237792660.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.180 (Be Le Phan Quynh Chau).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021100,000712865.090721.222534.ung ho ms 2021177 cao anh tuan mo tim
9/7/2021100,000MBVCB.1238723454.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021100,000MBVCB.1238689086.MS 2021.173.CT tu 0041000238861 NGUYEN HOANG MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021100,000163835.090721.113107.Ms 2021 179 be Le Tran Huy
9/7/2021100,000163594.090721.113020.Ms 2021 180 be Le Phan Quynh Chau
9/7/2021100,000MBVCB.1238183996.Ung ho MS 2021180 Be Quynh Chau.CT tu 0011004071291 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/2021100,000212010.090721.103754.MS 2021 178 Truong Thi Thuy
9/7/2021100,000210009.090721.103602.MS 2021 171 be Tuan Nam
9/7/2021100,000761347.090721.102301.Ung ho MS 2021.175
9/7/2021100,000760943.090721.102234.Ung ho MS 2021.174
9/7/2021100,000760434.090721.102202.Ung ho MS 2021.180
9/7/2021100,000759389.090721.102134.Ung ho MS 2021.179
9/7/2021100,000758629.090721.102103.Ung ho MS 2021.178
9/7/2021100,000757508.090721.101949.Ung ho MS 2021.177
9/7/2021100,000755926.090721.101913.Ung ho MS 2020.176
9/7/2021100,000062873.090721.101351.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HOMS 2021.180 (BE LE PHAN QUYNH CHAU)-090721-10:13:12 062873
9/7/2021100,000IBVCB.1238010243.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.180 (Be Le Phan Quynh Chau).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021100,000MBVCB.1237884985.LE THI MINH NGHIA chuyen tien ung ho ma so 2021.180.CT tu 0011004351130 LE THI MINH NGHIA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021100,000397840.090721.090014.T ung ho Le phan Quynh Chau MS 2021.180
9/7/2021100,000052339.090721.074204.Vinh Nam ung ho ms 2021 180 be Le Phan Quynh Chau
9/7/2021100,000059884.090721.071407.MS 2021 180 Be Le Phan Quynh Chau
9/7/2021200,000303537.090721.180423.MS 2021 179 Be Le Tran Huy
9/7/2021200,000854671.090721.173908.MS 2021.180 be Le Phan Quynh Chau
9/7/2021200,000648318.090721.172257.UH NCHCCCL Minh 0983254686 FT21190434791900
9/7/2021200,000IBVCB.1239018704.MS 2021 180 be Le Phan Quynh Chau.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/2021200,000256639.090721.151139.ung ho MS 2021.180 (be Le Phan Quynh Chau
9/7/2021200,000IBVCB.1238662301.ung ho Cao Anh Tuan (MS:2021.177).CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021200,000568675.090721.144058.ung ho MS 2021.180 be Phan Le Quynh Chau
9/7/2021200,000309457.090721.124739.Ung ho MS 2021 180 be Le Phan Quynh Chau FT21190090795001
9/7/2021200,000MBVCB.1238334837.MS 2021.180.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021200,000350007.090721.104150.Ung ho MS 2021 179 be Le Tran Huy
9/7/2021200,000732690.090721.095951.ung ho MS 2021.180 Be Le Phan Quynh Chau
9/7/2021200,000237345.090721.094349.ung ho ms 2021 180
9/7/2021200,000121119.090721.093147.Ung ho be quynh chau ma so 2021 180
9/7/2021200,000046622.090721.091350.MS 2021.180( BE LE PHAN QUYNH CHAU)-090721-09:17:43 046622
9/7/2021200,000046619.090721.091405.UNG HO MS : 2021.180( BE LE PHAN QUYNH CHAU)-090721-09:13:19 046619
9/7/2021200,000IBVCB.1237702542.Ung ho ma MS 2021.180 (Be Le Phan Quynh Chau).CT tu 0381000355825 NGO THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021200,000151612.090721.041938.ung ho ms 2021 .177 cao anh tuan
9/7/2021300,000MBVCB.1238793480.Ung ho MS 2021.180?be Le Phan Quynh Chau.CT tu 0011000052773 NGUYEN TAN VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021300,000148528.090721.104843.Gd Nguyen Ngoc Loi phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021179 Be Le Tran Huy
9/7/2021300,000166456.090721.103759.Ung ho ms2021179 be le tran huy FT21190530075996
9/7/2021300,000482501.090721.102756.PHAM HONG HAI ung ho MS 2021.180 Le Phan Quynh Chau
9/7/2021300,000480734.090721.102616.PHAM HONG HAI ung ho MS 2021.179
9/7/2021300,000479544.090721.102508.PHAM HONG HAI unh ho MS 2021.178 Truong Thi Thuy
9/7/2021300,000IBVCB.1238014088.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.176 cho Bui Quang Huy.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021300,000IBVCB.1238008574.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.175 cho anh Vo Bach Minh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021300,000IBVCB.1238004936.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.174 cho Nguyen Truong Hoai An.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021300,000IBVCB.1237999196.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.173 cho be Pham Van Gia Bao.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021300,000IBVCB.1237995020.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.172 cho be Vo Van Duc.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021300,000IBVCB.1237983623.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.171 cho be Tuan Nam.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021300,000681874.090721.091706.ung ho ms 2021.180 be le phan quynh chau
