1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
10/1/20215,000MBVCB.1397455487.Giup ms 2021273.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/1/20215,500339870.011021.095324.ung ho MS 2021 273
10/1/202110,000IBVCB.1396846267.UNG HO MS 2021 273 MY NA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/1/202120,000623619.011021.120010.Ung ho NCHCCCL NNA sdt 619
10/1/202120,000343798.011021.095513.VU THI HOAI ung ho NCHCCCL thang 10 nam 2021
10/1/202120,000Ung ho NCHCCCL - Nguyen Quynh - 0918556498
10/1/202130,000MBVCB.1397606582.UH MS 2021.258 (chi Thach Thi Duone) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/202130,000MBVCB.1397108144.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.273 ( Phan Thi My Na ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/202150,000728200.011021.215309.MS 2021.266 gia dinh anh Dong
10/1/202150,000044381.011021.210112.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.273 Phan Thi My Na. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21275088944419
10/1/202150,000MBVCB.1396904631.Ung ho MS 2021.257.CT tu 0441003935732 DO DIEU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/202150,000212396.011021.102020.Ung ho MS 2021.273 Phan Thi My Na
10/1/202150,000165550.011021.092855.Ck FT21274529281954
10/1/202150,000955716.011021.082622.NGUYEN THANH LONG chuyen tien
10/1/202150,000003580.011021.050636.NCHCCCL CHAU MINH HANG 305 Ung ho chuong trinh
10/1/202160,000425330.011021.122348.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.273 (PHAN THI MY NA)-011021-12:23:10 425330
10/1/2021100,000932784.011021.183817.UH MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh. Luon cau chuc cho chau.
10/1/2021100,000205485.011021.160643.MS 2021 263 nguyen thi tra giang
10/1/2021100,000MBVCB.1396870527.Ung ho MS 2021.270 (Tang Thi Truc Ly).CT tu 0541001614355 DAO BAO TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2021100,000460305.011021.142432.UNG HO MA SO : 2021.273( PHAN THI MY NA)-011021-14:24:31 460305
10/1/2021100,000472533.011021.142237.MS 2021.269( bui thi hoa )
10/1/2021100,000401324.011021.122755.Ung ho MS 2021.273 Phan Thi My Na FT21274353819060
10/1/2021100,000401882.011021.110959.UNG HO MS 2021.273 ( PHAN THI MY NA )-011021-11:09:58 401882
10/1/2021100,000MBVCB.1396179036.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.273 (Phan Thi My Nga).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2021100,000074735.011021.102753.T ung ho Phan Thi My Na MS 2021.273
10/1/2021100,000502674.011021.101800.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021273?Phan Thi My Na
10/1/2021100,000394022.011021.100317.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021 266 gia dinh anh Dong
10/1/2021100,000353547.011021.084137.UNG HO MS 2021.273(PHAN MY NA)-011021-08:41:36 353547
10/1/2021100,000086053.011021.081126.Ung ho MS2021 273 Phan Thi My Na FT21274086280401
10/1/2021100,000091439.011021.075827.Vinh Nam ung ho ms 2021 273 Phan Thi My Na
10/1/2021100,000089632.011021.075610.MS 2021 273 Phan Thi My Na
10/1/2021100,000957854.011021.055605.ung ho MS 2021.273 Phan Thi My Na
10/1/2021100,000569602.011021.054452.ung ho MS 2021 273 Phan Thi My Na
10/1/2021100,000996103.011021.003212.Ms 2021 269 chi Bui Thi Hoa
10/1/2021180,000MBVCB.1396119225.Ung ho MS 2021 268 Be Thach Do.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/1/2021180,000MBVCB.1396115532.Ung ho MS 2021 269 Chi Bui Thi Hoa.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/1/2021180,000MBVCB.1396111746.Ung ho MS 2021 273 Phan Thi My Na.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/1/2021200,000092973.011021.215322.Ung ho NCHCCCL. NGUYEN THI THU HANH 0902289242 FT21275084473422
10/1/2021200,000MBVCB.1397399920.MS 2021.273?(Phan Thi My Na).CT tu 0451000314393 DO THANH HUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2021200,000533367.011021.181744.Phan Thi Thao uh MS 2021.273
10/1/2021200,000731973.011021.161659.Chuyen tien ung ho MS 2021.273 Phan Thi My Na
10/1/2021200,000604933.011021.145201.Ung ho MS 2021.261 chi Le Thi Tam
10/1/2021200,000MBVCB.1396595174.Ung ho MS 2021.273 ( Phan thi My Na ).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2021200,000IBVCB.1396590832.MS 2021 273 Phan Thi My Na.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/1/2021200,000572075.011021.130745.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2021273 phan thi my na
10/1/2021200,000128713.011021.124801.Ung ho MS2021273 Pham Thi My Na
10/1/2021200,000397816.011021.122452.UngHo MS 2021.268 FT21274774052605
10/1/2021200,000596930.011021.112741.Ung Ho MS 2021.273 Phan Thi My Na
10/1/2021200,000MBVCB.1396215717.Ung ho MS2021.273 (Phan Thi My Na).CT tu 0611000182262 NGUYEN THI THU HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2021200,000MBVCB.1395578097.MS 2021.268( be Thach Do).CT tu 0011002964860 NGUYEN THI HONG NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2021300,000IBVCB.1397700030.Ung ho MS 2021.268 (Be Thach Do).CT tu 0281000276813 NGUYEN THI HOANG OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2021300,000829121.011021.220131.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thanh Phuong 0379091083
10/1/2021300,000586534.011021.193913.UNG HO MS 2021 267 NAM BE MO COI
10/1/2021300,000466709.011021.144258.UNG HO MS 2021.268 ( BE THACH DO)-011021-14:42:23 466709
10/1/2021300,000865431.011021.115935.Ung ho MS 2021.273 Phan Thi My Na
10/1/2021300,000MBVCB.1396146154.ung ho MS 2021.273 (Phan Thi My Na).CT tu 0011001286390 NGUYEN VAN THIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2021300,000MBVCB.1395939198.Ms 2021.273.CT tu 0611001479170 VU THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2021300,000057287.011021.063351.unghoMS2021273PhanMyNa
10/1/2021500,000IBVCB.1397693940.Ung ho MS 2021.269 (chi Bui Thi Hoa).CT tu 0281000276813 NGUYEN THI HOANG OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2021500,000IBVCB.1397624525.Ubg ho MS 2021.273.CT tu 0011004002423 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/1/2021500,000864374.011021.185853.MS 2021.273
10/1/2021500,000960071.011021.171900.ung ho MS 2021.273( Phan Thi My Na)
10/1/2021500,000MBVCB.1396996548.MS 2021.268 (be Thach Do).CT tu 0071004432098 NGUYEN THI KHANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2021500,000275026.011021.164556.ung ho MS2021. 264 (4chi em mo coi)
10/1/2021500,000487534.011021.135311.Ung ho MS 2021.273 FT21274959351033
10/1/2021500,000126958.011021.124216.Ung ho MS 2021 273 Phan Thi My Na
10/1/2021500,000MBVCB.1396359062.Giup do 2021.273.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2021500,000613600.011021.111204.NGUYEN QUOC HUY ung ho MS 2021273
10/1/2021500,000SHGD:10013781.DD:211001.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.273 em My Na
10/1/2021500,000342264.011021.095546.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 273 Phan Thi My Na
10/1/2021500,000651732.011021.092403.Ung ho MS2021273 phan thi my Na
10/1/2021500,000585147.011021.082621.UH MS 2021.273
10/1/2021500,000033399.011021.052204.ung ho MS 2021.273 phan thi my na FT21274600205748
10/1/2021600,000334288.011021.151142.ZP5VSTVQQ0FP 211001000213690 ung ho MS tieu hoang kha covid19
10/1/20211,000,000MBVCB.1396700179.Lai van dao ung ho MS 2021.273 Phan Thi My Na.CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/20211,000,000489421.011021.135450.Ms 2021.269 chi Bui Thi Hoa FT21274207345001
10/1/20211,000,000848710.011021.114604.lai thu trang ung ho 2021 266
10/1/20211,000,000207103.011021.100026.Ung ho MS 2021.223 Ong Bui Van Chi, chau H FT21274254096634
10/1/20211,000,000262805.011021.090727.BUI NGOC DUNG Chuyen tien ung ho nchcccl
10/1/20213,000,000785151.011021.105914.ong Vu giup do em Phan Thi My Na MS 2021.273
10/1/20213,200,000SHGD:10004229.DD:211001.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO MOI MA SO 500.000 CHO CAC MA SO:271, 268, 266, 265, 261. UNG HO MA SO 273:400.000, 262:300.000
10/2/20215,000MBVCB.1397812767.giup Ms 2021274.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/2/202110,500300013.021021.094416.ung ho MS 2021 274
10/2/202120,000LU THI HUONG MAI chuyen tien giup quy NCHCCCL
10/2/202130,000MBVCB.1397955526.Vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.274 ( Chi Nguyen Thi Lieu ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/202150,000839594.021021.213242.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.274 (CHI NGUYEN THI LIEU)-021021-21:31:43 839594
10/2/202150,000MBVCB.1399274352.VTN ung ho MS 2021.240?(cha con anh Quang).CT tu 0211000546944 VU TRONG NGHIA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/202150,000MBVCB.1399252264.UH MS 2021.259 (em Tran Van Tuan) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/202150,000577872.021021.184730.Ms 2021 273 Phan Thi My Na
10/2/202150,000415965.021021.180735.MS 2021.274
10/2/202150,000281139.021021.175256.LUU THANH GIOI Chuyen tien
10/2/202150,000947603.021021.163956.2021. 274
10/2/202150,000030418.021021.140801.ZP5VSUTKCKG1 211002000157946 ung ho gia dinh bac Vo Van Duc
10/2/202150,000906267.021021.091155.NGUYEN THANH LONG chuyen tien
10/2/202150,000MBVCB.1397849442.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.274 (chi Nguyen Thi Lieu)Vietnamnet 2/10/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/202150,000787775.021021.055119.Ung ho MS 2021.274 Nguyen Thi Lieu
10/2/202150,000787696.021021.054925.Ung ho MS 2021.273 Phan Thi My Na
10/2/2021100,000615977.021021.214701.MS 2021.264. Chuc 4 chi em manh khoe, hoc gioi
10/2/2021100,000623266.021021.213456.ms 2021 274 chi Nguyen Thi Lieu
10/2/2021100,000575965.021021.184115.Ms 2021 274 chi Nguyen Thi Lieu
10/2/2021100,000408620.021021.161605.Vietcombank;0011002643148;TRAN THI NHU NGOC chuyen khoan
10/2/2021100,000208785.021021.150948.Ung ho MS 2021.274 (chi Nguyen Thi Lieu). Tu Phuc Quan
10/2/2021100,000636232.021021.141703.Ung ho MS 2021264 4 chi em mo coi FT21275212079080
10/2/2021100,000193362.021021.133552.ung ho NCHCCCL NGOC HA 0937331494
10/2/2021100,000078399.021021.120224.T ung ho Nguyen thi Lieu MS 2021.174
10/2/2021100,000387817.021021.115705.MS 2021 274 chi Nguyen Thi Lieu
10/2/2021100,000403509.021021.103932.UNG HO MS 2021.274 FT21275911020600
10/2/2021100,000392058.021021.103027.Ung ho NCHCCCL-Trang-0908286577 FT21275602077340
10/2/2021100,000634805.021021.090211.UNG HO MS 2021.274(CHI NGUYEN THI LIEU)-021021-09:02:03 634805
10/2/2021100,000142317.021021.085619.Vinh Nam ung ho ms 2021 274 chi Nguyen Thi Lieu
10/2/2021100,000MBVCB.1397982436.HUYNH DUC DUY ung ho : ms2021.274 ( chi Nguyen Thi Lieu ).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2021100,000081148.021021.075102.MS 2021 274 chi Nguyen Thi Lieu
10/2/2021100,000MBVCB.1397879962.Ung ho MS 2021.273 (Phan Thi My Na).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2021100,000MBVCB.1397876063.Ung ho MS 2021.274 (chi Nguyen Thi Lieu).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2021150,000MBVCB.1398372737.UNG HO MS 2021.257 em DINH ANH TUAN.CT tu 0421000517676 LE PHUNG HOANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2021200,000813606.021021.192757.UNG HO MA SO 2021.260 (NGUYEN THI MAI KHANH)-021021-19:27:06 813606
10/2/2021200,000138968.021021.174440.Ung ho MS 2021.274 (chi Nguyen Thi Lieu).
