1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
11/1/20201,000IBVCB.834141682.asd.CT tu 0531002575888 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/20202,000IBVCB.834550420.ast.CT tu 0421000546312 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/20202,000IBVCB.834522766.ast.CT tu 0911000040844 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/20202,000IBVCB.834289807.ast.CT tu 0421000498078 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/20202,000IBVCB.834194618.AST.CT tu 0911000070896 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/20202,000IBVCB.834193725.ast.CT tu 0911000048733 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/20202,000IBVCB.834033593.a.CT tu 0911000068264 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/202030,000IBVCB.834545474.Ung ho MS 2020 275 Be Vo Nguyen Duy Hieu.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/202030,968596947.011120.001119.MS 2020.274, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/1/202050,000778496.311020.234035.UH MS 2020.271 BE TRAN LUU NHU QUYNH
11/1/202050,000IBVCB.834559223.Giup ma so 2020 275 be Nguyen Vo Duy Hieu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/202050,000IBVCB.834048558.Ung ho ma so MS 2020 275 be Nguyen Vo Duy Hieu.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/202050,000009164.011120.111432.Ha Thu Quynh ung ho MS 2020.269 chi Hien FT20307442901195
11/1/202050,000005239.011120.110714.Ha Thu Quynh ung ho MS 2020.271 be Tran Luu Nhu Quynh FT20307026422017
11/1/202050,000692672.011120.080507.MS 2020 275 be Nguyen Vo Duy Hieu
11/1/202050,000255247.011120.080420.Ung ho MS2020.275
11/1/202050,000913781.011120.075423.MS 2020.275 FT20307954712905
11/1/2020100,000343180.311020.233428.MS 2020.273( Xuan Mai va Xuan Lan)
11/1/2020100,000225261.311020.223906.ms 2020.273 be Xuan Mai va Xuan Lan
11/1/2020100,000152490.011120.221236.UNG HO MS : 2020.275( BE NGUYEN VO DUY HIEU-011120-22:13:30 152490
11/1/2020100,000259569.011120.213335.ung ho be nguyen vo duy hieu
11/1/2020100,000222257.011120.203400.ung ho MS.2020.283 Xuan mai Xuan Lan 200.000. gdich truoc quen khong nhap noi dung
11/1/2020100,000218825.011120.202720.Chuyen tien
11/1/2020100,000257629.011120.185656.Uh 2020.269 khanh hien FT20307965182130
11/1/2020100,000257042.011120.185553.UH 2020.271 be gia quynh FT20307017053769
11/1/2020100,000MBVCB.834376451.2020.275 ( ung ho be Nguyen Vo Duy Hieu).CT tu 0281001185965 CAO THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020100,000255899.011120.185356.Ung ho ms 2020.272 toan khoa FT20307509002870
11/1/2020100,000903988.011120.183717.Ung ho MS 2020 275 be Nguyen Vo Duy Hieu
11/1/2020100,000148624.011120.155511.MS 2020.175 FT20307952819316
11/1/2020100,000318768.011120.145547.UNG HO MS 2020.273 - XUAN MAI, XUAN LAN
11/1/2020100,000MBVCB.834015082.Ung ho ma so 2020 275 be Ng Vo Duy Hieu.CT tu 0301000411151 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/2020100,000950604.011120.120126.ung ho MS 2020.273
11/1/2020100,000335086.011120.112415.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Hien ung ho ms 2020275 Nguyen Vo Duy Hieu
11/1/2020100,000MBVCB.833952000.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.275 be NGUYEN VO DUY HIEU.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020100,000211440.011120.112012.ms 2020.275.Be Nguyen Vo Duy Hieu. thuong con qua
11/1/2020100,000MBVCB.833936629.MS 2020.275 (em Vo Duy Hieu).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020100,000195838.011120.093200.Ung ho MS2020 275 be Nguyen vo duy Hieu
11/1/2020100,000MBVCB.833821419.ung ho: MS 2020.273 (xuan mai va xuan lan).CT tu 0491000143270 DAO QUOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020100,000IBVCB.833803972. MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0531002185844 NGUYEN QUOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020100,000073130.011120.084604.VINH NAM UNG HO MS 2020.275 BE NGUYEN VO DUY HIEU-011120-08:45:46 073130
11/1/2020100,000MBVCB.833774263.ung ho MS 2020.275.CT tu 0951004183209 PHAM THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020100,000245077.011120.081155.Hoang Van Ty chuyen tien Ung ho MS 2020.275 (be Nguyen Vo Duy Hieu)
11/1/2020100,000IBVCB.833769264.ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0531002185844 NGUYEN QUOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020100,000790108.011120.065717.MS 2020.275 be nguyen vo duy hieu
11/1/2020100,000MBVCB.833721478.NGUYEN THI THU LUONG chuyen tien chau Duy Hieu -Ha Tinh.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020100,000MBVCB.833717532.Ms 2020273 Xuan Mai va Xuan Lan.CT tu 0071003747919 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/2020100,000MBVCB.833716827.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.275 (be Nguyen Vo Duy Hieu)Vietnamnet 01/11/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020100,000143095.011120.061042.ung ho MS 2020.275 be Nguyen Vo Duy Hieu
11/1/2020100,000236413.011120.060344.Le Manh Cuong chuyen tien ung ho MS2020.275
11/1/2020150,000MBVCB.834438659.ung ho MS 2020.273 ( xuan mai va xuan lan ).CT tu 0531002468229 TANG TUY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020200,000MBVCB.834559482.ung ho xuan mai xuan lan.CT tu 0411001107356 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/2020200,000MBVCB.834532913.Ms 2020.275.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020200,000MBVCB.834522006.Ung ho MS2020.275 (Be Vo Nguyen Duy Hung) 100k va MS2020.271(be Tran Luu Nhu Quynh) 100k.CT tu 0071004046201 LE THI NGOC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020200,000866533.011120.211149.Ung ho?MS 2020275?be Nguyen Vo Duy Hieu
11/1/2020200,000380510.011120.210109.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho Ms 2020275 be Nguyen vo duy hieu
11/1/2020200,000894593.011120.201231.UNG HO MS 2020.273 - Xuan Mai, Xuan Lan
11/1/2020200,000249739.011120.184341.Ung ho MS 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan FT20307010230201
11/1/2020200,000840418.011120.181902.Ung ho MS 2020.273 XUAN LAN XUAN MAI
11/1/2020200,000MBVCB.834263171.MS 2020.275.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020200,000150566.011120.155825.MS 2020.275 FT20307642738024
11/1/2020200,000256133.011120.153254.ung ho MS 2020.273 (xuan mai va xuan lan)
11/1/2020200,000124015.011120.151149.Ung ho MS 2020.275.nguyen vo duy hieu FT20307080175634
11/1/2020200,000574847.011120.143613.ung ho MS 2020 273 Xuan Mai Xuan Lan
11/1/2020200,000MBVCB.834103848.GDPT ung ho MS 2020.275 ( be Nguyen Vo Duy Hieu).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020200,000MBVCB.834082352.ms 2020275 nguyen vo duy hieu.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020200,000MBVCB.834071680.2020275.CT tu 0911000048917 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/2020200,000869096.011120.120814.Ung ho MS 2020.273 FT20307518056585
11/1/2020200,000473313.011120.104507.Vietcombank 0011002643148 TRAN THI BANG TAM chuyen khoan Bao VIETNAMNET MS2020 275 be Nguyen Vo
11/1/2020200,000199657.011120.100546.Vietcombank 0011002643148 MS 2020275 ung ho be nguyen vo duy hieu
11/1/2020200,000081308.011120.100553.UNG HO MS 2020.273 XUAN MAI XUAN LAN-011120-10:05:25 081308
11/1/2020200,000869894.011120.094821.ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan)
11/1/2020200,000MBVCB.833800436.MS 2020 275.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/2020200,000MBVCB.833758033.Ung ho MS 2020.275 (be Nguyen Vo Duy Hieu).CT tu 0341007014989 DO DINH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020200,000MBVCB.833730592.ung ho MS 2020.275 (be Nguyen Vo Duy Hieu ).CT tu 0181003384583 NGUYEN THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020200,000904246.011120.070249.UH Ms 2020.275. Chuc con khoe FT20307951037569
11/1/2020200,000MBVCB.833728670.DUONG THI QUYNH NGUYET chuyen tien ung ho MS 2020.275 ( be Nguyen Vo Duy Hieu ).CT tu 0271000011498 DUONG THI QUYNH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020200,000MBVCB.833721822.Ung ho MS2020.274 (vo chong ba Oanh).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020200,000048062.011120.063649.Ms 2020 275ung ho be Nguyen Vo Duy Hieu
11/1/2020250,000897989.011120.055029.Ung ho ms 2020.275 be Nguyen Vo Duy Hieu FT20307193342926
11/1/2020300,000IBVCB.834250056.MS 2020 273 uh be Xuan Mai.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/2020300,000178813.011120.164421.Ung ho Ms 2020.266 FT20307034093917
11/1/2020300,000178401.011120.164352.ung ho ms 2020.275 FT20307956492746
11/1/2020300,000MBVCB.834140075.MS 2020275 be nguyen vo duy hieu.CT tu 0031000274354 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/2020300,000063458.011120.130529.Ung ho MS 2020.275 FT20307970825222
11/1/2020300,000IBVCB.833973094.Giup MS2020 275 Be Nguyen Vo Duy Hieu.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/2020300,000213832.011120.113226.Ung Ho MS 2020.275 Be nguyen vo duy hieu
11/1/2020300,000004736.011120.110621.NCHCCCL Tran Thi Thanh Huong 0909482437 FT20307706069038
11/1/2020300,000234766.011120.100101.Ung ho be Duy Hieu MS 2020 275
11/1/2020300,000IBVCB.833741335.ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0011002216548 NGUYEN VAN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020300,000788769.011120.065122.ung ho MS 2020.275 chau Duy Hieu
11/1/2020300,000051010.011120.064700.ung ho MS 2020 275 be Nguyen Vo Duy Hieu
11/1/2020300,000MBVCB.833720972.UNG HO MS 2020.273(Xuan Mai va Xuan Lan.CT tu 0041000143361 PHAN QUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020300,000780817.011120.060659.Ct ung ho MS 2020.275 be Nguyen Vo Duy Hieu
11/1/2020300,000MBVCB.833711855.Ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0151000458412 LY THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020400,000108803.011120.144731.UNG HO MS 2020.272 ( BE TOAN KHOA)-011120-14:47:13 108803
11/1/2020500,000246085.011120.183725.Ung ho MS 2020275 FT20307693021429
11/1/2020500,000MBVCB.834358822.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2020 .mien Trung.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020500,000783473.011120.182503.MS 2020 269
11/1/2020500,000834191.011120.154546.Ung ho ma so 2020.275 be nguyen vo duy hieu
11/1/2020500,000MBVCB.834080591.Be benh ung thu.CT tu 0151000109484 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/2020500,000MBVCB.834072569.Thanh Loan ung ho MS 2020.275 (Nguyen Vo Duy Hieu).CT tu 0711000214994 TRAN THI THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020500,000057172.011120.125152.Ung ho MS 2020.275 be Nguyen Vu Duy Hieu FT20307854200470
11/1/2020500,000335815.011120.114512.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN PHUC TRI chuyen khoan giup do cho anh nguyen van hanh co con ung t
11/1/2020500,000IBVCB.833951648.MS 275 be Nguyen Vo Minh Hieu.CT tu 0071001199577 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/2020500,000MBVCB.833949691.PHUONG : MS 2020.275 ( be Ng Duy Hieu).CT tu 0381000617240 PHAM THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020500,000MBVCB.833863652.MS 2020.275 (be Nguyen Vo Duy Hieu).CT tu 0081000134687 NGUYEN THI NGAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020500,000207387.011120.094026.Ung ho MS 2020 275 be Nguyen Vo Duy Hieu
11/1/2020500,000948893.011120.092329.Ung ho MS 2020 275 be Duy Hieu FT20307705687419
11/1/2020500,000927221.011120.083423.Ung ho MS 2020.275 Nguyen Vo Duy Hieu FT20307021972359
11/1/2020500,000MBVCB.833748324.MS 2020.275 (Nguyen Vo Duy Hieu).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020500,000617985.011120.070321.Ung ho MS 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan
11/1/2020500,000902717.011120.065003.Ung ho be NguyenVoDuyHieu MS2020.275 FT20307705108628
11/1/2020500,000MBVCB.833718662.ung ho ma so 2020.275 be nguyen vo duy hieu.CT tu 0111000218179 LUU DANH ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020500,000MBVCB.833715890.DUONG NGUYEN THUY LINH chuyen tien ung ho MS 2020-275 ( be Nguyen Vo Duy Hieu.CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2020500,000193245.011120.061542.IBFT MS 2020.275 be nguyen vo duy hieu
11/1/2020500,000451438.011120.004436.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 273 Xuan Mai va Xuan Lan
11/1/20201,000,000140056.011120.194700.UNG HO MS 2020.275 ( NGUYEN VO DUY HIEU)-011120-19:46:54 140056
11/1/20201,000,000572395.011120.105158.2020 267 em nam khanh
11/1/20201,000,000572351.011120.104836.2020 271 be tran luu nhu quynh
11/1/20201,000,000572229.011120.103921.2020 275 nguyen vo duy hieu
11/1/20201,000,000248225.011120.083156.Pham Duy Dien chuyen tien ung ho MS 2020.275 (be Nguyen Vo Duy Hieu)
11/1/20201,000,000694520.011120.080813.ung ho ms 2020.275 be duy hieu
11/1/20201,000,000MBVCB.833741994.ung ho?MS 2020.275?(be Nguyen Vo Duy Hieu),can loc,ha tinh 0392901826.CT tu 0351000626150 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/20201,000,000MBVCB.833712985.TRAN THI HUE chuyen tien ung ho MS2020-275 Be Nguyen vo Duy Hieu.CT tu 0291000284159 TRAN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/20201,000,000046179.011120.055550.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020275 be nguyen vo duy hieu
11/1/20201,500,000084734.011120.103612.ONG NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2020.272,273,274,275,276 MOI TH 300.000-011120-10:36:04 084734
11/1/20203,000,000266992.011120.101051.Ung ho chau Nguyen vo duy hieu MS 2020.275
11/2/20201,000IBVCB.835102156.aaa.CT tu 0531002581151 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/20201,000IBVCB.835100538.aaa.CT tu 0501000217196 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/202020,000882167.021120.052336.Ung jo ms 2020.276 ung ho snh Tran Van Nghich
11/2/202030,000IBVCB.834751991.Ung ho MS 2020 276 Anh Tran Van Nghich.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/202050,000IBVCB.835863433.Giup ma so 2020 276 anh Tran Van Nghich.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/202050,000593043.021120.155818.Ung ho MS 2020.276 (Ung ho anh Tran Van Nghich)
11/2/202050,000426724.021120.034004.Ung ho ms 2020.276 anh Tran Van Nghich
11/2/202050,000126573.021120.082942.2020276 anh tran van nghich
11/2/202050,000339870.021120.075122.Ung ho MS 2020.276
11/2/202050,000852813.021120.055804.Ms 2020.276 (ung ho anh Tran Van Nghich)
11/2/202050,000852800.021120.055053.ms 2020.276 (ung ho anh Nghich) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/2/2020100,000095481.021120.213506.Gd Le Tan Thanh uh MS 2020.275 be Nguyen Vo Duy Hieu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20308
11/2/2020100,000047857.021120.202109.Vu Hoang Long ung ho MS 2020.256 co Nguyen Thi Muoi FT20308693307026
11/2/2020100,000045429.021120.201739.Vu Hoang Long ung ho MS 2020.264 gia dinh anh Cao Van Thang FT20308105065802
11/2/2020100,000043639.021120.201507.Vu Hoang Long ung ho MS 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa FT20308855747608
11/2/2020100,000416619.021120.201500.Ung ho Tran van Nghich MS 2020.276
11/2/2020100,000042096.021120.201258.Vu Hoang Long ung ho MS 2020.268 gia dinh chi Le FT20308141096588
11/2/2020100,000040686.021120.201056.Vu Hoang Long ung ho MS 2020.269 chi Nguyen Thi Khanh Hien FT20307043267680
11/2/2020100,000039344.021120.200856.Vu Hoang Long ung ho MS 2020.271 be Tran Luu Nhu Quynh FT20307957154012
11/2/2020100,000037871.021120.200704.Vu Hoang Long MS 2020.275 be Nguyen Vo Duy Hieu FT20307101838007
11/2/2020100,000036617.021120.200512.Vu Hoang Long ung ho MS 2020.276 Ung ho anh Tran Van Nghich FT20307001368372
11/2/2020100,000660082.021120.192717.ung ho ms 2020.276
11/2/2020100,000MBVCB.835792953.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.276 anh TRAN VAN NGHICH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020100,000999426.021120.164700.MS2020.276(giup gia dinh anh Nghich)
11/2/2020100,000552832.021120.141647.gd chi Khiet TPHCM ung ho Ms 2020.275 be Nguyen Vo Duy Hieu
11/2/2020100,000552366.021120.141529.gd Hy t111 ung ho ms 2020.274 Vo Chong ba Oanh
11/2/2020100,000446153.021120.110903.Ung ho ma so MS 2020 276 anh Tran Van Nghich
11/2/2020100,000078715.021120.103516.Ung ho MS 2020.276
11/2/2020100,000193501.021120.102449.VINH NAM UNG HO 2020.276 TRAN VAN NGHICH-021120-10:24:33 193501
11/2/2020100,000MBVCB.834867099.MS2020.276 (ung ho a Tran Van Nghich).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020100,000266463.021120.094558.Ung ho anh Tran Van Nghich
11/2/2020100,000Sender:01323001.DD:021120.SHGD:10000085.BO:NGUYEN THANH TUNG.UNG HO A TRAN VAN NGHICH MS 2020/276
11/2/2020100,000IBVCB.834819816.MS 2020276 anh Tran Van Nghich.CT tu 0071002721927 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/2020100,000166595.021120.080552.UNG HO MS : 2020.276( UNG HO ANH TRAN VAN NGHICH)-021120-08:06:55 166595
11/2/2020100,000263393.021120.075648.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 2020 276 ung ho Tran Van Nghich
11/2/2020100,000MBVCB.834704697.NGUYEN THI NHANG chuyen tien.CT tu 1014535430 NGUYEN THI NHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020100,000MBVCB.834691217.Ung ho ms 2020.275.CT tu 0011004302255 VU TRAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020100,000MBVCB.834651633.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.276 (anh Tran Van Nghich)Vietnemnet 2/11/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020150,000322148.021120.103218.IBFT MS 2020.273
11/2/2020150,000472001.021120.094629.Chuyen tien MS 2020276 ung ho anh tran van ngich
11/2/2020200,000MBVCB.836002448.MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0301000337998 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020200,000695899.021120.213912.ung ho MS 2020 273 Xuan Mai va Xuan Lan
11/2/2020200,000IBVCB.835923533.ung ho MS 2020 275 be nguyen vo duy hieu.CT tu 0591000212603 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/2020200,000987578.021120.201557.Ms 2020.275 Tran minh nhut ung ho be Nguyen Vo Duy Hieu
11/2/2020200,000036370.021120.201529.MS 2020 275 be Nguyen Vo Duy Hieu
11/2/2020200,000813323.021120.154740.MS 2020.273 FT20307895391070
11/2/2020200,000875582.021120.153321.NCHCCCL TRINH THI NGAN HA 0933070505. Cam on chuong trinh.
11/2/2020200,000723970.021120.141905.Ung ho MS 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan FT20307692062858
11/2/2020200,000MBVCB.835242461.MS2020.275 be nguyen vo duy hieu.CT tu 0201000708681 NGUYEN PHU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020200,000MBVCB.835240466.MS 2020.276 ung ho anh tran van nghich.CT tu 0201000708681 NGUYEN PHU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020200,000658003.021120.132923.Chuyen tien ung ho ms 2020.276
11/2/2020200,000092777.021120.132913.Ung ho MS 2020 273 Xuan Mai Xuan Lan
11/2/2020200,000846522.021120.132554.MS 2020.276( ung ho anh Tran Van Nghich)
11/2/2020200,000619227.021120.124317.Ung ho MS2020 275 be Nguyen Vo Duy Hieu
11/2/2020200,000216147.021120.120850.MS 2020.276 UNG HO ANH TRAN VAN NGHICH-021120-12:09:52 216147
11/2/2020200,000601859.021120.120720.Chuyen tien MS 2020.272 be Toan Khoa
11/2/2020200,000600236.021120.120517.Chuyen tien MS 2020.275 be nguyen vo duy hieu
11/2/2020200,000IBVCB.835109334.HO THI THU CUC chuyen khoan MS 2020.275 Be Nguyen Vo Duy Hieu.CT tu 0071002788110 HO THI THU CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020200,000Sender:79334001.DD:021120.SHGD:10004736.BO:NGUYEN THANH NGOC DIEP1377693.MS 2020.276 UNG HO ANH TRAN VAN NGHICH (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
11/2/2020200,000Sender:01616002.DD:021120.SHGD:10000849.BO:KIM KI TAG.UNG HO MS 2020.276(UNG HO ANH TRANVAN NGHICH)
11/2/2020200,000Sender:01310001.DD:021120.SHGD:10020718.BO:NGUYEN HA DUONG.UNG HO MS 2020.273 XUAN MAI XUAN LAN
11/2/2020200,000IBVCB.834875954.MS 2020 276 ung ho Tran Van Nghich.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/2020200,000MBVCB.834869717.ung ho MS 2020.276 (Tran Van Nghich).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020200,000856574.021120.092321.Ung ho MS 2020 276 ung ho anh Tran Van Nghich
11/2/2020200,000794997.021120.090309.Ung ho MS 2020.276 (ung ho anh Tran Van Ngich)
11/2/2020200,000IBVCB.834756068.TRINH THI DIU chuyen khoan ung ho ma so 2020.275( be nguyen vo duy hieu ).CT tu 0071005750340 TRINH THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020200,000MBVCB.834716179.PHAM THI THANH BINH chuyen tien MS2020.276 (anh Tran Van Nghch).CT tu 0071000678751 PHAM THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020200,000MBVCB.834676702.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien 2020.276 ung ho Anh Tran Van Nghich.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020200,000MBVCB.834674446.Ung ho MS 2020.276( ung ho anh Tran Van Nghich).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020200,000MBVCB.834667102.BUI THI NGOC HOANH chuyen tien MS 2020. 276 ( Ung ho anh Tran Van Nghich ).CT tu 0071001123239 BUI THI NGOC HOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020200,000408776.021120.064232.MS 2020276 ung ho Tran Van Nghich FT20307081862183
11/2/2020200,000030927.021120.054500.MS 2020 276
11/2/2020200,000335375.021120.053953.2020.276 ung Ho Anh Nghich
11/2/2020200,000387276.021120.052841.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRAN VAN PHU chuyen khoan
11/2/2020300,000MBVCB.835932479.Ung ho MS 2020.276 (ung ho anh Tran Van Nghich).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020300,000MBVCB.835911709.MS 2020.276 (Ung ho anh Tran Van Nghich).CT tu 0071002965491 VO THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020300,000987272.021120.201303.Ms 2020.276 Tran minh nhut ung ho anh Tran van Nghich
11/2/2020300,000091658.021120.173825.ung ho MS 2020.276 (ung ho anh Tran Van Nghich)
11/2/2020300,000Sender:79310001.DD:021120.SHGD:10051320.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.275 BE NGUYEN VO DUY HIEU
11/2/2020300,000578918.021120.152255.ung ho Xuan Mai va Xuan Lan MS 2020.273
11/2/2020300,000MBVCB.835171043.Ung ho MS 2020.275 (be Nguyen Vo Duy Hieu).CT tu 0281000278659 DANG ANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020300,000598341.021120.120254.Chuyen tien MS 2020.275 be nguyen vo duy hieu
11/2/2020300,000IBVCB.834954981.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.275 cho be Nguyen Vo Duy Hieu.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020300,000IBVCB.834947992.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.273 cho hai em Xuan Mai va Xuan Lan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020300,000IBVCB.834943179.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.272 cho be Toan Khoa.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020300,000MBVCB.834900861.Can Loc Ha Tinh.CT tu 0071001198454 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/2020300,000MBVCB.834886208.MS 2020.276 ( ung ho anh Tran Van Nghich).CT tu 0721000552139 TRUONG THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020300,000IBPS/SE:79307001.DD:021120.SH:10002758.BO:DUONG THI THUY DUNG.IB2020.275 BE NGUYEN VO DUYHIEU
11/2/2020300,000438848.021120.091351.Chuyen tien MS2020276
11/2/2020300,000451160.021120.091345.MS 2020.276 (Ung ho anh Tran Van Nghich)
11/2/2020300,000185532.021120.090448.MS 2020 275 nguyen vo duy hieu
11/2/2020300,000MBVCB.834751201.Ung ho ms 2020.276 anh tran van ngich.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020300,000097910.021120.080824.2020 276 ung ho tran van nghich
11/2/2020300,000MBVCB.834671033.VO THI KIM LOC chuyen tien ung ho MS 2020.276 ( ung ho anh Tran Van Nghich).CT tu 0581000749437 VO THI KIM LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020400,000265684.021120.153003.ung ho MS 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan. Mong 2 chau mau khoe
11/2/2020400,000MBVCB.835023594.MS 2020 276 UNG HO TRAN VAN NGHICH.CT tu 0421003817186 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/2020400,000IBVCB.834951899.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.274 cho vo chong ba Oanh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020400,000Sender:79310001.DD:021120.SHGD:10025776.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2020.275 BE NGUYEN VO DUY HIEU
11/2/2020500,000121566.021120.222755.Ung ho MS 2020.273 - Xuan Mai va Xuan Lan FT20308043779050
11/2/2020500,000MBVCB.835965803.ung ho MS2020.275 be Nguyen Vo Duy Hieu.CT tu 0451001529881 BUI THI PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020500,000020329.021120.185729.MS 2020 276
11/2/2020500,000MBVCB.835779494.Giup do 2020.276.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020500,000248327.021120.144647.chu Thuan ung ho MS 2020.275 (be Nguyen Vo Duy Hieu)
11/2/2020500,000880996.021120.124600.Ungho ms 2020.275 be nguyen vo duy hieu
11/2/2020500,000207727.021120.112723.UNG HO MS 2020.276 (ANH TRAN VAN NGHICH)-021120-11:27:13 207727
11/2/2020500,000MBVCB.835028305.NGUYEN THI NAM HOA chuyen tien ung ho MS 2020.212 VO THI THUY DUONG.CT tu 0531002574501 NGUYEN THI NAM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020500,000567824.021120.110003.Cty CPDV bao ve Dai Nam ct ung ho be Tran Luu Nhu Quynh. MS 2020.271 FT20307398740039
11/2/2020500,000389784.021120.104307.Ung ho MS 2020 Mien Trung
11/2/2020500,000IBVCB.834961934.MS 2020.273 Xuan mai Xuan lan.CT tu 0501000018096 NGUYEN HUU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020500,000Sender:01202001.DD:021120.SHGD:10001974.BO:TRAN THI THU HIEN.995220110254479 MS2020.276UNG HO ANH TRAN VAN NGHICH
11/2/2020500,000Sender:79334001.DD:021120.SHGD:10003971.BO:TRAN THI HONG NHA.TRAN THI HONG NHA UNG HO ANHTRAN VAN NGHICH, MS 2020.276, THEO BAI BAO TREN VIETNAMNET.