9/7/2021300,000MBVCB.1237897690.Suy than.CT tu 0011001130322 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/2021300,000SHGD:10002969.DD:210709.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.179 be Le Tran Huy
9/7/2021300,000MBVCB.1237722346.NGUYEN TRINH ANH chuyen tien Ung ho MS 2021.178 Truong Thi Thuy.CT tu 0021001347725 NGUYEN TRINH ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021300,000990321.090721.054821.Ung ho NCHCCCL Huynh Anh Tuan 0906443389 FT21190607710449
9/7/2021400,000MBVCB.1238123928.MS 2021.180?be Le Phan Quynh Chau. dt me. 0778039330.CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021500,000MBVCB.1239347806.Ung ho: MS 2021.179?(Be Le Tran Huy).CT tu 0071001713102 NGUYEN THI KIM DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021500,000MBVCB.1239019870.Ung ho MS 2021.180.CT tu 0011000519680 NGUYEN ANH QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021500,000148344.090721.153413.UNG HO MS 2021.180 ( BE LE PHAN QUYNH CHAU )-090721-15:34:33 148344
9/7/2021500,000334600.090721.145119.Giup tu thien Le Huy Tran MS 2021-179
9/7/2021500,000335607.090721.145048.Ms 2021.179
9/7/2021500,000MBVCB.1238477729.Ung ho MS 2021.179 (be Le Tran Huy).CT tu 0071000982026 NGUYEN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021500,000943278.090721.132809.ung ho MS 2021.180 be le phan quynh chau
9/7/2021500,000IBPS/SE:01359001.DD:090721.SH:10000360.BO:NGUYEN THUY DIEP.BCIN:UNG HO( MS 2021.145 ) (NGUYEN LE DIEM QUYNH)
9/7/2021500,000IBVCB.1238017396.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.178 cho Truong Thi Thuy.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021500,000685731.090721.092031.ung ho MS 2021.179 be Le Tran Huy
9/7/2021500,000SHGD:10010471.DD:210709.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.179 be Le Tran Huy
9/7/2021500,000MBVCB.1237862636.ung ho MS 2021.180 (Be Le Phan Quynh Chau).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2021500,000032871.090721.082607.Mrs. Do Kien Anh ung ho MS 2021.180 - be Le Phan Quynh Chau, Buon Ma Thuot FT21190352817544
9/7/2021500,000IBVCB.1237807671.so4157 Hoang thi Tha Dia chi Dong du.CT tu 0011004232527 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/2021500,000MBVCB.1237745522.UNG HO MS 2021.180 (be Le Phan Quynh Chau).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/20211,000,000259845.090721.210012.NGUYEN DUYEN HAI chuyen tien Ung ho MS 2021.180 (Be Le Phan Quynh Chau)
9/7/20211,000,000MBVCB.1239270329.Ho tro MS 2021.171 (be Tuan Nam) .CT tu 0071001362201 LUC VI MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/20211,000,000732640.090721.182700.Ung ho MS 2021.176-be Bui Quang Huy FT21190730796689
9/7/20211,000,000642770.090721.164518.UNG HO MS 2021.172(500K VO VAN DUC) VA MS 2021.156(SUNG MI DA 500K)
9/7/20211,000,000850006.090721.134003.Ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc)
9/7/20211,000,000052574.090721.065635.MS 2021 180 be Le Phan Quynh Chau
9/7/20212,000,000154890.090721.102836.ung ho NCHCCCL Hanh 0945231539 FT21190098441865
9/7/20215,000,000703619.090721.093645.Ong Tu Van giup MS2021.180, be Le Phan Quynh Chau chua benh
9/7/20215,000,000SHGD:10007386.DD:210709.BO:HO THI LIEN HUONG.Remark:ung ho ms 2021.179 be le tran huy
10/7/20211,000IBVCB.1241122708.15.CT tu 1017612676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/20212,000IBVCB.1241195720.NJBI9.CT tu 1020765394 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/20212,000IBVCB.1241171228.hnlkj.CT tu 1020995186 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/202110,000MBVCB.1240496529.p.CT tu 0341007162249 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/202110,000IBVCB.1240227248.UNG HO MS 2021 181 HA TUAN ANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/202120,000609277.100721.110746.ung ho NCHCCCL Hoa 0979035380
10/7/202150,000790179.090721.223508.ung ho MS 2021.128 be vo thi xuan thao
10/7/202150,000214711.100721.183847.NGUYEN QUANG HUY Chuyen tien
10/7/202150,000212632.100721.183427.TRUONG THUY DUY Chuyen tien
10/7/202150,000316802.100721.183002.NGUYEN THI THAO 0962635490
10/7/202150,000264512.100721.165330.CHAU HAI MY Chuyen tien
10/7/202150,000263848.100721.165207.NGUYEN THI KIEU TRANG Chuyen tien
10/7/202150,000372747.100721.155452.UNG HO MS 2021.179( BE LE TRAN HUY)-100721-15:59:18 372747
10/7/202150,000372262.100721.155255.UNG HO MS 2021.173 ( BE PHAM VAN GIA BAO)-100721-15:57:21 372262
10/7/202150,000371808.100721.155156.UNG HO MS 2021 .171 ( BE TUAN NAM )-100721-15:51:09 371808
10/7/202150,000371189.100721.154855.UNG HO MS 2021.172( BE VO VAN DUC )-100721-15:48:58 371189
10/7/202150,000370796.100721.154728.UNG HO MS 2021.178( TRUONG THI THUY)-100721-15:51:22 370796
10/7/202150,000398314.100721.152644.Ung ho MS 2021 181 Ha Tuan Anh
10/7/202150,000IBVCB.1240541625.Giup ma so 2021 181 Ha Tuan Anh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/202150,000873109.100721.115711.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021171 be tuan nam
10/7/202150,000142448.100721.084523.Ung ho MS 2021.181 Ha Tuan Anh FT21191118256660