10/2/2021200,000MBVCB.1398945658.Dang Van Nhat xin uh MS 2021.266 gia dinh a Dong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2021200,000MBVCB.1398839474.MS 2021271.CT tu 0031000147381 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/2/2021200,000729076.021021.142210.UNGHOMASO2021.274 CHINGUYENTHILIEU-021021-14:22:08 729076
10/2/2021200,000295686.021021.123705.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 264
10/2/2021200,000578582.021021.120055.Ung ho Ms 2021 274 Chi Nguyen Thi Lieu
10/2/2021200,000MBVCB.1398214470.MS 2021266.CT tu 0071000949954 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/2/2021200,000MBVCB.1398069321.MS.2021.258 Ung Ho Thach Thi Duong.CT tu 0181003359710 VUONG THE DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2021200,000MBVCB.1397982617.ung ho MS 2021.265 (Dang Van Hoai).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2021200,000IBVCB.1397895296.MS 2021 274 chi Nguyen Thi Lieu.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/2/2021200,000MBVCB.1397850983.Ung ho MS 2021.271 tran thi hai ly.CT tu 0341007017545 NGUYEN THI THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2021300,000MBVCB.1399612323.ung ho ms 2021.274 nguyen thi lieu.CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2021300,000527214.021021.193442.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021. 260 Nguyen Thi Mai Khanh
10/2/2021300,000644664.021021.184149.Chuyen tien ung ho MS 2021.271 Tran Thi Hai Ly
10/2/2021300,000IBVCB.1399049928.ung ho MS 2021.271 (Tran Thi Hai Ly).CT tu 0071001510041 NGUYEN THI LUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2021300,000MBVCB.1398845086.MS 2021271.CT tu 0031000147381 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/2/2021300,000MBVCB.1398789605.kho khan do Covid.CT tu 0331000489012 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/2/2021300,000391315.021021.091322.Ung ho MS 2021 269 chi BUI THI HOA
10/2/2021300,000390603.021021.091117.Ung ho MS 2021 274 chi NGUYEN THI LIEU
10/2/2021300,000MBVCB.1397887033.ms 2021 274 uh chi Nguyen Thi Lieu.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/2/2021450,000615674.021021.135552.MS 2021.274 FT21275904004588
10/2/2021500,000845741.021021.170838.ung ho ms 2021.271 FT21275300232010
10/2/2021500,000482149.021021.050134.Cao Chi Kien ung ho MS 2020.178 be Nguyen Van Khanh
10/2/2021500,000MBVCB.1398354953.Ung ho MS 0011002643148 ( Thach Do ).CT tu 0181000330847 NGUYEN THY NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2021500,000074849.021021.105307.UNG HO MS 2021269 CHI BUI THI HOA
10/2/2021500,000074840.021021.105126.ung ho MS 2021274 CHI NGUYEN THI LIEU
10/2/2021500,000660340.021021.102358.UNG HO MS 2021.171 ( TRAN THI HAI LY)-021021-10:23:51 660340
10/2/2021500,000968735.021021.100343.MS 2021.273
10/2/2021500,000MBVCB.1398006261.ung ho ?MS 2021.254 (Ta Van Minh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2021500,000MBVCB.1398004405.ung ho?MS 2021.274?(chi Nguyen Thi Lieu).CT tu 0081000684857 LE VAN CHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2021500,000MBVCB.1397994230.ung ho MS 2021.259 (Tran Van Tuan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2021500,000MBVCB.1397989386.Ung ho MS 2021.274 (chi Nguyen Thi Lieu).CT tu 0491000025675 NGUYEN HOANG DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2021500,000243415.021021.080814.MS 2021.274 FT21275391241072
10/2/2021500,000IBVCB.1397877840.MS 2021 273 em PHAN THI MY NA tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/2/2021500,000IBVCB.1397875103.MS 2021 269 chi BUI THI HOA tinh Son La.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/2/2021500,000221487.021021.072406.Ung ho MS 2021.271 - Tran Thi Hai Ly. Chuc em som thuc hien duoc uoc mo FT21275628199433
10/2/2021500,000620254.021021.063815.UNG HO EM TRAN THI HAI LY-021021-06:37:40 620254
10/2/2021500,000MBVCB.1397824413.ung ho MS 2021.274 (chi Nguyen Thi Lieu).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/20211,000,000MBVCB.1399375199.MS 2021.271.CT tu 0411000861968 PHAN VAN DUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/20211,000,000563544.021021.180039.Ung ho ms 2021271 Tran Thi Hai Ly
10/2/20211,000,000721540.021021.135326.NGUYEN SE HA UNG HO MS 2021.COVID19-021021-13:52:55 721540
10/2/20211,000,000721261.021021.135215.SE HA UNG HO MOI MS LA 200K VND: MS 2021.250/ MS249/ MS 247/ MS 246/ MS 245-021021-13:51:37 721261
10/2/20211,000,000720797.021021.135102.SE HA UNG HO MOI MS LA 200K VND: MS 2021.256/ MS255/ MS 254/ MS 253/ MS 251-021021-13:49:48 720797
10/2/20212,000,000MBVCB.1399559090.ung ho?MS 2021.274?(chi Nguyen Thi Lieu).CT tu 0071002780295 VU DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/20212,000,000MBVCB.1399194318.QKCT9 Cty Hoa Dau Viet Nam Vnpetro ung ho ma so 2021.266.CT tu 0541001605973 TRAN THI HOANG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/20212,000,000577741.021021.173159.ung ho MS 2021.271 (Tran Thi Hai Ly)
10/2/20212,000,000783463.021021.052257.Chuyen tien ung ho MS 2021.274 chi Ng Thi Lieu
10/2/20215,000,000866847.021021.083656.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.274 chi Nguyen Thi Lieu
10/3/20215,000MBVCB.1400040516.Tra Xuan Binh giup ms 2021275.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/3/202110,000IBVCB.1400961938.UNG HO MS 2021 275 GIA DINH ANH TUOI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/3/202110,000IBVCB.1399628363.UNG HO MS 2021 274 CHI LIEU.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/3/202120,000MBVCB.1400177368.UH MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/202130,000MBVCB.1399862507.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.275(gia dinh anh Tuoi).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/202150,000MBVCB.1399721695.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.275 (gia dinh anh Tuoi)Vietnamnet 3/10/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/202160,000645840.031021.001349.Ung ho MS2021 274 chi Nguyen Thi Lieu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/3/2021100,000089236.031021.220347.Nguyen Thi Ha Giang - MS2021.263 FT21277298733011
10/3/2021100,000266880.031021.165512.MS 2021.265 DANG VAN HOAI
10/3/2021100,000095730.031021.163348.T ung ho gia dinh Anh Tuoi MS 2021.275
10/3/2021100,000715650.031021.160102.Ung ho. MS 2021.275. Gd a tuoi FT21277709610300
10/3/2021100,000895149.031021.142440.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.274 nguyen thi lieu
10/3/2021100,000312287.031021.100735.Ung ho MS 2021.275 (gia dinh anh Tuoi). Tu Phuc Ngo 031021
10/3/2021100,000108379.031021.075150.Vinh Nam ung ho ms 2021 275 gia dinh anh Dang Van Tuoi
10/3/2021100,000091823.031021.073243.MS 2021 275 gia dinh anh Tuoi
10/3/2021150,000MBVCB.1400166239.ung ho MS 2021 275 gia dinh anh tuoi.CT tu 0121001393103 HOANG VAN CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2021150,000IBVCB.1399731081.ung ho MS 2021.257 (em Dinh Anh Tuan).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2021150,000IBVCB.1399729280.ung ho MS 2021.251 (Vu The Viet).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2021150,000IBVCB.1399728302.ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2021150,000IBVCB.1399723360.ung ho MS 2021.255 (Quan Tien Thanh).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2021200,000013933.031021.203830.Ung ho MS2021.259 Tran Van Tuan FT21277303710754
10/3/2021200,000835970.031021.193206.ung ho NCHCCCL
10/3/2021200,000IBVCB.1399724690.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2021200,000054016.031021.060024.MS 2021 275 gia dinh anh Tuoi
10/3/2021200,000MBVCB.1399667640.ms 2021.247.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2021200,000MBVCB.1399667614.ms 2021.244.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2021200,000MBVCB.1399669005.ms 2021.242.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2021200,000MBVCB.1399667521.ung ho ms 2021.245.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2021250,000742625.031021.162448.Ung ho MS 2021.275 ung ho gia dinh anh Tuoi FT21277789436166
10/3/2021250,000741393.031021.162347.Ung ho MS 2021.274 chi Nguyen Thi Lieu FT21277912100427
10/3/2021300,000MBVCB.1401300688.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! uh Ms2021.265 DangVanHoai.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2021300,000827990.031021.200823.Ung ho MS 2021264 4 chi em mo coi
10/3/2021300,000866867.031021.113309.ung ho MS 2021.267 nam be mo coi
10/3/2021300,000864019.031021.111629.ung ho MS 2021.264 bon chi em mo coi
10/3/2021300,000732170.031021.111629.ung ho ms 2021.275 gia dinh anh tuoi
10/3/2021300,000653859.031021.093537.Ung ho MS 2021 273 PHAN THI MY NA
10/3/2021300,000650192.031021.092522.Ung ho MS 2021 275 gia dinh anh Tuoi
10/3/2021400,000MBVCB.1401167111.UNG HO MS 2021.275 (gia dinh anh Tuoi).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2021500,000067212.031021.214412.ZP5VSVRE98CD 211003000296931 ung ho MS 2021.271 Tran Thi Hai Ly
10/3/2021500,000MBVCB.1400036338.Giup do 2021.275.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/20211,000,000MBVCB.1401199337.Ung ho Ms 2021.273 (Phan Thi My Na) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/20211,000,000033680.031021.195559.PIKA MIRA UNG HO MS.2021.268 BE THACH DO-031021-19:55:57 033680
10/3/20211,000,000MBVCB.1400621400.DAO VAN DAI ung ho ms 2021.275 A Tuoi.CT tu 0071001298213 DAO VAN DAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/20211,000,000706604.031021.124311.Ung ho MS 2021 275 gia dinh anh Tuoi
10/3/20211,000,000MBVCB.1399705593.ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang).CT tu 0341000001839 TRINH NAM HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/20211,500,000MBVCB.1401206737.Ung ho MS 2021.275 (gia dinh a. Tuoi) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/20211,500,000MBVCB.1401195114.Ung ho MS 2021.274 (chi Nguyen Thi Lieu).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/20212,000,000MBVCB.1401190272.Ung ho MS 2021.269 (chi Bui Thi Hoa) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/20212,500,000758622.031021.191829.Kolmakova Ekaterina ung ho MS 2021.275 gia dinh anh Tuoi
10/3/20215,000,000342740.031021.093621.Ong Tu Van giup dong vien cho ms2021 275 gia dinh a Tuoi FT21277266644170
10/4/20211,000IBVCB.1402361096.adf.CT tu 9766316154 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/20215,000111663.041021.174929.ung ho MS 2021.269 (chi Bui Thi Hoa)
10/4/20215,000110769.041021.174838.ung ho MS 2021.274 (chi Nguyen Thi Lieu)
10/4/20215,000109832.041021.174749.ung ho MS 2021.275 (gia dinh anh Tuoi)
10/4/20215,000MBVCB.1401466801.Tra Xuan Binh giup ms 2021276.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/20215,500378709.041021.101329.ung ho ung ho 4245
10/4/202110,000378057.041021.210028.Vietcombank;0011002643148;2021 274 uh gia dinh chi nguyen thi lieu
10/4/202110,000825835.041021.192841.Vietcombank;0011002643148;2021 273 uh gia dinh be phan my na
10/4/202110,000IBVCB.1402908796.UNG HO MS 2021 276 BE OANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/202120,000MBVCB.1403216220.NGUYEN HONG THAO va thai nguyen huu thien ung ho MS 2021.275(gia dinh anh Tuoi).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/202130,000MBVCB.1403194303.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.276 ( be Nguyen Thi Kim Oanh ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/202150,000598234.031021.225133.ung ho MS 2021 275 gia dinh anh Tuoi
10/4/202150,000113055.031021.225007. MS 2021 274 chi Nguyen Thi Lieu
10/4/202150,000267839.041021.203012.MS 2021.276. hung.hoai.duc
10/4/202150,000133645.041021.195932.Ung ho NCHCCCL-0983464090-Thuy Ha FT21277606276134
10/4/202150,000832051.041021.164124.MS 2021.275 gia dinh anh Tuoi
10/4/202150,000IBVCB.1402601807.Giup ma so 2021 276 be Nguyen Thi Kim Oanh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/202150,000684590.041021.112457.LUU THI KIEU LINH chuyen tien
10/4/202150,000009071.041021.104431.ISL20211004104431189-MS 2021.273 (Phan Thi My Nga)
10/4/202150,000009012.041021.104326.ISL20211004104326084-MS 2021.274(chi Nguyen Thi Lieu)
10/4/202150,000008970.041021.104211.ISL20211004104211152-MS 2021.275(gia dinh anh Tuoi)
10/4/202150,000008930.041021.104112.ISL20211004104112295-MS 2021.276(be Nguyen Thi Kim Oanh)
10/4/202150,000942454.041021.100944.Ms 2021 275 gia dinh anh Tuoi
10/4/202150,000941793.041021.100820.Ms 2021 276 be Nguyen Thi Kim Anh
10/4/202150,000MBVCB.1401746508.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.274 (chi Nguyen Thi Lieu).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/202150,000MBVCB.1401743952.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.275 (gia dinh anh Tuoi).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/202150,000544944.041021.092848.NGUYEN THANH LONG chuyen tien
10/4/202150,000262780.041021.092243.PHAM THUY TRA MY chuyen khoan
10/4/202150,000529149.041021.091347.LUU THI KIEU LINH chuyen tien
10/4/202150,000MBVCB.1401444658.PHAM BA PHONG chuyen tien ung ho ma so MS 2021.276.CT tu 0901000087367 PHAM BA PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/202160,000105429.041021.091442. GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.275 (GIA DINH ANH TUOI)-041021-09:14:02 105429
10/4/202160,000103071.041021.090701.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.276 (BE NGUYEN THI KIM OANH)-041021-09:06:11 103071
10/4/202175,000116060.031021.224401.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.275 gd anh Tuoi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21277056339790