11/2/2020500,000Sender:01310012.DD:021120.SHGD:10028708.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.275 BE NGUYEN VO DUY HIEU
11/2/2020500,000057281.021120.100511.Ms Cam ung ho MS 2020.273
11/2/2020500,000474653.021120.094909.Chuyen tien ung ho MS 2020.275 be nguyen vo duy hieu
11/2/2020500,000864274.021120.094859.ung ho MS 2020.276 (ung ho anh Tran Van Nghich)
11/2/2020500,000Sender:79334001.DD:021120.SHGD:10001167.BO:TA THI NGOC TUYET0717183.GIUP BN MS 2020 271 BETRAN LUU NHU QUYNH (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
11/2/2020500,000021255.021120.090724.Mr Ha ung ho MS 2020.276 anh Tran Van Nghich
11/2/2020500,000Sender:01360002.DD:021120.SHGD:10000586.BO:LE THI THANH THUY.MS 2020 275
11/2/2020500,000IBVCB.834789418.Ung ho MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0011001422952 HOANG DUC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020500,000MBVCB.834742413.NGUYEN DUC CUONG chuyen tien ung ho ms 2020.276(ung ho anh Tran Van Ngich).CT tu 0071000903822 NGUYEN DUC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2020500,000345867.021120.065038.Ung ho MS 2020.276
11/2/2020500,000408937.021120.064356.MS 2020.270 be cao Duc hai FT20307081867800
11/2/2020500,000IBVCB.834631320.MS 2020 275 be NGUYEN VO DUY HIEU tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/2020500,000MBVCB.834628142.MS 2020 273 Xuan Lan Xuan Mai.CT tu 0251001624475 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/2020600,000863907.021120.094720.ms2020272 500k ms2020271 100k
11/2/20201,000,000089406.021120.172655.ung ho MS 2020273 Xuan Mai va Xuan Lan mot gia dinh o quan 6 TP HCM
11/2/20201,000,000IBVCB.835620641.Ong BUI KIEN va Ba DO THI KY giup MS 2020.272(be Tran Tam Toan Khoa, Cho Gao, TIEN GIANG).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/20201,000,000IBVCB.835613838.Ong BUI KIEN va Ba DO THI KY giup MS 2020.271 (be TRAN LUU NHU QUYNH, Dong Hoa, PHU YEN).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/20201,000,000IBVCB.835604593.Ong BUI KIEN va Ba DO THI KY giup MS 2020.270 (be Cao Duc Bao, Quang Binh).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/20201,000,000227944.021120.132615.UNG HO MS 2020.273 (XUAN MAI , XUAN LAN)-021120-13:26:08 227944
11/2/20201,000,000202037.021120.123214.MS 2020.276. Ung ho anh Tran Van Nghich
11/2/20201,000,000213540.021120.115533.UNG HO MS 2020276( UNG HO ANH TRAN VAN NGHICH)-021120-11:55:16 213540
11/2/20201,000,000873334.021120.111426.Ung ho Ms 2020 271 be Tran Luu Nhu Quynh.
11/2/20201,000,000/Ref:P0210128105{//}/Ref:P0210128105{//}PNE.OW2011025060207, TRAN PHAM THI THUY DUONG UNGHO MS 2020.275BE NGUYEN VO DUY HIEU DVC:TRAN PHAM THI THUY DUONG 48/3A KP7 P TAN THOI NHAT QUAN 12
11/2/20201,000,000Sender:79334001.DD:021120.SHGD:10004280.BO:NGUYEN THI THANH THUY.GIUP DO MS 2020 276 ( GIUP ANH TRAN VAN NGHICH , TAY NINH )
11/2/20201,000,000MBVCB.834958558.ung ho MS 2020.276 (ung ho anh Tran Van Nghich).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/20201,000,000100454.021120.100454.MS 2020.276
11/2/20201,000,000MBVCB.834795486.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.276(anh tran van nghich).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/20201,000,000Sender:79303008.DD:021120.SHGD:10002172.BO:LUONG THI TUYET TRINH.D.NGOC THUY UNG HO MS 2020.271
11/2/20201,000,000408302.021120.063843.MS 2020.275 be Nguyen vo Duy hieu FT20307690547275
11/2/20201,500,000IBVCB.835627950.Ong BUI KIEN va Ba DO THI Ky giup MS 2030.273 (be Xuan Mai&Xuan Lan, Phu My, BA RIA-VUNG TAU).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/20202,000,000324548.021120.230329.UNG HO MS 2020.276 (UNG HO ANH TRAN VAN NGHICH-021120-23:03:23 324548
11/2/20202,000,000Sender:79307005.DD:021120.SHGD:10010956.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.275 (BE NGUYENVO DUY HIEU) 1 TRIEU, MS 2020.276 (ANH TRAN VAN NGHICH) 1 TRIEU
11/2/20202,000,000Sender:79307001.DD:021120.SHGD:10002654.BO:NGUYEN VU TOAN.IBUNG HO MS 2020.271 (BE TRAN LUU NHU QUYNH)
11/2/20202,000,000Sender:79307001.DD:021120.SHGD:10001678.BO:NGUYEN VU TOAN.IBUNG HO MS 2020.273 (XUAN MAI VA XUAN LAN)
11/2/20202,000,000Sender:79307001.DD:021120.SHGD:10001679.BO:NGUYEN VU TOAN.IBUNG HO MS 2020.272 (BE TOAN KHOA)
11/2/20203,000,000MBVCB.835325176.NCHCCCL Duyen Moi 9005734693 .CT tu 0181001718077 PHAM THI DUYEN MOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/20203,000,000Sender:91353001.DD:021120.SHGD:10000954.BO:NGUYEN NHU QUY.NGUYEN NHU QUY CHUYEN UNG HO ANH TRAN VAN NGHICH,MS:2020.276
11/2/202013,800,000B/O CTY TNHH THUONG MAI HOANG QUOC TUAN F/O BAO VIETNAMNET // UNG HO MS 2020.269(CHI NGUYEN THI KHANH HIEN)-DONG GOP MUA GIUONG Y TE
11/3/20201,000IBVCB.836814492.aaa.CT tu 0911000068027 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/20201,000IBVCB.836765437.aaa.CT tu 0911000068192 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/20201,000IBVCB.836609144.aaa.CT tu 0911000070896 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/20201,000IBVCB.836502048.aaa.CT tu 0721000668947 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/20201,000IBVCB.836476584.aaa.CT tu 0371000520508 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/20201,000IBVCB.836473191.aaa.CT tu 0331000515002 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/202050,000IBVCB.837301364.Giup ma so 2020 277 To Cam Lua.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/202050,000728502.031120.184849.MS 2020.275 be nguyen vo duy hieu
11/3/202050,000727639.031120.184741.MS 2020.277 to cam lua
11/3/202050,000110638.031120.100942.Ms 2020 277 To Cam Lua
11/3/202050,000109805.031120.100654.Ms 2020 276 ung ho anh Tran van nghich
11/3/202050,000218751.031120.090210.Nguyen Thi Thanh Huyen chuyen tien MS 2020.277 (To Cam Lua)
11/3/202050,000496243.031120.083100.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 277 To Cam Lua
11/3/202050,000IBVCB.836191653.Ung ho MS 2020 277 To Cam Lua.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/2020100,000900475.031120.193951.Ung ho To cam Lua MS 2020.277
11/3/2020100,000MBVCB.837126557.ms 2020 276 ung ho anh tran van nghich.CT tu 0181003460587 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/2020100,000VCBPAY.836723839.uh ms 2020.277 (to cam lua).CT tu 0731000733693 NGO THI HIEN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2020100,000Sender:79307005.DD:031120.SHGD:10012235.BO:NGUYEN TUAN MINH.IBUNG HO MA SO 2020.272 (BE TOAN KHOA)
11/3/2020100,000447152.031120.134604.NCHCCCL HOANGMINHQUAN 0903704732 FT20308797952774
11/3/2020100,000441770.031120.133858.NCHCCCL DIEPPHUONGTRANG 0903704732 FT20308219527289
11/3/2020100,000392964.031120.122214.NCHCCCL Huy CD 0903704732 FT20308197706048
11/3/2020100,000MBVCB.836541325.MS2020-277 (ung ho To Cam Lua).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2020100,000377192.031120.115953.NCHCCCL Dan 033 549 5716 FT20308095610802
11/3/2020100,000374907.031120.115705.NCHCCCL NGUYEN THI NGA 0328563699 FT20308656970650
11/3/2020100,000373769.031120.115539.NCHCCCL Thothohuynh 0903704732 FT20308790745653
11/3/2020100,000509538.031120.114218.Ung ho MS2020 276 anh Tran Van Nghich
11/3/2020100,000126417.031120.110134.ung ho ma so 2020 274 vo chong ba Oanh
11/3/2020100,000339681.031120.082354.VINH NAM UNG HO MS 2020.277 TO CAM LUA-031120-08:24:58 339681
11/3/2020100,000MBVCB.836190177.Ung ho MS 2020.277( To Cam Lua).CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2020100,000MBVCB.836188134.Ung ho MS 2020.272( be Toan Khoa).CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2020100,000087982.031120.075257.ung ho ms 2020 277 to cam lua
11/3/2020100,000847023.031120.074518.Ung ho To Cam Lua MS 2020.277
11/3/2020100,000MBVCB.836127578.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.277 (To Cam Lua)Vietnamnet 3/11/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2020100,000140907.031120.062719.NHCCCCL bui thanh liem 0972124348
11/3/2020150,000547505.031120.152326.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2020275 be Ng Vo Duy Hieu
11/3/2020200,000815513.031120.212739.Thanh Giang ung ho chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly FT20309077536480
11/3/2020200,000778824.031120.202731.Ung ho MS 2020.275 be Nguyen Vo Duy Hieu FT20309001449372
11/3/2020200,000146264.031120.170926.ung ho MS: 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan)
11/3/2020200,000637604.031120.165251.MINHTN1 UNG HO MS 2020.271 BE TRAN LUU NHU QUYNH 0961128687
11/3/2020200,000636753.031120.165157.MINHTN1 UNG HO MS 2020.272 BE TOAN KHOA 0778901239
11/3/2020200,000635984.031120.165110.MINHTN1 UNG HO MS 2020.273 BE XUAN MAI VA XUAN LAN 0798734187
11/3/2020200,000635106.031120.165018.MINHTN1 UNG HO MS 2020.274 VO CHONG BA OANH 0971374363
11/3/2020200,000634128.031120.164920.MINHTN1 UNG HO MS 2020.277 TO CAM LUA
11/3/2020200,000MBVCB.836931922.ung ho 2020269 Nguyen Thi Khanh Hien.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2020200,000IBVCB.836916856.Ung ho MS 2020273 Be Xuan Mai va Xuan Lan.CT tu 0011001358928 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/2020200,000181473.031120.144005.NCHCCCL T11 NGUYEN THI KHANH LINH 0984808529
11/3/2020200,000/Ref:PALPM00ULI5{//}/Ref:PALPM00ULI5{//}LP VNM00ULI5 NCHCCCL NGOTHANHHIEU 0795917638 DVC:MR NGO THANH HIEU
11/3/2020200,000395235.031120.131557.MS 2020.276 ( UNG HO TRAN VAN NGHICH)-031120-13:15:53 395235
11/3/2020200,000394864.031120.131338.MS 2020.275 (BE NGUYEN VO DUY HIEU)-031120-13:13:33 394864
11/3/2020200,000417128.031120.130039.NCHCCCL NGUYEN QUYNH ANH 0869162666 FT20308530355047
11/3/2020200,000389054.031120.120106.Chuyen tien ung ho MS 2020.276 ung ho anh tran van nghich
11/3/2020200,000194603.031120.113225.MS 2020.277 (To Cam Lua)
11/3/2020200,000120821.031120.113041.MS 2020.273 - Ung ho Xuan Mai va Xuan Lan
11/3/2020200,000IBVCB.836468172.MS 2020 277 To Cam Lua.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/2020200,000127546.031120.110515.ung ho ma so 2020 276 a Tran Van Nghich
11/3/2020200,000127139.031120.110352.ung ho ma so 2020 275 be Nguyen Vo Duy Hieu
11/3/2020200,000366888.031120.103039.HN UNG HO TRAN VAN NGHICH MS 2020276
11/3/2020200,000363918.031120.102908.HN UNG HO NGUYEN VO DUY HIEU MS 2020275
11/3/2020200,000IBVCB.836319986. ung ho MS 2020.277 (To Cam Lua). Nam Mo A Di Da Phat..CT tu 0071003225516 HUYNH HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2020200,000754945.031120.094235.Ung ho MS 2020.277 To Cam Lua
11/3/2020200,000227651.031120.090721.Ung ho Ms 2020.277 to cam luA FT20308026080558
11/3/2020200,000955163.031120.085858.ung ho MS 2020277(To cam lua)
11/3/2020200,000072552.031120.084510.ung ho MS 2020.277 To Cam Lua
11/3/2020200,000536063.031120.083229.MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan)
11/3/2020200,000MBVCB.836206166.MS 2020.277.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2020200,000185541.031120.081544.Chuyen tien ung ho MS2020.277 To Cam Lua
11/3/2020200,000184460.031120.081421.Chuyen tien ung ho MS2020.272 be Toan Khoa
11/3/2020200,000140505.031120.062506.MS 2020.277 To Cam Lua
11/3/2020250,000505016.031120.095948.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 277 TO CAM LUA
11/3/2020250,000Sender:01360002.DD:031120.SHGD:10000052.BO:NGUYEN NHAT BAO.UNG HO MS 2020.273 (XUAN MAI VAXUAN LAN)
11/3/2020300,000MBVCB.837316331.ung ho Vo thi Thuy Nuong.CT tu 0071000868566 DONG THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2020300,000671336.031120.174947.Ung ho MS 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan FT20308442072789
11/3/2020300,000Sender:79307005.DD:031120.SHGD:10015490.BO:CAO THI TUYET NHUNG.IBUNG HO MS 2020.275 (BE NGUYEN VO DUY HIEU)
11/3/2020300,000MBVCB.836753166.Ung ho Nguyen Vo Duy Hieu MS2020275.CT tu 0011003465370 NGUYEN THI MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2020300,000425401.031120.131402.NCHCCCL HUNGNGOQUOC 0903704732 FT20308127592464
11/3/2020300,000382779.031120.115449.UNG HO MS 2020.277 (TO CAM LUA)-031120-11:54:10 382779
11/3/2020300,000213313.031120.084726.Ung ho MS 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan FT20308691024536
11/3/2020300,000211238.031120.084427.Ck den MS 2020.277 To Cam Lua. Chuc con manh me va mau binh phuc. FT20308022658829
11/3/2020300,000137614.031120.082856.Ung ho MS 2020 275 be Nguyen Vo Duy Hieu
11/3/2020300,000200220.031120.082622.MS 2020.277 FT20308995160693
11/3/2020300,000172216.031120.075619.Ct ung ho MS 2020.277 To Cam Lua
11/3/2020300,000170206.031120.075245.Chuyen tien ung ho ms 2020.276 anh tran van nghich
11/3/2020300,000438415.031120.070635.IBFT MS 2020 277 To Cam Lua
11/3/2020400,000IBVCB.836559144.UNG HO MS 2020.271 (BE TRAN LUU NHU QUYNH ) , MS 2020.272 ( BE TOAN KHOA ).CT tu 0401001349454 NGUYEN KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2020500,000765040.031120.152748.ms 2020.277- to cam lua
11/3/2020500,000531445.031120.134835.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020277 To Cam Lua
11/3/2020500,000MBVCB.836546695.NGUYEN THI HUONG ung ho em To Cam Lua ma so 2020.277.CT tu 0041000347935 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2020500,000339674.031120.110221.Ung ho MS 2020.276 TranVanNghich
11/3/2020500,000338095.031120.110036.Ung ho MS 2020.275 NguyenVoDuyHieu
11/3/2020500,000IBVCB.836359865.LUU THI THU NGUYET chuyen khoan ung ho MS 2020.277 (TO CAM LUA).CT tu 0061000985791 LUU THI THU NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2020500,000348892.031120.091624.NCHCCCL KIEU THI HOAN 0774708004-031120-09:15:35 348892
11/3/2020500,000Sender:01202002.DD:031120.SHGD:10000849.BO:LE THANH NHI.MS 2020.276 (UNG HO ANH TRAN VAN NGHICH)
11/3/2020500,000672079.031120.084052.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020273
11/3/2020500,000927003.031120.075728.Ung ho MS 2020.277 ( To Cam Lua)
11/3/2020500,000IBVCB.836109862.MS 2020 267 chau Nam Khanh.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/20201,000,000968196.031120.222323.MS 2020.NCHCCCL Hoa
11/3/20201,000,000IBVCB.836487113.NCHCCCL Pham Ngo Quang Duc 0913973359.CT tu 0071001411194 NGO XUAN DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/20201,000,000IBVCB.836440300.Ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0441003673337 LY THI LE CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/20201,000,000MBVCB.836433877.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.277(to cam lua).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/20201,000,000IBVCB.836108563.MS2020 269 chi Nguyen Thi Khanh Hien.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/20201,000,000IBVCB.836108132.MS 2020 271 be Tran Luu Nhu Quynh.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/20202,000,000Sender:01348002.DD:031120.SHGD:10000811.BO:TRAN THI CUC.TRAN THI CUC UNG HO MS 2020 277 TOCAM LUA
11/3/20203,000,000074137.031120.164156.MS 2020. 211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
11/3/20203,000,000074076.031120.164003.MS 2020. 208 (BE KHANH DUY)
11/3/20205,000,000074193.031120.164353.MS 2020. 214 (BE NINH GIA BAO)
11/4/202020,000534690.041120.203500.MS 2020.278 em Tu Anh
11/4/202020,000130006.041120.060341.Ung ho ms 2020.278 em Tu Anh
11/4/202030,000IBVCB.837525177.Ung ho MS 2020 278 Em Tu Anh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/202037,800053981.041120.071512.gui e 2020 278
11/4/202050,000IBVCB.838507435.Giup ma so 2020 278 em Tu Anh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/202050,000617652.041120.184606.UNG HO MS 2020.278(EM TU ANH)-041120-18:45:46 617652
11/4/202050,000IBVCB.837794990.Ung ho am so MS 2020 277 em To Cam Lua.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/202050,000IBVCB.837788789.Ung ho ma so MS 2020 278 em Tu Anh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/202050,000011252.041120.092413.ung ho MS 2020.278 em tu anh
11/4/202050,000639386.041120.072731.Ung ho MS 2020.278
11/4/2020100,000MBVCB.838554653.Ung ho?MS 2020.278 (em T Anh).CT tu 0301005968888 NGUYEN ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020100,000430879.041120.200616.ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly
11/4/2020100,000MBVCB.838490580.Ung ho MS 2020.276 (Ung ho anh Tran Van Nghich)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020100,000MBVCB.838473041.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.278 em TU ANH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020100,000MBVCB.838470414.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.277 TO CAM LUA.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020100,000MBVCB.838341284.MS 2020 278.CT tu 0071001769906 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2020100,000603739.041120.171249.UNG HO MS2020.278-041120-17:12:20 603739
11/4/2020100,000MBVCB.838244930.Ung ho MS 2020.278 (em Tu Anh).CT tu 0301000417923 NGUYEN THI HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020100,000296953.041120.155845.ung ho MS.2020.278 em Tu Anh
11/4/2020100,000444769.041120.154545.Ms 2020 275 be Nguyen Vo Duy Hieu
11/4/2020100,000444185.041120.154418.Ms 2020 278 em Tu Anh
11/4/2020100,000265350.041120.153137.Ung ho MS 2020.278
11/4/2020100,000160690.041120.135418.Ung ho MS 2020.267 em Nam Khanh FT20309573194066
11/4/2020100,000159196.041120.135222.Ung ho MS 2020.275 be Nguyen Vo Duy Hieu FT20309079339442
11/4/2020100,000629638.041120.131848.Ung ho MS 2020 277 Em To Cam Lua Nam Mo Ban Su Thich Ca Mau Ni Phat
11/4/2020100,000372221.041120.113610.Trang UH MS 2020 265 gia dinh co Nguyen Thi Hoa
11/4/2020100,000371545.041120.113410.Trang UH MS 2020 255 gia dinh chi Chuc
11/4/2020100,000370738.041120.113123.Trang UH 2020 253 me con chi Chi
11/4/2020100,000125076.041120.111629.Ung ho Em Tu Anh MS 2020.278
11/4/2020100,000525288.041120.102240.VINH NAM UNG HO MS 2020.278 EM HO THI TU ANH-041120-10:23:42 525288
11/4/2020100,000763643.041120.101130.ung ho MS 2020.278 (em Tu Anh)
11/4/2020100,000281516.041120.095707.Ung ho ma so 2020 278 em Tu Anh
11/4/2020100,000209739.041120.092241.ung ho chau Tu Anh MS 2020 278
11/4/2020100,000MBVCB.837584053.MS2020.278 (ung ho em Tu Anh).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020100,000593341.041120.090918.IBFT MS 2020.275
11/4/2020100,000147840.041120.084339.MS 2020 278 em Tu Anh
11/4/2020100,000463168.041120.081825.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020278
11/4/2020100,000MBVCB.837505929.Ung ho MS2020.278(em Tu Anh).CT tu 0311000858888 NGUYEN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020100,000926549.041120.075057.Chuyen tien ung ho 2020278 em Tu Anh
11/4/2020100,000MBVCB.837457727.ung ho MS 2020.278 (em Tu Anh).CT tu 0011001109449 PHAM NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020100,000496585.041120.065846.UNG HO MS : 2020.277( TO CAM LUA)-041120-06:58:28 496585
11/4/2020100,000MBVCB.837450113.Ung ho MS 2020.278 (em Tu Anh).CT tu 0631000478361 DUONG THI NHU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020100,000MBVCB.837439120.Ms 2020.278(e tu anh).CT tu 0071002765640 PHAN KIM TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020100,000312801.041120.060229.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 278 em Tu Anh
11/4/2020100,000893858.041120.055717.Chuyen tien ung ho MS2020.278
11/4/2020100,000893490.041120.055321.ung ho ms 2020.278 em Tu Anh
11/4/2020100,000997237.041120.055406.Ung ho benh nhan Tu Anh ma so Ms 2020278
11/4/2020100,000MBVCB.837430847.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.278 (em Tu Anh)Vietnamnet 4/11/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020100,000MBVCB.837427345.ms 2020 278 ung ho em tu anh.CT tu 0181003460587 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2020150,000MBVCB.838488797.Ung ho MS 2020.277 (To Cam Lua)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020150,000MBVCB.838487555.Ung ho MS 2020.278 (em Tu Anh)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020150,000MBVCB.837430367.ung ho?MS 2020.278 (em Tu Anh).CT tu 0341007056309 VU THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020200,000362694.041120.223632.ZP5MSSM7VTR7 201104000146571 Chuyen qua ZaloPay
11/4/2020200,000405005.041120.204254.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020278 em Tu Anh
11/4/2020200,000MBVCB.838558007.Ung ho NCHCCCl.CT tu 1016253701 TRAN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020200,000481938.041120.192154.Ung ho MS 2020.278
11/4/2020200,000042006.041120.163935.Luong Duy Dong Ung ho dong bao mien trung
11/4/2020200,000871290.041120.162843.Ung ho MS 2020.278 em Tu Anh FT20309563320440
11/4/2020200,000329793.041120.162736.VUONG THI MY KHANH UNG HO MS 2020.mienTrung
11/4/2020200,000Sender:01310001.DD:041120.SHGD:10025073.BO:NGUYEN THI PHUONG ANH.UNG HO MA SO 2020278 EM TU ANH
11/4/2020200,000715759.041120.032257.MS 2020.278
11/4/2020200,000Sender:01310012.DD:041120.SHGD:10022897.BO:LE THI NGOC AN.UNG HO MC CO HO THI CHAU. MS2020.278 EM TU ANH
11/4/2020200,000MBVCB.838018611.ung ho MS 2020.277 (To Cam Lua).CT tu 1001000287202 DUONG DINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020200,000MBVCB.838010592.MS 2020.276 (anh TRAN VAN NGHICH).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020200,000152878.041120.104531.ho tro MS 2020.278 em tu anh
11/4/2020200,000IBVCB.837732146.MS 2020.275 (be Nguyen vo duy hieu).CT tu 0251002726281 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020200,000IBVCB.837724064.MS 2020.278(em Tu anh).CT tu 0251002726281 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020200,000MBVCB.837659440.MS 2020.278.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020200,000982071.041120.094931.ung ho MS.20.20.278 em Tu Anh FT20309645222801
11/4/2020200,000975659.041120.094125.MS 2020.278 em Tu Anh FT20309100810529
11/4/2020200,000IBPS/SE:01310012.DD:041120.SH:10009159.BO:TK QLMB DAO VAN THE.UNG HO MS 2020278 EM TU ANH
11/4/2020200,000330727.041120.092131.ung ho ms 2020275 Nguyen Vo Duy Hieu
11/4/2020200,000206586.041120.091759.Ung ho MS 2020 278 em Tu Anh
11/4/2020200,000MBVCB.837530778.2020.278 Ung ho em Tu Anh.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020200,000MBVCB.837527086.Ung ho MS 2020.278 (em Tu Anh_Nghe An).CT tu 0011004128866 PHAM DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020200,000031373.041120.082731.MS 2020.278 (em Tu Anh)
11/4/2020200,000MBVCB.837518899.LE THI NHAN chuyen tien MS 2020278(em Tu Anh).CT tu 0811000013783 LE THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020200,000MBVCB.837518795. chuyen tien ung ho em Tu Anh.CT tu 0101006383838 LE THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020200,000949432.041120.082404.Ung ho MS 2020.276 Anh Tran Van Nghich
11/4/2020200,000921164.041120.082351.Ung ho MS 2020.278 em Tu Anh FT20309874188005
11/4/2020200,000IBVCB.837506777.MS 2020 278 em Tu Anh.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2020200,000916065.041120.081319.Ung ho MS2020 278 e TuAnh FT20309738451068
11/4/2020200,000903774.041120.073813.Ung ho MS2020.278 em tu anh FT20309058800400
11/4/2020200,000902074.041120.073116.ung ho ma so 2020.278 em tu anh FT20309841246696
11/4/2020200,000860814.041120.072046.ung ho MS 2020278 em Tu Anh
11/4/2020200,000458381.041120.071653.Vietcombank 0011002643148 N T A TUYET ck ung ho MS 2020 278 em Tu Anh
11/4/2020200,000MBVCB.837458951.Ung ho MS 2029.278( em Tu Anh).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020200,000494669.041120.053819.UNG HO MS : 2020.278 ( EM TU ANH)-041120-05:38:01 494669
11/4/2020300,000410181.041120.214919.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 CAO THI TINH ung ho MS2020278 em TU ANh
11/4/2020300,000MBVCB.838640509.MS.2020.278 (ung ho em Tu Anh).CT tu 0071000962331 NGUYEN TRONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020300,000619745.041120.190121.MS 2020.271-041120-19:01:07 619745
11/4/2020300,000MBVCB.838251964.Ung ho MS 2020.278 (em Tu Anh).CT tu 0011001764032 VU THI BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020300,000285342.041120.160828.NCHCCCL Luu Thi Thuy Linh 0909415888 FT20309375340713
11/4/2020300,000235799.041120.150551.Ct ung ho MS 2020.mienTrung
11/4/2020300,000153576.041120.135356.Chuyen tien ung ho MS 2020.278 em Tu Anh.