10/7/202150,000NCHCCCL_NGUYEN HONG LINH_0366579141
10/7/202150,000MBVCB.1240031882.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.181 (chau Ha Tuan Anh)Vietnamnet 10/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/202150,000326749.100721.053947.Vietcombank;0011002643148;PHAM VAN TUAN chuyen khoan giup MS 2021 181
10/7/202160,000207934.100721.100052.Be Minh Quan ung ho MS 2021.181 FT21191519256146
10/7/202168,000MBVCB.1240063944.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.181(Ha Tuan Anh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021100,000225366.090721.235823.ung ho MS 2021 . 180 ( Le Phan Quynh Chau )
10/7/2021100,000293436.100721.220328.ung ho MS 2021.171 (be Tuan Nam)
10/7/2021100,000872624.100721.220035.MS 2021.181 Ha Tuan Anh FT21193960281251
10/7/2021100,000446493.100721.213335.UNG HO MS 2021.181(HA TUAN ANH)-100721-21:33:05 446493
10/7/2021100,000899371.100721.191754.Vietcombank;0011002643148;Tran Thi Ngoc Anh TRAN THI NGOC CHAU chuyen khoan
10/7/2021100,000548463.100721.161734.Ung ho MS 2021180 be Phan Quynh ChauChau FT21191313753220
10/7/2021100,000160141.100721.160141.NGUYEN ANH DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021 181 ha tuan anh
10/7/2021100,000800496.100721.152249.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.181 ha tuan anh
10/7/2021100,000777980.100721.145724.Diep te ung ho chuong trinh nhu chua hue co cuoc chia ly
10/7/2021100,000MBVCB.1240752768.Ms 2021.179( be Le Tran Huy).CT tu 0041000127445 NGUYEN THI BICH TRAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021100,000065055.100721.144458.ung ho ms 2021.167 Nguyen Huyen Thuong
10/7/2021100,000MBVCB.1240735317.MS 2021.181(Ha Tuan Anh).CT tu 0031000306299 DINH VAN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021100,000MBVCB.1240641103.Ung ho MS 2021.181 (Ha Tuan Anh).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021100,000251858.100721.133212.Ung ho MS2021 181 Ha Tuan Anh
10/7/2021100,000MBVCB.1240559453.ung ho : ms2021.181 ( Ha Tuan Anh).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021100,000MBVCB.1240420372.MS 2021.172 (BE VO VAN DUC).CT tu 0281000197735 NGUYEN THI NGOC HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021100,000399905.100721.105542.T ung ho Ha Tuan Anh MS 2021.181
10/7/2021100,000305771.100721.105150.MS 2021.179 (LE TRAN HUY)-100721-10:51:20 305771
10/7/2021100,000303743.100721.104451.UNG HO MS 2021.181(HA TUAN ANH)-100721-10:44:05 303743
10/7/2021100,000377602.100721.103310.MS 2021.181
10/7/2021100,000993718.100721.101750.MS 2021 181 Ha Tuan Anh
10/7/2021100,000913715.100721.094841.ung ho MS 2021.180 be Le Phan Quynh Chau
10/7/2021100,000925410.100721.093444.ung ho ms 2021 181
10/7/2021100,000MBVCB.1240109485.MS 2021.181.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021100,000791533.100721.083047.Vinh Nam ung ho ms 2021 181 Ha Tuan Anh
10/7/2021100,000MBVCB.1240094758.MS 2021.181(Ha Tuan Anh).CT tu 0121002485840 NGUYEN HOANG THUY LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021100,000704472.100721.080458.Vietcombank;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan ung hoj MS 2021181 Ha Anh Tuan
10/7/2021100,000MBVCB.1240062538.MS 2021.181 Nguyen Thi Minh Yen ung ho Ha Tuan Anh.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021100,000187384.100721.075243.TTTP ung ho Ms2021.172 Vo Van Duc
10/7/2021100,000187267.100721.075123.TTTP ung ho Ms2021.177 Cao Anh Tuan
10/7/2021100,000187132.100721.074956.TTTP ung ho Ms2021.181 Ha Tuan Anh
10/7/2021100,000097019.100721.064912.MS 2021 181 FT21191607939869
10/7/2021100,000263114.100721.064412.UNG HO MS : 2021.180( HA TUAN ANH)-100721-06:44:12 263114
10/7/2021100,000MBVCB.1239981350.Ung ho MS2021.181(Ha Tuan Anh).CT tu 0071004758866 DANG THI THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021100,000MBVCB.1239954844.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021100,000MBVCB.1239952700.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.177 Cao Anh Tuan.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021100,000MBVCB.1239952551.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.178 Truong Thi Thuy.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021100,000MBVCB.1239953370.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro Ms 2021.180 be Le Phan Quynh Chau.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021200,000MBVCB.1241011630.ung ho MS 2021.181(Ha Tuan Anh).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021200,000328214.100721.143805.LE VAN THANG chuyen khoan ung ho MS 2021 180
10/7/2021200,000084795.100721.143658.LE VAN THANG chuyen khoan ung ho MS 2021 178
10/7/2021200,000462996.100721.135054.IBFT ung ho MS 2021.181 Ha Tuan Anh
10/7/2021200,000867433.100721.115620.Vietcombank;0011002643148;NONAME ung ho MS 2021 181 Ha Tuan Anh
10/7/2021200,000MBVCB.1240381084.MS2021.177.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021200,000MBVCB.1240377441.MS2021.179.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021200,000941798.100721.103429.Ung ho MS 2021.181