10/4/2021100,000236514.041021.213532.Ung ho MS 2021.267 5 be mo coi FT21277409046207
10/4/2021100,000505419.041021.212639.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 276 Ung ho be Nguyen Thi Kim Oanh NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
10/4/2021100,000897278.041021.211600.Ung ho NCHCCCL TUNG 0385682729
10/4/2021100,000MBVCB.1402789019.Ung ho MS 2021.276 (be Nguyen Thi Kim Oanh)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021100,000792945.041021.154606.Ba Lien ung ho MS 2021.256 FT21277731696262
10/4/2021100,000789349.041021.154349.Ba Lien ung ho MS 2021.268 FT21277800594036
10/4/2021100,000842462.041021.135630.T ung ho Nguyen Thi Kim Oanh MS 2021.276
10/4/2021100,000532801.041021.132319.Ung ho MS 2021 276 be Nguyen Thi Kim Oanh
10/4/2021100,000543219.041021.122547.Ung ho MS 2021.276 be Nguyen Thi Kim Oanh FT21277487760290
10/4/2021100,000857545.041021.112231.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.275 gia dinh anh tuoi
10/4/2021100,000370910.041021.112115.BUI VAN TRUONG chuyen khoan ung ho MS 2021 275
10/4/2021100,000477764.041021.102821.Ung ho MS 2021.276 (be Nguyen Thi Kim Oanh). Tu Phuc Quan
10/4/2021100,000MBVCB.1401837026.ms 2021 259 tran Van tuan.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2021100,000SHGD:10018833.DD:211004.BO:PHAM THI TO.Remark:Pham Thi To 0968283366 cau mong gia dinh VN se doan vien
10/4/2021100,000MBVCB.1401740396.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.276 (be Nguyen Thi Kim Oanh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021100,000SHGD:10017782.DD:211004.BO:NGUYEN TOAI NGUYEN.Remark:ung ho MS 2021.274 ng thi lieu
10/4/2021100,000172303.041021.083610.MS 2021 276 Be Nguyen Thi Kim Oanh
10/4/2021100,000102215.041021.081509.Vinh Nam ung ho ms 2021 276 be Nguyen Thi Kim Oanh
10/4/2021100,000MBVCB.1401526395.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.276 (chau Nguyen Thi Kim Oanh)Vietnamnet 4/10/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021100,000084421.041021.073615.UNG HO MA SO 2021.276( BE NGUYEN THI KIM OANH)-041021-07:36:14 084421
10/4/2021100,000079908.041021.071854.MS 2021 276 be Nguyen Thi Kim Oanh
10/4/2021100,000046704.041021.060024.MS 2021 276
10/4/2021100,000186555.041021.055546.MS 2021.276 FT21277156276452
10/4/2021100,000MBVCB.1401405369.Ung ho MS 2021.274 (chi Nguyen Thi Lieu o Hai Duong).CT tu 0081000447868 NGUYEN QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021150,000MBVCB.1401845050.ms 2021 276 nguyen thi kim oanh.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2021150,000MBVCB.1401839701.ms 2021 268 thach do.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2021180,000MBVCB.1401706428.Ung ho MS 2021 274 chi Nguyen Thi Lieu.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2021180,000MBVCB.1401703836.Ung ho MS 2021 275 gia dinh anh Tuoi.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2021180,000MBVCB.1401699793.Ung ho MS 2021 276 Be Nguyen Thi Kim Oanh.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2021200,000268324.041021.221303.Ung ho NCHCCCL FT21278275988557
10/4/2021200,000MBVCB.1403374049.Ung ho NCHCCCL + Thao + 0967228488.CT tu 0181003443173 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021200,000177105.041021.203801.Linh br giup MS 2021.276 be Nguyen Thi Kim Oanh FT21277048310494
10/4/2021200,000171843.041021.203318.MS 2021.276 FT21277985578321
10/4/2021200,000191005.041021.161245.Ung ho MS 2021.275 (gia dinh anh tuoi)
10/4/2021200,000710132.041021.152602.ung ho ma do 2021.275 gia dinh a Tuoi
10/4/2021200,000IBVCB.1402563843.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.274 cho chi Nguyen Thi Lieu.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021200,000IBVCB.1402558568.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.273 cho em Phan Thi My Na.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021200,000749944.041021.151747.Ung ho MS 2021.275 - gd Tuoi FT21277952930553
10/4/2021200,000IBVCB.1402553013.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.262 cho gia dinh co Vo Thi Hanh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021200,000IBVCB.1402539699.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.262 cho gia dinh co Vo Thi Hanh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021200,000IBVCB.1402530454.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.261 cho chi Le Thi Tam.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021200,000IBVCB.1402525902.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.259 cho em Tran Van Tuan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021200,000MBVCB.1402334335.Ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021200,000169709.041021.122112.UNG HO MS 2021.276(BE NGUYEN KIM ANH)-041021-12:20:32 169709
10/4/2021200,000MBVCB.1402164133.MS 2021.273(PHAN THI MY NA), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021200,000MBVCB.1401997998.UNG HO MS 2021.276 be Nguyen Thi Kom Oanh.CT tu 0011000743945 HOANG NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021200,000MBVCB.1401738867.NGUYEN VAN TINH ung ho ma so 2021271.CT tu 0201000072822 NGUYEN VAN TINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021200,000IBVCB.1401689709.MS 2021 276 be Nguyen Thi Kim Oanh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2021200,000641508.041021.084711.IBFT MS 2021.267
10/4/2021200,000641080.041021.084559.IBFT MS 2021.264
10/4/2021200,000MBVCB.1401513525.MS 2021.276.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021200,000988159.041021.055144.ung ho MS 2021.276 be Nguyen Thi Kim Oanh
10/4/2021300,000412859.041021.210703.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;UNG HO MS 2021 276 be NGUYEN THI KIM OANH
10/4/2021300,000MBVCB.1402859471.ung ho MS 2021.276 (be Nguyen Thi Kim Oanh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021300,000100600.041021.163602.Ung ho MS 2021.266 ( gia dinh anh dong)
10/4/2021300,000IBVCB.1402708100.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.275 (gia dinh anh Tuoi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021300,000MBVCB.1402689897.ms 2021 275 uh anh Tuoi.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2021300,000MBVCB.1402680054.ms 2021 276 uh be Nguyen Thi Kim Oanh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2021300,000MBVCB.1402577285.Ung ho MS 2021.275 (gia dinh anh Tuoi).CT tu 0491001665709 NGUYEN DUC TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021300,000886492.041021.114343.ung ho ms 2021.276 be nguyen thi kim oanh
10/4/2021300,000046435.041021.093257.Ung ho NCHCCCL Fan Rikimaru 0339310546
10/4/2021400,000675429.041021.142452.Ms2021.268 FT21277302419500
10/4/2021400,000MBVCB.1402198156.MS 2021.276(be NGUYEN THI KIM OANH), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021450,000IBVCB.1402715819.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.276 (be Nguyen Thi Kim Oanh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021500,000MBVCB.1401318258.ung ho MS 2021.275 (gia dinh a Tuoi).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021500,000MBVCB.1403249310.co TRAN THI THAO chuyen tien ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi).CT tu 0431000242513 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021500,000SHGD:10015542.DD:211004.BO:NGO QUANG HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.271 Tran Thi Hai Ly
10/4/2021500,000SHGD:10026820.DD:211004.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.276 be Nguyen Thi Kim Oanh
10/4/2021500,000MBVCB.1401609418.Giup do 2021.276.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/20211,000,000752276.041021.213445.ung ho MS 2021.276, be Nguyen Thi Kim Oanh
10/4/20211,000,000MBVCB.1403095398.Ung ho MS 2021.276( be Nguyen Thi Kim Oanh).CT tu 0921000718031 VO THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/20211,000,000MBVCB.1402188562.Ung ho MS 2021.275 gia dinh anh Tuoi.CT tu 0011000719303 NGUYEN THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/20215,000,000290181.041021.091446.Ong Tu Van giup cho ms 2021 276 be Nguyen Thi Kim Oanh FT21277719496507
10/4/20219,000,000GIUP DO MS 2021.257-1TR/ 2021.252-1TR/ 2021.261 - 1TR/ 2021.233 - 1TR/ 2021.253 - 2TR/ 2021.249 - 1TR/ 2021.243 - 1TR / 2021.242 - 1TR/ 2021.251 - 1TR
10/5/20215,000MBVCB.1403666610.Tra Xuan Binh giup ms 2021277.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/5/20215,500446964.051021.103731.ung ho MS 2021 277
10/5/202120,000756223.051021.135552.Vietcombank;0011002643148;ung ho NCHCCCL Le Phuong Nga 0788813878
10/5/202120,000743216.051021.135345.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 264 4 chi em mo coi
10/5/202120,000215604.051021.120737.ung ho NCHCCCL pham van tien 0981541774
10/5/202120,000MBVCB.1403693352.UH MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/202130,000MBVCB.1405438781.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.277 ( Anh Dinh Van Quang ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/202150,000MBVCB.1403558976.UH MS 2021.261 (chi Le Thi Tam) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/202150,000974241.051021.164042.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021277 anh Dinh Van Quang
10/5/202150,000546913.051021.160727.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.277 (ANH DNH VAN QUANG)-051021-16:06:52 546913
10/5/202150,000IBVCB.1404041420.Giup ma so 2021 277 anh Dinh Van Quang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/5/202150,000MBVCB.1403980630.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0351001069455 NGUYEN THI MINH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/202150,000281847.051021.093028.ung ho anh Dang Van Tuoi
10/5/202150,000151012.051021.085733.NGUYEN VAN DUC chuyen khoan
10/5/202150,000274830.051021.085413.LUU THI KIEU LINH Chuyen tien
10/5/202150,000MBVCB.1403643777.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.277 (anh Dinh Van Quang)Vietnamnet 5/10/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/202150,000843090.051021.054351.Ung ho MS 2021.276 be Nguyen Thi Kim Oanh
10/5/2021100,000MBVCB.1405843184.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma so2021.274(chi Nguyen Thi Lien).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2021100,000591199.051021.214747.Ms 2021 277 anh Dinh Van Quang
10/5/2021100,000MBVCB.1405725752.Dang Van Nhat xin uh MS 2021.276 be Nguyen Thi Kim Oanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2021100,000MBVCB.1405675196.Ung ho NCHCCCL Tan 0369895099.CT tu 0071001262193 DO THANH DUY TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2021100,000590082.051021.202855.ung ho MS 2021.273 Phan Thi My Na
10/5/2021100,000968435.051021.145655.ung ho MS 2021.275
10/5/2021100,000964673.051021.145423.ung ho ma so MS 2021.277
10/5/2021100,000MBVCB.1404660767.Ung ho MS 2021.271 (Tran Thi Hai Ly).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2021100,000740344.051021.140531.Ung ho MS 2021.277 (anh Dinh Van Quang). Tu Dieu Hop
10/5/2021100,000838984.051021.135536.Ung ho NCHCCCL Kien 0904622566
10/5/2021100,000364230.051021.130032.Gd Nguyen Ngoc Loi ung ho MS 2021269 chi Bui Thi Hoa
10/5/2021100,000470141.051021.125437.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI TRANG TINH chuyen khoan Ung ho NCHCCCL Tinh 0905439544
10/5/2021100,000361174.051021.125058.Gd Nguyen Ngoc Loi ung ho MS 2021277 anh Dinh Van Quang
10/5/2021100,000360593.051021.124910.Gd Nguyen Ngoc Loi ung ho MS 2021275 gia dinh anh Tuoi
10/5/2021100,000359960.051021.124719.Gd Nguyen Ngoc Loi ung ho MS 2021276 be Nguyen Thi Kim Oanh
10/5/2021100,000MBVCB.1404424947.MS 2021.276.CT tu 0041000233643 NGUYEN THANH TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2021100,000359346.051021.124523.Gd Nguyen Ngoc Loi ung ho MS 2021274 chi Nguyen Thi Lieu
10/5/2021100,000358489.051021.124246.Gd Nguyen Ngoc Loi ung ho MS 2021273 Phan Thi My Na
10/5/2021100,000357692.051021.124028.Gd Nguyen Ngoc Loi ung ho MS 2021269 chi Bui Thi Hoa
10/5/2021100,000IBVCB.1404279341.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.277 (anh Dinh Van Quang).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2021100,000678713.051021.111405.T ung ho anh Dinh van Quang MS 2021.277
10/5/2021100,000408735.051021.094714.UNG HO MS 2021.277(ANH DINH VAN QUANG)-051021-09:47:12 408735
10/5/2021100,000130182.051021.080732.Vinh Nam ung ho ms 2021 277 anh Dinh Van Quan
10/5/2021100,000093166.051021.073628.MS 2021 277 anh Dinh Van Quang
10/5/2021100,000841084.051021.051000.ung ho MS 2021.276
10/5/2021150,000258426.051021.082647.PHAM HUYNH TUONG VAN ung ho NCHCCCL. chuc chuong trinh se dem den nhung cuoc hoi ngo moi
10/5/2021150,000322388.051021.003113.MS 2021.276 Be Nguyen Thi Kim Oanh FT21278043950884
10/5/2021200,000MBVCB.1403491694.Ung ho MS2021.275 (gia dinh a Tuoi).CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2021200,000919846.051021.212903.Vietcombank;0011002643148;ungho ms 2021276 be Nguyen Thi Kim Oanh
10/5/2021200,000SHGD:10021507.DD:211005.BO:NGUYEN HUY TU.Remark:UNG HO MS 2021.273, Phan Thi My Na
10/5/2021200,000544187.051021.184052.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 ma so gom 268 269 275 va 276
10/5/2021200,000926980.051021.142914.Ung ho MS 2021.268 be Thach Do
10/5/2021200,000919463.051021.142325.Ung ho MS 2021.276 be Nguyen Thi Kim Oanh
10/5/2021200,000899647.051021.140804.ung ho ms 2021.277anh Dinh Van Quang
10/5/2021200,000774762.051021.131822.ung ho chuong trinh NCHCCCL