11/4/2020300,000551567.041120.125844.MS 2020.278 ( EM TU ANH)-041120-12:58:17 551567
11/4/2020300,000MBVCB.837748778.DO CONG THUONG chuyen tien cho MS2020278(Tu Anh).CT tu 0771000586251 DO CONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020300,000Sender:01311002.DD:041120.SHGD:10000362.BO:NGO THANH DUNG.UNG HO MS 2020.278 EM TU ANH
11/4/2020300,000331571.041120.092426.pham thi hanh ung ho ms 2020271 Tran Luu Nhu Quynh
11/4/2020300,000947212.041120.082115.ung ho ms 2020.278 em tu anh
11/4/2020300,000928901.041120.075512.Ung ho Em Tu Anh MS2020.278
11/4/2020300,000MBVCB.837470694.MS 2020.278 (em Tu Anh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020300,000IBVCB.837446261.giup MS2020 278 em Tu Anh.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2020300,000456418.041120.062636.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 278 e Tu Anh
11/4/2020400,000IBVCB.837608560.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.274 (vo chong ba Oanh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020400,000MBVCB.837498166.NGUYEN NGOC SANG ms2020.278(e tu anh).CT tu 0071005727575 NGUYEN NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020500,000IBVCB.838600553.MS 2020 278 em HO THI TU ANH tinh Nghe An.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2020500,000544185.041120.204848.MS 2020.278
11/4/2020500,000429126.041120.181150.MS 2020.278 em Tu Anh
11/4/2020500,000Sender:01307001.DD:041120.SHGD:10003526.BO:MAI THI NGUYEN CHI.IB UNG HO MS 2020.277 (TO CAM LUA) , MS 2020.275 (BE NGUYEN VO DUY HIEU)
11/4/2020500,000MBVCB.838241092.ung ho MS 2020.278 (chau Tu Anh).CT tu 0451000258938 NGUYEN THUC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020500,000IBVCB.838229361.Ung ho MS 2020.275 be Nguyen Vo Duy Hieu.CT tu 0071005695798 NGUYEN QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020500,000IBVCB.838136364.DO VAN THANG UNG HO MS 2020.275 Be nguyen vo duy hieu.CT tu 0071002731475 NHAM THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020500,000202496.041120.135151.Ung ho MS 2020.278 (Em Tu Anh)
11/4/2020500,000621724.041120.123622.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MA So 2020 em Tu Anh
11/4/2020500,000358539.041120.105018.Chau tu anh Ms 2020278
11/4/2020500,000TRAN VAN THO UNG HO EM TU ANH MS: 2020.278
11/4/2020500,000335796.041120.101955.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho em Tu Anh MS 2020 278
11/4/2020500,000MBVCB.837653573.Ung ho MS 2020.278 (em Tu Anh).CT tu 0061000656969 NGUYEN NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020500,000IBVCB.837625741.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.278 (em Tu Anh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020500,000IBVCB.837622727.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.277 (To Cam Lua).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020500,000Sender:79310001.DD:041120.SHGD:10008982.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.278 EM TU ANH
11/4/2020500,000IBVCB.837618559.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.276 (Ung ho anh Tran Van Nghich).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020500,000IBVCB.837611333.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.275 (be Nguyen Vo Duy Hieu).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020500,000326079.041120.090551.Ma 2020 278 ung ho e Tu Anh
11/4/2020500,000MBVCB.837567251.Ung ho MS 2020.278(em Tu Anh).CT tu 0801000216495 TRAN DANH THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020500,000971016.041120.084807.MS 2020.278 em Tu Anh
11/4/2020500,000316976.041120.082816.ung ho E tu Anh chua benh ma so 2020278
11/4/2020500,000922543.041120.074313.Chuyen tien MS 2020.278 em Tu Anh
11/4/2020500,000921896.041120.074155.ung ho MS 2020.278 em tu anh
11/4/2020500,000897077.041120.070746.Ung ho MS 2020.278 em Tu Anh FT20309366445660
11/4/2020500,000496672.041120.070100.UNG HO MS 2020.278 (EM TU ANH)-041120-07:00:33 496672
11/4/2020500,000MBVCB.837449555.DO LENH DUNG chuyen tien ung ho ma so 2020.278 ( em Tu Anh).CT tu 0181003473007 DO LENH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020500,000MBVCB.837439275.LE VIET HUNG chuyen tien Ung ho MS 2020.278 ( em Tu Anh ).CT tu 0021000400999 LE VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2020600,000912258.041120.080445.Chau Tran Quang Tung HN ung ho chi Tu Anh MS 2020.278 FT20309760156369
11/4/20201,000,000MBVCB.838333091.TRAN DOAN THINH chuyen tien ung ho ma so MS 2020.278(em Tu Anh).CT tu 0571000052468 TRAN DOAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/20201,000,000306909.041120.163020.Ung ho MS 2020.278 Em Tu Anh FT20309975051579
11/4/20201,000,000625455.041120.103116.2020 278 be tu
11/4/20201,000,000999618.041120.091313.ung ho MS 2020.278, em Tu Anh
11/4/20201,000,000509167.041120.090257.UNG HO MS 2020.278 (EM TU ANH)-041120-09:02:51 509167
11/4/20201,000,000495335.041120.061957.UNG HO MA SO 2020.278 (EM TU ANH)-041120-06:19:51 495335
11/4/20201,000,000582140.041120.060830.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 278 em TU ANH
11/4/20201,000,000891917.041120.053057.NCHCCCL LE QUANG HUNG 0948062992
11/4/20202,000,000634734.041120.210356.GIUP MS 2020.278 EM TU ANH-041120-21:03:37 634734
11/4/20205,000,000772814.041120.111711.MS 2020 188 be Nguyen Dai Thanh Tam
11/5/202030,000IBVCB.838883114.Ung ho MS 2020 279 Em Nhat Hieu.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/202044,000251229.051120.082641.MoMoT0869864469T7904931007T970436TMS 2020 279
11/5/202050,000784247.051120.221238.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020279 Em Nhat Hieu
11/5/202050,000IBVCB.839935586.Giup ma so 2020 279 em Nhat Hieu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/202050,000329382.051120.173317.MoMoT0909994810T7911484881T970436TNCHCCCL nguyen quang thien vinh 0909994810
11/5/202050,000002063.051120.142331.Chuyen tien ung ho MS 2020.279 em Nhat hieu
11/5/202050,000714867.051120.135033.Ghi ro ung ho MS2020 279 em NHAT HIEU
11/5/202050,000863798.051120.132653.Ung ho MS 2020.279 FT20310397923364
11/5/202050,000651600.051120.131018.MS 2020 279
11/5/202050,000MBVCB.839240443.NGUYEN TUYET VAN chuyen tien ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0021000861677 NGUYEN TUYET VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/202050,000453417.051120.122227.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020279 em Nhat Hieu
11/5/202050,000Sender:01310012.DD:051120.SHGD:10014596.BO:NGO BICH LIEN.UNG HO MS 2020.279 EM NHAT HIEU
11/5/202050,000398911.051120.104244.Ung ho MS 2020 279 EM NHAT HIEU
11/5/202050,000MBVCB.839054788.unghoms2020279em nhathieu.CT tu 0541000308031 PHAM VAN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/202050,000Sender:01309001.DD:051120.SHGD:10000835.BO:NGO THI HONG DIEP.UNG HO MA SO 2020 279
11/5/202050,000Sender:01310012.DD:051120.SHGD:10009505.BO:NGUYEN KHAC MANH HA.UNG HO MS 2020.279 EM NHATHIEU
11/5/202050,000663699.051120.085721.UNG HO MS 2020.279 (EM NHAT HIEU)-051120-08:56:55 663699
11/5/202050,000625955.051120.082318.Ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu FT20310790554968
11/5/202050,000615653.051120.080103.Ms 2020.279 em Nhat Hieu FT20310000412483
11/5/202050,000785846.051120.075830.Ung ho MS 2020.279
11/5/202050,000081753.051120.074159.MS 2020 279 Em Nhat Hieu thon Ky Phong xa Thach Dai huyen Thach Ha tinh Ha Tinh
11/5/202050,000MBVCB.838788451.ung ho ms 2020.279.CT tu 0211000420833 BUI THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/202050,000042119.051120.062458.Ung ho MS2020 279 be Nhat Hieu
11/5/202050,000MBVCB.838717333.NCHCCCL THAI TRUONG GIANG 0977494647.CT tu 0181003594167 THAI TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/202097,800845489.051120.110231.MS 2020.279 Em Nhat Hieu
11/5/2020100,000144509.051120.222606.ATM-IBFT
11/5/2020100,000978384.051120.202913.MS 2020.279
11/5/2020100,000778617.051120.191816.Ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu)
11/5/2020100,000875358.051120.172700.UNG HO MS 2020.279 BE NHAT HIEU
11/5/2020100,000860815.051120.170544.Ung ho Em Nhat Hieu MS 2020.279
11/5/2020100,000Sender:01202001.DD:051120.SHGD:10006963.BO:NGUYEN CHIEN THANG.995220110558933 CHUYEN TIEN MS 2020.279 EM NHAT HIEU
11/5/2020100,000689872.051120.162056.MS 2020 279 em Phan Nhat Hieu
11/5/2020100,000MBVCB.839600239.Ung ho MS 2020.279 Nhat Hieu.CT tu 0991001001000 AN QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000046501.051120.161117.ung ho ms 2020 279 em Nhat Hieu
11/5/2020100,000964509.051120.151826.Ung ho MS 2020.279 FT20310140099801
11/5/2020100,000899955.051120.151714.Ung ho
11/5/2020100,000920821.051120.143439.MS 2020279 em Nhat Hieu FT20310122569907
11/5/2020100,000MBVCB.839389745.Ung ho ms2020.279 ( em nhat hieu).CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000MBVCB.839375763.ung ho MS 2020.279.CT tu 0461000645372 NGO THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000883925.051120.135349.Ung ho ms 2020.279 FT20310472119882
11/5/2020100,000871726.051120.133804.MS2020.279 FT20310625608090
11/5/2020100,000MBVCB.839288296.MS 2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0011004039333 NGUYEN HUU NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000MBVCB.839274625.ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0341001552644 TRAN VAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000633387.051120.125515.Ung ho ms 2020 279 em Nhat Hieu
11/5/2020100,000633125.051120.125503.ung ho em hieu ms 2020279
11/5/2020100,000MBVCB.839238927.MS 2020.279.CT tu 0481000640943 LE TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000MBVCB.839234245.Ms 2020.279 ( em nhat hieu) .CT tu 0381002755029 TRAN THI PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000201402.051120.122912.Nguyen Huynh Lan Thanh chuyen tien ung ho MS 2020279 (Em Nhat Hieu)
11/5/2020100,000581084.051120.121729.Ung ho MS2020 279 em Nhat Hieu
11/5/2020100,000Sender:01310001.DD:051120.SHGD:10017461.BO:TRAN THANH XUAN.MS 2020.279
11/5/2020100,000MBVCB.839203355.Ung ho em Nhat Hieu.CT tu 0011001510388 PHAM VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000939962.051120.114412.Le Thap ung ho chau Nhat Hieu Ms 2020.279
11/5/2020100,000Sender:79307005.DD:051120.SHGD:10010980.BO:DANG THUY LINH.IBUNG HO BE HIEU
11/5/2020100,000615007.051120.114310.TA THI THU THUY chuyen khoan ung ho MS 2220 279 em Nhat Hieu
11/5/2020100,000188312.051120.113642.ck giup do em Nhat Hieu Ha Tinh ma so 2020279
11/5/2020100,000285530.051120.112938.Phan Dinh Tuong chuyen tien
11/5/2020100,000777010.051120.112635.Ms2020279 em nhat hieu FT20310101100896
11/5/2020100,000609681.051120.112333.Ung ho MS 2020 279 Nhat Hieu
11/5/2020100,000Sender:79202002.DD:051120.SHGD:10002593.BO:NGUYEN THI NGHIEM.995220110554342 CHUYEN TIENUNG HO BE HIEU
11/5/2020100,000MBVCB.839113613.Ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0021001718831 VU VIET DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000836985.051120.111034.DANG DINH HOA CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2020279 e nhat hieu
11/5/2020100,000690774.051120.110336.UNG HO GIUP DO CHAU HIEU-051120-11:03:15 690774
11/5/2020100,000434141.051120.105925.Ung ho em Nhat Hieu MS 2020279
11/5/2020100,000MBVCB.839077051.MS 2020.279.CT tu 0011004299029 NGUYEN VAN LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000937686.051120.104934.Vietcombank 0011002643148 HA THI MINH NHAM chuyen khoan ung ho ma 2020 279 e Nhat Hieu
11/5/2020100,000MBVCB.839062889.UNG HO MS 2020.279( em Nhat Hieu)-LongHoa 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000Sender:01201003.DD:051120.SHGD:10005958.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.BAO DIEN TU DAN TRI CT BANDOC UH CHO MS 2020.265 (GD CHI NGUYEN THI HOA) T3.10.2020
11/5/2020100,000381988.051120.103445.MS 2020 279 Em Nhat Hieu
11/5/2020100,000Sender:48304001.DD:051120.SHGD:10002962.BO:NGUYEN THI NGAN.MS 2020.275 (BE NGUYEN VO DUY HIEU) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
11/5/2020100,000Sender:48304001.DD:051120.SHGD:10002970.BO:NGUYEN THI NGAN.MS 2020.278 (EM TU ANH) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
11/5/2020100,000Sender:48304001.DD:051120.SHGD:10002966.BO:NGUYEN THI NGAN.MS 2020.267 (EM NAM KHANH) TAINGOAI THUONG VIET NAM SGD
11/5/2020100,000256527.051120.100157.MS 2020.279
11/5/2020100,000MBVCB.838990917.Ung ho MS em 2020279 em nhat hieu .CT tu 0361000309149 PHAM VAN XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000667207.051120.094822.ung ho MS 2020.279 em phan nhat hieu
11/5/2020100,000IBVCB.838952479.MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0381000531537 TRAN KHAI CAT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000261316.051120.093728.Ung ho MS 2020 279
11/5/2020100,000679050.051120.093705.MS 2020.279 em Nhat Hieu FT20310000086381
11/5/2020100,000657477.051120.091043.Ung ho MS 2020279 em Nhat Hieu FT20310818999800
11/5/2020100,000654463.051120.090647.ung ho MS 2020.279 FT20310010471027
11/5/2020100,000570190.051120.090503.Ung ho MS2020279 em Nhat Hieu
11/5/2020100,000254818.051120.090048.Ung ho MS 2020.279 be Nhat Hieu
11/5/2020100,000647954.051120.085750.MS 2020.279 e Nhat Hieu FT20310641034062
11/5/2020100,000720353.051120.085640.ung ho MS 2020.279
11/5/2020100,000708613.051120.084354.Chuyen tien
11/5/2020100,000MBVCB.838863640.chuyen tien MS 2020.279.CT tu 0341000670937 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000917637.051120.083412.Vietcombank 0011002643148 MS 2020279 em Nhat Hieu
11/5/2020100,000MBVCB.838856137.ung ho MS 2020.279( em Nhat Hieu) .CT tu 0451001649453 LUU THI KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000658576.051120.082447.VINH NAM UNG HO MS 2020.279 EM PHAN NHAT HIEU-051120-08:24:15 658576
11/5/2020100,000MBVCB.838843508.MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 1015413752 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000Sender:01307001.DD:051120.SHGD:10000555.BO:BUI THI THANH GIANG.IBUNG HO MS 2020.279(EM PHAN NHAT HIEU)
11/5/2020100,000MBVCB.838834980.MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0451000315402 TRAN DUC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000525520.051120.080931.ung ho ms 2020 297 em nhat hieu
11/5/2020100,000MBVCB.838815068.ung ho MS 2020.279 ( em nhat hieu ).CT tu 0351000621396 NGUYEN QUANG DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000MBVCB.838809164.LE VAN LUAT chuyen tien ung ho em Nhat Hieu. MS 2020.297.CT tu 0401001398856 LE VAN LUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000565798.051120.074412.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 279
11/5/2020100,000661976.051120.074139.ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu
11/5/2020100,000MBVCB.838803452.MS 2020.279 ung ho em Nhat Minh Hieu.CT tu 0011001721980 TRAN TUAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000MBVCB.838792419.NGUYEN VAN VUONG chuyen tien ung ho MS 2020.279. em Nhat Hieu.CT tu 0351001150292 NGUYEN VAN VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000MBVCB.838791394.ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu) .CT tu 0331000457524 BUI DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000653770.051120.072402.Ung ho MS 2020279 em Nhat Hieu
11/5/2020100,000MBVCB.838790467.ung ho MS 2020.279 (Nhat Hieu).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000IBVCB.838784545.MS 2020.279. Uh Em Nhat Hieu.CT tu 0691000329458 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000MBVCB.838783441.MS 2020.279.CT tu 0061000257767 LAM MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000646551.051120.070514.ung ho MS2020.279
11/5/2020100,000600304.051120.070443.Ung ho MS 2020.279 FT20310280231086
11/5/2020100,000639219.051120.065751.ung ho MS 2020279 em Nhat Hieu
11/5/2020100,000551487.051120.065246.Ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu
11/5/2020100,000049907.051120.064858.MS 2020 NCHCCCL DIEU SINH 0363756019
11/5/2020100,000MBVCB.838766589.MS2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000MBVCB.838758357.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu)Vietnamnet 5/11/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020100,000MBVCB.838756342.MS 2020.279 ung ho em Phan Nhat Hieu mo coi.CT tu 0281000028435 TRAN NGOC CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020150,000242030.051120.201817.ung ho MS 2020.279 FT20310617921028
11/5/2020150,000802373.051120.101822.MS 2020.279 Em Nhat Hieu FT20310769987633
11/5/2020150,000109123.051120.085828.Ung ho MS 2020.279 Em Nhat Hieu
11/5/2020150,000571615.051120.084302.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 279 ung ho NGUYEN NHAT HIEU
11/5/2020150,000695007.051120.082824.Ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu
11/5/2020150,000IBVCB.838834749.ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0071003308535 VU DUY BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020150,000600945.051120.070807.Ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu FT20310280244803
11/5/2020170,000649081.051120.130815.ung ho MS 2020 279 Em Nhat Hieu
11/5/2020200,000336860.051120.230420.Ung ho MS 2020279 em nhat hieu FT20311280773884
11/5/2020200,000777165.051120.225141.Ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu
11/5/2020200,000MBVCB.840102150.mo coi cha.CT tu 0051000494563 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/2020200,000MBVCB.840058806.Ung ho e Hieu ms 2020.279.CT tu 0041000507036 TRAN THI MINH MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000763088.051120.212018.ung ho MS 2020 279 em NHAT HIEU
11/5/2020200,000MBVCB.840038142.Ung ho chau Nhat Hieu. MS 2020.279.CT tu 1031000005679 NGUYEN QUI LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000MBVCB.840019024.MS 2020.279.CT tu 0451001408754 NGUYEN THANG LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000359332.051120.204400.Ung ho MS 2020.279 Em Nhat Hieu
11/5/2020200,000355877.051120.203906.ung ho MS 2020.278 em Tu Anh
11/5/2020200,000257321.051120.203401.vu van bang ung ho em phan nhat hieu
11/5/2020200,000MBVCB.839936990.Ung ho MS 2020.278 (em Tu Anh).CT tu 0381002616606 VO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000222285.051120.195119.Ung ho ms 2020279 FT20310359700741
11/5/2020200,000244268.051120.194537.ms 2020.279 em Nhat Hieu
11/5/2020200,000003535.051120.193053.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu
11/5/2020200,000MBVCB.839866580.NGUYEN THI THUY NGA chuyen tien MS2029.279 ( Em Nhat Hieu ) .CT tu 0041000874149 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000277172.051120.174204.Ung ho MS2020 279 em Nhat Hieu
11/5/2020200,000241531.051120.172632.Maso2020279
11/5/2020200,000237846.051120.172458.Ung ho MS 2020 279 Em Nhat Hieu
11/5/2020200,000481750.051120.171558.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020279 em nhat hieu
11/5/2020200,000779676.051120.170927.ISL20201105170914539-MS2020.279 giup do em Nhat Hieu
11/5/2020200,000Sender:48204018.DD:051120.SHGD:18148072.BO:NGUYEN THI KIM OANH.UNG HO MS 2020.279 (EM NHATHIEU)
11/5/2020200,000Sender:48304001.DD:051120.SHGD:10006526.BO:NGUYEN THI BE LINH.UNG HO MS 2020.279 ( EM NHATHIEU) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
11/5/2020200,000MBVCB.839682151.Ung ho ms 2020.279(em nhat hieu).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000IBVCB.839606362.Ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0081000130087 NGUYEN MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000MBVCB.839591043.NGUYEN THANH NGA chuyen tien Ung ho MS2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0021000890008 NGUYEN THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000MBVCB.839590452.MS 2020.279.CT tu 0181003494700 TRAN HOANG MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000013481.051120.160446.MS 2020226 ung ho em Thuy FT20310479643006
11/5/2020200,000006861.051120.155817.MS 2020.279 Em Nhat Hieu FT20310066188842
11/5/2020200,000101124.051120.155624.ung ho MS 2020.279 em nhat hieu
11/5/2020200,000Sender:79310001.DD:051120.SHGD:10026478.BO:HUYNH DANG BICH VY.UNG HO MS 2020 279 EM NHAT HIEU
11/5/2020200,000088984.051120.154531.ung ho em Nhat Hieu tinh Ha Tinh MS 2020.279
11/5/2020200,000207184.051120.152949.Ung ho MS 2020.279( Em Nhat Hieu)
11/5/2020200,000773103.051120.145556.a Ha (0904100599) tang chau Nhat Hieu Ha Tinh ung ho MS 2020.279
11/5/2020200,000933833.051120.144743.Ung ho MS 2020.279. Em Nhat Hieu FT20310198682527
11/5/2020200,000407220.051120.143928.ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu)
11/5/2020200,000807938.051120.143653.Ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu
11/5/2020200,000902980.051120.141544.MS 2020.279 em NHAT HIEU FT20310472209658
11/5/2020200,000518534.051120.141333.Ung ho MS2020279chau Nhat Hieu
11/5/2020200,000730629.051120.135906.NCHCCCL duongthixuyen 0973316916
11/5/2020200,000607687.051120.135547.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRAN XUAN HAI chuyen khoan ung ho MS 2020279 em
11/5/2020200,000718930.051120.135254.ms 2020 279 nhat hieu thach ha ha tinh
11/5/2020200,000974323.051120.135217.ung ho Ms 2020 279 em nhat hieu
11/5/2020200,000668959.051120.132240.Ung ho ms 2020 278 em Tu Anh
11/5/2020200,000MBVCB.839285081.MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0421000528073 NGUYEN VAN THOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000IBVCB.839272329.ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0351000825562 NGUYEN DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000MBVCB.839271080.TRUONG DUC PHUONG chuyen tien ung ho MS2020.279 em Nhat Hieu.CT tu 0021001030274 TRUONG DUC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000456692.051120.125530.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI HIEN chuyen khoan Em Nhat Hieu ung ho em
11/5/2020200,000002680.051120.125614.CK nhanh - Giup do chau Phan Nhat Hieu. MS 2020.279
11/5/2020200,000MBVCB.839256085.khong noi nuong tua.CT tu 0451000211741 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/2020200,000931462.051120.124843.Ung ho MS 2020.279 Em Nhat Hieu
11/5/2020200,000MBVCB.839252601.HO VAN PHUC ct ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0111000338359 HO VAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000620567.051120.124455.ung ho ms 2020 279 ung ho em Nhat Hieu
11/5/2020200,000MBVCB.839241862.Giui em Nhat Hieu (ms2020279).CT tu 0281000655934 NGUYEN AN TUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000833521.051120.123910.MS 2020 279 . em Nhat Hieu FT20310183606062
11/5/2020200,000605468.051120.123403.MS 2020 279 EM NHAT HIEU
11/5/2020200,000MBVCB.839232178.ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0061000819756 NGUYEN THI LAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000MBVCB.839224828.Ms 2020.279 ung ho em Nhat Hieu.CT tu 0071002533176 PHAN NGOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000722646.051120.122434.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI HONG HANH chuyen khoan
11/5/2020200,000914560.051120.122424.phan nhat hieu 2020.279
11/5/2020200,000384670.051120.122123.Ung ho MS 2020.279( Em Nhat Hieu) Lien 0936599494
11/5/2020200,000MBVCB.839218593.TRAN MINH HOA chuyen tien ungr ho em Hieu MS2020.279.CT tu 0071001117528 TRAN MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000940896.051120.120444.MS 2020 279 Ung ho chau Hieu
11/5/2020200,000294216.051120.120024.Nguyen Van Giang chuyen tien ung ho chau phan nhat hieu; thon ky phong; thach ha; ha tinh
11/5/2020200,000550535.051120.115843.Ung ho Ms 2020 279 e Nhat Hieu
11/5/2020200,000700010.051120.114725.MS 2020.271 ( TRAN LUU NHU QUYNH)-051120-11:46:47 700010
11/5/2020200,000379128.051120.114603.MS2020.279 (em Nhat Hieu)
11/5/2020200,000MBVCB.839170627.LE THI NHAN chuyen tien MS 2020279 (em Nhat Hieu)..CT tu 0811000013783 LE THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000MBVCB.839168215.HO MINH TRUNG chuyen tien ung ho?MS 2020.279?(Em Nhat Hieu).CT tu 0111000992282 HO MINH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000611445.051120.113007.Ms 2020 279 em Nhat Hieu
11/5/2020200,000284712.051120.112649.MS 2020279 chuyen tien Em Nhat Hieu
11/5/2020200,000IBVCB.839130647.MAI THI HUONG chuyen khoan cho em Nhat Hieu.CT tu 0021000867738 MAI THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000773138.051120.111151.ISL20201105111151733-UNG HO MS 2020.279 EM NHAT HIEU
11/5/2020200,000MBVCB.839104539.ung ho ms2020.279 em Nhat Hieu.CT tu 0011002162646 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000MBVCB.839079884.TRAN THI THAO chuyen tien ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu.CT tu 0371000474883 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000271329.051120.104555.1 doc gia ung ho e ms 2020279
11/5/2020200,000586535.051120.104506.Vietcombank 0011002643148 Ung ho em Tu Anh MS 2020 278
11/5/2020200,000MBVCB.839060907.ung ho MS 2020.279( em Nhat Hieu).CT tu 0341006930601 PHAM TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000736372.051120.104135.MS 2020.279 FT20310473882370
11/5/2020200,000155779.051120.103857.UNG HO MS 2020.279 ( EM NHAT HIEU
11/5/2020200,000MBVCB.839050003.Ung ho MS2020.279( em Nhat Hieu).CT tu 0541000256579 NGUYEN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000382095.051120.103448.Ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu
11/5/2020200,000MBVCB.839038293.Ung ho MS2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0691000383999 TRUONG QUANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000812793.051120.102901.Ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu
11/5/2020200,000IBPS/SE:01310001.DD:051120.SH:10009491.BO:DO TRONG TIEN.MS 2020.279 EM NHAT HIEU
11/5/2020200,000363534.051120.102600.Ung ho MS 2020 279 Chau NHAT HIEU tinh Ha Tinh
11/5/2020200,0000200970488110510223520208475000438.85994.102236.Lam Viet ung ho MS 2020.279 em Phan Nhat Hieu
11/5/2020200,000Sender:01341001.DD:051120.SHGD:10000385.BO:PHAM THANH SON.(2000000010477818)UNG HO MS 2020.279 (EM NHAT HIEU)
11/5/2020200,000714749.051120.101753.Ung ho MS 2020279 chau nhat hieu FT20310987000076
11/5/2020200,000712984.051120.101548.MS 2020279 FT20310708003403
11/5/2020200,000754735.051120.101302.IBFT MS 2020.279
11/5/2020200,000Sender:01310001.DD:051120.SHGD:10012315.BO:LUU THI THU TRANG.UNG HO MS 2020.279
11/5/2020200,000776592.051120.095321.ung ho ms 2020.279
11/5/2020200,000MBVCB.838972221.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.279.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000673868.051120.094729.UNG HO MS 2020.279 ( EM NHAT HIEU)-051120-09:47:21 673868
11/5/2020200,000MBVCB.838961962.ung ho ms 2020.279 ( em Nhat Hieu).CT tu 0331003900779 DOAN THI NGAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000MBVCB.838956953.HOANG XUAN LONG chuyen tien ung ho MS 2020.279 (Em Phan Nhat Hieu).CT tu 0081001163140 HOANG XUAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000258408.051120.093601.Ung ho MS 2020 279 Em Nhat Hieu Nam Mo Ban Su Thich Ca Mau Ni Phat
11/5/2020200,000670130.051120.093032.UNG HO MS : 2020.279 ( EM NHAT HIEU)-051120-09:29:54 670130
11/5/2020200,000749906.051120.092700.Ung ho em Nhat Hieu MS 2020.279