10/7/2021200,000MBVCB.1240240005.DANG THI THU HONG chuyen tien ung ho MS 2021.181.CT tu 0011001015237 DANG THI THU HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021200,000IBVCB.1240202508.MS 2021 181 Ha Tuan Anh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/2021200,000316485.100721.092339.Ung ho MS 2021.181 (HA TUAN ANH )
10/7/2021200,000951001.100721.091538.Ung ho NCHCCCL
10/7/2021200,000881226.100721.085159.MS 2021.181(HA ANH TUAN)
10/7/2021200,000429242.100721.084210.Ung ho MS 2021 181 Ha Tuan Anh
10/7/2021200,000135998.100721.083507.Ung ho Chau Ha Tuan Anh ms 2021 181 FT21191474672273
10/7/2021200,000279196.100721.083337.ung ho ms 2021.181(Ha Tuan Anh)
10/7/2021200,000MBVCB.1240085767.ung ho MS 2021.181(Ha Tuan Anh) cha la Ha Van Tao.CT tu 0531002537934 PHAN QUOC HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021200,000MBVCB.1240081465.Ung ho ms 2021.181.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021200,000240576.100721.061634.MS 2021.181
10/7/2021200,000860571.100721.060040.Chuyen tien ung ho MS 2021 Ha anh Tuan
10/7/2021200,000829499.100721.053057.ms2021182
10/7/2021200,000858475.100721.052708.MS 2021.181 Ha Tuan Anh
10/7/2021250,000MBVCB.1240680412.Ung ho MS 2021 181 Ha Tuan Anh.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/2021300,000455760.100721.210316.Ung ho MS 2021 177 Cao Anh Tuan
10/7/2021300,000451764.100721.205818.Ung ho MS 2021 178 Truong Thi Thuy
10/7/2021300,000MBVCB.1241051477.DANG HUYNH BICH VAN chuyen tien.CT tu 0071001974227 DANG HUYNH BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021300,000804439.100721.152735.Ung ho NCHCCCL Le Linh
10/7/2021300,000571547.100721.142917.MS 2021.181(Ha Tuan Anh)
10/7/2021300,000121627.100721.080814.MS 2021.181 Ha Tuan Anh FT21191958126090
10/7/2021300,000863942.100721.061823.ung ho ms 2021.181 ha anh tuan
10/7/2021300,000087630.100721.053115.UH ms 2021 181 chau Ha Anh Tuan FT21191259021007
10/7/2021300,000081918.100721.034325.Ms.2021.178 truong thi thuy nho cac ac gui den co FT21191096224024
10/7/2021500,000853863.100721.213247.Ung ho ma so 2021.172 Be Vo Van Duc FT21193580145226
10/7/2021500,000851644.100721.212944.Ung ho ma so 2021.168 Ta Xuan Truong FT21193504437547
10/7/2021500,000850551.100721.212815.Ung ho 2021.171 Be Tuan Nam FT21193561851228
10/7/2021500,000491717.100721.212711.Ung ho ms 2021.181( Ha Tuan Anh)
10/7/2021500,000MBVCB.1241454154.Ung ho MS 2021.181.Ha Tuan Anh.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021500,000248812.100721.162034.NGUYEN DUC THANH UNG HO MA 2021.178 Truong Thi Thuy
10/7/2021500,000MBVCB.1240797729.UH vacxin.CT tu 0351000734365 MAN THI HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021500,000360762.100721.150536.MS 2021.181(HA TUAN ANH-100721-15:05:36 360762
10/7/2021500,000196693.100721.141912.Ungho ms 2021.180 le phan quynh chau
10/7/2021500,000196345.100721.141727.Ungho ms 2021.181 ha tuan anh
10/7/2021500,000MBVCB.1240574985.ung ho ma so 2021.181 Ha tuan anh.CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021500,000289875.100721.095201.UNG HO MS 2021.181(HA TUAN ANH)-100721-09:51:44 289875
10/7/2021500,000443700.100721.093945.MS 2021 177 CAO ANH TUAN
10/7/2021500,000442468.100721.093514.MS 2021 181 HA TUAN ANH
10/7/2021500,000177645.100721.092855.Ung ho 2021.181 FT21191732103815
10/7/2021500,000776469.100721.080514.Ung ho MS 2021 181
10/7/2021500,000MBVCB.1240014951.MS2021.181.CT tu 0011001002686 DANG ANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021500,000415699.100721.070818.Gd Nguyen Ngoc Loi phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021181 Ha Tuan Anh
10/7/2021500,000IBVCB.1239994326.Giup do MS 2021.181 HA TUAN ANH.CT tu 0151000188989 LE THI NGOC HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021600,000IBVCB.1240397049.MA 2021 177 BE CAO ANH TUAN.CT tu 1017749018 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/2021600,000IBVCB.1240374401.MS 2021 180 BE LE PHAN QUYNH CHAU.CT tu 1017749018 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/20211,000,000MBVCB.1241148363.ung ho nchcccl + Thoa +0944272534.CT tu 0401000276895 TRAN MINH TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/20211,000,000MBVCB.1240795164.DAO DINH NGAN chuyen tien ung hoj MS 2021.181 HA ANH TUAN.CT tu 0591000190562 DAO DINH NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/20211,000,000362588.100721.151319.MS 2021.177 (CAO ANH TUAN)-100721-15:17:28 362588
10/7/20211,000,000361877.100721.151019.MS 2021.180 (BE LE PHAN QUYNH CHAU)-100721-15:10:02 361877

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
10/7/2021300,000CT DEN:119113824385 Ung ho MS 2021.181 Ha Tuan Anh FT21193428457403
01-07-2021 02:49:5410,000Ung ho MS2021.171 (be Tuan Nam). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:01/07/2021 00:46:46
01-07-2021 05:38:05200,000MS 2021.172 giup be Vo Van Duc
01-07-2021 05:42:02200,000MS 2021.169 giup Dang Thi Quyen Tran
01-07-2021 07:30:50100,000ms 2021.172 ( be vo van duc )
01-07-2021 07:34:20300,000MS 2021.172(be Vo Van Duc)