10/5/2021200,000IBVCB.1404422003.MS 2021 277 anh Dinh Van Quang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/5/2021200,000213006.051021.120334.ung ho MS 2021.276 be Nguyen thi kim oanh
10/5/2021200,000277573.051021.111254.MS 2021.276 NGUYEN THI KIM OANH
10/5/2021200,000464251.051021.104434.Ung ho NCHCCCL Trong 0968377584
10/5/2021200,000222312.051021.101648.ung ho MS 2021.277 (anh Dinh Van Quang)
10/5/2021200,000MBVCB.1403954863.ung ho MS 2021.277 (Dinh Van Quang).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2021200,000SHGD:10000645.DD:211005.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 274 NGUYEN THI LIEU
10/5/2021200,000655783.051021.081407.ung ho ms 2021 277 anh dinh van quang
10/5/2021200,000MBVCB.1403726327.Ung ho MS 2021.277 (anh Dinh Van Quang).CT tu 0851000000505 VU QUANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2021200,000093067.051021.070347.Ung ho MS 2021.277 (anh Dinh Van Quang)
10/5/2021200,000MBVCB.1403582922.ms 2021 276 Nt kim oanh.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/5/2021250,000IBVCB.1404998393.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.277 (anh Dinh Van Quang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2021250,000000493.051021.064058.MS 2021.277 anh Dinh Van Quang
10/5/2021250,000MBVCB.1403569339.benh ung thu.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/5/2021300,000MBVCB.1405684806.UNG HO MS 2021.277 (anh Dinh Van Quang).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2021300,000704485.051021.161643.ung ho ms2021 240 cha con anh quang
10/5/2021300,000350770.051021.122058.Ung ho MS 2021 276 be NGUYEN THI KIM OANH
10/5/2021300,000MBVCB.1404000879.ms 2021 277 uh anh Dinh Van Quang.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/5/2021500,000172758.051021.104213.Phan Thi Doan Phuong vtau ung ho MS 2021.231 chi Nguyen Thi Hoa
10/5/2021500,000MBVCB.1405184212.Giup do 2021.277.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2021500,000568040.051021.155848.ung ho MS 2021.277 (anh Dinh Van Quang)
10/5/2021500,000416846.051021.101019.UNG HO MA SO 2021.277 ( ANH DINH VAN QUANG )-051021-10:09:39 416846
10/5/2021500,000IBPS/SE:01359001.DD:051021.SH:10000169.BO:NGUYEN THUY DIEP.BCIN:UNG HO MS 2021.277 (ANH DINH VAN QUANG)
10/5/20211,000,000258581.051021.164828.NGUYEN THI LE HANG chuyen khoan ung ho MS2021 274 chi Nguyen Thi Lieu
10/5/20211,000,000229600.051021.163837.NGUYEN THI LE HANG chuyen khoan ung ho MS2021 275 Gia dinh anh Tuoi
10/5/20211,000,000841428.051021.163142.NGUYEN THI LE HANG chuyen khoan ung ho MS2021 277 Anh Dinh Van Quang
10/5/20211,000,000413777.051021.150636.ung ho ma so 2021 260 va 2021 269 moi ma so 500 ngan dong
10/5/20211,000,000MBVCB.1404700341.Ho tro ma so 2021267 ( 5 tre mo cooi).CT tu 0451001341155 NGUYEN QUE DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/20211,000,000MBVCB.1404453554.ung ho MS 2021.275 (Gia dinh anh Tuoi).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/20211,000,000MBVCB.1404452037.ung ho MS 2021.276 (be Nguyen Thi Kim Oanh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/20211,000,000MBVCB.1404449215.ung hi MS 2021.277 (anh Dinh Van Quang).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/20211,000,000790115.051021.122130.co Phuong giup do chi Trinh Thi Ngan MS 2021.277
10/5/20211,000,000SHGD:10002696.DD:211005.BO:MAI THI NGUYEN CHI.Remark:IBUNG HO MS 2021.267 (5 BE MO COI) VA MS 2021.264 (4 CHI EM MO COI)
10/5/20211,000,000MBVCB.1403721718.MS 2021.277?(anh dinh Van Quang).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/20212,000,000314375.041021.235257.MS 2021268 be thach do FT21278656204923
10/5/20212,000,000SHGD:10000699.DD:211005.BO:LUONG THI HONG MAI.Remark:UNG HO MS2021.COVID19
10/5/20213,000,000MBVCB.1404033131.Ung ho ms 2021.276 be nguyen thi kim oanh. .CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/20215,000,000789556.051021.122048.Ong Tu Van giup do chi Trinh Thi Ngan MS 2021.277
10/6/20215,000MBVCB.1406245108.Tra Xuan Binh giup ms 2021278.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/6/20215,500419398.061021.104707.ung ho MS 2021 278
10/6/202110,000MBVCB.1406879402.p.CT tu 0341007162249 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/6/202110,000IBVCB.1406753247.UNG HO MS 2021 277 ANH QUANG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/6/202110,000IBVCB.1406751250.UNG HO MS 2021 278 ANH TOAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/6/202110,000697584.061021.081829.UNG HO MS 2021.276 (BE NGUYEN THI KIM OANH)-061021-08:18:28 697584
10/6/202120,000MBVCB.1406490585.UH MS 2021.265 (Dang Van Hoai) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/202120,000697928.061021.082014.UNG HO MS 2021.277 (ANH DINH VAN QUANG)-061021-08:20:14 697928
10/6/202120,000697310.061021.081659.MS 2021.278 (ANH TRAN VAN TOAN)-061021-08:16:59 697310
10/6/202120,000473771.061021.080224.Ung ho NCHCCCL, Lam Cong Hao, 0918008266
10/6/202130,000MBVCB.1406714352.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.278 ( anh Tran Van Toan ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/202150,000497083.061021.210804.Cc FT21280617374222
10/6/202150,000IBVCB.1406541368.Giup ma so 3021 278 anh Tran Van Toan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/6/202150,000005991.061021.100614.Ms 2021.278 Tran Van Toan
10/6/202150,000659750.061021.090824.MS 2021 278 ANH TRAN VAN TOAN
10/6/202150,000MBVCB.1406228297.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.277 (anh Dinh Van Quang).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/202150,000275030.061021.090256.LUU THI KIEU LINH Chuyen tien
10/6/202150,000695668.061021.085716.Be Minh Quan ung ho MS 2021. 278 FT21279026653219
10/6/202150,000200620.061021.085051.Ung ho MS 2021.278 anh Tran Van Toan
10/6/202150,000MBVCB.1406028278.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.278 (anh Tran Van Toan)Vietnamnet 6/10/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/202150,000616130.061021.054334.Ung ho MS 2021278 anh Tran Van Toan FT21279403902845
10/6/202160,000MBVCB.1407674879.Ung ho MS 2021.278 (anh Tran Van Toan)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/202160,000770516.061021.121843.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.278 (ANH TRAN VAN TOAN)-061021-12:18:17 770516
10/6/2021100,000553152.061021.182321.Vietcombank;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan ung ho MS 2021 278 anh Tran Van Toan
10/6/2021100,000MBVCB.1407147464.Ung ho MS 2021.278 (Tran Van Toan).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2021100,000970798.061021.155359.Ung ho MS 2021 46 em Pham Thi Thuan Ngoc Lac
10/6/2021100,000893964.061021.151159.T ung ho anh Tran van Toan MS 2021.278
10/6/2021100,000811906.061021.143836.Ung ho MS2021 276 be Nguyen Thi Kim Oanh
10/6/2021100,000MBVCB.1406910014.T DUNG ung ho MS2021.278 (anh Tran Van Toan).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2021100,000MBVCB.1406904455.T DUNG ung ho MS2021.274 (chi Nguyen Thi Lieu).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2021100,000458212.061021.120451.IBFT ung ho MS2021.278tran van toan
10/6/2021100,000760324.061021.101341.ung ho ms 2021.278 tran van toan
10/6/2021100,000971915.061021.100257.Chuyen tien ung ho MS 2021.276 be Nguyen Thi Kim Oanh
10/6/2021100,000916155.061021.091435.ung ho MS 2021.278
10/6/2021100,000707862.061021.090345.UNG HO MS 2021.278(ANH TRAN VAN TOAN)-061021-09:02:55 707862
10/6/2021100,000657830.061021.090212.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021278 anh Tran Van Toan
10/6/2021100,000MBVCB.1406225141.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.278 (anh Tran Van Toan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2021100,000129779.061021.080905.Vinh Nam ung ho ms 2021 278 anh Tran Van Toan
10/6/2021100,000MBVCB.1406116617.MS 2021.269 Nguyen Thi Minh Yen ung ho chi Bui Thi Hoa.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2021100,000074699.061021.074231.MS 2021 278 anh Tran Van Toan
10/6/2021100,000344537.061021.063605.ung ho MS 2021 278 anh Tran Van Toan
10/6/2021100,000MBVCB.1406030788.Dang Van Nhat xin uh MS 2021.275 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2021100,000803626.061021.055453.ung ho MS 2021.278 anh Tran Van Toan
10/6/2021150,000MBVCB.1407700669.MS2021.276.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2021180,000MBVCB.1406892339.Ung ho MS 2021 278 Tran Van Toan.CT tu 0571000057709 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/6/2021200,000566146.051021.232804.Ung ho MS 2021.276 be Nguyen thi Kim Oanh FT21279018028193
10/6/2021200,000312979.051021.231950.Vietcombank;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2021 276 be Nguyen Thi Kim Oanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/6/2021200,000289738.051021.230821.Vietcombank;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2021 277 anh Dinh Van Quang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/6/2021200,000536869.061021.204148.Ung ho MS 2021 278 anh Tran Van Toan
10/6/2021200,000012856.061021.165149.Vietcombank;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2021 278 anh Tran Van Toan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/6/2021200,000MBVCB.1407041338.Hoa, Nha Trang chuyen tien ung ho MS 2021.278 (anh Tran Van Toan).CT tu 0581000748095 VO QUANG HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2021200,000820722.061021.151224.UNG HO MS 2021.273 (PHAN THI MY NA)-061021-15:11:41 820722
10/6/2021200,000948308.061021.135928.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 278 anh Tran Van Toan
10/6/2021200,000708150.061021.130423.Vietcombank;0011002643148;MS 2021276 ung ho be KIM OANH
10/6/2021200,000035660.061021.104427.ung ho MS 2021.278 Tran Van Toan
10/6/2021200,000IBVCB.1406350539.MS 2021 278 anh Tran Van Toan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/6/2021200,000753755.061021.091033.Ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam)
10/6/2021200,000258897.061021.083048.LE NGOC THANG ung ho MS 2021.276 (be nguyen thi kim oanh)
10/6/2021200,000MBVCB.1406134626.MS 2021.278(anh tran van toan).CT tu 0021000992696 NGUYEN DUC HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2021200,000MBVCB.1406106703.MS 2021.278 , ung ho anh Tran Van Toan..CT tu 0441000719861 PHAM THI HOAI LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2021200,000MBVCB.1406094219.ung ho ms 2021.278 (anh Tran Van Toan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2021200,000596100.061021.073808.QUACH THANH TUNG UNG HO MS 2021.278 TRAN VAN TOAN
10/6/2021300,000IBVCB.1407222427.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.278 (anh Tran Van Toan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2021300,000803170.061021.161227.Ung ho MS 2021 278 anh TRAN VAN TOAN
10/6/2021300,000467462.061021.132648.Ung ho ms 2021 267 5 be mo coi
10/6/2021300,000836463.061021.110124.Uh ms 2021.278 tran van toan FT21279282350851
10/6/2021300,000MBVCB.1406341123.DANG THI LE THANH ct ung ho MS2021.278(a Tran Van Toan).CT tu 0491000105201 DANG THI LE THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2021300,000807134.061021.061508.ung ho MS 2021.278
10/6/2021500,000468694.061021.203725.ung ho MS 2021.278 tran van toan FT21279383439809
10/6/2021500,000916293.061021.160044.MS 2021.278 anh Tran Van Toan
10/6/2021500,000833090.061021.154649.UNG HO MS 2021.268 (BE THACH DO)-061021-15:46:06 833090
10/6/2021500,000832633.061021.154446.UNG HO MS 2021.269 (CHI BUI THI HOA)-061021-15:44:45 832633
10/6/2021500,000819515.061021.150810.UNG HO MS 2021.275 (GIA DINH ANH TUOI)-061021-15:08:09 819515
10/6/2021500,000MBVCB.1406415517.Ck ung ho chi Le Thi Tam: MS: 2021: 261.CT tu 0021001453722 TRAN THI HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2021500,000244848.061021.102054.UNG HO NCHCCCL PHONG LAN 0988314256
10/6/2021500,000086864.061021.101222.UNG HO MS 2021278 ANH TRAN VAN TOAN
10/6/2021500,000MBVCB.1406324372.UNG HO MS 2021.268 BE THACH DO.CT tu 0121000687327 NGUYEN THI THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2021500,000IBVCB.1406287113.ung ho MS 2021.278 (anh Tran Van Toan).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2021500,000MBVCB.1406201290.Ung ho MS 2021.278(anh Tran Van Toan).CT tu 0881000439230 NGUYEN THI THUY HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2021500,000SHGD:10010089.DD:211006.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.277 anh Dinh Van Quang
10/6/2021500,000SHGD:10000926.DD:211006.BO:DINH NGOC DUONG.Remark:DND ung ho MS 2021.275 gia dinh anh Tuoi
10/6/2021500,000256936.061021.082633.hong hai ung ho MS 2021.269 ( chi bui thi hoa)
10/6/2021500,000255529.061021.082304.hong hai ung ho MS 2021.276 (be nguyen thi kim oanh)
10/6/2021500,000MBVCB.1406077926.Ung ho ms 2021.278 (anh Tran Van Toan).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/20211,000,000741358.061021.104750.UNG HO MS 2021.254 (TA VAN MINH)-061021-10:47:07 741358
10/6/20211,000,000740752.061021.104521.UNG HO MS 2021.252 (TRAN TAN PHAT)-061021-10:45:20 740752
10/6/20211,000,000Ung ho NCHCCCL NGUYEN THANH VAN 0982309814
10/6/20211,000,000MBVCB.1406067491.Giup do 2021.278.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/20215,000,000646591.061021.082401.Ung ho MS 2021278 anh Tran Van Toan
10/6/202110,000,000903767.061021.090329.Ong Tu Van giup cho MS 2021.278 anh Tran Van Toan
10/7/20215,000MBVCB.1408081634.Tra Xuan Binh giup ms 2021279.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/20215,500214036.071021.085817.ung ho MS 2021 279