11/5/2020200,000233780.051120.092355.MS 2020 279 em Nhat Hieu
11/5/2020200,000MBVCB.838930192.Thuy Dung ung ho MS2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000MBVCB.838926510.Thuy Dung ung ho MS2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000MBVCB.838925781.Ung ho be Nhat Hieu MS2020.279.CT tu 0351000879314 CHUNG THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000924479.051120.091801.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 HO THI THANH LINH ung ho MS 2020279 em Nhat Hieu
11/5/2020200,000201734.051120.090702.MS2020 279
11/5/2020200,000726724.051120.090322.ung ho MS 2020.279, em nhat hieu
11/5/2020200,000MBVCB.838896405.VU NGOC ANH ung ho MS 2020 279.CT tu 0011001494114 VU NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000651218.051120.090219.Ung ho MS 2020.279 FT20310561860830
11/5/2020200,000Sender:79334001.DD:051120.SHGD:10000990.BO:TRAN THI NHU NGOC1384703.UNG HO MS 2020.279 (EMNHAT HIEU) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
11/5/2020200,000703466.051120.090033.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI TAM chuyen khoan ung ho MS 2020279 em Nhat Hieu
11/5/2020200,000186023.051120.085823.MS2020279emNhatHieu
11/5/2020200,000MBVCB.838874487.Ung ho MS 2020.279?(Em Nhat Hieu).CT tu 0451000410589 TRAN HOANG NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000924707.051120.084640.UNG HO MS 2020.279 (EM NHAT HIEU)
11/5/2020200,000638722.051120.084430.Ung ho ms 2020.279 em nhat hieu FT20310010390260
11/5/2020200,000MBVCB.838865919.ung ho MS 2020.279 ( Em Nhat Hieu).CT tu 0351000811762 PHAM THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000631043.051120.083215.Ung ho MS 2020.279 Em Nhat Hieu FT20310760258600
11/5/2020200,000693023.051120.082604.Chuyen tien ung ho MS 2020.279 Em Nhat Hieu
11/5/2020200,000171023.051120.082454.Ung ho ma so 2020.279( Em Nhat Hieu)
11/5/2020200,000626093.051120.082331.MS 2020.279 Em Nhat Hieu FT20310313049610
11/5/2020200,000MBVCB.838843584.Ms 202.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0081001219076 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000625653.051120.082240.Ung ho MS 2020279 Em Nhat Hieu FT20310157559246
11/5/2020200,000569161.051120.082150.Vietcombank 0011002643148 CAO THI QUYEN ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu
11/5/2020200,000MBVCB.838840427.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien Ung ho chau Nhat Hieu MS 2020.279.CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000250629.051120.081941.MS 2020279 em nhat hieu
11/5/2020200,000119887.051120.081715.MS 2020 279 em Nhat Hieu
11/5/2020200,000559632.051120.081636.Trang UH MS 2020 279 em Nhat Hieu
11/5/2020200,000225104.051120.081442.ung ho MS 2020.279 ( em Nhat Hieu)
11/5/2020200,000656529.051120.080902.UNG HO MS 2020.279 (EM NHAT HIEU)-051120-08:08:34 656529
11/5/2020200,000170167.051120.081005.Ung ho be Phan Nhat Hieu MS 2020.279
11/5/2020200,000676355.051120.080513.MS 2020.279 e nhat hieu
11/5/2020200,000423026.051120.080432.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI HOA ung ho em nhat hieu ms 2020279
11/5/2020200,000MBVCB.838815195.Ung ho em hieu.CT tu 0291000298888 LE XUAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000MBVCB.838813662.PHAM THI THANH BINH chuyen tien MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0071000678751 PHAM THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000MBVCB.838814679.MS 2020.279 ( em Nhat Hieu).CT tu 0481000272576 LE THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000668420.051120.075307.VUONG THI MY KHANH UNG HO MS 2020.279 EM NHAT HIEU
11/5/2020200,000612756.051120.075306.Ung ho E Nhat Hieu MS 2020.279 FT20310566107519
11/5/2020200,000612130.051120.075116.Ung ho Em Nhat Hieu FT20310701502448
11/5/2020200,000555022.051120.074007.Ung ho MS2020279 Em Nhat Hieu
11/5/2020200,000218375.051120.073513.Nguyen Duc Tien chuyen tien ung ho MS 2020279 Em Nhat Hieu
11/5/2020200,000073954.051120.073200.Ung ho MS 2020 279 Nhat Hieu Ky Phong Thach Dai Thach Ha Ha Tinh
11/5/2020200,000606268.051120.073120.Ung ho ma so 2020279,em nhat hieu FT20310100326283
11/5/2020200,000655890.051120.072854.ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu
11/5/2020200,000217093.051120.072425.ung ho MS 2002.279 e Nhat Hieu
11/5/2020200,000419953.051120.072320.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu
11/5/2020200,000652177.051120.072007.ung ho MS2020279 Nhat Hieu
11/5/2020200,000650279.051120.071528.Chuyen tien 2020.279 ung ho Nhat Hieu
11/5/2020200,000MBVCB.838787467.VU THANH NGUYEN ck ung ho MS2020.279( em nhat hieu).CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000552864.051120.071514.Ung ho 2020279 em nhat hieu
11/5/2020200,000MBVCB.838785648.Unh ho MS 2020.279( em Nhat Hieu).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000059865.051120.071012.Ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu
11/5/2020200,000909163.051120.070707.Vietcombank 0011002643148 Ho tro em NHAT HIEU Ma so 2020279
11/5/2020200,000781664.051120.070345.Ung ho MS 2020.279
11/5/2020200,000136219.051120.070101.Ung ho MS 2020.279
11/5/2020200,000214013.051120.065142.Luong Van Manh chuyen tien ung ho em nhat hieu ms202079
11/5/2020200,000908215.051120.064735.Vietcombank 0011002643148 LE NGUYEN DANG chuyen khoan MS 2020279
11/5/2020200,000167693.051120.064019.Ung ho chau Nhat hieu ( Thach ha - ha tinh )
11/5/2020200,000650731.051120.063459.UNG HO 2020.279( PHAN NHAT HIEU)-051120-06:36:03 650731
11/5/2020200,000636592.051120.062820.Chuyen tien ung ho MS 2020.279 Em Nhat Hieu
11/5/2020200,000039311.051120.061306.Co mot chut ung ho chau
11/5/2020200,000593396.051120.061207.Ung ho ma so 2020.279 .em Nhat Hieu FT20310278305922
11/5/2020200,000MBVCB.838762748.Chuyen cho chau Phan Nhat Hieu- Tinh Ha Tinh- MS 2020.279.CT tu 0011002263339 DUONG THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000MBVCB.838761712.Ung ho chau nhat hieu ms 2020.279.CT tu 0451000222977 LE HUY QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000MBVCB.838761418.MS 2020.279 ( Em Nhat Hieu).CT tu 0241004073088 PHAN HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000574124.051120.060205.MS 2020279 ung ho be nhat hieu
11/5/2020200,000MBVCB.838759629.Ung ho em Hieu Ms 2020.279.CT tu 0971000004774 NGUYEN THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020200,000814312.051120.054213.HOANG LUU GIANG VY CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2020279 em Nhat Hieu
11/5/2020300,000336453.051120.230257.NCHCCCL An Phuong 0907611839 FT20311464135400
11/5/2020300,000IBVCB.840124913.Ung ho MS 2020.279( Em Nhat Hieu).CT tu 0531002502418 NGUYEN THI CAM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020300,000917849.051120.082024.Ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu
11/5/2020300,000499899.051120.192629.Duong Quoc Cuong ung ho e Nhat Hieu MS 2020.279
11/5/2020300,000199396.051120.192041.MS 2020.279 NHAT HIEU FT20310473239220
11/5/2020300,000165927.051120.183923.UNG HO MS 2020.271 - BE TRAN LUU NHU QUYNH - EM NAM HUY CHUC CHI SOM BINH PHUC FT20310509316468
11/5/2020300,000722770.051120.181102.Ung ho MS 2020279 em Nhat Hieu
11/5/2020300,000Sender:01310001.DD:051120.SHGD:10020527.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.279 EM NHAT HIEU
11/5/2020300,000622084.051120.164628.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 279 em Nhat Hieu
11/5/2020300,000IBVCB.839638108.ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020300,000IBVCB.839494990.ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0281000468158 TRUONG NGUYEN HUONG XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020300,000MBVCB.839429336.Ung ho em Phan Nhat Hieu ms 2020.279.CT tu 0011000095797 NGUYEN THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020300,000995979.051120.141704.ung ho ms 2020279 Nhat Hieu
11/5/2020300,000MBVCB.839371892.Ung ho ms 2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020300,000902867.051120.141527.MS 2020.279 ung ho Nhat Hieu FT20310987581765
11/5/2020300,000463628.051120.140430.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ma so 2020 279 em Nhat Hieu
11/5/2020300,000607363.051120.135247.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN TRUONG DONG chuyen khoan MS 2020279 em Nh
11/5/2020300,000967130.051120.134341.ung ho MS 2020.279 em Phan Nhat Hieu
11/5/2020300,000871400.051120.133737.Ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu FT20310748867080
11/5/2020300,000638196.051120.133323.ung ho MS 2020279 em nhat hieu
11/5/2020300,000MBVCB.839275959.NGO TU ANH ung ho be Phan Nhat Hieu .CT tu 0331000470200 NGO TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020300,000848430.051120.130302.Ung ho MS 2020.279 - em Nhat Hieu FT20310892664327
11/5/2020300,000843580.051120.125507.Ung ho MS 2020.279 FT20310299138505
11/5/2020300,000606419.051120.123443.ung ho MS 2020279 chau Nhat Hieu
11/5/2020300,000385853.051120.122950.ung ho MS: 2020.279 (em Nhat Hieu)
11/5/2020300,000824867.051120.122618.Ung ho MS 2020 279 pham nhat hieu FT20310405231101
11/5/2020300,000225672.051120.115820.Ung ho MS 2020. 279 em Nhat Hieu
11/5/2020300,000788029.051120.113910.MS 2020.279 em Nhat Hieu FT20310031311748
11/5/2020300,000593040.051120.113541.Vietcombank 0011002643148 LE QUANG THUAN chuyen khoan ung ho MS 2020279 em Nhat Hieu
11/5/2020300,000283794.051120.112347.PHAM TRONG NAM Chuyen tien
11/5/2020300,000690439.051120.110055.UNG HO MS 2020.278 ( EM TU ANH)-051120-11:01:44 690439
11/5/2020300,000269707.051120.104101.MS 2020.279(Em Nhat Hieu)
11/5/2020300,000IBVCB.839058318.LE THI LOAN u/h em nhat hieu Ms 2020.279.CT tu 0511000418465 LE THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020300,000IBVCB.839044537.MS 2020 279 uh em Nhat Hieu.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/2020300,000MBVCB.839008231.Ung ho ms 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0161001607811 NGUYEN NGU AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020300,000316246.051120.100406.Ung ho be Nhat Hieu MS2020279
11/5/2020300,000773215.051120.095007.MS 2020.279
11/5/2020300,000667898.051120.095019.Ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu)
11/5/2020300,000IBVCB.838954403.Ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0331003766861 NGUYEN LE UYEN VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020300,000758929.051120.093558.Ma so 2020 279 chau Nhat Hieu
11/5/2020300,000MBVCB.838941240.Ung ho MS 2020 279(em Nhat Hieu).CT tu 0911000011146 TRAN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020300,000926097.051120.092858.Vietcombank 0011002643148 TRINH VAN XUE chuyen khoan MS 2020 279 em NHAT HIEU
11/5/2020300,000094787.051120.092856.ung ho MS.2020279.em nhat hieu
11/5/2020300,000MBVCB.838934048.MS 2020.279 ( ung ho em Phan Nhat Hieu).CT tu 0401001493007 LE THI DIEM MI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020300,000668652.051120.092317.UNG HO MS 2020.279 (EM NHAT HIEU)-051120-09:22:12 668652
11/5/2020300,000MBVCB.838916946.Ms 2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020300,000430989.051120.091437.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 KhoaPhong ung ho em Nhat Hieu MS 2020 279
11/5/2020300,000572256.051120.091305.MS 2020267 em Nam Khanh
11/5/2020300,000571455.051120.091004.MS 2020279 em Nhat Hieu
11/5/2020300,000Sender:01310012.DD:051120.SHGD:10009537.BO:LUONG DUC KIEN.UNG HO MS 2020.279 EM NHAT HIEU
11/5/2020300,000MBVCB.838888677.LUONG XUAN TRUONG ung ho ma so MS 2020.278 (em Tu Anh, xom Nghia Bac, xa Quynh Nghia, Quynh Luu, Nghe An).CT tu 0301000359862 LUONG XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020300,000574341.051120.085523.ung ho MS 2020 .279 em Nhat Hieu
11/5/2020300,000MBVCB.838878481.LUONG XUAN TRUONG ung ho ma so MS2020.279(em Nhat Hieu, thon Ky Phong, xa Thach Dai, Thach Ha, Ha Tinh).CT tu 0301000359862 LUONG XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020300,000MBVCB.838857389.Ung ho Ms 2020.279(em Nhat Hieu).CT tu 0611001629444 NGO THI HONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020300,000Sender:48304001.DD:051120.SHGD:10000831.BO:NGUYEN QUOC TRI.UNG HO MS 2020.279 EM NHAT HIEUTAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
11/5/2020300,000Sender:79202002.DD:051120.SHGD:10000396.BO:VU VAN THIEN.995220110551261 CHUYEN TIEN UNGHO MS 2020.279 PHAN NHAT HIEU
11/5/2020300,000IBVCB.838836445.TieuMy-TieuNhu-TuanKiet ung ho: MS 2020.279 (Em Nhat Hieu)..CT tu 0181003390444 DANG THI NGOC QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020300,000568284.051120.081301.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS2020 279 giup do em Phan Nhat Hieu
11/5/2020300,000620032.051120.081108.Ung ho MS2020279.Em NHAT HIEU FT20310954581672
11/5/2020300,000635589.051120.081038.ung ho MS 2020.279( em Nhat Hieu)
11/5/2020300,000133386.051120.080359.Ung ho em Nhat Hieu MS 2020279
11/5/2020300,000MBVCB.838818865.DINH KIEN TRUNG chuyen tien ung ho em nhat hieu MS 2020279.CT tu 0441000732124 DINH KIEN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020300,000MBVCB.838816584.ung ho MS 2020.279, chau Nhat Hieu.CT tu 0071001967122 LE KHAC MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020300,000626572.051120.073524.ung ho MS 2020.279
11/5/2020300,000MBVCB.838797215.TRAM VAN HOANG chuyen tien MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0321000123123 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020300,000168767.051120.073305.Ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu)
11/5/2020300,000647045.051120.070636.MS 2020.279 Em Nhat Hieu
11/5/2020300,000MBVCB.838779404.NGO THI NGUYET ung ho MS2020.279.CT tu 0731000744044 NGO THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020300,000644346.051120.065839.MS2020.279 E nhat hieu
11/5/2020300,000MBVCB.838775523.Nguyen thanh lam UH MS 2020.279.CT tu 0481000618130 DUONG THE NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020300,000MBVCB.838766737.MS 2020.279 (Em Nhat Hieu). mong tuong lai con se tot hon.CT tu 0101000890477 LE HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020300,000633158.051120.060832.Ung ho MS 2020.279 chi em Nhat Hieu
11/5/2020300,000020097042311050608392020ac9f506546.85423.060840.UNG HO MS 2020.279 Em NHAT HIEU
11/5/2020300,000MBVCB.838760822.PHAM THI KIM ANH chuyen tien ung ho e Phan Nhat Hieu ma so 2020279.CT tu 0481000544973 PHAM THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020300,000549484.051120.054843.MS 2020 279 Em Nhat Hieu
11/5/2020300,000034489.051120.054309.Ung ho MS 2020 279
11/5/2020400,000401492.051120.141107.MS 2020.279 (Em Nhat Hieu)
11/5/2020500,000979289.051120.232532.ung ho MS 2020279 em Nhat Hieu
11/5/2020500,000777505.051120.225507.MS 2020 279 Em Nhat Hieu
11/5/2020500,000308854.051120.215911.Ms 2020.279 em Nhat Hieu FT20311510065025
11/5/2020500,000MBVCB.840048694.MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0071002135970 HA THUC MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000MBVCB.839912333.Chuyen tien ung ho em nhat hieu .CT tu 0161000255486 TRINH THI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000226757.051120.184924.ung ho ms 2020279 ( em Nhat Hieu
11/5/2020500,000220073.051120.182809.ma so 2020.279 (e Hieu)
11/5/2020500,000240754.051120.181214.ms Chau ung ho em Nhat Hieu MS 2020.279
11/5/2020500,000MBVCB.839758335.NGUYEN THI YEN chuyen tien MS 2020.279( EM NHAT HIEU).CT tu 0481000764762 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000MBVCB.839732127.HOANG DUC CHUNG chuyen tien ung ho be trai 6t.CT tu 0441000631833 HOANG DUC CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000121098.051120.171745.NGUYEN THI NHAN CHUYEN KHOAN unghoMS2020.279emnhathieu
11/5/2020500,000219519.051120.171125.Ung ho MS 020 279 ( em Nhat Hieu)
11/5/2020500,000854766.051120.165716.ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu)
11/5/2020500,000279743.051120.163110.NGUYEN VAN PHIEN ung ho em Nhat Hieu. ma so 2020.279
11/5/2020500,000MBVCB.839621026.Ung ho MS 2020.279( em Nhat Hieu ).CT tu 0021000763919 TRAN THANH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000615145.051120.151154.Vietcombank 0011002643148 VU THI VIET HA ung ho em HIEU ma so 2020 279
11/5/2020500,000372970.051120.150555.ung ho MS 2020.276 anh TRAN VAN NGHICH
11/5/2020500,000MBVCB.839458636.NGUYEN THI HONG chuyen tien.CT tu 0081001255859 NGUYEN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000733269.051120.144730.UNG HO MS 2020.279 ( EM NHAT HIEU)-051120-14:47:23 733269
11/5/2020500,000MBVCB.839407976.DUONG THI MY HUONG chuyen tien ung ho ms 2020.279( em Nhat Hieu).CT tu 0161000234211 DUONG THI MY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000MBVCB.839398552.LE LAM GIANG chuyen tien .giup do e phan nhat hieu.mong e vuot qua noi dau nay.CT tu 0071003672466 LE LAM GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000IBVCB.839356264.ung ho gia canh neo don.CT tu 0381002502939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/2020500,000IBPS/SE:01202002.DD:051120.SH:10002907.BO:DINH THI HONG NHUNG.995220110554813 - UNG HO MS2020.277
11/5/2020500,000887350.051120.135800.Ung ho MS 2020.279 cho Nhat Hieu FT20310819967003
11/5/2020500,000MBVCB.839334553.MS 2020.279.CT tu 0011002445463 BUI QUANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000706528.051120.134618.ms 2020 279 nhat hieu thach ha ha tinh
11/5/2020500,000877141.051120.134518.Ung ho MS 2020.279 Em Nhat Hieu FT20310281622036
11/5/2020500,000294381.051120.134352.ung ho be Nhat Hieu - MS 2020.279
11/5/2020500,000967181.051120.134343.MS 2020.279
11/5/2020500,000717820.051120.133854.UNG HO EM NHAT HIEU MS 2020.27-051120-13:38:24 717820
11/5/2020500,000869493.051120.133502.Ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu FT20310031746845
11/5/2020500,000IBVCB.839304697.ung ho MS2020 279 em nhat hieu.CT tu 0011003680620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/2020500,000783304.051120.132323.IBFT Ungho ms 2020279 emnhathieu
11/5/2020500,000TANG TRUNG XUONG UNG HO MS:2020.279(EM NHAT HIEU)
11/5/2020500,000IBVCB.839268762.HUYNH PHUOC HAO chuyen khoan ung ho em Phan Nhat Hieu.CT tu 0071003371362 HUYNH PHUOC HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000844505.051120.125639.Ung ho chau tran nhat hieu FT20310094860344
11/5/2020500,000933011.051120.125118.CO MAI BAC KAN UNG HO MS 2020.279 EM NHAT HIEU
11/5/2020500,000730373.051120.124835.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN QUANG VINH chuyen khoan ung ho MS 2020279
11/5/2020500,000MBVCB.839232876.ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0071001240636 LY NGOC HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000192288.051120.123305.Ungho ms 2020.279 be nhat hieu
11/5/2020500,000625066.051120.122553.ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu
11/5/2020500,000297270.051120.121214.MS 2020.279 (Em Nhat Hieu)
11/5/2020500,000620322.051120.120413.MS 2020 279 ung ho em nhat hieu
11/5/2020500,000190469.051120.120425.Ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu)
11/5/2020500,000556918.051120.120208.Ung ho be Nhat Hieu
11/5/2020500,000MBVCB.839180483.Ung ho MS 2020.279.CT tu 0071000892179 NGUYEN HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000649536.051120.114525.Ung ho Ms 2020.279 (Em Nhat Hieu)
11/5/2020500,000790079.051120.114134.Ung ho MS 2020.279 Em Nhat Hieu FT20310094581767
11/5/2020500,000788993.051120.114005.Dai Vuong va Dai Thanh ung ho MS 2020.279 - Em Nhat Hieu FT20310013601462
11/5/2020500,000698049.051120.113716.MS 2020.279 (EM NHAT HIEU)-051120-11:37:11 698049
11/5/2020500,000870412.051120.112939.Chuyen tien cho MS2020279 Em Nhat hieu
11/5/2020500,000MBVCB.839139680.TRAN HUYEN MY chuyen tien ung ho MS 2020. 279 (em Nhat Hieu).CT tu 0251001262888 TRAN HUYEN MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000863965.051120.112228.Chuyen tien ms 2020.279 em Nhat Hieu
11/5/2020500,000MBVCB.839132542.DANG THI KIM ANH ung ho MS2020.279(Em Nhat Hieu).CT tu 0201000590280 DANG THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000Sender:79334001.DD:051120.SHGD:10001848.BO:THAN THI DUNG1241232.UNG HO MS: 2020.276 (VCB)NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
11/5/2020500,000MBVCB.839112479.VU THI NGA ung ho em Nhat Hieu MS 2020.279.CT tu 0011001145159 VU THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000Sender:79334001.DD:051120.SHGD:10001780.BO:THAN THI DUNG1241232.UNG HO MS: 2020.279 (VCB)NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
11/5/2020500,000MBVCB.839099859.Ung ho MS 2020.279.CT tu 0141000720161 TRAN NGOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000MBVCB.839091217.Ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu.CT tu 0381000601051 TRUONG THI NGOC PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000MBVCB.839053857.NGUYEN MY HOA chuyen tien ung ho MS2020279.CT tu 0111000145884 NGUYEN MY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000714454.051120.103401.Vietcombank 0011002643148 PHAM HOANG HA chuyen khoan ms 2020279
11/5/2020500,000181988.051120.103305.UNG HO MS 2020.279 EM NHAT HIEU
11/5/2020500,000MBVCB.839041027.Ung ho MS 2020.279 (Nhat Hieu).CT tu 0781000408649 NGUYEN HUU HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000680908.051120.102508.Chi Du, um ho MS 2020.279 Em Nhat Hieu
11/5/2020500,000MBVCB.839020231.NGUYEN THI XUYEN chuyen tien ung ho em nhat hieu MS 2020.279 .CT tu 0211000504856 NGUYEN THI XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000810325.051120.101804.MS 2020.279 Em Nhat Hieu
11/5/2020500,000439053.051120.101259.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 279 Em Nhat Hieu
11/5/2020500,000677757.051120.101645.MS 2020.279 Em Nhat Hieu
11/5/2020500,000IBVCB.839009749.NGUYEN THI HONG MAI chuyen khoan ung ho MS2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0211000465181 NGUYEN THI HONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000702672.051120.100419.Ung ho MS2020.279 be Hieu FT20310668067460
11/5/2020500,000672628.051120.100303.Ung ho MS 2020.279
11/5/2020500,000675524.051120.095442.UNG HO MS 2020.275 BE NGUYEN VO DUY HIEU-051120-09:54:37 675524
11/5/2020500,000804967.051120.095214.Ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu
11/5/2020500,000MBVCB.838973097.ung ho ma so 2020279(Nhat Hieu).CT tu 0011002127198 NGUYEN PHU HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000771740.051120.094841.Chuyen tien ung ho MS2020 279 em Nhat Hieu
11/5/2020500,000248962.051120.093856.DINH VAN THU Chuyen tien ung ho MS 2020.279 (e Nhat Hieu)
11/5/2020500,000761817.051120.093850.MS 2020.279 em Nhat Hieu
11/5/2020500,000761701.051120.093839.Chuyen tien ung ho MS2020.279 Chau Nhat Hieu
11/5/2020500,000263274.051120.093832.Ung ho MS2020279
11/5/2020500,000247932.051120.093558.ung ho MS 2020279 be Phan Nhat Hieu
11/5/2020500,000254181.051120.093353.Ung ho chau Phan Nhat Hieu MS 2020 279 Cau chuc con suc khoe binh an
11/5/2020500,000675548.051120.093301.Ung ho MS2020.279 em Nhat Hieu FT20310234893125
11/5/2020500,000Sender:79307005.DD:051120.SHGD:10005232.BO:MAI THI NGUYEN CHI.IBUNG HO MS 2020.279 (EM NHAT HIEU) CAM ON
11/5/2020500,000IBVCB.838935215. ung ho MS 2020.279 -Em Nhat Hieu.CT tu 0071001607811 TRAN VIET HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000VO HOANG HIEP UNG HO MS 2020.279 ( EM NHAT HIEU )
11/5/2020500,000927515.051120.091803.ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu
11/5/2020500,000734091.051120.091057.MS 2020.279 Nhat Hieu
11/5/2020500,000MBVCB.838890764.ung ho e Nhat Hieu MS 2020.279.CT tu 0041000273868 DO HONG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000065458.051120.085501.Ung ho ms 2020 - 279 em nhat hieu
11/5/2020500,000MBVCB.838885868.GIA HUNG QN ung ho MS 2020.279_Em Nhat Hieu.CT tu 0551000145809 VUONG THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000253646.051120.084950.Ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu
11/5/2020500,000640485.051120.084724.Ung ho MS 2020.279 Em Nhat Hieu FT20310470002514
11/5/2020500,000710799.051120.084621.Ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu
11/5/2020500,000472805.051120.084159.ung ho MS: 2020.279 (em Nhat Hieu)
11/5/2020500,000660251.051120.083641.UNG HO MS 2020.279(EM NHAT HIEU)-051120-08:36:36 660251
11/5/2020500,000MBVCB.838856741.NGUYEN QUOC THANH chuyen tien ung ho em nhat hieu xa thach dai huyen thach dai ha tinh.CT tu 0071001032564 NGUYEN QUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000659495.051120.083148.UNG HO MS 2020.279 EM NHAT HIEU-051120-08:31:16 659495
11/5/2020500,000MBVCB.838851142.NGUYEN THI KIM OANH chuyen tien cho Phan nhat Hieu Thach Ha Ha Tinh.CT tu 0251002689021 NGUYEN THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000629254.051120.082914.Ung ho em Nhat Hieu - MS 2020.279 FT20310805303700
11/5/2020500,000MBVCB.838849650.LE THANH HANG chuyen tien ung ho Nhat Hieu 2020/ 279.CT tu 0071000803733 LE THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000046192.051120.082649.Ung ho e nhat Hieu 2020.279
11/5/2020500,000IBVCB.838844475.Ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0011000721747 TRAN QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000MBVCB.838839197.Ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0011000871517 NGUYEN TUONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000Sender:48304001.DD:051120.SHGD:10000463.BO:TONG HO PHU THUAN.UNG HO MS 2020.279 (EM NHAT HIEU) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
11/5/2020500,000MBVCB.838835980.Ung ho 2020.279.CT tu 0361000263102 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000IBVCB.838834380.Ung ho MS 2020.279(em Nhat Hieu).CT tu 0071003384807 PHAM THUY HOA LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000818481.051120.081444.UNG HO 2020.279 - EM NHAT HIEU
11/5/2020500,000620984.051120.081325.Ung ho 2020.279 em Nhat Hieu FT20310157520662
11/5/2020500,000618282.051120.080729.Ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu FT20310157506939
11/5/2020500,000634475.051120.080610.ung ho ms 2020.279
11/5/2020500,000557946.051120.080548.ung ho Ma so 2020279 Em Nhat Hieu
11/5/2020500,000MBVCB.838824770.MS2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0071001190114 TRAN HONG KHOI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000104521.051120.080448.Ung ho be Nhat Hieu MS 2020 279 Chuc be duoc song trong yeu thuong
11/5/2020500,000617160.051120.080454.MS 2020.279 em Nhat Hieu FT20310030613709
11/5/2020500,000675842.051120.080435.Ung ho ms 2020.279 em Nhat Hieu
11/5/2020500,000133373.051120.080230.Ung ho ms 2020 279 be nhat hieu
11/5/2020500,000672924.051120.080037.ung ho MS 2020.279 Em Nhat Hieu
11/5/2020500,000672109.051120.075914.DO THI HIEU UNG HO MS 2020.279 EM NHAT HIEU
11/5/2020500,000696167.051120.075345.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRAN THANH TUYEN chuyen khoan ung ho MS 2020279
11/5/2020500,000169484.051120.075508.MS 2020.279 (Ung ho em Phan Nhat Hieu)
11/5/2020500,000091322.051120.075222.MS 2020 279 Em Nhat Hieu
11/5/2020500,000912585.051120.075150.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 279 Em Nhat Hieu