01-07-2021 07:58:46300,000ung ho ms 2021.172 ( be Vo van Duc)
01-07-2021 08:02:21200,000ung ho ms 2021.171 (be Tuan Nam)
01-07-2021 08:22:21100,000ungho MS 2021.172 Be vo van Duc
01-07-2021 08:24:32100,000Ung ho MS 2021.172
01-07-2021 08:27:43300,000Ung ho MS 2021.172(Be Vo Van Duc)LE DINH QUANG chuyen tien
01-07-2021 08:41:58300,000CT DEN:118201193457 Ung ho ms 2021.172vo van duc FT21182828198403
01-07-2021 09:19:15500,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.172 be V.V.Duc
01-07-2021 09:36:39200,000ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc)
01-07-2021 10:01:06500,000CT DEN:118210234032 UNG HO MS 2021.172 EM VO VAN DUC-010721-10:03:44 234032
01-07-2021 10:26:55100,000MS 2021.172(be Vo Van Duc)
01-07-2021 10:31:04100,000CT DEN:118203097806 MBVCB.1223623142.097806.TRAN HUNG chuyen tien.CT tu 0951002552358 TRAN HUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
01-07-2021 10:32:51200,000MS 2021.172 (be Vo Van Duc)
01-07-2021 10:39:40300,000NGUYEN PHUONG THAO ung ho ma so 2021.172 be Vo Van Duc
01-07-2021 10:50:18150,000CT DEN:118210249096 OANH CK CU TRAN THI TRI-010721-10:50:15 249096
01-07-2021 10:54:5250,000CT DEN:118203336255 Ung ho be DUC - MS 2021.172 - LE DUC LAM FT21182583367069
01-07-2021 10:57:26500,000CT DEN:118210028427 UNG HO MS 2021.172 BE VO VAN DUC
01-07-2021 10:57:41200,000ung ho MS 2021.172 Vo Van Duc
01-07-2021 11:34:241,000,000anh Toan Dong Nai ung ho MS 2021 172 Vu Van Duc
01-07-2021 11:43:34200,000ung ho MS 2021 172 be Vo Van D_uc, tai BankPlus REQID 210701212944652
01-07-2021 11:49:22500,000ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc)
01-07-2021 13:24:15100,000NGUYEN QUOC HOAN chuyen tien ung ho MS 2021.172(be vo van duc)
01-07-2021 13:26:5210,000LE DUC ANH chuyen tien
01-07-2021 13:42:23100,000CT DEN:118206351184 Vietinbank;114000161718;NGUYEN THI HUONG chuyen khoan ung ho be Vo Van Duc MS2021 172
01-07-2021 13:46:2150,000LPT ung ho MS 2021172 be Vo Van Duc
01-07-2021 14:33:23500,000So GD goc: 10001149 IB UNG HO MS 2021.165 (GIA DINH BA HUONG)
01-07-2021 14:36:54500,000DUONG THI QUYNH Chuyen tien ung ho MS 2021.172 ( be vo van duc )
01-07-2021 14:49:06200,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho s 2021.172; be Vo Van Duc
01-07-2021 14:57:03200,000ms2021.171 be tuan nam
01-07-2021 15:08:36200,000ung ho MS 2021.172 be Vo Van Duc
01-07-2021 15:53:12300,000Ung ho MS 2021171 Be Tuan Nam
01-07-2021 15:54:43300,000Ung ho MS 2021172 be Vo Van Duc
01-07-2021 16:33:031,000,000ung ho MS 2021.172(be Vo Van Duc)
01-07-2021 16:35:171,000,000ung ho MS 2021.171 (Be Tuan Nam)
01-07-2021 16:36:49500,000ZP5VK6J4GR7Q 210701000190862 MS 2021.169
01-07-2021 16:38:161,000,000ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong)
01-07-2021 16:40:251,000,000ung ho MS 2021.163 (Ba Le Thi Von)
01-07-2021 16:42:501,000,000MS 2021.162 (Truong Van Tuan)
01-07-2021 18:02:40500,000CT DEN:118218368314 UNG HO MS 2021.172 ( BE VO VAN DUC)-010721-18:06:45 368314
01-07-2021 20:19:2050,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.172
01-07-2021 20:20:3020,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.170
01-07-2021 20:24:45100,000CT DEN:118213035657 MBVCB.1224747465.035657.Ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc).CT tu 1019574955 NGUYEN THI THUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
01-07-2021 21:28:18200,000STA ungho ms2021.172 (be Vo Van Duc)
01-07-2021 21:57:41100,000CT DEN:118221414796 UNG HO MS 2021.172 (BE VO VAN DUC)-010721-21:57:39 414796
02-07-2021 01:31:3120,000Ung ho MS2021.172 (be Vo Van Duc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:02/07/2021 01:06:14
02-07-2021 06:36:29200,000CT DEN:118330033248 Ung ho be Pham Gia Bao MS 2021 173
02-07-2021 08:57:49200,000MS 2021.173 (be Pham Van Gia Bao)
02-07-2021 09:12:30300,000ung ho ms 2021.173 (be Pham Van Gia Bao)
02-07-2021 09:20:43300,000ung ho MS 2021.173 (Pham Van Gia Bao)
02-07-2021 09:34:0330,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.171
02-07-2021 09:34:41200,000ung ho MS 2021173 Pham Van Gia Bao
02-07-2021 09:36:09200,000ung ho MS 2021170 Tran Tuan Hung
02-07-2021 09:37:48200,000ung ho MS 2021169 Dang Thi Huyen Tran
02-07-2021 09:45:22500,000CT DEN:118309090972 UNG HO MA SO 2021.173 BE PHAM VAN GIA BAO
02-07-2021 10:26:34200,000CT DEN:118303726748 HTMS 2021.172 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
02-07-2021 10:31:402,000,000ung ho MS 2021172 be Vo Van Duc
02-07-2021 11:00:15300,000LE THI DA THAO Chuyen tien ung ho MS 2021.173
02-07-2021 11:40:231,000,000ung ho ma so 2021.173 be Pham Van Gia Bao thuong be qua
02-07-2021 11:45:56100,000PHAM TAN VINH Chuyen tien cho PhamvangiaBao MS2021.173
02-07-2021 13:53:08300,000ung ho MS 2021.173 (be Pham Gia Bao)
02-07-2021 16:28:35150,000LPT ung ho MS 2021173 Be Pham Van Gia Bao
02-07-2021 16:29:31100,000ms 2021. 173 ( be pham van gia bao )
02-07-2021 17:04:41250,000STA ungho ms2021.173 (be Pham Van Gia Bao)
02-07-2021 17:32:41100,000CT DEN:118317981695 gui chau Duc bi me tam than chem o Ha Tinh