10/7/202110,000IBVCB.1409288458.UNG HO MS 2021 279 ONG CHINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/202120,000MBVCB.1409656694.NGUYEN HONG THAO va thai Nguyen huu thien ung ho MS 2021.279(ong Nguyen Dinh Tinh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/202120,000MBVCB.1408868786.UH MS 2021.266 (gia dinh anh Dong) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/202120,000MBVCB.1408504062.NCHCCCL + Xin giau ten + ***5668.CT tu 0121000796194 NGUYEN GIANG TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/202130,000MBVCB.1408282140.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.279 ( ong Nguyen Dinh Tinh ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/202150,000572209.071021.205344.Ung ho em Minh Anh. FT21280829986608
10/7/202150,000985826.071021.200621.Ung ho MS 2021.278 anh Tran Van Toan
10/7/202150,000126623.071021.165049.LX UNG HO MS2021.279(ONG NGUYEN DINH TINH)-071021-16:50:48 126623
10/7/202150,000IBVCB.1409090774.Giup ma so 2021 279 anh Nguyen Dinh Tinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/202150,000270503.071021.152433.BUI TRUNG NHAN Chuyen tien
10/7/202150,000431402.071021.103839.ung ho MS 2021 279 ong nguyen dinh tinh
10/7/202150,000MBVCB.1408123846.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.279 (ong Nguyen Dinh Tinh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/202150,000MBVCB.1408024752.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.279 (ong Nguyen Dinh Tinh)Vietnamnet 7/10/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/202160,000054894.071021.132826.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.279 (ONG NGUYEN DINH TINH)-071021-13:27:55 054894
10/7/2021100,000576744.071021.205811.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.279 ong Nguyen Dinh Tinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21281465359677
10/7/2021100,000184820.071021.202657.MS 2021.279 ( ONG NGUYEN DINH TIN)-071021-20:26:11 184820
10/7/2021100,000MBVCB.1409607077.ung ho MS 2021.279(ong Nguyen Dinh Tinh).CT tu 0381002741830 LUONG TRONG AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021100,000MBVCB.1409516430.HUYNH DUC DUY ung ho : ms 2021.279 ( ong Nguyen Dinh Tinh).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021100,000648650.071021.122159.2021 279 Ong Nguyen Dinh Tinh
10/7/2021100,000579883.071021.111710.T ung ho ong Nguyen dinh Tinh MS 2021.279
10/7/2021100,000000379.071021.101651.UNG HO MS 2021.279(ONG NGUYEN DINH TINH)-071021-10:16:51 000379
10/7/2021100,000088895.071021.080400.Vinh Nam ung ho ms 2021 279 ong Nguyen Dinh Tinh
10/7/2021100,000664420.071021.080354.MS2021.279 ong NGUYEN DINH TINH FT21280071218072
10/7/2021100,000067181.071021.065736.Ung ho NCHCCCL BuiTienAnh 0375702665
10/7/2021100,000264984.071021.044522.ung ho MS 2021.274
10/7/2021100,000264869.071021.044022.ung ho MS 2021.275
10/7/2021150,000282200.071021.072926.MS 2021279 ( ong Nguyen Dinh Tinh)
10/7/2021200,000178221.061021.231819.LE VAN THANG ung ho MS 2021 278
10/7/2021200,000177605.061021.231706.LE VAN THANG ung ho MS 2021 269
10/7/2021200,000MBVCB.1407895843.MS 2021.276(be Nguyen Thi Kim Anh).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021200,000603396.071021.213046.Ung ho NCHCCCL Duyen 0904254712 FT21281030531930
10/7/2021200,000MBVCB.1409432752.Ung ho MS 2021 278 anh Tran Van Toan.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/2021200,000035005.071021.134000.Ung ho MS 2021.279 Ong Nguyen Dinh Tinh FT21280128206514
10/7/2021200,000299843.071021.133822.NGUYEN THI YEN chuyen tien ung ho MS 2021.270( TANG THI TRUC LY)
10/7/2021200,000IBVCB.1408528034.MS 2021 279 ong Nguyen Dinh Tinh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/2021200,000SHGD:10000676.DD:211007.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 279 NGUYEN DINH TINH
10/7/2021200,000MBVCB.1408056380.ung ho ms 2021.279( Nguyen Dinh Tinh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021200,000MBVCB.1408004350.DANG VAN SUONG chuyen tien ung ho MS 2021.279(ong Nguyen Dinh Tinh).CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021200,000049120.071021.060931.ung ho MS 2021 279 ong Nguyen Dinh Tinh
10/7/2021200,000934128.071021.031149.ung ho MS 2021277 anh Dinh Van Quang
10/7/2021200,000MBVCB.1407932540.ung ho anh tran van toan 2021278.CT tu 0501000220623 HO DANG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021300,000454533.071021.154805.MS 2021 278 ANH TRAN VAN TOAN
10/7/2021300,000MBVCB.1408935629.ms 2021 279 uh ong Nguyen Dinh Tinh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/2021300,000859771.071021.122355.Chuyen tien ung ho ms 2021.278
10/7/2021300,000391107.071021.102104.MS 2021 279 ong nguyen dinh tinh
10/7/2021300,000MBVCB.1408278392.Ung ho MS 2021.279 (ong Nguyen Dinh Tinh).CT tu 0011001764032 VU THI BINH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021300,000573332.071021.084240.ung ho ms 2021.278 gd anh tran van toan
10/7/2021300,000114746.071021.083141.HUYNH LE HUU AI chuyen khoan ung ho MS 2021 276
10/7/2021300,000MBVCB.1408048090.ung ho MS 2021.279( ong Nguyen Dinh Tinh ).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021400,000MBVCB.1409915079.UNG HO MS 2021.279 (ong Nguyen Dinh Tinh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021400,000134112.071021.150430.Ms 2021.274 FT21280613585512
10/7/2021400,000934074.071021.030809.ung ho MS 2021278 anh Tran Van Toan
10/7/2021500,000507091.071021.195339.Ung ho MS 2021.278 FT21280858008750
10/7/2021500,000505876.071021.195236.Ung ho MS 2021.279 FT21280437916229
10/7/2021500,000204682.071021.193056.ung ho ong nguyen dinh tinh MS 2021 279
10/7/2021500,000784908.071021.171951.MS 2021.278 Tran Van Toan
10/7/2021500,000IBVCB.1409233920.ung ho ma so MS 2021 279.CT tu 0011003680620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/2021500,000892983.071021.150813.MS 2021.274
10/7/2021500,000IBVCB.1408783985.Ung ho Tran Khoa Dang Truong MS 2021.272.CT tu 0071003989485 NGUYEN DANG QUOC HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021500,000908603.071021.131647.UH MS 2021.279
10/7/2021500,000355728.071021.112041.Ung ho MS 2021 278 Tran van Toan
10/7/2021500,000MBVCB.1408282062.ung ho MS 2021.279 ( ong Nguyen Dinh Tinh ).CT tu 0071002411025 CHU THE PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021500,000653730.071021.074319.Ung ho MS 2021.279 Nguyen Dinh Tinh FT21280135509800
10/7/2021500,000IBVCB.1407966952.Ung ho MS 2021.271 (Tran Thi Hai Ly).CT tu 0071002094852 NGO THANH TRA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2021600,000SHGD:10000312.DD:211007.BO:NGUYEN THI THU THUY.Remark:IBNCHCCCL NGUYEN THI THU THUY 0915427798
10/7/2021800,000633994.071021.121333.Ung ho MS 2021 279 ong Nguyen Dinh Tinh
10/7/2021800,000631399.071021.121159.Ung ho MS 2021 278 anh Tran Van Toan
10/7/2021900,000NGO HIEU VIIET MS 2021.262, 2021.263,2021.268
10/7/20211,000,000560699.061021.223758.Ung ho MS 2021.183 Nguyen Van Tuan Anh FT21280480145211
10/7/20211,500,000624207.071021.092453.Kolmakova Ekaterina giup do cho MS 2021.277 anh Dinh Van Quang
10/7/20215,000,000613999.071021.091724.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.279 ong Nguyen Dinh Tinh
10/7/20215,000,000208998.071021.083424.MS2021279 Nguyen Dinh Tinh
10/8/20211,000IBVCB.1411742706.sdg.CT tu 1021707755 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/8/20215,000MBVCB.1410123223.Tra Xuan Binh giup ms 2021280.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/8/20215,500142694.081021.081645.ung ho MS 2021 280
10/8/202110,000IBVCB.1410931723.UNG HO MS 2021 280 ANH THU.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/8/202120,000364390.081021.220349.Vietcombank;0011002643148;LE THI QUYEN chuyen khoan
10/8/202120,000MBVCB.1410897795.UH MS 2021.267 (5 be mo coi) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/202124,000TRAN HOANG HAI ANH UNG HO MS2021.279
10/8/202130,000MBVCB.1410742470.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.280 ( anh Le Dinh Thu ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/202150,000552230.081021.191146.Ms 2021 280 anh Le Dinh Thu
10/8/202150,000239201.081021.183216.Ung ho MS2021.279 (ong Nguyen Dinh Tinh)
10/8/202150,000Sender:01310012.DD:081021.SHGD:10019425.BO:NGUYEN THI XIEM.UNG HO MS. 2021. 279 ONG NGUYENDINH TINH
10/8/202150,000IBVCB.1410788028.Giup ma so 2021 280 Anh Le Dinh Thu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/8/202150,000305323.081021.114508.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.280 (ANH LE DINH THU)-081021-11:43:58 305323
10/8/202150,000MBVCB.1410446791.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.280 (anh Le Dinh Thu).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/202150,000MBVCB.1410110865.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.280 (anh Le Dinh Thu)Vietnamnet 8/10/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2021100,000252296.071021.231925.ung ho MS 2021 . 277 (anh Dinh Van Quang)
10/8/2021100,000251856.071021.231706.ung ho MS 2021 . 278 (anh Tran Van Toan)
10/8/2021100,000251571.071021.231541.ung ho MS 2021 . 279 (ong Nguyen Dinh Tinh)
10/8/2021100,000140286.081021.210613.DT ung ho MS 2021.261 chi Le Thi Tam bi bong
10/8/2021100,000250111.081021.210532.NGUYEN THI THU HANG uh NCHCCCL 0772377253
10/8/2021100,000135759.081021.210058.DT ung ho MS 2021.266 gia dinh anh Dong
10/8/2021100,000130124.081021.205450.DT ung ho MS 2021.276 be Nguyen Thi Kim Oanh
10/8/2021100,000120646.081021.204421.DT ung ho MS 2021.273 em Phan Thi My Na
10/8/2021100,000109254.081021.203129.DT ung ho MS 2021.274 chi Nguyen Thi Lieu
10/8/2021100,000105045.081021.202652.DT UNG HO MS 2021.280
10/8/2021100,000095949.081021.201719.DT ung ho MS 2021.278 anh Tran Van Toan
10/8/2021100,000789109.081021.185657.MS 2021279 nguyen dinh tinh
10/8/2021100,000967901.081021.185708.manh me len e nhe-VNPT2021100821059785
10/8/2021100,000843431.081021.164711.BUI VAN TRUONG chuyen khoan ung ho MS 2021 280
10/8/2021100,000813470.081021.143007.ung ho ma so MS.2021.280
10/8/2021100,000336954.081021.133622.UNG HO MS: 2021.276( BE NGUYEN THI KIM OANH)-081021-13:36:21 336954
10/8/2021100,000336414.081021.133431.UNG HO MS : 2021.280( ANH LE DINH THU)-081021-13:34:30 336414
10/8/2021100,000MBVCB.1410896493.T DUNG chuyen tien ung ho MS2021.276 (be Nguyen Thi Kim Oanh).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2021100,000387800.081021.121158.Gd Nguyen Ngoc Loi ung ho MS 2021280 anh Le Dinh Thu
10/8/2021100,000387031.081021.120944.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021279 ong Nguyen Dinh Tinh
10/8/2021100,000356750.081021.105523.Ms 2021 278 anh Tran Van Toan
10/8/2021100,000281705.081021.103051.Vietcombank;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Tran Anh Dung 0789239634
10/8/2021100,000274296.081021.102924.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;UNg ho NCHCCCL Tran Anh Dung 0789239634
10/8/2021100,000369614.081021.093241.Ung ho MS 2021.280 (anh Le Dinh Thu). Tu Phuc Quan 071021
10/8/2021100,000MBVCB.1410289188.Nguyen thi thu huong ung ho ms 2021.280( anh Le Dinh Thu).CT tu 1017884299 NGUYEN THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2021100,000332695.081021.081306.T ung ho A Le dinh Thu MS 2021.280
10/8/2021100,000102369.081021.080908.Vinh Nam ung ho ms 2021 280 anh Le Dinh Thu
10/8/2021100,000NCHCCCL trinhthiluom levangao
10/8/2021100,000069602.081021.072217.MS 2021 280 anh Le Dinh Thu
10/8/2021100,000MBVCB.1410128360.Dang Van Nhat xin uh MS 2021.279 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2021100,000744030.081021.055501.ung ho MS 2021.280 anh Le Dinh Thu
10/8/2021100,000MBVCB.1410097453.Ung ho MS 2021.279 (ong Nguyen Dinh Tinh o Ha Tinh).CT tu 0081000447868 NGUYEN QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2021150,000846793.081021.134436.UH MS 2021.278 tran van toan
10/8/2021150,000830263.081021.133115.2021.276 UH BE NGUYEN THI KIM OANH
10/8/2021150,000824843.081021.132647.2021.274 Nguyen thi lieu
10/8/2021150,000822252.081021.132419.2021.273 phan thi my na
10/8/2021150,000554125.081021.112814.chuyen tien ung ho ma so 2021.240 cha con anh Quang
10/8/2021150,000942170.081021.103720.MS 2021.280 FT21281010735356
10/8/2021175,000ATM_FTF.10800545.078664.20211008.105046.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
10/8/2021200,000682525.071021.232649.MS 2021.279 FT21281131500503
10/8/2021200,000525939.081021.181300.MS2021.279 ongNgDinhTinh FT21281776948812
10/8/2021200,000MBVCB.1411449501.Ung ho MS 2021.280 a Le Dinh Thu.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2021200,000MBVCB.1411443945.Ung ho MS 2021.278 a Tran Van Toan.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2021200,000607513.081021.143918.ung ho Ms 2021.280 ( Anh Le Dinh Thu)
10/8/2021200,000MBVCB.1410999428.MS 2021.280 (anh Le Dinh Thu).CT tu 0451000409670 HOANG VAN HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2021200,000MBVCB.1410979429.ung ho ms2021.280 (a Le Dinh Thu).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2021200,000MBVCB.1410777271.NGUYEN ANH TUYET chuyen tien ung ho MS 2021.280 anh Le Dinh Thu.CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2021200,000MBVCB.1410624011.MS 2021.280 (anh Le Dinh Thu).CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2021200,000MBVCB.1410589938.MS 2021.280.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2021200,000IBVCB.1410475220.MS 2021 280 anh Le Dinh Thu.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/8/2021200,000165860.081021.083137.Ung ho MS 2021 280 anh Le Dinh Thu