11/5/2020500,000MBVCB.838810998.MS2020.279.CT tu 0081000318227 TRINH THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000695224.051120.074122.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 DINH THUY VAN gui MS2020 279 gui em Nhat Hieu
11/5/2020500,000784058.051120.073950.Ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu
11/5/2020500,000MBVCB.838800658.NGUYEN MANH NGHIA chuyen tien MS 2020.279( Em Nhat Hieu).CT tu 0181000052695 NGUYEN MANH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000018733.051120.072309.Ung ho MS 2020.279 Em .NHAT HIEU
11/5/2020500,000910064.051120.072138.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2020279Em Nhat Hieu
11/5/2020500,000MBVCB.838787268.MS 2020.279 (em Nhat Hieu) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000333885.051120.070738.MS 2020.279 (Em Nhat Hieu)
11/5/2020500,000645421.051120.070200.Chuyen tien MS 2020.279 em Nhat Hieu
11/5/2020500,000651695.051120.070210.UNG HO MS 2020.279-051120-07:02:10 651695
11/5/2020500,000MBVCB.838770115.Ung ho Ms2020279 ( e nhat hieu).CT tu 0331003717362 NGUYEN PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020500,000417288.051120.061239.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TA VAN TUONG chuyen khoan ung ho chau hieu
11/5/2020500,000601984.051120.060322.MS 2020.279
11/5/2020500,000MBVCB.838758717.NGUYEN QUOC TRUNG ung ho?MS 2020.279?(Em Nhat Hieu).CT tu 0011001101881 NGUYEN QUOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2020600,000675140.051120.095252.ONG NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2020.277,278 MOI TH 300.000-051120-09:52:51 675140
11/5/20201,000,000786263.051120.225424.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LUONG TRUNG THANH ung ho em Nhat Hieu MS 2020 27
11/5/20201,000,000807458.051120.215906.MS 2020.279 - NHAT HIEU-051120-21:59:02 807458
11/5/20201,000,000235193.051120.200855.Ung ho MS 2020.mienTrung FT20310220159635
11/5/20201,000,000MBVCB.839851417.TRAN NGOC THINH MS 2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0261003476031 TRAN NGOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20201,000,000173065.051120.184810.Ung ho MS 2020.279 Em Nhat Hieu FT20310709813141
11/5/20201,000,000227138.051120.184134.ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu)
11/5/20201,000,000IBPS/SE:48304001.DD:051120.SH:10008518.BO:LE THI HUE.UNG HO MS2020279 EM NHAT HIEU
11/5/20201,000,000261977.051120.154759.ung ho Phan Nhat Hieu Ha Tinh. MS 2020279
11/5/20201,000,000991726.051120.154415.MS 2020279 Phan Nhat Hieu FT20310893809668
11/5/20201,000,0000200970405110515295820200000743397.87009.153225.UNG HO MS 2020.279 (EM NHAT HIEU)
11/5/20201,000,000MBVCB.839337742.Ung ho MS2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0071002035274 PHAM THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20201,000,000884196.051120.135412.Ung ho e Nhat Hieu MS 2020.279 FT20310140784017
11/5/20201,000,000MBVCB.839328972.ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0141000731078 TRAN NGUYEN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20201,000,000390776.051120.130605.ung ho em Nhat hieu MS -2020279
11/5/20201,000,000MBVCB.839271941.MS 2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0011000366161 NGHIEM QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20201,000,000MBVCB.839269106.ung ho MS2020.279( em Nhat Hieu).CT tu 0021001515147 TRUONG THI QUYNH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20201,000,000IBVCB.839266338.Chuyen tien ung ho be Phan nhat Hieu.CT tu 0501000273976 PHAN THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20201,000,000MBVCB.839260965.Ung ho Ms 2020.279.CT tu 0011003678671 TRAN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20201,000,000633751.051120.125532.Ung ho MS 2020 279 em nhat hieu
11/5/20201,000,000MBVCB.839247633.NGUYEN NGOC HUY ung ho em Nhat Hieu ms: 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0191000057225 NGUYEN NGOC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20201,000,000MBVCB.839224500.MS 2020.278-EM TU ANH.CT tu 0371000441906 NGUYEN DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20201,000,000MBVCB.839220607.Ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0071000692704 HA CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20201,000,000Sender:48304001.DD:051120.SHGD:10004420.BO:NGUYEN NGO DAC DZUNG.UNG HO BE PHAN NHAT HIEN (MS 2020.279)
11/5/20201,000,000Sender:48304001.DD:051120.SHGD:10004020.BO:HO CONG THANH.THANH UH MS 2020.279 (EM NHAT HIEU) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
11/5/20201,000,000848010.051120.110510.ung ho MS 2020.279
11/5/20201,000,000IBVCB.839084193.Chu cam u/h be ( xuan mai va xuan lan) MS 2020.273.CT tu 0511000418465 LE THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20201,000,000398141.051120.104223.Ung ho MS 2020 279 Em Nhat Hieu
11/5/20201,000,000MBVCB.839057122.LE DUC CUONG chuyen tien ung ho chau Nhat Hieu MS 2020279 thong qua bao VietNamNet.CT tu 0711000287340 LE DUC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20201,000,000151895.051120.103138.MS 2020.279
11/5/20201,000,000804222.051120.102032.Ung ho MS 2020.271 be Tran Luu Nhu Quynh
11/5/20201,000,000MBVCB.839018726.NGO THI MAI LAN chuyen tien ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0421000481517 NGO THI MAI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20201,000,000674885.051120.095153.ONG NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2020.279-051120-09:51:20 674885
11/5/20201,000,000680647.051120.093859.Ung ho MS 2020279 Nhat Hieu FT20310429464160
11/5/20201,000,000MBVCB.838950507.MS 2020.279 ( Em Nhat Hieu ).CT tu 0041000358662 NGUYEN THI THAO MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20201,000,000Sender:01202021.DD:051120.SHGD:10000769.BO:NGUYEN THI HA.CO PHUONG ANH (500K), CO ANH (300K), CO HA (200K) BIDV CN LAM SON UNG HO MS 2020.279 (EM NHAT HIEU HA TINH)
11/5/20201,000,000674917.051120.093214.Happy ung ho ms 2020.279 Nhat Hieu FT20310429436700
11/5/20201,000,000771542.051120.090854.Chuyen tien MS 2020. 279 ( em Nhat Hieu)
11/5/20201,000,000346757.051120.090457.MS 2020 279 e Nhat Hieu
11/5/20201,000,000196397.051120.090406.Ung ho ms 2020 279
11/5/20201,000,000IBVCB.838896392.PHAN HUU KHAI chuyen khoan ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0081000172731 PHAN HUU KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20201,000,000640947.051120.085741.2020 279 em nhat hieu
11/5/20201,000,000662422.051120.085003.UNG HO MS02020279(EM NHAT HIEU )-051120-08:48:54 662422
11/5/20201,000,000294829.051120.084300.ung ho em phan nhat hieu MS 2020 279 EM NHAT HIEU
11/5/20201,000,000MBVCB.838856126.MS2020.279 Em NHAT HIEU .CT tu 0831000000456 NGUYEN VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20201,000,000695199.051120.082837.Chuyen tien
11/5/20201,000,000MBVCB.838849758.Ung ho MS2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0011003995893 PHAM DUONG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20201,000,000250645.051120.081950.Ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu
11/5/20201,000,000560087.051120.081913.MS 2020279 chau phan nhat hieu
11/5/20201,000,000684640.051120.081553.Chuyen tien ung ho MS2020279 Em Nhat Hieu .
11/5/20201,000,000568450.051120.081451.Vietcombank 0011002643148 LE MINH DUONG chuyen khoan ung ho MS 2020 279 Em Nhat Hieu
11/5/20201,000,000MBVCB.838831954.UNG HO MS 2020.279 (em nhat hieu).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20201,000,000680126.051120.081005.Chuyen tien ung ho MS 2020.279 em PHAN NHAT HIEU
11/5/20201,000,000IBVCB.838824634.ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0651000606931 NGUYEN KHUU DONG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20201,000,000336220.051120.074835.cho be nhat hieu ms 2020.279
11/5/20201,000,000IBVCB.838808550.BUI THI TUYET LAN ung ho MS2020.279(em Nhat Hieu).CT tu 0461000443066 BUI THI TUYET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20201,000,000472756.051120.071327.Ung ho MS 2020.279 (Phan Nhat Hieu)
11/5/20201,000,000651726.051120.070300.UNG HO MS 2020.279 ( EM NHAT HIEU)-051120-07:02:27 651726
11/5/20201,000,000644506.051120.065910.ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu
11/5/20201,000,000048017.051120.064350.Em Phan Nhat Hieu Thach Dai Thach Ha Ha Tinh
11/5/20201,000,000MBVCB.838762584.ung ho MS 2020.279 ( em Nhat Hieu).CT tu 0181001501624 LE LONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20201,000,000631583.051120.055537.Ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu qua bao VietNamnet
11/5/20201,100,000434620.051120.094140.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho em Nhat Hieu ms 2020279
11/5/20201,500,000IBVCB.838891056.ung ho MS 2020.279 ( Em Nhat Hieu).CT tu 0181001227500 NGUYEN DAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/20202,000,000661840.051120.145723.Ung ho MS 2020 279 em nhat hieu
11/5/20202,000,000Sender:92204012.DD:051120.SHGD:12150718.BO:DUONG THI BICH THUY.CHUYEN UNG HO MS 2020.279(EM PHAN NHAT HIEU) DEN BAO VIETNAMNET
11/5/20202,000,000899611.051120.141206.Duong Minh Danh ung ho em Nhat Hieu ma so 2020.279 FT20310864450390
11/5/20202,000,000915329.051120.122529.Ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu
11/5/20202,000,000IBVCB.839143809.Ung ho MS 2020 279 Em Nhat Hieu.CT tu 0071001583456 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/20202,000,000303174.051120.105824.Ung ho MS 2020.279 ( Em Nhat Hieu )
11/5/20202,000,000597314.051120.104026.Ung ho MS 2020 279 ung ho em Nhat Hieu
11/5/20202,000,000661455.051120.084421.UNG HO MS 2020278( EM TU ANH)-051120-08:44:10 661455
11/5/20202,000,000613960.051120.075636.Ung ho MS 2020 279 Em nhat hieu FT20310486358100
11/5/20202,000,000783122.051120.072815.Chuyen bao vietnamnet ung ho chau nhat hieu
11/5/20203,000,000165665.051120.183904.Ung ho MS 2020.271 - Be Tran Luu Nhu Quynh FT20310994201361
11/5/20203,000,000187284.051120.112527.MS2020279 ( Em Nhat Hieu- Ha Tinh)
11/5/20205,000,000321556.051120.100630.Ung ho 2020 279 em Hieu
11/5/20205,000,000MBVCB.838852018.Ung ho MS2020.279 em Nhat Hieu.CT tu 0121000833443 TRAN THI BICH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/20201,200IBVCB.840579756.sad.CT tu 0331000517396 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/202020,000MBVCB.841497642.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2020.280(be quoc thai).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/202030,000IBVCB.840300910.Ung ho MS 2020 280 Be Quoc Thai.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/202050,000092734.061120.225146.Ung ho MS 2020 279 - em Nhat Hieu FT20312030802030
11/6/202050,000IBVCB.841458164.Giup ma so 2030 280 be Quoc Thai.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/202050,000413139.061120.185339.em nhat hieu ma so 2020 279
11/6/202050,000IBVCB.841081840.2020275.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/202050,000IBVCB.841077618.2020274.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/202050,000IBVCB.841074430.2020276.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/202050,000575974.061120.151212.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 280 be Quoc Thai
11/6/202050,000Sender:01360002.DD:061120.SHGD:10000536.BO:TRAN KHANH LY.UNG HO MS 2020.280 BE QUOC THAI
11/6/202050,000072187.061120.072336.Ung ho Ms 2020 280 be Quoc Thai
11/6/202050,000491870.061120.063327.ung ho MS 2020.280 (be Quoc Thai)
11/6/2020100,000051266.061120.212316.Gd Le Tan Thanh uh MS 2020.280 be Quoc Thai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20312776103678
11/6/2020100,000512396.061120.193006.Ung ho be Quoc Thai MS 2020.280
11/6/2020100,000MBVCB.841346429.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.280 be QUOC THAI.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020100,000541775.061120.192046.MS 2020277 To Cam Lua
11/6/2020100,000604240.061120.173909.Ung ho MS 2020.280 (be Quoc Thai)
11/6/2020100,000MBVCB.841192841.UNG HO EM NHAT HIEU MS 2020.279.CT tu 0031000367000 LUONG LINH NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020100,000894846.061120.142400.UNG HO MS : 2020.280 ( BE QUOC THAI)-061120-14:24:52 894846
11/6/2020100,000MBVCB.840664269.MS 2020.279 ( em Nhat Hieu).CT tu 0321000828826 TRAN THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020100,000443138.061120.105352.Ung ho MS2020 280 be Quoc Thai
11/6/2020100,000512960.061120.105332.Co doi ngat dien bien ung ho MS 2020279
11/6/2020100,000625963.061120.101848.Chuyen tien ung ho MS2020.280
11/6/2020100,000285789.061120.094026.ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu
11/6/2020100,000MBVCB.840422690.Mai Dam Hau Giang.CT tu 0071001198454 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/2020100,000898476.061120.093354.IBFT MS 2020.280
11/6/2020100,000045127.061120.091215.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2020 273 Xuan Mai va Xuan Lan
11/6/2020100,000MBVCB.840340989.MS 2020280?Be Quoc Thai.CT tu 0011004172276 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/2020100,000831732.061120.084011.VINH NAM UNG HO MS 2020.280 BE NGUYEN QUOC THAI-061120-08:40:00 831732
11/6/2020100,000526203.061120.083843.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN VAN ANH chuyen khoan ung ho MS 2020 280 be Quoc Thai
11/6/2020100,000204163.061120.073725.MS 2020.280
11/6/2020100,000203494.061120.073239.ung ho MS 2020.279 ( em nhat hieu)
11/6/2020100,000386900.061120.072806.Ung ho MS 2020.280 be Quoc Thai FT20311196142299
11/6/2020100,000MBVCB.840237026.MS 2020280.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/2020100,000MBVCB.840232451.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.280 (be Quoc Thai)Vietnamnet 6/11/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020100,000378849.061120.065132.MS 2020.280 FT20311543504260
11/6/2020100,000043646.061120.062006.ung ho ms 2020 279 em Nhat Hieu
11/6/2020100,000372648.061120.055919.Ung ho 2020.280 be quoc thai FT20311396359740
11/6/2020150,000622915.061120.210427.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 Ma so gom 271 272 va 273
11/6/2020150,000Sender:79333001.DD:061120.SHGD:10000440.BO:PHAN LAM BICH LUOM.MS2020.279 UH EM NHAT HIEU
11/6/2020175,000ATM_FTF.10800545.438102.20201106.135446.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
11/6/2020200,000348975.051120.235717.Ung ho ms 2020.279 em Nhat Hieu. Cau mong cho e nghi luc FT20311214036070
11/6/2020200,000MBVCB.841532298.Ung ho MS 2020.280( be quoc thai).CT tu 0021000274004 NGUYEN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020200,000IBVCB.841490047.Ms 2020.276 ung ho anh Tran Van Nghich.CT tu 0611001898925 TRUONG DAO QUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020200,000564181.061120.212050.UNG HO MS 2020.279 (Em Nhat Hieu) - NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
11/6/2020200,000610841.061120.204919.Vietcombank 0011002643148 ung ho em Nhat Hieu
11/6/2020200,000186943.061120.203830.Hua Hien ck MS2020.279 em Nhat Hieu
11/6/2020200,000587116.061120.172837.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2020280be Quoc Thai
11/6/2020200,000291664.061120.163451.Ung ho MS 2020.280
11/6/2020200,000Sender:01202021.DD:061120.SHGD:10005632.BO:DO BICH LOC.150 CHU TICH TAP DOAN CEO DOAN VANBINH UNG HO MA SO 2020.280 BE QUOC THAI
11/6/2020200,000IBVCB.840953923.Ung ho ma so 2020 277 To Cam Lua.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/2020200,000860621.061120.144922.Chuyen tien ung ho MS 2020.279
11/6/2020200,000894400.061120.142236.UNG HO MS ; 2020.280 ( BE QUOC THAI)-061120-14:22:34 894400
11/6/2020200,000NGUYEN THI HAI CT UNG HO MS2020279 ( EM NHAT HIEU)
11/6/2020200,000802686.061120.135116.ung ho MS 2020.280
11/6/2020200,000189762.061120.123059.UNG HO MS 2020.271 BE TRAN LUU NHU QUYNH
11/6/2020200,000745508.061120.122857.ung ho ms 2020.279 phan nhat hieu
11/6/2020200,000189756.061120.122820.UNG HO MS 2020.280 BE QUOC THAI
11/6/2020200,000MBVCB.840664435.Ung ho MS 2020.279 ( Em Nhat Hieu).CT tu 1012940596 DUONG THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020200,000571954.061120.113557.Ung ho MS 2020.279 em NHAT HIEU FT20311002852985
11/6/2020200,000020097042311061126182020370b220104.88831.112619.ung ho MS 2020.275 (be Nguyen Vo Duy Hieu)
11/6/2020200,000544868.061120.104917.Vietcombank 0011002643148 ung ho em Nhat Hieu
11/6/2020200,000IBVCB.840521508.Ung ho Ms 2020.279( em Nhat Hieu).CT tu 0111000768697 TRUONG HUYNH VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020200,000/Ref:PALPM00V40M{//}/Ref:PALPM00V40M{//}LP VNM00V40M UNG HO MS 2020.279 EM NHAT HIEU DVC:MS HUYNH TRINH
11/6/2020200,000826678.061120.100415.Ung ho MS 2020 280 be Quoc Thai
11/6/2020200,000845188.061120.094444.UNG HO MS: 2020.279( EM NHAT HIEU)-061120-09:45:35 845188
11/6/2020200,000MBVCB.840424694.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.280.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020200,000IBVCB.840419094.Em Nhat Hieu.CT tu 0711002121727 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/2020200,000457920.061120.093009.Ung ho MS 2020.280 be Quoc Thai. FT20311700049513
11/6/2020200,000IBVCB.840334387.Ung ho Ms 2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0581000765536 PHAM THI XUAN NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020200,000IBVCB.840292664.ung ho MS 2020.280 (be Quoc Thai).CT tu 0281001934365 TRAN THI HOANG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020200,000MBVCB.840274027.Ung ho MS2020.280( be Quoc Thai).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020200,000032418.061120.074204.Vietcombank 0011002643148 Ung ho be QUOC THAI Ma so 2020280
11/6/2020200,000481225.061120.074110.ung ho quoc thai MS 2020.280
11/6/2020200,000389731.061120.073844.Ung ho Ma so 2020.279 em nhat hieu FT20311140869600
11/6/2020200,000203235.061120.073039.MS 2020.280
11/6/2020200,000MBVCB.840238972.ung ho MS 2020.280 (be quoc thai).CT tu 1001000287202 DUONG DINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020200,000493031.061120.070816.MS2020-279 ( Em Nhat Hieu)
11/6/2020200,000791245.061120.070838.ung ho MS 2020 278 em TU ANH
11/6/2020200,000052711.061120.064724.MS2020280beQuocThai
11/6/2020200,000MBVCB.840227819.MS2020.280 be QUOC THAI.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020200,000819562.061120.060515.UNG HO MS 2020.280( BE QUOC THAI)-061120-06:05:08 819562
11/6/2020200,000MBVCB.840214080.MS 2020.280 (be Quoc Thai).CT tu 0361000316602 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020200,000819496.061120.060115.UNG HO MS 2020. 280 ( BE QUOC THAI )-061120-06:02:19 819496
11/6/2020200,000448104.061120.051848.ung ho MS 2020. 280 Be quoc thai
11/6/2020200,000818398.061120.040923.2020.279 (EM NHAT HIEU)-061120-04:09:27 818398
11/6/2020250,000969203.061120.164950.IBFT Ung ho ma so 2020.280 be quoc thai
11/6/2020250,000724849.061120.162524.Ung ho em Nhat Hieu MS 2020 279
11/6/2020250,000MBVCB.840465491.ung thu mau.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/2020300,000004640.061120.165558.Chuyen tien ung ho MS 2020. 279. em Nhat Hieu
11/6/2020300,000827988.061120.143541.Ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu
11/6/2020300,000665259.061120.105727.Chuyen tien MS 2020.279 em Nhat Hieu
11/6/2020300,000406137.061120.105251.Tran minh Nhut ung ho MS 2020.280, be quoc thai
11/6/2020300,000IBVCB.840540496.Be Thai benh ung thu.CT tu 0111000926127 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/2020300,000IBVCB.840533419.Be mo coi.CT tu 0111000926127 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/2020300,000111183.061120.095137.UNG HO EM NHAT HIEU- MS 2020.279
11/6/2020300,000IBVCB.840422304.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.278 cho em Tu Anh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020300,000IBVCB.840418124.Ung ho MS 2020279 em Nhat Hieu.CT tu 0251001942401 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/2020300,000Sender:01310005.DD:061120.SHGD:10010343.BO:BUI MINH GIAO.UNG HO MS 2020.280 BE QUOC THAI
11/6/2020300,000805931.061120.084942.Ung ho ma so 2020 279 con Phan Nhat Hieu
11/6/2020300,000805473.061120.084750.Ung ho ms 2020 275 con Nguyen Vo Nhat Hieu
11/6/2020300,000IBVCB.840312298.Ung ho MS2020.279 - chau Nhat Hieu.CT tu 0041000325810 TRAN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020300,000MBVCB.840278759.Ung ho ms 2020.279 chau Nhat Hieu.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020300,000490746.061120.075742.ung ho ms 2020.280 be quoc thai
11/6/2020300,000MBVCB.840268940.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien ung ho 2020.280 be Quoc Thai.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020300,000385407.061120.072225.Ung ho be Quoc Thai 2020-280 FT20311396670394
11/6/2020300,000375435.061120.062659.Ung ho MS 2020.280 be Quoc Thai FT20311481835969
11/6/2020400,000253676.061120.173144.Ung ho MS 2020 271 MS 2020 273 MS 2020 277 MS2020 280
11/6/2020400,000IBVCB.841098266.BE NHU QUYNH BI DI DANG MACH MAU.CT tu 0421000524393 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/2020400,000IBVCB.840416711.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.276 cho anh Tran Van Nghich.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020400,000383065.061120.072511.MoMoT0916772218T7917982143T970436Tms2020280 cau mong chau mau khoe manh
11/6/2020500,000929596.061120.182427.Ung ho MS 2020.279 FT20311010380610
11/6/2020500,000MBVCB.841237549.Ung ho MS 2020.279 - Em Nhat Hieu.CT tu 0371000494101 TRAN MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020500,000MBVCB.841222119.Ung ho MS2020.271.CT tu 0301000367782 NONG ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020500,000MBVCB.841220469.Ung ho MS2020.279.CT tu 0301000367782 NONG ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020500,000231226.061120.172157.Chuyen tien ung ho MS 2020279 em Nhat hieu
11/6/2020500,000859296.061120.170039.Ung ho MS 2020.79 Em Nhat Hieu FT20311488187756
11/6/2020500,000839951.061120.164204.MS 2020.279 em Nhat Hieu FT20311459603979
11/6/2020500,000(TU THIEN) UNG HO MS2020.279 (EM NHAT HIEU)
11/6/2020500,000Sender:01202021.DD:061120.SHGD:10005669.BO:DO BICH LOC.150 CHU TICH TAP DOAN CEO DOAN VANBINH UNG HO MA SO 2020.273 BE XUAN MAI VA XUAN LAN
11/6/2020500,000IBVCB.840948963.Ung ho ma so 2020 278 em Tu Anh.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/2020500,000IBVCB.840938315.Ung ho ma so 2020 280 be Quoc Thai.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/2020500,000099534.061120.150841.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020280 be quoc thai
11/6/2020500,000905902.061120.150413.ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu
11/6/2020500,000764997.061120.125819.Ung ho MS 2020.279 Em Nhat Hieu
11/6/2020500,000DUONG THI HA UNG HO MS.2020.267 ( EM NAM KHANH)
11/6/2020500,000UNG HO MS 2020.278 ( EM TU ANH)
11/6/2020500,000MBVCB.840527987.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2020.280 (be Quoc Thai).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020500,000MBVCB.840504268.Ung ho MS 2020.280 (be Quoc Thai).CT tu 0391000321111 NGUYEN THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020500,000MBVCB.840489581.Ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0491000066935 NGUYEN THI THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020500,000Sender:79307005.DD:061120.SHGD:10006389.BO:DO TRAN MONG THUY.IBUNG HO MS 2020.280 (BE QUOCTHAI)
11/6/2020500,000IBVCB.840425898.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.279 cho em Nhat Hieu.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020500,000IBVCB.840419904.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.277 cho em To Cam Lua.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020500,000564060.061120.091851.ung ho MS2020.280
11/6/2020500,000Sender:79307005.DD:061120.SHGD:10004038.BO:HOANG THANH TUNG.IBMS 2020.280 (GIUP BE QUOC THAI)
11/6/2020500,000423282.061120.084629.Ung ho MS 2020.280 be Quoc Thai FT20311396984430
11/6/2020500,000422705.061120.084539.Ung ho MS 2020.280 .be Quoc Thai FT20311175404000
11/6/2020500,000IBPS/SE:79305001.DD:061120.SH:10000706.BO:MAI THI THU THUY.UNG HO ANH TRAN VAN NGHICH MS 2020276
11/6/2020500,000671094.061120.083151.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LE THI THU NHAN chuyen khoan ung ho be quoc tha
11/6/2020500,000Sender:79305001.DD:061120.SHGD:10000708.BO:MAI THI THU THUY.UNG HO EM NHAT HIEU MS 2020279
11/6/2020500,000MBVCB.840279113.MS2020.280(be Quoc Thai).CT tu 0271000489946 LE KHANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020500,000032811.061120.074619.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 280 be Quoc Thai
11/6/2020500,000794293.061120.074415.ung ho MS 2020 208 Be Quoc Thai
11/6/2020500,000385503.061120.072248.Ms2020.280beQuocThai FT20311357102734
11/6/2020500,000MBVCB.840239559.ung ho MS 2020.280 ( Quoc Thai).CT tu 0011004068860 DO VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020500,000MBVCB.840233576.TRAN VO TU LINH chuyen tien ung ho MS 2020.280 (be Quoc Thai).CT tu 1013302965 TRAN VO TU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020500,000820848.061120.064642.UNG HO MA SO 2020.280-061120-06:46:45 820848
11/6/2020500,000820808.061120.064440.UNG HO MA SO 2020.279-061120-06:45:52 820808
11/6/2020500,000243332.061120.062552.Ung ho ms 2020.280 (be quoc thai)
11/6/2020500,000MBVCB.840167050.Ung ho MS 2020.279 Nhat Hieu.CT tu 0021001028692 LE DUC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2020600,000890417.061120.084246.IBFT ung ho MS 2020.280 be Quoc Thai
11/6/20201,000,000MBVCB.841506171.MS 2020.279 (ung ho em nhat Hieu).CT tu 0411001032221 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/20201,000,000IBVCB.840945200.Ung ho ma so 2020 279 em Nhat Hieu.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/20201,000,000Sender:79307006.DD:061120.SHGD:10008646.BO:LUONG THI HONG MAI.CD HA NOI, UNG HO MS 2020.278 (EM TU ANH)
11/6/20201,000,000MBVCB.840817880.Ung ho MS 2020.280( be Quoc Thai).CT tu 0531000697989 TRAN BINH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/20201,000,000MBVCB.840660247.Ung ho em Nhat Hieu 2020279.CT tu 0071001165015 VO QUANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/20201,000,000862875.061120.110318.UNG HO MS 2020 279 EM NHAT HIEU-061120-11:03:12 862875
11/6/20201,000,000TTQT QUANG NAM UNG HO BE QUOC THAI - MS 2020.280
11/6/20201,000,000468911.061120.094233.MS 2020.279 ung ho em Nhat Hieu, Ha Tinh FT20311954916050
11/6/20201,000,000Sender:79307005.DD:061120.SHGD:10005613.BO:NGUYEN THACH THAO NGUYEN.IBUNG HO BE QUOC THAIMS 2020.280
11/6/20201,000,000532103.061120.092221.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 UNG HO MS 2020279 EM NHAT HIEU HA TINH
11/6/20201,000,000MBVCB.840345379.Dao xuan anh ung ho MS 2020.280 be quoc thai .CT tu 0071005265365 DAO XUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/20201,000,000MBVCB.840336150.Ms 2020.280 (be quoc thai).CT tu 0231000041515 HO THI ANH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/20201,000,000668282.061120.084433.2020 280 be quoc thai
11/6/20201,000,000MBVCB.840281721.MS 2020.280 (be Quoc Thai) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/20201,000,000467504.061120.071011.Chuyen tien ung ho MS 2020280 be Quoc Thai .