02-07-2021 18:33:59500,000ung ho MS 2021.169 (be Dang Thi Quyen Tran)
02-07-2021 18:57:291,000,000ung ho MS 2021.173 (be Pham Van Gia Bao)
02-07-2021 19:20:2350,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.173(Be Pham Van Gia Bao)
02-07-2021 19:40:14100,000CT DEN:118312823108 Chuyen tien ho tro MS 2021.173
02-07-2021 21:27:46100,000CT DEN:118314681231 MS 2021 173 Pham Van Gia Bao NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
02-07-2021 21:30:21200,000MS 2021.172(be Vo Van Duc)
03-07-2021 00:39:51200,000bs Ninh ung ho ms2021.172 chau vo van duc Ha tinh; thoi gian GD:02/07/2021 23:58:34
03-07-2021 01:16:2910,000Ung ho MS2021.173 (be Pham Van Gia Bao). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
03-07-2021 06:49:06300,000ung ho MS 2021.174
03-07-2021 09:03:3050,000LPT ung ho MS 2021174 Nguyen Truong Hoai An
03-07-2021 09:24:19500,000NGUYEN THI MY DIEP chuyen tien ung ho MS 2021.174 ( Nguyen Truong Hoai An)
03-07-2021 09:52:57150,000STA ungho ms2021.174 (Nguyen Truong Hoai An)
03-07-2021 10:53:29300,000ung ho ms 2021.174( be Nguyen truong hoai An)
03-07-2021 11:50:56300,000CT DEN:118404819053 Ung ho chau Gia Bao
03-07-2021 12:02:36100,000CT DEN:118405001081 MBVCB.1227379651.001081.NGUYEN THI LINH ung ho MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao).CT tu 0821000106155 NGUYEN THI LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
03-07-2021 12:19:28500,000ung ho be MS 2021.173 pham van gia bao
03-07-2021 12:35:25100,000ms 2021. 174 ( nguyen truong hoai an )
03-07-2021 13:26:44500,000NGUYEN XUAN MUNG ms 2021.174 nguyen truong hoai an
03-07-2021 15:34:54300,000PHAM TRONG NAM Chuyen tien ung ho phong chong Covid
03-07-2021 16:02:32200,000CT DEN:118409718660 Vietinbank;114000161718;PHUNG THI HA chuyen khoan
03-07-2021 16:07:27500,000CT DEN:118440761951 Bac Van hung ho cac chau mau khoe
03-07-2021 16:57:15100,000CT DEN:118409911042 Ung ho MS 2021.174 (Nguyen Truong Hoai An). Tu Phuc Nho
04-07-2021 01:49:2410,000Ung ho MS2021.174 (Nguyen Truong Hoai An). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
04-07-2021 07:44:15100,000CT DEN:118500953539 ung ho MS 2021.173 Be Pham Van Gia Bao
04-07-2021 09:33:42200,000CT DEN:118502073634 MBVCB.1228676226.073634.MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao).CT tu 0881000471545 NGUYEN HUYNH QUOC THINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
04-07-2021 10:28:09150,000CT DEN:118503065106 STA ungho ms2021.175 (anh Vo Bach Minh)
04-07-2021 11:43:2950,000ms 2021.175 ( anh vo bach minh )
04-07-2021 12:53:30100,000CT DEN:118505096390 ung ho MS 2021.175 (Anh Vo Bach Minh)
04-07-2021 16:20:3310,000LE DUC ANH chuyen tien
04-07-2021 19:56:5150,000Ung ho be Pham Van Gia Bao (MS 2021.173) PHAM HAI ANH Chuyen tien
04-07-2021 20:09:5450,000LPT ung ho MS 2021175 Anh Vo Bach Minh
04-07-2021 21:31:26300,000Ung ho MS 2021.175 (Anh Vo Bach Minh)
04-07-2021 21:31:45300,000CT DEN:118514451481 MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao)
04-07-2021 21:32:52300,000Ung ho MS 2021.174 (Nguyen Truong Hoai An)
04-07-2021 21:40:47300,000CT DEN:118514457175 MS 2021.171 (Be Tuan Nam)
05-07-2021 02:12:5310,000Ung ho MS2021.175 (anh Vo Bach Minh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
05-07-2021 05:54:04500,000CT DEN:050140851093 ung ho MS 2021176 Bui Quang Huy
05-07-2021 06:46:32200,000CT DEN:118623737618 Ung ho MS 2021.176
05-07-2021 06:53:2950,000ms 2021.176 ( bui quanh huy )
05-07-2021 07:06:41300,000chuyen em huy ban quyet tien;xa na nghiu; huyen song ma;tinh son la
05-07-2021 08:03:31600,000So GD goc: 10003077 IBMS 2021.172, UNG HO BE VO VAN DUC
05-07-2021 08:49:48100,000CT DEN:118601844831 MS2021173 BePhamVanGiaBao FT21186804050050
05-07-2021 09:02:41200,000So GD goc: 10008013 MS 2021.173
05-07-2021 09:51:05100,000CT DEN:118602016336 MBVCB.1230161166.016336.TRAN HUNG chuyen tien MS 2021.176(bui quang huy).CT tu 0951002552358 TRAN HUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-07-2021 09:52:211,000,000CT DEN:118602913623 ung ho ms 2021.176 chau bui quang huy FT21186570395075
05-07-2021 10:45:28500,000ung ho MS 2021.176 ( Bui Quang Huy)
05-07-2021 10:47:33500,000ung ho MS 2021.174( Nguyen Truong Hoai An)
05-07-2021 11:12:03200,000ung ho MS 2021.175 (anh Vo Bach Minh)
05-07-2021 13:23:20100,000CT DEN:118606085974 MBVCB.1230611073.085974.MS 2021.173 Be Pham Van Gia Bao.CT tu 0491000143270 DAO QUOC DAT toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-07-2021 13:27:081,000,000ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy)
05-07-2021 14:07:38100,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.176 ; Bui Quang Huy
05-07-2021 14:30:24100,000CT DEN:118607225049 Gia dinh chi Hong Loan kinh ung ho MS 2021 171 be Tuan Nam FT21186640006070
05-07-2021 14:43:0262,508CT DEN:118607241700 Gia dinh chi Hong Loan kinh ung ho MS 2012 172 be Duc FT21186086820963
05-07-2021 14:49:34200,000So GD goc: 995221070559539 995221070559539 ung ho ms 2021.176bui quang huy
05-07-2021 14:58:30100,000ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc)