10/8/2021200,000307655.081021.071653.ung ho ms 2021.280( Le Dinh Thu)
10/8/2021200,000295721.081021.061307.MS 2021.280 (anh Le Dinh Thu)
10/8/2021200,000278525.081021.053049.ung ho MS 2021 280 anh Le Dinh Thu
10/8/2021300,000MBVCB.1411551602.ms 2021 280.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/8/2021300,000226514.081021.160118.TRINH THANH MAI chuyen tien ung ho MS 2021.280
10/8/2021300,000IBVCB.1411251536.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.279 (ong Nguyen Dinh Tinh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2021300,000IBVCB.1411237041.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.280 (anh Le Dinh Thu).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2021300,000424111.081021.140500.Ung ho MS 2021 280 anh LE DINH THU
10/8/2021300,000325198.081021.125158.MS 2021.279 NGUYEN DINH TINH-081021-12:51:57 325198
10/8/2021300,000019596.081021.113420.Ung ho MS 2021.280 anh Le Dinh Thu FT21281693060481
10/8/2021300,000018252.081021.113319.Ung ho MS 2021.280 FT21281476918093
10/8/2021300,000Sender:79310001.DD:081021.SHGD:10013954.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2021.280 ANH LE DINH THU
10/8/2021300,000781321.081021.074543.Minh Hung Binh Duong ung ho MS 2021.279 ong Nguyen Dinh Tinh
10/8/2021400,000585850.081021.205314.Ung ho ms 2021278 anh Tran Van Toan
10/8/2021400,000324741.081021.125011.MS 2021.280 LE DINH THU-081021-12:50:10 324741
10/8/2021500,000MBVCB.1412002696.MS 2021 278.CT tu 0451001664851 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/8/2021500,000662208.081021.150529.Ung ho MS 2021 278 A Tran Van Toan
10/8/2021500,000763458.081021.134909.MS 2021.280
10/8/2021500,000SHGD:10008595.DD:211008.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.280 anh Le Dinh Thu
10/8/2021500,000MBVCB.1410278645.HO Tro anh le dinh thuy.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2021500,000MBVCB.1410115878.Ung ho MS 2021. 280 (Anh Le Dinh Thu).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2021700,000MBVCB.1412295502.UNG HO MS 2021.280 (anh Le Dinh Thu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/20211,000,000682288.071021.224125.ung ho MS2021254
10/8/20211,000,000650017.081021.195440.Ung ho MS 2021.278 .anh Tran Van Toan FT21281920090779
10/8/20211,000,000885862.081021.151914.Ung ho MS 2021.280 anh Le Dinh Thu
10/8/20211,000,000700868.081021.124211.Ung ho MS 2021. 279 ong Nguyen Dinh Tinh
10/8/20211,000,000693608.081021.123438.Ung ho MS 2021. 278 anh Tran Van Toan
10/8/20211,000,000Sender:01360002.DD:081021.SHGD:10000515.BO:PHAN HUY VUONG.UNG HO MS 2021 280 (CHA CON ANHLEDINH THU)
10/8/20211,000,000MBVCB.1410129466.Ms 2021.279 (ong Nguyen Dinh Tinh).CT tu 0121000359096 NGUYEN TRINH MINH TRIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/20213,600,000SHGD:10006316.DD:211008.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO MOI MA SO 500.000 CHO CAC MA SO SAU:280,279,277.276,275,274; 600.000 CHO MA SO 278
10/8/20215,000,000822453.081021.083430.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.280 anh Le Dinh Thu
10/9/20211,000IBVCB.1412553053.aa.CT tu 1020595610 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/20211,000IBVCB.1412552085.aa.CT tu 1019997559 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/20215,000MBVCB.1412674647.Tra Xuan Binh giup ms 2021281.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/20215,500703871.091021.125338.Ung ho MS 2021 281
10/9/202110,000784515.091021.163316.ung ho MS 2021.279 (ong Nguyen Dinh Tinh)
10/9/202110,000783887.091021.163234.NGUYEN MINH NGOC chuyen tien
10/9/202110,000783108.091021.163145.ung ho MS 2021.280 (anh Le Dinh Thu)
10/9/202110,000782130.091021.163051.ung ho MS 2021.281 (be Duong Linh Kieu)
10/9/202110,000IBVCB.1413744721.UNG HO MS 2021 281 BE KIEU.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/202120,000MBVCB.1414764283.UH MS 2021.268 (be Thach Do) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/202130,000MBVCB.1414446853.NGUYEN HONG THAO va thai Nguyen huu thien ung ho MS 2021.281( be Duong Linh Kieu).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/202130,000MBVCB.1412714970.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4250: Anh Nguyen Van Canh.( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/202130,000MBVCB.1412709371.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.281 ( Be Duong Linh Kieu ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/202150,000234013.081021.234959.MS 2021.280.hung.hoai.duc
10/9/202150,000843642.091021.222403.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.281 be Duong Linh Kieu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21284909049767
10/9/202150,000MBVCB.1414031861.ung ho MS 2021.280.CT tu 0201000638226 CUNG DINH LOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/202150,000IBVCB.1413641428.Giup ma so 2021 281 be Duong Linh Kieu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/202150,000571079.091021.123219.NGUYEN THIEN KIEU chuyen tien
10/9/202150,000203049.091021.093955.TRINH THI GAM chuyen khoan
10/9/202150,000287992.091021.090657.CHAU DUC LAM Chuyen tien
10/9/202150,000MBVCB.1412595745.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.281 (be Duong Linh Kieu)Vietnamnet 9/10/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/202150,000872133.091021.051630.Ung ho MS 2021281 be Duong Kieu Linh FT21282287050993
10/9/2021100,000MBVCB.1412435547.Ung ho MS 2021.217.CT tu 0351001021281 VU VAN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2021100,000296132.081021.225113.ung ho MS 2021 . 280 (anh Le Dinh Thu)
10/9/2021100,000MBVCB.1412431280.Ung ho MS 2021.221.CT tu 0351001021281 VU VAN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2021100,000MBVCB.1412424595.Ung ho MS 2021.209(Bach Thi Lam).CT tu 0351001021281 VU VAN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2021100,000MBVCB.1414697219.Ung ho MS 2021.265( Dang Van Hoai.CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2021100,000MBVCB.1414687150.Ung ho MS 2021.281 ( be Duong Linh Kieu).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2021100,000696703.091021.203046.MS 2021.230 ung ho Vu Quoc Cuong beo
10/9/2021100,000711184.091021.194939.UNG HO MS 2021.281(BE DUONG LINH KIEU)-091021-19:49:38 711184
10/9/2021100,000662643.091021.191037.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat MS 2021.277 FT21284194821608
10/9/2021100,000009961.091021.164221.Ung ho ma so 2021 262 gia dinh co Vo Thi Hanh
10/9/2021100,000009934.091021.164007.Ung ho ma so 2021 265 Dang Van Hoai
10/9/2021100,000009897.091021.163746.Ung ho ma so 2021 266 gia dinh anh Dong
10/9/2021100,000009840.091021.163511.Ung ho ma so 2021 269 chi Bui Thi Hoa
10/9/2021100,000009809.091021.163324.Ung ho ma so 2021 273 Phan Thi My Na
10/9/2021100,000009795.091021.163137.Ung ho ma so 2021 274 chi Nguyen Thi Lieu
10/9/2021100,000009766.091021.162939.Ung ho ma so 2021 275 gia dinh anh Tuoi
10/9/2021100,000009728.091021.162744.Ung ho ma so 2021 276 be Nguyen Thi Kim Oanh
10/9/2021100,000009596.091021.162045.Ung ho ma so 2021 277 anh Dinh Van Quang
10/9/2021100,000009549.091021.161755.Ung ho ma so 2021 279 ong Nguyen Dinh Tinh
10/9/2021100,000009519.091021.161545.Ung ho ma so 2021 280 anh Le Dinh Thu
10/9/2021100,000624879.091021.144911.MS 2020 NCHCCCL 0903860769
10/9/2021100,000609510.091021.124451.ung ho MS 2021.281 be Duong Linh Kieu
10/9/2021100,000MBVCB.1413409553.MS2021.281.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2021100,000MBVCB.1412755450.MS 2021.281.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2021100,000MBVCB.1412742548.Ung ho MS 2021.268 be Thach Do.CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2021100,000MBVCB.1412741717.Ung ho MS 2021.280 anh Le Dinh Thu.CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2021100,000348038.091021.080102.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;ung ho MS 2021 281 be Duong Linh Kieu
10/9/2021100,000083836.091021.075954.Vinh Nam ung ho ms 2021 281 be Duong Linh Kieu
10/9/2021100,000629510.091021.075313.UNG HO MS 2021.281
10/9/2021100,000629452.091021.075204.UNG HO MS 2021.280
10/9/2021100,000075310.091021.074908.MS 2021 281 be Duong Linh Kieu
10/9/2021100,000667166.091021.074740.ung ho MS 2021.280 anh Le Dinh Thu
10/9/2021100,000MBVCB.1412524509.ung ho MS 2021.279 (ong Nguyen Dinh Tinh).CT tu 0721000670010 NGUYEN HOANG PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2021100,000MBVCB.1412522886.ung ho MS 2021.280 (anh Le Dinh Thu).CT tu 0721000670010 NGUYEN HOANG PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2021150,000MBVCB.1412839536.ung ho MS 2021.281 be Duong Linh Kieu.CT tu 0071000615996 LE NGOC QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2021200,000MBVCB.1414624849.TRAN DINH CHUNG chuyen tien ms.2021281. Duong Linh Kieu.CT tu 0041000209859 TRAN DINH CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2021200,000102578.091021.183054.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 281 Be Duong Linh Kieu
10/9/2021200,000IBVCB.1413973487.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.280 cho anh Le Dinh Thu.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2021200,000IBVCB.1413970579.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.279 cho ong Nguyen Dinh Tinh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2021200,000IBVCB.1413966540.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.276 cho be Nguyen Thi Kim Oanh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2021200,000IBVCB.1413963301.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.277 cho anh Dinh Van Quang.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2021200,000IBVCB.1413958707.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.278 cho anh Tran Van Toan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2021200,000763675.091021.151701.MS 2021.281 Be DUONG LINH KIEU
10/9/2021200,000MBVCB.1412969826.ung ho ms 2021.281 (be Duong Linh Kieu).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2021200,000MBVCB.1412755817.MS 2021.281.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2021200,000IBVCB.1412752297.MS 2021 281 be Duong Linh Kieu.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/2021300,000340865.091021.144342.Uh MS 2021. 278 gd a Toan FT21282854990817
10/9/2021300,000222710.091021.124317.Ms2021.278 FT21282185676702
10/9/2021300,000268941.091021.093105.Ung ho MS 2021 279 MS 2021 280 MS 2021 281
10/9/2021300,000MBVCB.1412604164.ung ho MS 2021.281 (be Duong Linh Kieu).CT tu 0271000215353 NGUYEN DUY VUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2021500,000670318.091021.171014.MS 2021.269 (CHI BUI THI HOA)-091021-17:09:58 670318
10/9/2021500,000669756.091021.170832.MS 2021.273 (PHAN THI MY NA)-091021-17:08:11 669756
10/9/2021500,000669230.091021.170652.MS 2021.278 ( ANH TRAN VAN TOAN)-091021-17:06:31 669230
10/9/2021500,000668367.091021.170404.MS 2021.280 (ANH LE DINH THU)-091021-17:03:43 668367
10/9/2021500,000667847.091021.170216.MS 2021.281 (BE DUONG LINH KIEU)-091021-17:01:57 667847
10/9/2021500,000665281.091021.165447.MS 2021.279 (ONG NGUYEN DINH TINH)-091021-16:53:37 665281
10/9/2021500,000860217.091021.163641.Ung ho MS2021.280 anh Le Dinh Thu
10/9/2021500,000789884.091021.151612.Anh Van Ung ho MS2021281 be Duong Linh Kieu
10/9/2021500,000316039.091021.142001.MS2021.281-be Duong Linh Kieu FT21282804057567
10/9/2021500,000211009053190166:VIETTEL 400300 LIENNH 211009 211009053190166 NULL UNG HO NCHCCCL
10/9/2021500,000217499.091021.095122.ung ho MS 2021.281 be Duong Linh Kieu
10/9/2021500,000284038.091021.090018.Ung ho MS 2021.281 (be Duong Linh Kieu)
10/9/2021500,000MBVCB.1412762669.Giup do 2021.281.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2021500,000MBVCB.1412745000.Ung ho MS 2021.281 (be Duong Linh Kieu).CT tu 9903951556 NGUYEN HAI DANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/20212,000,000158093.091021.083358.Ung ho MS2021281 be Duong kieu Lien
10/9/20213,000,000MBVCB.1412938861.Ung ho ms2021.281 be DUONG LINH KIEU.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/20215,000,000677109.091021.080120.Ong Tu Van dong vien MS 2021.281 be Duong Linh Kieu
10/10/20215,000MBVCB.1414964365.Tra Xuan Binh giup ms 2021282.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/20215,500474035.101021.202235.ung ho MS 2021 282
10/10/202110,000IBVCB.1416196155.UNG HO MS 2021 282 ANH CONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/202120,000884418.101021.143800.UNG HO MS 2021.278 TRAN VAN TOAN
10/10/202120,000884295.101021.143643.UNG HO MS 2021.279 ONG NGUYEN DINH TINH
10/10/202120,000884035.101021.143507.UNG HO MS 2021.280 ANH LE DINH THU
10/10/202120,000883765.101021.143255.UNG HO MS 2021.281 BE DUONG KIEU LINH
10/10/202120,000883440.101021.143040.MS 2021.282 GIA DINH ANH CONG
10/10/202120,000MBVCB.1415504432.UH Ms 2021.269 (chi Bui Thi Hoa) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/202130,000MBVCB.1415598129.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.282 ( Gia dinh Anh Cong). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/202140,000156639.101021.082752.ms 2021 282
10/10/202150,000857413.091021.224652.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.280 gd anh Le Dinh Thu . Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21284638194846
10/10/202150,000847113.101021.142820.ung ho MS 2021.282 gia dinh anh Cong