11/6/20201,000,000940531.061120.071005.Tran Thi Thu Huong 0909339135 ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu
11/6/20201,000,000MBVCB.840201638.DOAN NHUT TAN chuyen tien ung ho MS 2020.279 ( Em Nhat Hieu).CT tu 0601000116942 DOAN NHUT TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/20201,000,000787138.061120.041533.MS 2020 277
11/6/20202,000,000851767.061120.144620.Ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu
11/6/20202,000,000278111.061120.131241.Ung ho MS 2020.280 ( be QUOC THAI )
11/6/20202,000,000340205.061120.100622.Ung ho MS 2020 280 be Quoc Thai
11/6/20202,000,000MBVCB.840363399.Huynh Song Hao chuyen cho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 1171002345678 HUYNH SONG HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/20202,000,000Sender:79307001.DD:061120.SHGD:10000370.BO:DOAN THI THU THUY.IBUNG HO MS 2020.279 (EM NHATHIEU)
11/6/20203,200,000IBVCB.840818370.Trung tam phan tich FPD Quang Ninh ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0141000093941 MAI THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/20205,000,000MBVCB.840230379.Ung ho MS 2020.280 (be Quoc Thai).CT tu 0011000098373 PHAM ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/20205,000,000243315.061120.062417.ung ho MS 2020.280 (be Quoc Thai)
11/6/20205,000,000MBVCB.840209365.LE THI THANH TRUC ung ho MS 2020.280 (Be Quoc Thai).CT tu 0071000062034 LE THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/20201,000IBVCB.842676702.123.CT tu 0331000515711 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/7/20201,000IBVCB.842357300.dhfdfh.CT tu 0911000067470 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/20201,000IBVCB.842076196.dfh.CT tu 0721000669030 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/20201,000IBVCB.841973497.dfh.CT tu 0721000668907 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/20201,000IBVCB.841823246.h.CT tu 0071001320926 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/7/202020,000507147.071120.053540.Ung ho ms 2020.281 gia dinh Co Thanh
11/7/202030,000IBVCB.841775878.Ung ho MS 2020 281 Gia dinh co Thanh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/7/202050,000IBVCB.842586092.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.278 (em Tu Anh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/202050,000IBVCB.842354380.Giup ma so 2020 281 gia dinh co Thanh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/7/202050,000042487.071120.131310.UNG HO MS 2020.280 ( BE QUOC THAI)-071120-13:14:08 042487
11/7/202050,000934101.071120.122057.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 281 gia dinh co Thanh
11/7/202050,000MBVCB.841981011.MS 2020.281 ( gia dinh co Thanh).CT tu 0261003485559 HUYNH CONG LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2020100,000IBVCB.842598421.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.281 (gia dinh co Thanh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2020100,000568839.071120.184628.Ung ho ma so 2020.279 em nhat hieu FT20312506381928
11/7/2020100,000628768.071120.150447.ung ho ms 2020.281 gia dinh co Thanh
11/7/2020100,000735962.071120.131359.Ung ho gia dinh co Thanh MS 2020.281
11/7/2020100,000MBVCB.842080781.NGUYEN THI THANH PHUONG chuyen tien MS 2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0261003453595 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2020100,000017041.071120.103419.UNG HO MS : 2020.281 ( GIA DINH CO THANH)-071120-10:35:04 017041
11/7/2020100,000MBVCB.841924856.Ung ho MS 2020.281 (gia dinh co Thanh)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2020100,000667165.071120.101108.ung ho 2020.281 (gia dinh co Thanh)
11/7/2020100,000179599.071120.093944.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020280 Be Quoc Thai
11/7/2020100,000145551.071120.082828.Vinh Nam ung ho MS 2020 281 gia dinh co Nguyen thi Thanh
11/7/2020100,000MBVCB.841709968.Ung ho MS 2020.281 (gia dinh co Thanh).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2020100,000MBVCB.841663375.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.281 (gia dinh co Thanh)Vietnamnet 7/11/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2020100,000IBVCB.841607515.Ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0081000322342 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2020100,000IBVCB.841606766.Ung ho MS 2020.278 (em Tu Anh).CT tu 0081000322342 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2020100,000IBVCB.841605296.Ung ho MS 2020.280 (be Quoc Thai).CT tu 0081000447868 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2020200,000262673.071120.215421.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2020281gia dinh co Thanh
11/7/2020200,000238461.071120.182852.ung hoMS 2020.280(be Quoc Thai)
11/7/2020200,000555659.071120.182447.Ung ho MS 2020.280 Be Quoc Thai FT20312884096823
11/7/2020200,000876071.071120.162521.NCHCCCL NGUYEN VU MINH HOANG 0901498984
11/7/2020200,000158281.071120.154131.MS2020 279 Em Nhat Hieu
11/7/2020200,000MBVCB.842148190.Ung ho MS 2020.280 (be Quoc Thai).CT tu 0451000304940 PHAM VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2020200,000923850.071120.104024.Vietcombank 0011002643148 NCHCCCL 0989265898
11/7/2020200,000MBVCB.841847589.HUA THI THU VAN chuyen tien ung ho MS2020.281 (gia dinh co Thanh).CT tu 0071003367173 HUA THI THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2020200,000IBVCB.841833864.MS 2020 281 gia dinh co Thanh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/7/2020200,000MBVCB.841748876.Ung ho MS 2020 281(gia dinh co Thanh).CT tu 0911000011146 TRAN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2020200,000MBVCB.841741298.MS 2020.281 (gia dinh co Thanh).CT tu 0591001603031 PHAM VAN NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2020200,000524706.071120.074640.Ung ho Ms 2020.273 Khanh Ha chuc Xuan Mai Xuan Lan som hoi phuv
11/7/2020200,000524695.071120.074321.Ung ho MS 2020.280 Co Khanh Ha Chuc chau Quoc Thaii som khoe manh.
11/7/2020200,000MBVCB.841712400.Ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2020200,000038788.071120.044251.ung ho MS 2020 279 Em Nhat Hieu
11/7/2020200,000274968.071120.000701.kim son ung ho anh Tran Van Nghich MS 2020.276
11/7/2020250,000120755.071120.055011.Ung ho Ms 2020.081 Gia dinh co Nguyen Thi Thanh FT20312252034490
11/7/2020300,000985396.071120.221003.Vietcombank 0011002643148 HOANG DUC THUAN chuyen khoan gui cho em phan nhat hieu ms 2020279
11/7/2020300,000094223.071120.133723.Ung ho MS 2020 278 Em Tu Anh
11/7/2020300,000093372.071120.133156.Ung ho MS 2020 279 Em Nhat Hieu
11/7/2020300,000516155.071120.123035.Linh BR giup MS 2020 275 be Nguyen Vo Duy Hieu
11/7/2020300,000516113.071120.122840.Linh br giup MS 2020 280 be Quoc Thai
11/7/2020300,000510381.071120.115254.Ung ho em Nhat Hieu MS 2020 279
11/7/2020300,000358950.071120.102623.Ung ho MS2020 279 Em Nhat Hieu
11/7/2020300,000MBVCB.841799478.Ung ho ms 2020.281 (gia dinh co thanh).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2020300,000MBVCB.841610380.ung ho NCHCCCL Do Dang Quang 0702683176.CT tu 1001000296413 DO DANG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2020400,000085710.071120.182503.UNG HO MS 2020.279 (EM NHAT HIEU)-071120-18:25:32 085710
11/7/2020500,000734343.061120.230523.MS 2020 279
11/7/2020500,000IBVCB.842705606.MS 2020 280 be NGUYEN QUOC THAI tinh Hau Giang.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/7/2020500,000872728.071120.211921.Ung ho MS2020.278 em Tu Anh
11/7/2020500,000IBVCB.842661120.MS 2020 281 uh gia dinh co Thanh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/7/2020500,000636653.071120.151550.ung ho MS 2020.279 e nhat hieu
11/7/2020500,000IBVCB.842013827.Ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0181002122636 PHAM HOANG KHANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2020500,000MBVCB.841763012.MS 2020.281 (gia dinh co Thanh).CT tu 0511000452744 NGUYEN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2020500,000MBVCB.841715811.MS 2020.281 (gia dinh co Thanh) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2020500,000124494.071120.063604.Ung ho be Quoc Thai. MS 2020.280 FT20312980886308
11/7/2020500,000110707.071120.001458.Ung ho MS 2020.279 Em Nhat Hieu FT20312060187889
11/7/2020600,000807458.071120.215525.ISL20201107215525346-Ung ho moi gia dinh 50.000VND tu MS.2020.270 den MS.2020.281. Cam on Vietnamnet
11/7/2020900,000000298.071120.090102.ONG NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2020.280,281,282 MOI TH 300.000-071120-09:00:55 000298
11/7/20201,000,000IBVCB.841627214.Ung ho Be Quoc Thai MS 2020280.CT tu 0071000810223 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/20201,000IBVCB.843305244.asd.CT tu 0531002581151 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/20201,000IBVCB.842970716.dd.CT tu 0911000055966 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/202020,000624403.081120.060046.Ung ho ms 2020. Co Tran Thi Nhi
11/8/202050,000IBVCB.843129207.Ung ho ma so MS 2020 280 be Quoc Thai.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/202050,000IBVCB.843125700.Ung ho ma so MS 2020 281 gia dinh co Thanh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/2020100,000055369.081120.202857.MS2020 280 be Quoc Thai
11/8/2020100,000271377.081120.103026.Ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu
11/8/2020100,000269940.081120.102924.Ung ho MS 2020 278 em Tu Anh
11/8/2020200,000394878.081120.003730.ZP5MT0DEDQ2O 201108000002769 NCHCCCL TRAN DIEP BAO TRAM 0939925236
11/8/2020300,000MBVCB.843429600.NCHCCCL nguyen van nguyen 08xxxxx837.CT tu 0381000599820 NGUYEN VAN NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2020500,000199524.081120.131839.IBFT Ms 2020.273 xuan mai va xuan lan
11/8/2020500,000MBVCB.842964613.MS 2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0311000718061 LE DUC CAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2020500,000143180.081120.085530.MS 2020 275
11/8/2020500,000139433.081120.085212.MS 2020 281
11/8/20201,000,000300452.081120.151631.Chuyen tien be Quoc Thai 280
11/8/20201,000,000131385.081120.111037.UNG HO MS 2020.280 CHAU QUOC THAI-081120-11:10:30 131385
11/8/20201,000,000120647.081120.093625.MS 2020 UNG HO CO TRAN THI NHI-081120-09:37:16 120647
11/9/20202,000IBVCB.844506644.15.CT tu 0721000669553 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/20202,000IBVCB.844430956.a.CT tu 1016604590 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/20205,000IBVCB.844692647.Tran Hoang Hai Anh ung ho MS 2020.283.CT tu 1016618070 TRAN HOANG HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/20205,654IBVCB.844697292.Tran Hoang Hai Anh ung ho MS 2020.281.CT tu 1016618070 TRAN HOANG HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/202020,000716348.091120.055455.Ung ho ms 2020.283 vo chong chi Oanh
11/9/202030,000IBVCB.844052040.Ung ho MS 2020 283 Vo chong chi Oanh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/202050,000IBVCB.844572798.Giup ma so 2020 283 vo chong chi Oanh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/202050,000604969.091120.152703.MS 2020.280 be Quoc Thai Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20314000290050
11/9/202050,000600678.091120.152303.MS 2020.281 gia dinh co Thanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20314254071866
11/9/202050,000596737.091120.151920.MS 2020.283 Vo chong chi Oanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20314426271820
11/9/202050,000136309.091120.110951.ung ho MS 2020.274 ( vo chong ba Oanh)
11/9/202050,000396506.091120.110800.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 283 vo chong chi Oanh
11/9/202050,000359885.091120.092704.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 283 vo chong chi Oanh
11/9/202050,000595860.091120.055516.ung ho ms 2020.283 vo chong chi Oanh
11/9/202050,000583112.091120.004644.Nguyen Van Hien 85 Ung ho MS 2020.281 gia dinh co Thanh
11/9/202097,800791996.091120.101503.2020.283 vo chong chi Oanh
11/9/2020100,000MBVCB.845104145.MS 2020.280.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2020100,000396377.091120.210029.MS 2020.283
11/9/2020100,000613814.091120.192051.ung ho MS 2020.283( vo chong chi Oanh)
11/9/2020100,000MBVCB.844934151.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.283 vo chong chi Oanh.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2020100,000640781.091120.154431.Ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu)
11/9/2020100,000MBVCB.844205138.MS 2020.279 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2020100,000Sender:01202021.DD:091120.SHGD:10002840.BO:NGUYEN THI HANH.995220110956443 UNG HO MA SO2020.281 GIA DINH CO THANH
11/9/2020100,000510804.091120.112844.Ung ho MS2020 283 vc chi Oanh
11/9/2020100,000Sender:01202021.DD:091120.SHGD:10002392.BO:NGUYEN THI HANH.995220110955724 UNG HO MS 2020.283 VO CHONG CHI OANH
11/9/2020100,000MBVCB.844059000.MS 2020 279 Em Nhat Hieu.CT tu 0291000246304 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/2020100,000369839.091120.103103.Vietcombank 0011002643148 NCHCCCL Ly Thao Vy 0866804964
11/9/2020100,000438653.091120.102355.Ung ho vo chong chi Oanh MS 2020.283
11/9/2020100,000Sender:01310005.DD:091120.SHGD:10008185.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.279 EM NHAT HIEU
11/9/2020100,000Sender:01310005.DD:091120.SHGD:10007295.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.280 BE QUOC THAI
11/9/2020100,000Sender:01307001.DD:091120.SHGD:10003398.BO:DANG THUY LINH.IBGIUP CO THANH LO CHO CON
11/9/2020100,000145563.091120.083551.Vinh Nam ung ho MS 2020 283 vo chong chi Nguyen thi Oanh
11/9/2020100,000135058.091120.083014.Vinh Nam ung ho MS 3921 Trinh Van Viet
11/9/2020100,000206655.091120.082537.UNG HO MS 2020.283( VO CHONG CHI OANH)-091120-08:25:36 206655
11/9/2020100,000Sender:01355002.DD:091120.SHGD:10000018.BO:LE THI PHUONG.UNG HO MS 2020279 EM NHAT HIEU
11/9/2020100,000MBVCB.843745235.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.283 (vo chong chi Oanh)Vietnamnet 9/11/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2020100,000787433.091120.054959.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 283 vo chong chi Oanh
11/9/2020100,000594574.091120.054120.ung ho MS 2020.283 vo chong chi Oanh
11/9/2020150,000MBVCB.845114053.Ms 2020.279 nhat hieu.CT tu 0071002009391 NGUYEN THI NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2020150,000Sender:79310001.DD:091120.SHGD:10009237.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.278 EM TU ANH
11/9/2020200,000894211.091120.222922.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN VAN MAN chuyen khoan ung ho MS2020283
11/9/2020200,000MBVCB.843664074.MS 2020.275( be Nguyen Vo Duy Hieu).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2020200,000331347.091120.182213.MS 2020.275 BE NGUYEN VO DUY HIEU-091120-18:22:13 331347
11/9/2020200,000924795.091120.142219.ung ho MS 2020.275 (be Nguyen Vo Duy Hieu)
11/9/2020200,000IBVCB.844406415.ung ho MS 2020.283 (vo chong chi Oanh).CT tu 0251001718063 PHAN THI NGOC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2020200,000520713.091120.140054.ung ho ms 2020283 vo chong chi oanh FT20314625691097
11/9/2020200,000950737.091120.130607.Chuyen tien ung ho MS 2020.280 be quoc thai
11/9/2020200,000950223.091120.130516.Chuyen tien ung ho MS 2020.283 vo chong chi van
11/9/2020200,000260448.091120.115210.MS 2020.283
11/9/2020200,000IBVCB.844192456.MS 2020 283 vo chong chi Oanh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/2020200,000417446.091120.114054.MS 2020.283 vo chong chi Oanh FT20314571784221
11/9/2020200,000Sender:01310005.DD:091120.SHGD:10022486.BO:DUONG NGUYEN HAI YEN.GUI UNG HO MS 2020 CO TRANTHI NHI
11/9/2020200,000Sender:79310001.DD:091120.SHGD:10025952.BO:NGUYEN THI KHANH HANG.UNG HO MS 2020.275 BE NGUYEN VO DUY HIEU
11/9/2020200,000095036.091120.095036.MS 2020.283, Vo chong chi Oanh
11/9/2020200,000MBVCB.843966996.Thuy Dung ung ho MS2020.281 (gia dinh con Thanh).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2020200,000Sender:01307001.DD:091120.SHGD:10004112.BO:NGUYEN THANH PHONG.IBUNG HO MS 2020.283(VO CHONG CHI OANH)
11/9/2020200,000MBVCB.843861666.MS2020279( Em Nhat Hieu).CT tu 0561000549236 VU TRONG DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2020200,000206468.091120.082428.UNG HO MS 2020.283( VO CHONG CHI OANH)-091120-08:24:26 206468
11/9/2020200,000MBVCB.843761092.Ung ho MS 2020.283( vo chong chi Oanh).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2020200,000269011.091120.063423.IBFT Ung ho vo chong chi Oanh.Bac Lieu
11/9/2020200,000037618.091120.062235.ung ho MS 2020 283 ung ho Vo chong chi Oanh
11/9/2020210,213IBVCB.844888401.Ung ho ma so 2020 283 Vo chong chi Oanh.CT tu 0031000124514 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/2020250,000MBVCB.844181474.Ung ho MS 2020.283 (vo chong chi Oanh).CT tu 0221000010590 NGUYEN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2020300,000MBVCB.843662028.MS 2020.280( be Quoc Thai).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2020300,000MBVCB.845151749.Ma so 3919 chi Le Thi Thom vo anh Vi.CT tu 0021001141840 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/2020300,000991819.091120.203151.gui be Nguyen Thien Phu
11/9/2020300,000MBVCB.845031592.MS 2020.283 (vo chong chi oanh).CT tu 0611001460349 NGUYEN THI PHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2020300,000MBVCB.845004916.ung ho MS 2020278 em Tu Anh.CT tu 0061001103206 TRAN THI THU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2020300,000812405.091120.191402.Ung ho 2020279 FT20314820041701
11/9/2020300,000388129.091120.190824.IBFT MS 2020.283 vo chong chi Oanh
11/9/2020300,000MBVCB.844043726.Ung ho ms 2020.225(gia dinh be Manh).CT tu 0011003014460 VU THUC UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2020300,000MBVCB.844030761.VU THUC UYEN chuyen tien ung ho MS 2020.279(em Nhat Hieu).CT tu 0011003014460 VU THUC UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2020300,000326640.091120.100537.Ung ho MS 2020.283 FT20314280603378
11/9/2020300,000Sender:01310005.DD:091120.SHGD:10008928.BO:DANG QUOC KIM.2020.281
11/9/2020300,000IBVCB.843813265.ung ho MS 2020.283 (vo chong chi Oanh).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2020500,000355245.091120.211209.UNG HO MA SO 2020.283(VO CHONG CHI OANH)-091120-21:12:20 355245
11/9/2020500,000544813.091120.204429.NCHCCCL DANG NGUYEN THIEN THI 0353396296
11/9/2020500,000375908.091120.203057.ms2020.279
11/9/2020500,000307738.091120.191914.La Phu Cau ung ho MS.2020.mien Trung
11/9/2020500,000715805.091120.171556.Ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu FT20314488240720
11/9/2020500,000IBVCB.844657270.MS 2020 244 chau Le Mai Linh.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/2020500,000136828.091120.160826.Hua Hien ck MS2020.283 giup do vo chong chi Oanh
11/9/2020500,000MBVCB.844512011.ms 2020 mienTrung.CT tu 0011000922796 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/2020500,000018745.091120.142615.UH MS 2020.278 em Tu Anh
11/9/2020500,000836892.091120.135811.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020283 vo chong chi Oanh
11/9/2020500,000190666.091120.125138.Ungho ms 2020.281 gd co thanh
11/9/2020500,000190515.091120.125008.Ungho ms 2020.283 gd chi oanh
11/9/2020500,000TANG TRUNG XUONG -UNG HO MS: 2020281( gd CO THANH
11/9/2020500,000308522.091120.112430.ZP5MT1B86E7Q 201109000053861 Chuyen qua ZaloPay
11/9/2020500,000Sender:79310001.DD:091120.SHGD:10026787.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.283 VO CHONGCHI OANH
11/9/2020500,000388061.091120.110916.Ung ho MS 2020 270 be Cao Duc Bao FT20314671970092
11/9/2020500,000384411.091120.110532.Ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu FT20314354239084
11/9/2020500,000Sender:01604001.DD:091120.SHGD:10000741.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.UNG HO MS 2020.271UNG HOBE TRAN LU U NHU QUYNH CHARGEDETAILS OUR
11/9/2020500,000Sender:01604002.DD:091120.SHGD:10000740.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.UNG HO MS 2020.275UNG HOBE VO DUY HIEU CHARGEDETAILS OUR
11/9/2020500,000Sender:79604002.DD:091120.SHGD:10000730.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.UNG HO MS 2020.280UNG HOBE QUOC TH AI CHARGEDETAILS OUR
11/9/2020500,000MBVCB.844003171.HO TAN THANH chuyen tien Ung ho MS 2020.283 (vo chong chi Oanh).CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2020500,000460654.091120.095136.Ung ho MS 2020.283
11/9/2020500,000Sender:79310001.DD:091120.SHGD:10010057.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.281 GIA DINHCO THANH
11/9/2020500,000Sender:01310005.DD:091120.SHGD:10009781.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.280 BE QUOC THAI
11/9/2020500,000066436.091120.085319.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 283 ung ho vo chong chi oanh
11/9/2020500,000077179.091120.085113.Ung ho MS 2020.283 (vo chong chi Oanh)
11/9/2020500,000PHAM HONG NGHIA CT UNG HO EM PHAN NHAT HIEU
11/9/2020500,000199842.091120.070500.UNG HO MS 2020.283 (VO CHONG CHI OANH)-091120-07:04:59 199842
11/9/2020888,888MBVCB.845012546.Ung ho NCHCCCL Tran Hoang Hiep 0941975585.CT tu 0031000357594 TRAN HOANG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/20201,000,000IBVCB.844649433.MS 2020 240 anh Nguyen Van Thang.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/20201,000,000IBVCB.844644244.MS 2020 239 Ba Do Thi Tuy va cac chau.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/20201,000,000646529.091120.160719.ung ho MS 2020279 Em Nhat Hieu FT20314152243545
11/9/20201,000,000926220.091120.122918.Ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu
11/9/20201,000,000MBVCB.843988365.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.283(vo chong chi oanh).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/20201,000,000PHAN THI VAN UNG HO MS 2020.276 UNG HO ANH: TRAN VAN NGHICH
11/9/20201,000,000851271.091120.075856.ung ho MS 2020.283 ( vo chong chi Oanh)
11/9/20201,500,000PHAN CHAU VIEN - GUI MS 2020 .278 , MS 2020.279 , MS 2020.280 , MS 2020 .281 , MS 2020.285 MOI NGUOI 300 000 D
11/9/20202,000,000MBVCB.843888789.MS2020.283 ung ho vo chong chi Oanh.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/20202,000,000IBVCB.843796647.MS 2020 280 be Quoc Thai .CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/20203,000,000MBVCB.844953432.DINH VIET DUNG, Ninh Binh, sdt 0912301911, ung ho gd Oanh, ap 13, Phong Thanh Dong, Gia Rai, Bac Lieu.CT tu 0221000001605 DINH VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/20203,000,000MBVCB.844946886.DINH VIET DUNG, Ninh Binh, sdt 0912301911 ung ho gd co Thanh, xom Chua, Oc Nhieu, Dong Than, Yen My, Hung Yen.CT tu 0221000001605 DINH VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/20203,000,000Sender:01202021.DD:091120.SHGD:10006440.BO:CTY CP TRUYEN THONG ANH SANG DIEU KY.CTY CP TRUYEN THONG ANH SANG DIEU KY UNG HO MS2020.278 ( EM HO THI TU ANH)
11/9/20203,000,000Sender:01202002.DD:091120.SHGD:10003421.BO:HUYNH THI CAM CHAU.UNG HO MS2020, CO TRAN THI NHI.