05-07-2021 15:15:45500,000ung ho MS 2021.173 (Be Pham Van Gia Bao)
05-07-2021 15:16:49200,000Ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy)
05-07-2021 15:17:27500,000ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc)
05-07-2021 16:00:4650,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.176
05-07-2021 18:42:29100,000CT DEN:118611383368 Ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy). Tu Nghiem Quynh Phuong
05-07-2021 19:29:46100,000ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy)
05-07-2021 21:34:23100,000Giup MS 2021.176 (Bui Quang Huy)
05-07-2021 21:37:42100,000Giup MS2021.174 (Nguyen Truong Hoai An)
05-07-2021 21:51:50100,000CT DEN:118714081758 STA ungho ms2021.176 (Bui Quang Huy)
06-07-2021 00:50:0650,000LPT ung ho MS 2021176 Bui Quang Huy; thoi gian GD:05/07/2021 23:09:19
06-07-2021 00:58:3710,000Ung ho MS2021.176 (Bui Quang Huy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:06/07/2021 00:13:16
06-07-2021 01:21:52200,000MS 2021.176 ( Bui Quang Huy)
06-07-2021 08:03:51500,000Ung ho MS 2021.177(Cao Anh Tuan)LE DINH QUANG chuyen tien
06-07-2021 08:30:43150,000So GD goc: 10003926 MBVCB.1231933071.DUONG QUANG KIEU chuyen tien UH MS2021.177.CT tu 0651000620958 toi 114000161718 Bao vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
06-07-2021 09:01:05500,000ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan) chuc con mau khoe
06-07-2021 09:28:521,000,000CT DEN:118702972418 ung ho ms 2021.177
06-07-2021 09:31:01300,000LE THI KIM CHUNG Chuyen tien ung ho MS2021.177 (Cao Anh Tuan)
06-07-2021 09:58:2450,000ms 2021.177 ( cao anh tuan )
06-07-2021 10:27:3850,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.177
06-07-2021 10:32:20100,000CT DEN:118703598745 Ct ung ho chau Tuan, ms 2021.177
06-07-2021 11:26:251,000,000CT DEN:118704488953 Ung ho MS 2021.177 Cao Anh Tuan
06-07-2021 12:20:50150,000CT DEN:118705022700 MBVCB.1232541778.022700.Ung ho Ms 2021.117.CT tu 0451000280557 VU QUOC LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
06-07-2021 12:37:57300,000ung ho ms 2021.177( be cao anh tuan)
06-07-2021 13:55:39300,000CT DEN:118706298593 Ung ho ms 2021.177 Cao Anh Tuan FT21187509800902
06-07-2021 14:40:03200,000ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan)
06-07-2021 15:17:35200,000CT DEN:118708862837 Chuyen tien ung ho MS 2021.177 Cao Anh Tuan
06-07-2021 16:48:0540,000TRA XUAN BINH GIUP 8 MA SO 2021.170+2021.171+2021.172+2021.173+2021.174+2021.175+2021.176+2021.177
06-07-2021 16:48:4750,000LPT ung ho MS 2021177 Cao Anh Tuan
07-07-2021 01:12:4210,000Ung ho MS2021.177 (Cao Anh Tuan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:07/07/2021 00:09:54
07-07-2021 07:59:50100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.176(Bui Quang Huy)
07-07-2021 08:35:3710,000LE DUC ANH chuyen tien
07-07-2021 09:32:041,000,000ung ho MS 2021.178 (Truong Thi Thuy)
07-07-2021 10:56:21150,000ms 2021.178 ( truong thi thuy )
07-07-2021 12:06:19200,000So GD goc: 995221070758125 995221070758125 ung ho MS 2021.178Truong Thi Thuy
07-07-2021 12:42:09200,000CT DEN:118805840703 HTMS 2021.178 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
07-07-2021 13:41:21150,000CT DEN:118806094392 STA ungho ms2021.178 (Truong Thi Thuy)
07-07-2021 14:01:13100,000CT DEN:118807740316 Ung ho MS 2021.178 (Truong Thi Thuy). Tu Nghiem Quynh Phuong.
07-07-2021 17:29:53100,000ung ho MS 2021.178 (Truong Thi Thuy)
07-07-2021 17:31:56100,000ung ho MS 2021.172 (be Vo Van Duc)
07-07-2021 17:47:59400,000CT DEN:118810636976 Ms 2021.177 cao anh tuan FT21188633980426
07-07-2021 17:48:30400,000CT DEN:118810637541 Ms 2021.176 bui quang huy FT21188556363065
07-07-2021 17:49:12400,000CT DEN:118810638317 Ms 2021.174 nguyen truong hoai an FT21188910421660
07-07-2021 17:50:02400,000CT DEN:118810639298 Ms 2021.173 be pham van gia bao FT21188906235650
07-07-2021 21:18:4750,000LPT ung ho MS 2021178 Truong Thi Thuy
07-07-2021 22:42:05200,000CT DEN:118815064576 MBVCB.1235668389.064576.MS 2021.178 (Truong Thi Thuy) .CT tu 0411000970560 NGUYEN TUAN TUOI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
08-07-2021 01:58:1220,000Ung ho MS2021.178 (Truong Thi Thuy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:08/07/2021 01:37:29
08-07-2021 07:14:421,000,000ung ho MS 2021.179 (Le Tran Huy)
08-07-2021 07:17:281,000,000ung ho MS 2021.177 (Cao Anh Tuan)
08-07-2021 07:50:30100,000NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho MS 2021.179 ( be Le Tran Huy)
08-07-2021 08:25:29100,000CT DEN:118901487986 Ung ho ms 2021.179 (Quang Minh Thpt Tay Ho)
08-07-2021 09:01:3310,000,000ong Tu Van ho tro ms 2021.179 be Le Tran Huy
08-07-2021 09:12:00200,000CT DEN:118902648216 ung ho ms 2021.179 Le Tran Huy
08-07-2021 09:21:1050,000ms 2021.179 ( be le tran huy )
08-07-2021 10:54:52200,000Ung ho MS 2021178 Truong Thi Thuy
08-07-2021 11:08:23150,000CT DEN:118904665342 STA ungho ms2021.179 (be Le Tran Huy)
08-07-2021 12:51:13500,000CT DEN:118905863108 ung ho MS 2021.179 be Le Tran Huy thi xa Buon Ho tinh Dak Lak