10/10/202150,000IBVCB.1415606978.Giup ma so 2021 282 gia dinh anh Cong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/202150,000081225.101021.101714.Ung ho MS 2021282 gia dinh anh Cong FT21284790828022
10/10/202150,000249389.101021.091339.CHAU DUC LAM Chuyen tien
10/10/202150,000NCHCCCL_NGUYEN HONG LINH_0366579141
10/10/202150,000944509.101021.063831.Nhom TU TAM HA NOI - ung ho Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly T10.2021. Xin tri an chi Thu Uyen va moi nguoi FT21284049013788
10/10/2021100,000IBVCB.1416622128.Ung ho ms 2021.281 be Duong Linh Kieu- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2021100,000189389.101021.211053.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021282 gia dinh anh Cong
10/10/2021100,000188139.101021.210616.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021281 be Duong Linh Kieu
10/10/2021100,000449493.101021.185524.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN VAN CONG chuyen khoan MS 2021280 le dinh thu
10/10/2021100,000MBVCB.1415960164.Dang Van Nhat xin uh MS 2021.281 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2021100,000MBVCB.1415950585.Dang Van Nhat xin uh MS 2021.280 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2021100,000615977.101021.153841.Ung ho MS 2021 281
10/10/2021100,000059352.101021.145405.Vietcombank;0011002643148;Ms 2021 280
10/10/2021100,000053456.101021.145305.Vietcombank;0011002643148;Ms 2021 261
10/10/2021100,000047770.101021.145201.Vietcombank;0011002643148;Ms 2021 257
10/10/2021100,000041458.101021.145045.Vietcombank;0011002643148;Ms 2021 256
10/10/2021100,000031326.101021.144840.Vietcombank;0011002643148;Ms 2021 255
10/10/2021100,000628603.101021.103147.ung ho NCHCCCL THAI THI DIEM THUY 0977381313
10/10/2021100,000402800.101021.092856.T ung ho gia dinh Anh Cong MS 2021.282
10/10/2021100,000119228.101021.075410.Vinh Nam ung ho ms 2021 282 gia dinh anh Nguyen Van Cong
10/10/2021100,000097056.101021.072524.MS 2021 282 gia dinh anh Cong
10/10/2021100,000MBVCB.1414962726.MS 2021 282 gia dinh anh Cong.CT tu 0301002923115 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/2021100,000918626.101021.014634.khan gia ung ho chuong trinh NCHCCCL FT21284006768092
10/10/2021100,010356764.101021.201323.Ung ho MS 2021 271 Tran Thi Hai Ly
10/10/2021150,000977923.101021.185231.Ung ho MS 2021.280 (anh Le Dinh Thu)
10/10/2021150,000485194.101021.112829.Ung ho gia dinh anh Cong MS 2021 282
10/10/2021150,000266002.101021.094343.ms 2021.282 ( gia dinh a cong)
10/10/2021180,000MBVCB.1415340557.Ung ho MS 2021 280 anh Le Dinh Thu.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/2021180,000MBVCB.1415339106.Ung ho MS 2021 282 gia dinh anh Cong.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/2021180,000MBVCB.1415332369.Ung ho MS 2021 279 Nguyen Dinh Tinh.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/2021200,000766843.091021.224214.MS 2021 281
10/10/2021200,000IBVCB.1416386120.MS 2021 282 gia dinh anh Cong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/2021200,000163090.101021.185423.MS 2021.282
10/10/2021200,000436705.101021.161558.Ung Ho MS 2021.279 FT21284206013828
10/10/2021200,000434543.101021.161410.Ung Ho MS 2021.280 FT21284536648250
10/10/2021200,000430786.101021.161105.Ung Ho MS 2021.282 FT21284230064717
10/10/2021200,000MBVCB.1415948263.MS 2021 274 Nguyen Thi Lieu .CT tu 0441000708379 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/2021200,000MBVCB.1415944363.MS 2021 277 Dinh Van Quang.CT tu 0441000708379 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/2021200,000426820.101021.160750.MS 2021.281 FT21284061220157
10/10/2021200,000MBVCB.1415939835.MS 2021 279 Nguyen Dinh Tinh.CT tu 0441000708379 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/2021200,000597163.101021.152505.Ms 2021 282 gia dinh anh Cong
10/10/2021200,000358922.101021.150623.Ma so 2021.282 - gd anh Cong FT21284482662039
10/10/2021200,000MBVCB.1415599562.DANG HOANG HAI chuyen tien UNG HO MS 2021.282 ( NGUYEN VAN CONG o Quang Binh ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2021200,000590336.101021.122732.Ung ho MS 2021 282 Gia dinh anh Cong
10/10/2021200,000MBVCB.1415335691.Ung ho gia dinh a Cong, ma so: MS 2021. 282.CT tu 0991000028988 VU VAN TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2021200,000MBVCB.1415308274.ung ho ms 2021.282 (gd a Cong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2021200,000250767.101021.092859.Ms 2021 282 Gia dinh anh Cong
10/10/2021200,000138503.101021.090036.Ung ho MS 2021 282 ung ho gia dinh anh Cong
10/10/2021200,000MBVCB.1414995149.ung ho MS 2021.282 gia dinh anh Cong.CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2021240,000378541.101021.152508.Ung ho NCHCCCL FT21284405941069
10/10/2021250,000763192.101021.074503.UNG HO MS 2021.256 BE LE NHU Y-101021-07:45:02 763192
10/10/2021250,000762916.101021.074217.UNG HOMS 2021.282GIA DINNH ANH CONG-101021-07:42:17 762916
10/10/2021300,000646326.091021.231521.Ung ho NCHCCCL Nguyen Le Thuy 0988096840
10/10/2021300,000106868.101021.190140.Lyidth ung ho MS 2021.282 gia ding anh Cong
10/10/2021300,000487955.101021.165815.Gui MS 2021.280 anh Le Dinh Thu FT21284840734806
10/10/2021300,000857731.101021.144105.ung ho ms 2021.282 gia dinh anh cong
10/10/2021300,000638363.101021.131931.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;PHAM VAN NGUYEN chuyen khoan u ho ma so 2021282
10/10/2021400,000074086.101021.101037.ck FT21284535270204
10/10/2021500,000936930.101021.201535.MS 2021.282 (GIA DINHANH CONG)-101021-20:14:27 936930
10/10/2021500,000MBVCB.1415622870.Giup do 2021.282.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2021500,000757968.101021.124420.MS 2021.282 NguyenVanCong
10/10/2021500,000202667.101021.095453.Ung ho be Duong Linh Kieu MS 2021 281
10/10/2021500,000037391.101021.093449.Trang ACWP USA donate to MS2021282 Nguyen Van Cong family in Liem Nam Le Thuy Quang Binh through VNNet FT21284120706313
10/10/2021500,000MBVCB.1415035556.DAO VAN DAI ung ho MS 2021.282 a Cong.CT tu 0071001298213 DAO VAN DAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2021800,000805611.101021.110507.MS 2021.282 (GIA DINH ANH CONG)-101021-11:05:05 805611
10/10/20211,000,000779757.101021.195831.ung ho MS 2021.280 le dinh thu
10/10/20212,500,000827811.091021.234837.Kolmakova E.V. dong vien MS 2021.276 be Nguyen Thi Kim Oanh
10/10/20213,000,000MBVCB.1416610918.Ung ho Ms2021.279 ong Nguyen Dinh Tinh.CT tu 0011000984846 LE THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/20213,000,000MBVCB.1416608067.Ung ho Ms2021.282 Gia dinh anh Cong.CT tu 0011000984846 LE THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/20213,000,000MBVCB.1416604440.Ung ho Ms2021.280 Le Dinh Thu.CT tu 0011000984846 LE THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/202110,000,000MBVCB.1416601448.Ung ho ms2021.281 be Duong Linh Kieu.CT tu 0011000984846 LE THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

 
NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
10-10-2021 20:44:29200,000CT DEN:128313737922 MS2021.273 FT21284312303628
10-10-2021 20:07:1410,000LE DUC ANH chuyen tien
10-10-2021 14:01:59200,000CT DEN:128307810958 Vietinbank;114000161718;Ma so 2021281 be Duong Linh Kieu
10-10-2021 14:00:07200,000CT DEN:128307802925 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ma so 4250 Anh Nguyen Van Canh
10-10-2021 13:35:07300,000NGUYEN THI THUY HOAI ct ung ho ma so 2021.267 (5 tre mo coi)
10-10-2021 12:18:2050,000CT DEN:128312824232 UNG HO MS 2021.281-101021-12:18:19 824232
10-10-2021 10:56:38100,000CT DEN:128303642983 Ung ho MS 2021.281 be Duong Linh Kieu
10-10-2021 10:54:4050,000CT DEN:128303537460 Ung ho MS 2021.281 be duong linh kieu
10-10-2021 09:58:00200,000Ung ho MS 2021.282 (gia dinh anh Cong)
10-10-2021 06:52:1250,000STA ungho ms2021.282 (gia dinh anh Cong)
10-10-2021 06:28:271,000,000ung ho ma so 2021.282 gia dinh anh Cong thuong anh qua
10-10-2021 05:17:0050,000ms 2021.282 ( gia dinh anh cong )
10-10-2021 01:08:3910,000Ung ho MS2021.281 (be Duong Linh Kieu). Nam  Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
09-10-2021 22:01:33100,000HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms2021.280 a ledinhthu
09-10-2021 22:00:35100,000HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms2021.281 be duonglinhkieu
09-10-2021 20:43:08100,000CT DEN:128220613378 MS 2021 280
09-10-2021 18:28:225,000,000CT DEN:128211614501 Ung ho MS 2021 281 be Duong Linh Kieu FT21282439440750
09-10-2021 17:09:54500,000NGUYEN CHAU LONG chuyen tien ung ho chau DuongLinhKieu. chau mau khoe nhe.chuc chau moi dieu tot dep
09-10-2021 16:21:49500,000CT DEN:128209841167 ung ho ms 2031.256 le nhu y, 2021.255 quan tien thanh, 2021.281 duong linh kieu, 2021.276 nguyen thi kim oanh, 2021.268 thach do. moi be 100.000 dong
09-10-2021 15:47:2910,000LE DUC ANH chuyen tien
09-10-2021 14:00:5750,000STA ungho ms2021.281 (be Duong Linh Kieu)
09-10-2021 13:25:31100,000CT DEN:128206333133 MS 2021 278 anh TRAN VAN TOAN NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
09-10-2021 13:23:44100,000CT DEN:128206333092 MS 2021 279 ong NGUYEN DINH TINH NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
09-10-2021 13:19:03100,000CT DEN:128206332927 MS 2021 280 anh LE DINH THU NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
09-10-2021 13:16:58100,000CT DEN:128206332848 MS 2021 281 be DUONG LINH KIEU NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
09-10-2021 10:20:5565,000LPT ung ho MS 2021.281 (be Duong Linh Kieu)
09-10-2021 10:06:3950,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.281
09-10-2021 10:01:301,000,000ung ho MS 2021.281 (be Duong Linh Kieu)
09-10-2021 09:55:35100,000CT DEN:128209546731 MS.2021.280. ( ANH LE DINH THU )-091021-09:55:34 546731
09-10-2021 09:50:42100,000CT DEN:128209545310 MS.2021.279. ( ONG NGUYEN DINH TINH )-091021-09:50:37 545310
09-10-2021 09:31:43100,000ms 2021.281 ( be duong linh kieu )
09-10-2021 09:06:33300,000ung ho ms 2021.281 be Duong Linh Kieu
09-10-2021 07:39:10100,000uh ms 2021 281 be duong linh kieu
09-10-2021 01:44:4620,000Ung ho MS2021.280 (anh Le Dinh Thu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
08-10-2021 21:31:2455,000LPT ung ho MS 2021.280 (anh Le Dinh Thu)
08-10-2021 21:28:1955,000LPT ung ho ms 4249 chi Nguyen Thi Ha
08-10-2021 19:49:02100,000STA ungho ms2021.279 (ong Nguyen Dinh Tinh)
08-10-2021 15:40:05200,000PHAM LE THUY chuyen tien ung ho MS 2021.280
08-10-2021 15:28:4450,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.280
08-10-2021 15:16:55500,000VO NGOC THAM chuyen tien ung ho ma so 2021.280 ( anh Le Dinh Thu)
08-10-2021 14:43:54500,000So GD goc: 10007996 IBVCB.1411152131.Ung ho MS 2021.278 (anh Tran Van Toan).CT tu 0441000676130 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
08-10-2021 14:03:44120,000ung hoMS 2021.280(anh Le Dinh Thu)
08-10-2021 13:13:3710,000LE DUC ANH chuyen tien
08-10-2021 11:03:12200,000CT DEN:128111491404 Ung ho MS 2021 280 Le Dinh Thu
08-10-2021 10:56:081,000,000ung ho MS 2021.280 (anh Le Dinh Thu)
08-10-2021 10:20:47200,000ung ho MS 2021.280 (anh Le Dinh Thu)
08-10-2021 08:41:57150,000STA ungho ms2021.280 (anh Le Dinh Thu)
08-10-2021 08:35:27200,000CT DEN:128101823839 HT 2021.279 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
08-10-2021 08:31:2150,000So GD goc: 10005213 21. Ung ho MS 2021.250 Be Tran Bao Ngoc
08-10-2021 08:31:2050,000So GD goc: 10005114 5. Ung ho MS 2021.269 Chi Bui Thi Hoa
08-10-2021 08:31:1950,000So GD goc: 10005173 13. Ung ho MS 2021.257 Em Dinh Anh Tuan
08-10-2021 08:31:1950,000So GD goc: 10005212 19. Ung ho MS 2021.252 Tran Tan Phat
08-10-2021 08:29:5050,000So GD goc: 10005171 4. Ung ho MS 2021.273 Phan Thi My Na
08-10-2021 08:29:5050,000So GD goc: 10005189 7. Ung ho MS 2021.266 Gia Dinh Anh Dong
08-10-2021 08:29:4950,000So GD goc: 10005146 2. Ung ho MS 2021.275 Gia dinh Anh Tuoi
08-10-2021 08:23:5250,000So GD goc: 10004961 15. Ung ho MS 2021.256 Be Le Nhu Y
08-10-2021 08:23:5150,000So GD goc: 10004951 12. Ung ho MS 2021.258 Chi Thach Thi Duong
08-10-2021 08:23:5150,000So GD goc: 10004963 14. Ung ho MS 2021.256 Be Le Nhu Y
08-10-2021 08:23:5050,000So GD goc: 10004916 8. Ung ho MS 2021.265 Dang Van Hoai
08-10-2021 08:22:3150,000So GD goc: 10005104 20. Ung ho MS 2021.251 Vu The Viet
08-10-2021 08:22:3050,000So GD goc: 10005081 16. Ung ho MS 2021.254 Ta Van Minh
08-10-2021 08:22:3050,000So GD goc: 10005064 11. Ung ho MS 2021.259 Em Tran Van Tuan
08-10-2021 08:22:3050,000So GD goc: 10005014 6. Ung ho MS 2021.268 Be Thach Do
08-10-2021 08:22:3050,000So GD goc: 10005093 18. Ung ho MS 2021.157 Anh Tran Van Hung
08-10-2021 08:22:3050,000So GD goc: 10005067 10. Ung ho MS 2021.261 Chi Le Thi Tam
08-10-2021 08:22:3050,000So GD goc: 10005030 9. Ung ho MS 2021.262 Gia dinh co Vo Thi Hanh
08-10-2021 08:22:30500,000So GD goc: 10004979 1. Ung ho MS 2021.Covid19
08-10-2021 08:22:3050,000So GD goc: 10005001 3. Ung ho MS 2021.274 Chi Nguyen Thi Lieu
08-10-2021 08:22:2950,000So GD goc: 10005090 17. Ung ho MS 2021.253 Phan Phuc Tuan
08-10-2021 07:04:3050,000ms 2021.280 ( anh le dinh thu )
08-10-2021 06:24:14300,000CT DEN:128023739368 Gui MS 2021.279 ong Nguyen Dinh Tinh FT21281086699024
08-10-2021 03:01:5610,000Ung ho MS2021.279 (ong Nguyen Dinh Tinh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
07-10-2021 20:32:3950,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2021.27o
07-10-2021 11:14:1010,000LE DUC ANH chuyen tien
07-10-2021 10:56:5360,000LPT ung ho MS 2021.279 (ong Nguyen Dinh Tinh)
07-10-2021 10:50:391,000,000NTP ung ho MS 2021. 279 ( Ong Nguyen Dinh Tinh ) _ Ha Tinh.