11/9/20205,000,000MBVCB.843920712.Tien 094 6637519 cty Gia Bao HN ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0021001820146 PHAM THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/202010,000,000331730.091120.101102.Nguyen Thuy Hanh ung ho MS 2020.279 FT20314955022393
11/10/202030,000IBVCB.845361663.Ung ho MS 2020 284 Be Ngan Tien Dat.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/10/202040,000MBVCB.845287394.MS 2020 284 Be Ngan Tien Dat.CT tu 0821000016287 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/10/202050,000IBVCB.846895450.Giup ma so 2020 284 be Ngan Tien Dat .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/10/202050,000556141.101120.140227.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 284 be Ngan Tien Dat
11/10/202050,000Sender:01309001.DD:101120.SHGD:10001027.BO:NGO THI HONG DIEP.UNG HO MA SO 2020 284
11/10/202050,000274652.101120.093755.MS 2020 284 be Ngan Tien Dat
11/10/202050,000185057.101120.081135.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Uh be ngan tien dat 2020 284
11/10/202050,000005186.101120.080535.Ung ho MS 2020.284 be Ngan Tien Dat FT20315196286344
11/10/202050,000MBVCB.845326283.MS 2020284.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/10/202050,000457632.101120.072728.Ung ho MS 2020.284
11/10/202050,000983821.101120.064330.Chuyen tien MS 2020284 FT20315008067907
11/10/2020100,000551069.101120.215001.2020283 Vo chong Chi Oanh
11/10/2020100,000266166.101120.201004.Vietcombank 0011002643148 LE THI MAI PHUONG chuyen khoan ung ho be Ngan Tien Dat MS 2020284
11/10/2020100,000MBVCB.846671860.Ung ho chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly.CT tu 0381000563580 PHAM THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020100,000MBVCB.846489008.ms 2020 284.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/10/2020100,000Sender:79310001.DD:101120.SHGD:10032770.BO:PHAM THI ANH HOA.UNG HO MS2020.284 BE NGAN TIENDAT
11/10/2020100,000008281.101120.155641.MS 2020.284
11/10/2020100,000MBVCB.846067405.Ung ho Ma so 2020.284 be Ngan Tien Dat.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020100,000434107.101120.134641.UNG HO MS 2020.273 ( XUAN MAI XUAN LAN )-101120-13:46:39 434107
11/10/2020100,000431925.101120.133603.UNG HO MS 2020.148 ( EM TU ANH)-101120-13:36:16 431925
11/10/2020100,000Sender:79310001.DD:101120.SHGD:10020488.BO:NGUYEN THI XIEM.UNG HO MS. 2020.284 BE NGAN TIEN DAT
11/10/2020100,000601818.101120.120908.ung ho MS 2020 284 be Ngan Tien Dat
11/10/2020100,000590251.101120.113926.LKDoan t111 Ung Ho MS 2020.283 Vo Chong Chi Oanh
11/10/2020100,000IBPS/SE:01310005.DD:101120.SH:10015891.BO:CAO VIET ANH.UNG HO
11/10/2020100,000632348.101120.111758.ung ho ma so 2020 284 be Ngan Tien Dat
11/10/2020100,000225326.101120.105830.ms 2020.284 be Ngan Tien Dat
11/10/2020100,000397929.101120.104503.UNG HO MS 2020.284( BE NGAN TIEN DAT)-101120-10:45:03 397929
11/10/2020100,000695212.101120.104346.Chuyen tien ung ho MS 2020 284 be Ngan Tien Dat
11/10/2020100,000215865.101120.103356.MS 2020.284
11/10/2020100,000205311.101120.102920.ung ho ms 2020 284 be Ngan Tien Dat
11/10/2020100,000511851.101120.101935.MS 2020281 gia dinh co Thanh
11/10/2020100,000511582.101120.101653.MS 2020284 be Ngan Tien Dat
11/10/2020100,000094978.101120.100904.Ung ho ma so MS 2020.284 FT20315410503702
11/10/2020100,000MBVCB.845541804.Ung ho MS 2020.284 be Ngan Tien Dat.CT tu 0071000684178 NGUYEN HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020100,000MBVCB.845491195.ung ho Ms 2020.284 be Ngan Tien Dat.CT tu 0411001038735 VU THI LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020100,000606341.101120.092540.ung ho MS 2020.284 be Dat
11/10/2020100,000Sender:01360002.DD:101120.SHGD:10000355.BO:CONG THI THU HANG.UNG HO MS2020.284
11/10/2020100,000Sender:01311002.DD:101120.SHGD:10000136.BO:VINH NAM.VINH NAM UNG HO MS 2020.284 NGAN TIENDAT
11/10/2020100,000MBVCB.845381065.TA THI AI CHI chuyen tien ung ho MS 2020.284 ( be Ngan Tien Dat ) .CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020100,000109479.101120.083623.ung ho MS 2020.284 (be Ngan Tien Dat)
11/10/2020100,000018361.101120.083051.Ung ho be ngan tien dat Ms 2020284 FT20315372264701
11/10/2020100,000VCBPAY.845360397.uh Ms 2020.284( be ngan Tien Dat).CT tu 0731000733693 NGO THI HIEN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020100,000IBVCB.845349535.Ung ho MS 2020.284 ( be Ngan Tien Dat ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020100,000916695.101120.081222.Ung ho be Ngan Tien Dat MS 2020.284
11/10/2020100,000MBVCB.845334101.Ung ho ms 2020.284 be dat.CT tu 0011004302255 VU TRAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020100,000262576.101120.071110.ung ho MS 2020.284 (Be Ngan Tien Dat)
11/10/2020100,000258441.101120.061140.Duong Anh Loan ung ho MS 2020.284 be Ngan Tien Dat
11/10/2020100,000475929.101120.055716.ung ho ms 2020.284 be Ngan Tien Dat
11/10/2020100,000MBVCB.845254748.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.284 (be Ngan Tien Dat)Vietnamnet 10/11/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020100,000500554.101120.054543.Ung ho MS 2020284 chau Ngan Tien Dat
11/10/2020100,000966006.101120.010734.Ung ho ma so 2020 279 Em Nhat Hieu FT20315979760490
11/10/2020110,000MBVCB.845750951.Ung ho ms 2020.284 be ngan tien dat.CT tu 0451000409670 HOANG VAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020200,000868979.091120.231700.Hua voi em chuong trinh khong duoc dung lai nha
11/10/2020200,000536404.101120.174119.Ung ho ms 2020.283 vo chong chi oanh FT20315261869413
11/10/2020200,000IBVCB.846260668.Ung ho MS 2020.284 (be Ngan Tien Dat).CT tu 0071005568076 DO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020200,000234641.101120.153827.ung ho ms 2020.283 (vo chong chi Oanh)
11/10/2020200,000948321.101120.151135.ung ho MS 2020 284
11/10/2020200,000Sender:79204017.DD:101120.SHGD:17273574.BO:NGUYEN NGOC THANH.UNG HO MS 2020.281(GIA DINH CO THANH)
11/10/2020200,000888142.101120.142116.ung ho quoc thai MS 2020.280
11/10/2020200,000UNG HO BE NGUYEN VO DUY KIEU MS 2020.275
11/10/2020200,000IBVCB.845964419.ung ho MS 2020.284 (be Ngan Tien Dat).CT tu 0251001718063 PHAN THI NGOC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020200,000MBVCB.845922282.NGUYEN THI TAM DIEP chuyen tien ung ho MS 2020.284.CT tu 0011000891612 NGUYEN THI TAM DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020200,000227447.101120.123555.Ung ho be ngan tien dat MS2020.284 FT20315207172222
11/10/2020200,000MBVCB.845817954.MS 2020.284 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020200,000542929.101120.121744.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ms 2020 284 be NGAN TIEN DAT
11/10/2020200,000MBVCB.845773225.Be QUOC THAI.CT tu 0541000229674 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/10/2020200,000412984.101120.114830.2020.284 UNG HO BE NGAN TIEN DAT.-101120-11:48:30 412984
11/10/2020200,000757291.101120.114253.ung ho MS 2020.284
11/10/2020200,000MBVCB.845735681.ung ho MS 2020.284 (be Ngan Tien Dat).CT tu 0971000012816 LE DINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020200,000631823.101120.111619.ung ho ma so 2020 283 vo chong chi Oanh
11/10/2020200,000MBVCB.845688168.Ung ho MS 2020. 284 ( be Ngan Tien Dat).CT tu 0011002434539 NGUYEN HONG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020200,000627131.101120.110043.ung ho ma so 2020 278 e Tu Anh
11/10/2020200,000MBVCB.845654938.Ung ho MS 2020.284 be Ngan Tien Dat.CT tu 0381000346988 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020200,000529594.101120.105229.Vietcombank 0011002643148 Ung ho be Ngan Tien Dat MS 2020 284
11/10/2020200,000998835.101120.102351.Ung ho MS 2020.284 (be Ngan Tien Dat)
11/10/2020200,000MBVCB.845578357.ung ho 2020279 em Nhat Hieu.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020200,000MBVCB.845574544.ung ho 2020269 Nguyen Thi Khanh Hien.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020200,000MBVCB.845461789.MS 2020.284 Be Mai Tien Dat.CT tu 0071002556389 NGUYEN XUAN QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020200,000MBVCB.845457298.ung ho ms 2020.284 be Ngan Tien Dat.CT tu 0071000746623 NGUYEN TRUNG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020200,000206707.101120.090556.Ung ho chau Tien Dat MS 2020 284
11/10/2020200,000038099.101120.090029.Ung ho MS 2020.284,ung ho be Ngan Tien Dat FT20315061040934
11/10/2020200,000MBVCB.845406998.Ung ho MS 2020.284.CT tu 0041000122436 NGUYEN THI DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020200,000MBVCB.845395869. Ngo Thi Ny ung ho MS 2020284 be Ngan Tien Dat.CT tu 0071005695192 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/10/2020200,000118758.101120.083447.ung ho ma so 2020.284 NGAN TIEN DAT
11/10/2020200,000546275.101120.082912.MS 2020.279 em Nhat Hieu
11/10/2020200,000MBVCB.845355557.LE QUANG TINH chuyen tien ung ho MS2020.284 be Ngan Tien Dat.CT tu 0461000530143 LE QUANG TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020200,000127477.101120.082153.Unghobengantiendat
11/10/2020200,000512144.101120.081518.Ung ho be Ngan Tien Dat Ms 2020.284
11/10/2020200,000272181.101120.081106.MS 2020.284
11/10/2020200,000503025.101120.080354.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS2020 284 ung ho be Ngan Tien Dat
11/10/2020200,000MBVCB.845314029.MS 2020.284 (be Ngan Tien Dat).CT tu 0161000601822 PHAN THI KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020200,000MBVCB.845294249.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien ung ho 2020.284. be Ngan Tien Dat.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020200,000112063.101120.072259.MS 2020 284 Ngan tien Dat
11/10/2020200,000MBVCB.845290349.NGUYEN THI HOAI NAM ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0641000013102 NGUYEN THI HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020200,000MBVCB.845290058.MS 2020.284?(be Ngan Tien Dat).CT tu 1015465607 VO HOAI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020200,000496310.101120.071515.ung ho MS 2020.284 be Ngan Tien Dat
11/10/2020200,000371532.101120.065009.UNG HO MS 2020.284 ( BE NGAN TIEN DAT)-101120-06:50:08 371532
11/10/2020200,000MBVCB.845271133.Ung ho MS 2020.284( bes Ngan Tien Dat).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020200,000979962.101120.061105.MS 2020.284 FT20315915271151
11/10/2020200,000MBVCB.845250926.MS 2020-284 ( ung ho be Ngan Tien Dat).CT tu 0251002732135 NGUYEN THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020200,000MBVCB.845214772.Ung ho MS.2020 mien Trung.CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020250,000261376.101120.065843.MS 2020.284 (be Ngan Tien Dat)
11/10/2020250,000197266.101120.001655.Ung ho MS 2020.279
11/10/2020300,000MBVCB.846902391.ung ho MS 2020284 (be ngan tien Dat).CT tu 0061001103206 TRAN THI THU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020300,000MBVCB.846790666.TRAM VAN HOANG chuyen tien MS 2020.283 (vo chong chi Oanh).CT tu 0321000123123 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020300,000882686.101120.141617.ung ho MS 2020.284 be Ngan Tien Dat
11/10/2020300,000880023.101120.141344.ung ho MS 2020284 be Ngan Tien Dat
11/10/2020300,000867818.101120.140202.Ung ho chau Ngan Tien Dat ma so 2020.284
11/10/2020300,000IBPS/SE:79307005.DD:101120.SH:10011816.BO:VO THI BAO TRAN.IBUNG HO MS 2020.284 NGAN TIEN DAT. MONG BE VUOT QUA BAO BENH
11/10/2020300,000259777.101120.132328.UNG HO MS 2020.284 BE NGAN TIEN DAT FT20315183777748
11/10/2020300,000204227.101120.095451.Be Nguyen Khoi que Soc Trang ung ho MS 2020 284 be Ngan Tien Dat
11/10/2020300,000Sender:79310001.DD:101120.SHGD:10013492.BO:DUONG NGUYEN HAI YEN.UNG HO MS 2020 284 BE NGANTIEN DAT
11/10/2020300,000MBVCB.845475602.ung thu mau va bai liet.CT tu 0051000494563 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/10/2020300,000MBVCB.845463605.Ms 2020.284 (be Ngan Tien Dat).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020300,000MBVCB.845446309.Ung ho MS 2020.284 (be Ngan Tien Dat).CT tu 0061000312676 PHAM THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020300,000IBVCB.845382937.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020. (co Tran Thi Nhi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020300,000IBVCB.845377806.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.283 (vo chong chi Oanh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020300,000580546.101120.075852.MS 2020284 be Ngan Tien Dat
11/10/2020300,000979118.101120.055956.MS 2020.284 NGAN TIEN DAT FT20315060371108
11/10/2020500,000IBVCB.846901971.MS 2020 284 be NGAN TIEN DAT tinh Thanh Hoa.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/10/2020500,000MBVCB.846822605.Ung ho MS2020.284(be Ngan tien dat).CT tu 0071001497958 DUONG THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020500,000257253.101120.185024.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho be Ngan Tien Dat Ms202
11/10/2020500,000192111.101120.162327.TRAN THI HOANG ANH UNG HO MS 2020283 VO CHONG CHI OANH
11/10/2020500,000Sender:79310001.DD:101120.SHGD:10030141.BO:PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO GD VO CHONG CHI OANH,THI XA GIA RAI, BAC LIEU. MS 2020.283
11/10/2020500,000482849.101120.123806.IBFT Ung ho MS 2020.284 - Ngan Tien Dat
11/10/2020500,000Sender:01310001.DD:101120.SHGD:10019919.BO:PHUNG THUC PHUONG KIEU.CHUYEN TIEN BE NGAN TIENDAT
11/10/2020500,000634449.101120.112519.BAC LE VAN VAN UNG HO CHAU NGAN TIEN DAT MA SO 2020 284
11/10/2020500,000IBVCB.845601012.Ung ho MS 2020.284 (be Ngan Tien Dat).CT tu 0181000632392 NGUYEN TRAN HUE CHIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020500,000MBVCB.845529384.Ung ho MS 2020.284 be Ngan Tien Dat.CT tu 0611001910489 NGUYEN TRONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020500,000613090.101120.093150.MS 2020.284
11/10/2020500,000MBVCB.845424245.TRAN DUC NGUYEN HAI chuyen tien ung ho MS 2020.284 (be ngan tien dat).CT tu 1001000280575 TRAN DUC NGUYEN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020500,000284336.101120.085555.Lop VB2B.N17 HocVienAN MS 2020.284
11/10/2020500,000283197.101120.085217.Lop VB2B.N17 HVAN ung ho MS 2020.283
11/10/2020500,000IBVCB.845386034.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.280 (be Quoc Thai).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020500,000IBVCB.845372319.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.281 (gia dinh co Thanh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020500,000MBVCB.845366456.ung ho MS 2020.284.CT tu 0421003970451 NGUYEN XUAN PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020500,000MBVCB.845350476.MS 2020284.CT tu 0071000770303 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/10/2020500,000MBVCB.845319411.MS 2020.284 (be Ngan Tien dat).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2020500,000103677.101120.075144.Ung ho MS 2020.284 ( be Ngan Tien Dat)
11/10/2020500,000426642.101120.071201.IBFT MS 2020 284 be nguyen tien dat
11/10/2020500,000982925.101120.063737.Ung ho MS 2020 284 Ngan Tien Dat FT20315550992967
11/10/2020500,000MBVCB.845267076.Giup do 2020.284.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/20201,000,000NGUYEN THI THU THAO// UNG HO BE NGUYEN VO DUY HIEU MS 2020.275
11/10/20201,000,000418013.101120.121311.UNG HO MS 2020.284 (BE NGAN TIEN DAT)-101120-12:13:11 418013
11/10/20201,000,000Sender:79321001.DD:101120.SHGD:10001467.BO:..UNG HO MS 2020.283( VO CHONG CHI OANH)
11/10/20201,000,000451326.101120.095129.IBFT MS 2020.284
11/10/20201,000,000IBVCB.845390514.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.284 (be Ngan Tien Dat).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/20201,000,000183674.101120.082531.TO THI DANG . TAY NINH. CHUYEN TIEN UNG HO CO NGUYEN THI THANH XOM CHUA THON OC NHIEU XA DONG THAN H
11/10/20201,000,000MBVCB.845257064.MS 2020.284?(BE NGAN TIEN DAT).CT tu 0371000441906 NGUYEN DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/20201,000,000MBVCB.845252833.MS 2020.284 (be Ngan Tien Dat) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/20202,000,000750895.101120.175919.Nhu chua he co cuoc chia ly
11/10/20202,000,000MBVCB.845578196.Ung ho MS 2020.284 be Ngan Tien Dat.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/20202,000,000Sender:01310001.DD:101120.SHGD:10010999.BO:LE THI ANH THU.UNG HO MS 2020.283 VO CHONG CHIOANH
11/10/20202,000,000Sender:01310001.DD:101120.SHGD:10010347.BO:LE THI ANH THU.UNG HO MS 2020.284 BE NGAN TIENDAT
11/10/20202,000,000910369.101120.085159.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS2020 284 be Ngan Tien Dat
11/10/20203,000,000MBVCB.845341039.KIM CUONG ung ho MS 2020.284 be Ngan Tien Dat .CT tu 0531000265470 NGUYEN THI KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/20206,000,000631437.101120.192604.Ms2020.mientrung FT20315681637219

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
01-11-2020 06:03:23500,000ung ho ms 2020.275 (be Nguyen Vo Duy Hieu)
01-11-2020 06:30:10500,000CT DEN:030606066518 UNG HO MS 2020.275 NGUYEN VO DUY HIEU 011120 06 30 03 066518
01-11-2020 06:52:42200,000CT DEN:030606052816 Ung ho MS 2020 275 be NGUYEN VO DUY HIEU
01-11-2020 08:09:15200,000MS 2020.275 Nguyen Vo Duy Hieu
01-11-2020 08:10:291,000,000CT DEN:030601344837 u ng ho MS 2020.275 be Nguyen Vo Duy Hieu
01-11-2020 08:15:24200,000ung ho ms 2020.275
01-11-2020 08:47:35200,000CT DEN:030608139907 UNG HO MS 2020 273 Xuan Mai va Xuan Lan
01-11-2020 08:55:1350,000CT DEN:030608935576 Quoc Nhu ung ho MS 2020 275 be Nguyen Vo Duy Hieu FT20307469262080
01-11-2020 09:00:27100,000CT DEN:030609155445 MS 2020 273
01-11-2020 09:30:30100,000CT DEN:030609952322 MS 2020.273 xuan mai va xuan lan FT20307561094039
01-11-2020 09:30:37100,000CT DEN:030609952364 Ung ho Ms 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan FT20307026066346
01-11-2020 09:48:12100,000CT DEN:030602873576 Ung ho MS 2020.275 Be Nguyen Vo Duy Hieu
01-11-2020 10:53:53200,000MS. 2020.275(NGUYEN VO DUY HIEU)
01-11-2020 11:50:36200,000CT DEN:010082724819 iris ung ho ms 2020 275 be nguyen vo duy hieu
01-11-2020 11:52:01200,000CT DEN:010082725012 iris ung ho ms 2020 273 xuan mai vs xuan lan
01-11-2020 11:53:20200,000CT DEN:010082725213 iris ung ho ms 2020 274 vo chong ba Oanh
01-11-2020 11:56:01500,000ung hoMS 2020.275(be Nguyen Vo Duy Hieu)
01-11-2020 13:16:40100,000ung ho MS 2020.273
01-11-2020 13:45:532,000,000ung ho ma so 2020275 be Nguyen Vo Duy Hieu thuong gia dinh anh lam
01-11-2020 14:35:46500,000ung ho MS 2020.275 (be Nguyen Vo Duy Hieu)
01-11-2020 15:19:12100,000CT DEN:030615127982 Be Xuan Mai FT20307470596025
01-11-2020 17:29:44200,000ung ho MS 2020275 be Nguyen Vo Duy Hieu
01-11-2020 19:07:52200,000NCHCCCL TRAN THI THU HUONG 0905861188
01-11-2020 20:56:50100,000CT DEN:030613234259 ung ho MS 2020.275
01-11-2020 22:16:07500,000CT DEN:221542384847 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020 271 be tran luu nhu quynh
02-11-2020 01:29:1150,000LPT ung ho MS 2020274 vo chong ba Oanh; thoi gian GD:01/11/2020 23:57:51
02-11-2020 01:29:1350,000LPT ung ho MS 2020275 be Nguyen Vo Duy Hieu; thoi gian GD:01/11/2020 23:58:35
02-11-2020 06:04:52500,000CT DEN:020082830331 Ung ho MS2020 276 anh Tran Van Nghich
02-11-2020 06:31:34500,000Ung ho MS 2020.276(Anh Tran Van Nghich)Le Dinh Quang chuyen tien
02-11-2020 06:50:461,000,000ung ho ma so 2020276 anh Tran Van Nghich
02-11-2020 07:07:21300,000ho tro anh tran van nghich ms 2020.276
02-11-2020 07:09:21100,000CT DEN:030700351334 MS 2020 276 Tran Van Nghich
02-11-2020 07:09:33300,000ung ho MS 2020.276 (Ung ho anh Tran Van Nghich)
02-11-2020 07:13:02150,000LPT ung ho MS 2020276  Ung ho anh Tran Van Nghich
02-11-2020 07:14:3850,000CT DEN:071409120430 Vietinbank 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan ms2020 276 tran van nghich
02-11-2020 07:28:48200,000ung ho MS 2020.276 ( ung ho anh Tran Van Nghich )
02-11-2020 08:45:102,000,000ZP5MSQQKDD78 201102000018715 MS 2020.276 UH a Tran Van Nghich
02-11-2020 09:05:35500,000CT DEN:030702741865 MS 2020276 ung ho anh tran van nghich VNPT2020110235499812
02-11-2020 09:05:45200,000ung hoMS 2020.276 (Ung ho anh Tran Van Nghich)
02-11-2020 09:06:27100,000HA_HN ung ho MS 2020.276 (Ung ho anh Tran Van Nghich)
02-11-2020 09:10:01500,000So GD goc: 10000156 GIFT/CHARITY/DONATION  DBSSSGSGXXX DBS BANK LTD
02-11-2020 10:54:00300,000So GD goc: 10028109 Ung ho Nguyen van Hanh co con bi ung thu va gia suc bi cuon sach
02-11-2020 10:55:33250,000ung ho MS 2020.275 ( be Vo Duy Hieu)
02-11-2020 11:05:07100,000Le Duc Thuan ung ho MS 2020.276 (anh Tran Van Nghich)
02-11-2020 11:05:42100,000ung ho  MS 2020.276 (anh tran van nghich)
02-11-2020 11:11:4750,000ung ho MS 2020276  Ung ho anh Tran Van Nghich
02-11-2020 13:07:0020,000Le Duc Anh chuyen tien
02-11-2020 13:14:24200,000CT DEN:030713672313 Ung ho MS 2020.76 anh TRAN VAN NGHICH FT20307827160969
02-11-2020 13:14:42200,000So GD goc: 995220110224391 995220110224391 - MS 2020.273 XuanMai va Xuan Lan
02-11-2020 14:30:11500,000CT DEN:020082942962 Giup MS 2020 276 anh Tran Van Nghich
02-11-2020 15:35:56150,000CT DEN:030715257081 UNG HO MS.2020.273 XUAN MAI VA XUAN LAN 021120 15 35 55 257081
02-11-2020 16:10:0715,000TRA XUAN BINH UNG HO 3 MS 2020.274+2020.275+2020.276
02-11-2020 16:45:5815,000TRAN HOANG HAI ANH UNG HO MS 2020.276
02-11-2020 16:56:36100,000CT DEN:030716883939 Uh MS 2020.mientrung FT20307627795010
02-11-2020 17:04:00100,000CT DEN:030710882921 ung ho MS 2020.276
02-11-2020 17:04:1850,000CT DEN:030717891276 Uh MS 2020.273 FT20307000796035
02-11-2020 17:06:0850,000CT DEN:030717893014 Uh ms 2020.275 FT20307076664433
02-11-2020 17:09:4950,000CT DEN:030717896476 Uh ms 2020.272 FT20307128369173
02-11-2020 17:22:0950,000CT DEN:030717908997 Uh ms 2020.276 FT20307692743041
02-11-2020 20:52:13100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2020.273(Xuan Mai va Xuan Lan)
02-11-2020 21:05:35100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2020.271(be Tran Luu Nhu Quynh)
02-11-2020 21:43:58500,000CT DEN:030721318544 UNG HO MS 2020.273 XUAN MAI VA XUAN LAN 021120 21 43 43 318544
03-11-2020 06:02:13500,000Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho MS 2020.277 (To Cam Lua)
03-11-2020 06:52:35100,000CT DEN:030806048885 2020277 to cam lua
03-11-2020 09:12:4520,000Le Duc Anh chuyen tien
03-11-2020 09:55:41200,000CT DEN:030802275979 ung ho MS 2020.277 To Cam Lua
03-11-2020 09:56:50200,000CT DEN:030802277164 ung ho MS 2020.272 be Toan Khoa
03-11-2020 12:05:43300,000CT DEN:030812381449 Ung ho MS 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan FT20308000782140
03-11-2020 13:25:3015,500,000NHA HANG LILY'S BAR AND CAFE VA NHA HANG DAI LAM MOC UNG HO MIEN TRUNG
03-11-2020 14:54:085,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.277
03-11-2020 21:03:22500,000CT DEN:030821990663 Ung ho ms 2020.275
03-11-2020 21:04:29500,000CT DEN:030821990723 Ung ho ms 2020.273
03-11-2020 21:15:09500,000NCHCCCL LE QUOC HUY 0987188188
03-11-2020 22:18:05200,000STA ung ho ms2020.276(anh Tran Van Nghich)
03-11-2020 22:49:4850,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS2020.277 (To Cam Lua)
03-11-2020 22:51:27150,000CT DEN:030822853006 NCHCCCL Le Tu Thao Uyen 0944246026 FT20309960030317
03-11-2020 23:02:51500,000ung ho MS 2020.277 ( To Cam Lua)
04-11-2020 06:12:21500,000ung ho MS 2020.278( em Tu Anh)
04-11-2020 06:27:40200,000CT DEN:030906495520 HOTUANH16TUOINGHEAN 041120 06 27 27 495520
04-11-2020 06:56:23100,000CT DEN:030906895144 MS 2020 278 em Tu Anh FT20309472468001
04-11-2020 07:44:29150,000DO THI HOAN  ung ho chau Tu Anh  Ma so  20.20.278
04-11-2020 07:57:45100,000DANG THI CAM HUYEN Chuyen tien ung ho MS 2020.278 (em Tu Anh)
04-11-2020 08:03:20100,000LPT ung ho MS 2020277 To Cam Lua
04-11-2020 08:04:47100,000LPT ung ho MS 2020278 em Tu Anh
04-11-2020 08:29:40100,000So GD goc: 10000845 MS 2020.278 (em Tu Anh) (VietinBank) - NH TMCP Cong Thuong HA NOI
04-11-2020 08:43:14200,000HUYNH TAN THUC UNG NO MA SO 2020-278 EM TU ANH
04-11-2020 08:49:5720,000Le Duc Anh chuyen tien
04-11-2020 09:16:201,000,000CT DEN:030909955252 ung ho ms 2020.278 em tu anh FT20309182496233
04-11-2020 09:40:0850,000CT DEN:030909974440 Ung ho MS 2020 278 em Tu Anh FT20309729813809
04-11-2020 10:02:021,000,000Tran To Nga ung ho MS 2020.278 ( em Tu Anh)
04-11-2020 10:40:38500,000CT DEN:030910022782 Ung ho Ms 2020278 Tu Anh FT20309841952054
04-11-2020 15:24:02500,000CT DEN:030915241196 Ung ho MS 2020 mien Trung FT20309046230600
04-11-2020 15:48:58100,000NGUYEN THI NGOC TAM Chuyen tien
04-11-2020 19:41:44100,000CT DEN:030912402128 ung ho MS 2020.276 Ung ho anh Tran Van Nghich
04-11-2020 19:42:55100,000CT DEN:030912402649 ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc
04-11-2020 20:13:22100,000ZP5MSSM7USHT 201104000127519 NCHCCCL NGUYEN THI THUY UNG HO MOT CHUT NHO NHOI GOP SUC
04-11-2020 20:45:52200,000ung ho MS 2020278 em Tu Anh
04-11-2020 20:45:58200,000CT DEN:030920494648 Ung ho ma so 2020.278 em Tu Anh FT20310188047722
04-11-2020 22:04:46200,000Le Duc Thuan ung ho MS 2020.278 (em Tu Anh)
04-11-2020 22:21:05100,000CT DEN:030922545050 Cac chau qa qt qh qs Ung ho ms 2020.278 em tu anh FT20310489280103
04-11-2020 22:25:32300,000Ung ho MS2020276  anh Nghich
05-11-2020 05:45:09500,000CT DEN:050083549428 Giup em Nhat Hieu MS 2020 279
05-11-2020 05:48:46300,000Ngo Phuong Nam chuyen tien ung ho chau Phan Nhat Hieu Ha Tinh
05-11-2020 05:56:272,000,000ung ho ma so 2020279 em Nhat Hieu thuong em qua
05-11-2020 06:03:29300,000Nguyen Van Quoc chuyen tien ung ho em Nhat Hieu (MS 2020.279)
05-11-2020 06:09:0750,000CT DEN:030923726634 IBFT MS 2020.279 em nhat hieu
05-11-2020 06:13:41100,000ung ho em Nhat Hieu MS 2020 279
05-11-2020 06:16:02500,000CT DEN:031006593756 UH 2020.279 FT20310093468250
05-11-2020 06:31:56100,000CT DEN:031023637313 MS 2020 279 em Nhat Hieu
05-11-2020 06:36:02200,000ung ho MS 2020.279 e Nhat Hieu
05-11-2020 07:07:25500,000CT DEN:031000647290 Chuyen tien ung ho MS 2020.279 Be Hieu co gang vuot qua con trai nhe.