08-07-2021 13:13:33200,000ZP5VKD3O449B 210708000131484 mong nhanh het dich
08-07-2021 13:39:2510,000LE DUC ANH chuyen tien
08-07-2021 13:55:581,000,000Ung ho MS 2021.179 (be Le Tran Huy)
08-07-2021 14:19:29200,000CT DEN:080141918153 Thuy Duong ung ho MS2021178 Truong Thi Thuy
08-07-2021 14:20:40200,000CT DEN:080141918517 Thuy Duong ung ho MS2021179 Be Le Tran Huy
08-07-2021 15:28:39250,000CT DEN:118908710747 MS 2021.163 BA LE THI VON.710747
08-07-2021 16:17:41100,000MS 2021.178( truong thi thuy)
08-07-2021 16:49:41100,000ung ho MS 2021.179 Le Tran Huy
08-07-2021 20:13:32100,000LPT ung ho MS 2021179 Be Le Tran Huy
08-07-2021 20:20:13200,000CT DEN:118913829290 MS 2021 179 LE TRAN HUY NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
08-07-2021 20:25:2950,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.179
09-07-2021 00:56:0110,000Ung ho MS2021.179 (be Le Tran Huy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:09/07/2021 00:16:21
09-07-2021 06:02:55500,000ung ho MS 2021.176 (Bui Quang Huy)
09-07-2021 07:09:22100,000CT DEN:119000345256 ung ho MS 2021.180 (Be Le Phan Quynh Chau)
09-07-2021 07:19:4950,000ms 2021.180 ( be le phan huynh chau )
09-07-2021 07:40:43100,000ung ho MS 2021.179 (be Le Tran Huy)
09-07-2021 08:36:541,000,000ung ho ma so 2021.180 be Le Phan Quynh Chau thuong hai me con lam
09-07-2021 08:45:35200,000NGUYEN TAI DAT chuyen tien ung ho be Le Phan Quynh Chau MS 2021.180
09-07-2021 08:48:2110,000LE DUC ANH chuyen tien
09-07-2021 09:57:09100,000CT DEN:119002180962 ung ho MS 2021.180 (be Le Phan Quynh Chau). Tu Phuc Hoat
09-07-2021 15:46:331,000,000CT DEN:119008262369 Ung ho MS2021.179(Be Le Tran Huy)
09-07-2021 16:55:45100,000LPT ung ho MS 2021180 Be Le Phan Quynh Chau
09-07-2021 19:14:47200,000CT DEN:119012016494 MBVCB.1239359142.016494.NGUYEN THI NGOC DUYEN ung ho MS 2021.179 be Le Tran Huy.CT tu 0331000474269 NGUYEN THI NGOC DUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
09-07-2021 21:01:0650,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.180
09-07-2021 21:01:52300,000CT DEN:119014016056 MBVCB.1239624970.016056.Ung ho MS 2021.180.CT tu 0251002742432 BUI DUY CUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
09-07-2021 21:18:03500,000NGUYEN DUC THANH chuyen tien ung ho be le phan quynh chau ms2021.180
10-07-2021 00:49:56500,000CT DEN:119001078380 Ms 2021 180 be Le Phan Quynh Chau; thoi gian GD:09/07/2021 23:21:50
10-07-2021 00:59:1610,000Ung ho MS2021.180 (be Le Phan Quynh Chau). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:10/07/2021 00:21:16
10-07-2021 05:09:48200,000CT DEN:119122857063 MS 2021.181 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
10-07-2021 05:17:06500,000ung ho ms 2021.181
10-07-2021 06:42:00300,000CT DEN:119123433244 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho MS 2021 181 Ha Tuan Anh
10-07-2021 07:36:06300,000ung ho MS 2021.181
10-07-2021 08:36:18500,000ung ho MS 2021.180 (Le Phan Quynh Chau)
10-07-2021 08:38:07500,000ung ho MS 2021.181 (Ha Tuan Anh)
10-07-2021 08:50:48100,000ung ho MS 2021.181 (Ha Anh Tuan)
10-07-2021 08:51:47500,000ung ho ms 2021.171(be tuan nam)
10-07-2021 08:53:09500,000ung ho ms 2021.156(sung mi dia)
10-07-2021 08:54:22500,000ung ho ms 2021.142(bui ngoc diem my)
10-07-2021 09:05:25100,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.181; Ha Tuan Anh
10-07-2021 09:21:061,000,000ung ho ms 2021.178(truong thi thuy)
10-07-2021 09:22:14500,000ung ho ms 2021.177(cao anh tuan)
10-07-2021 09:25:08500,000ung ho ms 2021.176(bui quang huy)
10-07-2021 09:26:26500,000ung ho ms 2021.174(nguyen truong hoai anh)
10-07-2021 09:36:46500,000CT DEN:119109136959 Ung ho ms 2021.180
10-07-2021 09:37:30500,000CT DEN:119109137136 Ung ho ms 2021.179
10-07-2021 09:41:39500,000TO THI MY HANG chuyen tien ung ho MS 2021 177 Cao Anh Tuan
10-07-2021 09:56:11100,000HOANG THI HUE chuyen tien ung ho MS 2021.181( Ha Tuan Anh)
10-07-2021 09:59:4920,000LE DUC ANH chuyen tien
10-07-2021 10:10:32200,000LE XUAN VAN ck MS 2021.181(Ha Anh Tuan)
10-07-2021 10:43:4520,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.181
10-07-2021 11:12:0950,000LPT ung ho MS 2021181Ha Tuan Anh
10-07-2021 16:25:26200,000ung ho ms 2021.181 (ha tuan anh)
10-07-2021 16:53:1750,000ms 2021.181 ( ha tuan anh )
10-07-2021 17:32:2650,000ung ho MS 2021181 Ha Tuan Anh
10-07-2021 19:44:02500,000ung ho MS 2021.181 (Ha Anh Tuan)
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộHọ và tên người ủng hộ Số tiền Mã số ủng hộ 
2/7/21Anh Hưng + Trực1.500.000 2021.171,170,169
2/7/21Nguyễn Quang Bích 1.000.000 2,021,171
5/7/21Nguyễn Văn Thông1.500.000 2021.174,169,168
6/7/21Nguyễn Huỳnh Đan Thoại (28/6 B Huỳnh Văn bánh, P15, QPN )200.000 2,021,169

Ban Bạn đọc

Con trai hiếu thảo tai nạn, mẹ tập tễnh bán vé số chẳng đủ sức lo

Con trai hiếu thảo tai nạn, mẹ tập tễnh bán vé số chẳng đủ sức lo

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, từ nhỏ Thanh đã phải theo chân mẹ rong ruổi khắp các nẻo đường để bán vé số. Lớn lên, em đi làm mướn phụ giúp cha mẹ, nhưng tai họa cứ liên tiếp ập đến với chàng trai hiếu thảo.