07-10-2021 09:31:55100,000HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms2021.279 ong ng dinh tinh
07-10-2021 07:10:5350,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.279
07-10-2021 05:48:0450,000ms 2021.279 ( ong nguyen dinh tinh )
07-10-2021 05:19:17200,000CT DEN:128022927991 HT 2021.278 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
07-10-2021 01:01:42100,000CT DEN:128000942314 MS.2021.278. ( UNG HO ANH TRAN VAN TOAN )-071021-00:33:42 942314; thoi gian GD:07/10/2021 00:33:43
07-10-2021 01:01:35100,000CT DEN:128000942229 MS.2021.277. ( UNG HO ANH DINH VAN QUANG )-071021-00:32:06 942229; thoi gian GD:07/10/2021 00:32:06
07-10-2021 00:59:5210,000Ung ho MS2021.278 (anh Tran Van Toan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly quang Vuong Phat; thoi gian GD:07/10/2021 00:12:29
06-10-2021 21:06:41500,000CT DEN:127914240434 Vo Tuan Anh ung ho MS 2021.276 be Nguyen Thi Kim Oanh
06-10-2021 20:56:3750,000nguyen hoang hai ung ho ms 2021.278
06-10-2021 20:41:39200,000Ung ho MS 2021.277 (anh Dinh Van Quang)
06-10-2021 20:38:13200,000Ung ho MS 2021.278 (anh Tran Van Toan)
06-10-2021 19:29:45500,000TO THI MY HANG chuyen tien ung ho MS 2021 278 (anh Tran Van Toan)
06-10-2021 18:07:11100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2021.277
06-10-2021 16:22:27500,000Ung ho MS 2021.278 anh tran van khai
06-10-2021 15:57:05200,000Ung ho MS 2021.278 anh Tran Van Toan
06-10-2021 11:52:11300,000Ung ho MS 2021.277( anh Dinh Van Quang)
06-10-2021 11:51:451,000,000gd Tom C tang MS 2021. 276 be Kim Oanh
06-10-2021 11:51:011,000,000gd Tom C tang MS 2021.277 dinh Van Quang
06-10-2021 11:50:42300,000Ung ho MS 2021.276( be Nguyen Thi Kim Oanh)
06-10-2021 11:48:22300,000Ung ho MS 2021.278( anh Tran Van Toan)
06-10-2021 09:34:37200,000CT DEN:127902527038 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2021 278 anh Tran Van Toan
06-10-2021 09:15:5760,000LPT ung ho MS 2021.278 (anh Tran Van Toan)
06-10-2021 09:00:5550,000STA ungho ms2021.278 (anh Tran Van Toan)
06-10-2021 08:55:49100,000Chuyen tien MS 2021.278(Anh Tran Van Toan)
06-10-2021 08:15:3150,000CT DEN:127901483097 UNG HO ANH TRANVANTOAN MS.2021.278
06-10-2021 06:47:5950,000ms 2021.278 ( anh tran van toan )
06-10-2021 01:09:2510,000Ung ho MS2021.277 (anh Dinh Van Quang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
06-10-2021 00:52:31100,000CT DEN:127900675655 MS.2021.275.( GIA DINH ANH TUOI )-061021-00:22:14 675655; thoi gian GD:06/10/2021 00:22:15
06-10-2021 00:52:19100,000CT DEN:127900675520 MS.2021.276. ( BE NGUYEN THI KIM OANH )-061021-00:19:43 675520; thoi gian GD:06/10/2021 00:19:45
05-10-2021 21:01:17100,000CT DEN:127821645589 MS.2021.274-051021-21:01:14 645589
05-10-2021 18:44:42300,000CT DEN:127811226464 UH NCHCCCL FT21278192828075
05-10-2021 18:00:3550,000CT DEN:127911611458 STA ungho ms2021.277 (anh Dinh Van Quang)
05-10-2021 13:45:4010,000LE DUC ANH chuyen tien
05-10-2021 10:53:48100,000ung hoMS 2021.277
05-10-2021 10:27:1650,000ms 2021.277 ( anh dinh van quang )
05-10-2021 09:17:57300,000LE KHANH DUY Chuyen tien ung ho MS 2021.276( be Nguyen Thi Kim Oanh)
05-10-2021 08:51:2960,000LPT ung ho MS 2021.277 (anh Dinh Van Quang)
05-10-2021 08:09:33250,000Be Nguyen Bao Son ung ho ma so 2021.277 (Dinh Van Quang)
05-10-2021 07:48:0950,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.277
05-10-2021 07:01:291,000,000ung ho MS 2021.275 (gia dinh anh Tuoi)
05-10-2021 00:50:1720,000Ung ho MS2021.276 (be Nguyen Thi Kim Oanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:05/10/2021 00:21:36
04-10-2021 20:13:32500,000CT DEN:210420168776 Ung ho ms 2021.276
04-10-2021 20:12:42500,000CT DEN:210420168506 Ung ho ms 2021.275
04-10-2021 18:52:25100,000ms 2021.276 ( be nguyen thi kim oanh )
04-10-2021 17:27:31200,000CT DEN:127710632126 ung ho MS2021.275( gia dinh anh tuoi )
04-10-2021 14:40:14200,000CT DEN:127707695824 Ung ho MS 2021.275 anh tuoi FT21277806042034
04-10-2021 14:16:11300,000CT DEN:127707058703 ung ho MS 2021266
04-10-2021 09:38:091,000,000CT DEN:127702318703 ung ho ms 2021.276 be nguyen thi kim oanh FT21277039905301
04-10-2021 09:18:1750,000LPT ung ho MS 2021.276 (be Nguyen Thi Kim Oanh)
04-10-2021 08:40:01500,000CT DEN:040165907553 ung ho MS 2021276 be Nguyen Thi Kim Oanh
04-10-2021 07:57:11500,000ung ho MS 2021.276 (be Nguyen Thi Kim Oanh)
04-10-2021 06:50:151,000,000ung ho MS 2021.276 (Nguyen Thi Kim Oanh)
04-10-2021 00:45:0260,000Ung ho MS2021.275 (gia dinh anh Tuoi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:04/10/2021 00:09:58
03-10-2021 20:52:1920,000LE DUC ANH chuyen tien
03-10-2021 19:43:5950,000CT DEN:127712163958 STA ungho ms2021.274 (chi Nguyen Thi Lieu)
03-10-2021 18:37:03300,000ung ho ms 2021.275 (gia dinh anh Tuoi)
03-10-2021 16:20:03100,000ung ho MS 2021 274 (chi Nguyen Thi Lieu)
03-10-2021 16:18:33100,000ung ho MS 2021 275 (gia dinh anh Tuoi)
03-10-2021 16:17:47100,000CT DEN:127609734593 Ung ho MS 2021.271 Tran Thi Hai Ly FT21277057173242
03-10-2021 15:40:0050,000MS 2021.271 tran thi hai ly
03-10-2021 13:23:0760,000LPT ung ho MS 2021.275 (gia dinh anh Tuoi)
03-10-2021 09:40:1350,000CT DEN:127602840163 STA ungho ms2021.275 (gia dinh anh Tuoi)
03-10-2021 07:03:30100,000ms 2021.275 ( gia dinh anh tuoi )
03-10-2021 06:15:501,000,000ung ho ma so 2021.275 gia dinh anh Tuoi rang len anh
02-10-2021 21:10:45100,000CT DEN:127514566460 ung ho MS 2021.274 (chi Nguyen Thi Lieu)
02-10-2021 20:51:3860,000LPT ung ho MS 2021.274 (chi Nguyen Thi Lieu)
02-10-2021 20:50:3660,000LPT ung ho ms 4243 chau Nguyen Thi Nga
02-10-2021 19:09:2120,000LE DUC ANH chuyen tien
02-10-2021 18:57:47100,000Ung ho MS 2021.271 ( Tran Thi Hai Ly)
02-10-2021 18:41:43100,000CT DEN:127511446732 ung ho MS 2021.271 (Tran Thi Hai Ly)
02-10-2021 18:10:2550,000ms 2021.274 ( chi nguyen thi lieu )
02-10-2021 17:02:54100,000CT DEN:127550128257 Ung ho MS 2021 271 Tran thi Hai Ly
02-10-2021 14:38:08300,000CT DEN:127514822108 ung ho ma so 2021274
02-10-2021 11:57:3950,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.274
02-10-2021 11:42:28200,000CT DEN:210211150785 Ms 2021.261 (Le Thi Tam)
02-10-2021 11:15:52500,000NGUYEN NGHIA chuyen tien Ung ho MS 2021.273 (Phan Thi My Na)
02-10-2021 11:15:03200,000CT DEN:210211142782 Ms 2021.269 (Bui Thi Hoa)
02-10-2021 09:34:32100,000CT DEN:127502212937 Vietinbank;114000161718;ung ho?MS 2021274?chi Nguyen Thi Lieu
02-10-2021 08:52:45200,000MS 2021.261(le thi tam)
02-10-2021 08:49:23200,000ung ho ms 2021.274
02-10-2021 06:27:08500,000ung ho ms 2021.274
02-10-2021 01:31:1060,000Ung ho MS2021.273 (Phan Thi My Na). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:02/10/2021 00:59:51
01-10-2021 22:25:3450,000CT DEN:127515974871 STA ungho ms 2021.273 (Phan Thi My Na)
01-10-2021 21:37:1620,000LE DUC ANH chuyen tien
01-10-2021 21:12:51200,000ung ho MS 2021.273 (Phan Thi My Na)
01-10-2021 11:57:2850,000LPT ung ho MS 2021.273 (Phan Thi My Na)
01-10-2021 11:05:011,000,000ung hoMS 2021.269(chi Bui Thi Hoa)
01-10-2021 11:02:491,000,000ung hoMS 2021.273(Phan Thi My Na)
01-10-2021 10:38:011,500,000CT DEN:127403645542 Vietinbank;114000161718;Ba Ta Khanh Phi ung ho MS 2021 Covid 19
01-10-2021 10:37:55300,000VO XUAN VINH chuyen tien ung ho MS 2021.273 (Phan Thi My Na)
01-10-2021 10:12:23150,000MS 2021.269(Bui Thi Hoa)
01-10-2021 08:56:1550,000ung ho MS 2021.273 (Phan Thi My Na)
01-10-2021 06:30:53300,000ung ho ms 2021.273 phan thi my na
01-10-2021 06:24:57100,000ms 2021.273 ( phan thi my na )
01-10-2021 06:12:382,000,000ung ho ma so 2021.273 em Phan Thi My Na thuong hoan canh em qua
01-10-2021 06:09:2050,000MS 2021.266 gd anh Dong
01-10-2021 01:32:1820,000Ung ho MS2021.269 (chi Bui Thi Hoa). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:01/10/2021 00:09:13

Ban Bạn đọc

Nỗi tuyệt vọng của cô giáo bệnh tật nằm liệt giường suốt 30 năm

Nỗi tuyệt vọng của cô giáo bệnh tật nằm liệt giường suốt 30 năm

Ở lứa tuổi 20 đẹp nhất, cô Đặng Kim Loan mắc phải căn bệnh viêm dính đa khớp. Sau nhiều năm chạy chữa tốn kém nhưng không khỏi, cô bị dày vò bởi đau đớn, tuyệt vọng khi cơ thể cứng dần, bất động.