05-11-2020 07:09:15100,000ZP5MSTK1DLF4 201105000009585 Ung ho con Hieu chuc con gap nhieu may man
05-11-2020 07:09:29100,000CT DEN:031000648008 ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu
05-11-2020 07:12:18300,000Ung ho MS 2020.279 ( Em Nhat Hieu) Le Dinh Quang chuyen tien
05-11-2020 07:17:30200,000CT DEN:071715909771 Vietinbank 114000161718 Ung ho em nhat hieu 2020 279
05-11-2020 07:31:43200,000CT DEN:031007653250 MS 2020279 EM NHAT HIEU 051120 07 31 16 653250
05-11-2020 07:32:45500,000CT DEN:031000021620 Ung ho em Nhat Hieu. Ms2020.279
05-11-2020 07:44:30100,000CT DEN:031007083658 Chuyen tien tu ViettelPay
05-11-2020 07:45:50200,000NGUYEN THI CHIEM Chuyen tien ung ho e Hieu
05-11-2020 07:49:12100,000MS 2020.279 (Ung ho em Nhat Hieu)
05-11-2020 07:52:34300,000CT DEN:031007091340 Ung ho MS 2020 279 Nhat Hieu
05-11-2020 07:53:46200,000CT DEN:031000058862 MBVCB.838812138.054956.BUI THANH HONG MS 2020.279 Em Nhat Hieu .CT tu 0031000288477 BUI THANH HONG
05-11-2020 07:55:09500,000CT DEN:031000030195 MS 2020.279 Nhat Hieu
05-11-2020 07:55:34300,000CT DEN:031007613595 Ung ho ms 2020279 e nhat hieu FT20310030585620
05-11-2020 07:56:0350,000ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu )
05-11-2020 07:59:211,000,000CT DEN:031000522283 ung ho e nhat hieu ms 2020.279
05-11-2020 08:00:23500,000Tran Thi Khuyen chuyen ung ho Em Nhat Hieu MS 2020.279
05-11-2020 08:03:522,000,000CT DEN:031008786324 Ms2020279 ngo nhat hieu
05-11-2020 08:06:22200,000DO DANH HIEN ung ho ms 2020.279; em Nhat Hieu
05-11-2020 08:22:41100,000Ung ho chau Phan Nhat Hieu
05-11-2020 08:25:40300,000So GD goc: 10003452 IBUNG  HO MS 2020279 ( EM NHAT HIEU )
05-11-2020 08:28:511,000,000CT DEN:031001695320 ung ho ms 2020.279
05-11-2020 08:30:47150,000PHAM XUAN THAN Chuyen tien ma so MS 2020.279 em Phan Nhat Hieu
05-11-2020 08:35:33500,000CT DEN:031008790944 Ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu
05-11-2020 08:38:09500,000UNG HO MS 2020279 EM NHAT HIEU
05-11-2020 08:39:28500,000CT DEN:031000640574 Nguyen Minh Sang gui tien ho tro be Phan Nhat Hieu dia chi lop 1B truong tieu hoc Thach Dai huyen Th
05-11-2020 08:49:24500,000ung ho MS 2020.279 ( em Nhat Hieu )
05-11-2020 08:53:12500,000CT DEN:031001647671 Ung ho MS 2020.279 Em Nhat Hieu
05-11-2020 08:54:5120,000Le Duc Anh chuyen tien
05-11-2020 09:09:32500,000LE THI BICH THUY Chuyen tien ung ho em Nhat Hieu MS 2020.279
05-11-2020 09:10:20150,000CT DEN:031000083220 MBVCB.838908286.083408. chuyen tien ung ho e nhat hieu.MS 2020279.CT tu 0281000567103 PHAM THI XUAN
05-11-2020 09:13:39200,000Tran Danh Them chuyen tien cho em phan nhat hieu thon ky phong xa thach dai ha tinh
05-11-2020 09:28:55300,000MS 2020.279 (em Nhat Hieu)
05-11-2020 09:32:19100,000MS 2020279 e Hieu
05-11-2020 09:38:292,313,000MS 2020.279 (em Nhat Hieu)
05-11-2020 09:42:51500,000CT DEN:031002749824 IBFT ING HO MS 2020.279 EM NHAT HIEU
05-11-2020 09:48:35500,000Tran To Nga ung ho MS 2020.279 ( em Nhat Hieu)
05-11-2020 09:52:18200,000ung ho MS 2020279 Em Nhat Hieu
05-11-2020 10:01:18100,000Le Van Thuan chuyen tien ung ho MS 2020.279 ( e Nhat Hieu)
05-11-2020 10:18:4050,000CT DEN:031003597447 Ung ho ms 2020279 e nhat hieu
05-11-2020 10:27:37200,000CT DEN:031003681958 ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu
05-11-2020 10:32:57500,000NGUYEN DUC TUAN Chuyen tien ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu)
05-11-2020 10:38:12200,000MS 2020.279(Em Nhat Hieu)
05-11-2020 10:39:35500,000ung ho em Nhat Hieu MS 2020.279
05-11-2020 10:42:44500,000CT DEN:031010737371 Giup em Nhat Hieu MS 2020.279 FT20310147009493
05-11-2020 11:05:58200,000Ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu)
05-11-2020 11:07:39200,000So GD goc: 10003874 ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
05-11-2020 11:23:541,000,000ung ho e nhat hieu MS 2020.279
05-11-2020 11:26:26300,000CT DEN:031004634269 Ung ho e Nhat Hieu ba vua mat
05-11-2020 11:37:27500,000ung ho chau Phan Nhat Hieu xa Thach Dai; Thach Da; Ha Tinh
05-11-2020 11:58:30150,000HOANG VAN HAU Ung Ho Em Phan Nhat Hieu
05-11-2020 12:00:11200,000CT DEN:031005895481 Le Thuy Hang HN ung ho MS2020.279 em Nhat Hieu
05-11-2020 12:01:53100,000CT DEN:031005896890 Le Thuy Hang HN ung ho MS2020.278 em Tu Anh.
05-11-2020 12:03:07200,000MS 2020.279 em NHAT HIEU
05-11-2020 12:15:32200,000PHAM VAN BINH ung ho Em NhAt Hieu
05-11-2020 12:28:54200,000CT DEN:031005675823 Ung ho MS 2020.279 chau nhat hieu
05-11-2020 13:00:04200,000CT DEN:031013846514 MS 2020.279 Em Nhat Hieu FT20310581499699
05-11-2020 13:02:55500,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020 .279 be nhat hieu
05-11-2020 13:09:44100,000CT DEN:031000080767 MBVCB.839276378.097992.ck giup do chau PhanNhatHieu MS 2020.279.CT tu 0021000798089 NGUYEN HAI DIEP
05-11-2020 13:25:30500,000An Le Phuong chuyen tien ung ho ms2020.279
05-11-2020 13:26:312,000,000ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu)
05-11-2020 13:29:23100,000Ung ho MS2020.279 (em Nhat Hieu)
05-11-2020 13:38:59200,000CT DEN:031006963319 Chuyen tien ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu
05-11-2020 13:55:40200,000CT DEN:135510962512 Vietinbank 114000161718 ung ho ma so 2020 279 Em Nhat Hieu
05-11-2020 13:58:25500,000Dang Tuan Vien chuyen tien ung ho e Nhat Hieu MS 2020.279
05-11-2020 14:01:58500,000CT DEN:031007850730 ung ho MS 2020279
05-11-2020 14:10:32100,000Chuyen khoan tai ATM tu TK 102001733915 den TK 114000161718
05-11-2020 14:27:232,000,000LUU ANH KY, 0908384674. UNG HO MA SO 2020.279 ( EM NHAT HIEU) 
05-11-2020 14:33:58200,000CT DEN:031014920133 Ung ho 2020.279 em Nhat Hieu FT20310709558145
05-11-2020 14:37:11100,000THAI THI NGOC LAN ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu)
05-11-2020 14:38:27200,000CT DEN:031014924515 MS 2020.279 FT20310479319726
05-11-2020 14:45:18200,000MS 2020279 Em Nhat Hieu
05-11-2020 14:47:09200,000So GD goc: 10007152 Ung ho MS 2020.279(em Nhat Hieu) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
05-11-2020 15:01:011,000,000CT DEN:031008367321 Giup do em NHAT HIEU MS 2020 279
05-11-2020 15:21:30300,000HO PHAM NGUYEN KHANG UNG HO TU THIEN MS 2020 -279 EM NHAT HIEU
05-11-2020 15:31:19100,000CT DEN:031008955762 2020279 em Nhat Hieu
05-11-2020 17:00:14200,000ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu)
05-11-2020 17:17:09500,000CT DEN:031010189448 ung ho MS 2020.279 Em Nhat Hieu
05-11-2020 19:35:50200,000CT DEN:031019210831 NCHCCCL chau khong de lai ho ten sdt vi chau hi vong mot phan nho be cua minh dong gop cho chuong tr
05-11-2020 19:40:44100,000MS 2020279(e nhat hieu)
05-11-2020 19:48:012,000,000Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2020.279 ( Em Nhat Hieu )
05-11-2020 20:29:10200,000ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu
05-11-2020 21:51:04200,000STA ungho ms2020.279 (em Nhat Hieu)
05-11-2020 22:25:3050,000LPT ung ho MS 2020279 Em Nhat Hieu
05-11-2020 22:42:231,000,000ung ho MS 2020.279 ( Em Nhat Hieu)
06-11-2020 01:08:24500,000CT DEN:050083777314 Ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu; thoi gian GD:05/11/2020 22:53:19
06-11-2020 02:48:4030,000MS2020.279 (em Nhat Hieu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
06-11-2020 05:47:5850,000CT DEN:031105243076 Ung ho be quoc thai
06-11-2020 05:56:50300,000Ung ho MS 2020.280(Be Quoc Thai)Le Dinh Quang chuyen tien
06-11-2020 07:20:53100,000Duy Tuan ung ho ma so MS 2020.280
06-11-2020 07:23:48200,000Duy Tuan ung ho ma so MS 2020.279
06-11-2020 07:45:32200,000NGUYEN THU HOAI Chuyen tien ung ho MS 2020.279( em NHAT HIEU)
06-11-2020 08:08:12200,000ung ho em Ng Vo Duy Hieu; MS 2020.275
06-11-2020 08:27:52200,000Ung ho MS 2020.270 (be Cao Duc Bao)
06-11-2020 08:30:151,000,000Bui Thi Hoang Dieu ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu)
06-11-2020 08:30:42300,000So GD goc: 10004424 TC:507828081.MBVCB.840069551.Ung ho MS2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0441000703175 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
06-11-2020 08:38:10500,000Ung ho MS 2020.280 (be Quoc Thai)
06-11-2020 08:43:4415,000TRA XUAN BINH UNG HO 3MS:2020.278,2020.279,2020.280
06-11-2020 09:22:52500,000ung ho MS 2020.280 (be Quoc Thai)
06-11-2020 09:30:39700,000CT DEN:031102093022 Ung ho MS 2020.279 em Phan Nhat Hieu
06-11-2020 10:05:17400,000UNG HO MS 2020.278 EM TU ANH 200.000, 2020.279 EM NHAT HIEU 200.000
06-11-2020 10:23:29100,000Nguyen Thi Hong Cam ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu)
06-11-2020 10:23:3480,000ung ho ms 2020.280
06-11-2020 10:34:49300,000CT DEN:031110399909 Ung ho MS 2020 280 be Quoc Thai
06-11-2020 10:35:49100,000LPT ung ho MS 2020280 be Quoc Thai
06-11-2020 11:13:59200,000ung ho MS2020.279 (em Nhat Hieu)
06-11-2020 11:42:411,000,000CT DEN:031104114209 Quy Thien nguyen LUCKY 0934067116 kinh ung ho MS 2020.280 be Quoc Thai
06-11-2020 14:20:00200,000CT DEN:141904843758 Vietinbank 114000161718 Gui ung ho MS 2020280 be Quoc Thai
06-11-2020 15:01:293,000,000So GD goc: 10026074 Ung ho ms 2020.279 chau nhat hieu
06-11-2020 15:06:32300,000UNG HO MS 2020279 (EM NHAT HIEU)
06-11-2020 15:45:4520,000Le Duc Anh chuyen tien
06-11-2020 16:14:14100,000ung ho ms 2020.280
06-11-2020 16:22:11200,000ZP5MSUHR8N9G 201106000102349 Chuyen qua ZaloPay
06-11-2020 17:21:54500,000ung ho MS 2020.280 (be Quoc Thai) chuc con mau khoe
06-11-2020 17:41:59100,000ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu)
06-11-2020 18:08:33500,000Nguyen Van Khanh ung ho ms 2020280
06-11-2020 19:37:26200,000CT DEN:031119617894 uh MS 2020.278 em Tu Anh
06-11-2020 22:09:35100,000Nguyen Thi Mai Hien chuyen tien MS 2020.280 be Quoc Thai
07-11-2020 01:25:25500,000CT DEN:060084012316 ung ho be Quoc Thai MS 2020 280; thoi gian GD:06/11/2020 23:23:34
07-11-2020 03:02:532,000,000CT DEN:031220606902 Ma So 2020.280 be Quoc Thai
07-11-2020 06:39:52100,000LPT ung ho MS 2020281 gia dinh co Thanh
07-11-2020 08:10:32100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.281(gia dinh co Thanh)
07-11-2020 12:30:01100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.281 gd co thanh
07-11-2020 14:43:44100,000CT DEN:031214742337 MS 2020 276
07-11-2020 17:40:13300,000CT DEN:031217527606 Ung ho em Phan Nhat Hieu FT20312368606949
07-11-2020 19:16:09200,000Chuyen tien ung ho gia dinh co Thanh MS 2020.281
07-11-2020 21:49:01200,000STA ungho ms2020.280 (be Quoc Thai)
08-11-2020 08:41:271,000,000ung ho ma so 2020280 be Quoc Thai thuong be
08-11-2020 08:42:251,000,000ung ho ma so 2020281 gia dinh co Thanh thuong co lam
08-11-2020 11:56:26300,000NGUYEN THI LU Chuyen tien Ms 2020( co tran thi nhi)
08-11-2020 18:41:2150,000CT DEN:031311024950 ung ho MS2020281 gia dinh co Thanh
08-11-2020 18:45:0150,000CT DEN:031311025348 ung ho MS 2020271 be tran luu Nhu Quynh
08-11-2020 18:47:2550,000CT DEN:031318360449 MoMoT0937214931T7952150571T970415Tung ho MS 2020274 vo chong ba Oanh
08-11-2020 18:49:5050,000CT DEN:031318361901 MoMoT0937214931T7952152192T970415Tung ho MS 2020279 em Nhat Hieu
08-11-2020 18:51:4850,000CT DEN:031318363080 MoMoT0937214931T7952146797T970415Tung ho MS 2020273 Xuan Mai va Xuan Lan
08-11-2020 21:25:25100,000gop phan nho ung ho
08-11-2020 21:32:551,000,000NCHCCCL NGUYENTHIHUYEN 0912655678
09-11-2020 05:53:01100,000ung ho gia dinh chi oanh MS 2020.283
09-11-2020 07:18:141,000,000CT DEN:031400272218 IBFT Tam BD goi Ngoc Tran lo cho me Oanh
09-11-2020 07:46:08100,000CT DEN:031400098514 PHAM VAN TOAN CHUYEN KHOAN UH MS 2020283
09-11-2020 08:09:16500,000Chuyen khoan tai ATM tu TK 108003850132 den TK 114000161718
09-11-2020 08:43:07500,000Nguyen Thi Hong Ngoc chuyen tien
09-11-2020 09:00:5810,000TRA XUAN BINH UNG HO 2MS 2020.281+2020.282
09-11-2020 09:32:20100,000So GD goc: 10010130 Ms 2020.281 gia dinh co Thanh
09-11-2020 09:37:43500,000CT DEN:090084362071 Ung ho NCHCCCL Nguyen Van Tuan 0384146209
09-11-2020 11:52:582,800,000CT DEN:031411898600 ung ho MS 2020.281 gia dinh co Thanh co 2 con benh hiem ngheo
09-11-2020 13:34:50500,000CO LE THU HIEN UNG HO CHAU NHAT HIEU MS 2020.279 
09-11-2020 14:56:4120,000Le Duc Anh chuyen tien
09-11-2020 16:42:06200,000CT DEN:164149858812 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020 279
09-11-2020 17:49:32200,000CT DEN:031410248004 ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu
09-11-2020 18:07:01200,000CT DEN:031418761262 UnghoNCHCCCL NguyenthiYen 0978595994 FT20314008540099
09-11-2020 18:49:4620,000CT DEN:031411755874 MS 2020.283 vo chong chi Oanh
09-11-2020 20:19:15300,000CT DEN:031420990402 gui em Tran Thu Loan
09-11-2020 20:48:42100,000ung ho nchcccl nguyen nu to uyen 0338006294
10-11-2020 06:21:19300,000ung ho MS 2020.284 (be Ngan Tien Dat)
10-11-2020 06:31:4850,000CT DEN:031506982151 Quoc Nhu ung ho MS 2020 284 be Ngan Tien Dat FT20315662366709
10-11-2020 06:41:46100,000TRAN TUAN ANH ung ho MS 2020.284 (be Ngan Tien Dat)
10-11-2020 07:09:10200,000Le Thi Truc Ly ck ung ho be Ngan Tien Dat MS 2020.284
10-11-2020 07:37:08100,000CT DEN:031500506929 ung ho MS 2020.284 chau Ngan Tien Dat
10-11-2020 07:41:11200,000CT DEN:031507374478 BENGUYENTIENDAT 101120 07 41 10 374478
10-11-2020 08:01:28200,000CT DEN:031508376376 UNG HO BE DAT 101120 08 01 27 376376
10-11-2020 08:50:5420,000Le Duc Anh chuyen tien
10-11-2020 09:08:05100,000CT DEN:031509043126 UH ms 2020.284 FT20315209371100
10-11-2020 09:11:17200,000NCHCCCL Nguyen Thi Thanh Hue 0363143812
10-11-2020 09:27:36200,000MS 2020.284(be Ngan Tien Dat)
10-11-2020 12:23:21500,000ung ho MS 2020.275 (be Nguyen Vo Duy Hieu)
10-11-2020 15:42:30100,000Duy Tuan ung ho ma so MS 2020.284
10-11-2020 15:46:582,000,000ung ho ma so 2020283 vo chong chi Oanh co len anh chi
10-11-2020 15:48:151,000,000ung ho ma so 2020284 be Ngan Tien Dat thuong be qua
10-11-2020 19:42:1020,000Nchcccl
10-11-2020 20:14:4450,000LPT ung ho MS 2020284 be Ngan Tien Dat
10-11-2020 22:06:10150,000STA ungho ms2020.283 (vo chong chi Oanh)
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
1/11/2020Trần Thế Dũng Công ty du lịch Thế hệ trẻ     1,000,0002020.275
4/11/2020Cô Hoa        100,0002020.278
5/11/2020Minh Đức + Hồng Đức     6,000,0002020.275,276,277,278
6/11/2020Chị Nga     2,000,0002020.273
6/11/2020Chị Chuyên Cao Thắng, HCM     3,000,0002020.276

Ban Bạn đọc

Cha bốc vác đẫm mồ hôi, con ung thư vẫn nguy kịch

Cha bốc vác đẫm mồ hôi, con ung thư vẫn nguy kịch

Cả gia đình 5 miệng ăn trông chờ vào đồng lương bốc vác của người cha. Bỗng con trai mắc bệnh hiểm nghèo, ông nội hỏng một mắt, cuộc sống của họ lâm vào bế tắc.