1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
12/21/20201,000IBVCB.903217769.ada.CT tu 0721000655329 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/20201,000IBVCB.903217663.ada.CT tu 0531002581151 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/20201,000IBVCB.903217612.ada.CT tu 0911000057330 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/20201,000IBVCB.903217310.ada.CT tu 0921000726824 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/20201,000IBVCB.903216326.ada.CT tu 0911000067472 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/20201,000IBVCB.903216973.ada.CT tu 1017197522 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/20201,000IBVCB.903216234.ada.CT tu 1017173564 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/20201,000IBVCB.903216176.dada.CT tu 0371000519172 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/20201,000IBVCB.903216718.ada.CT tu 0331000516258 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/20201,000IBVCB.903215720.ada.CT tu 1016620107 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/20201,000IBVCB.903215609.ada.CT tu 0531002592868 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/20201,000IBVCB.903214200.ada.CT tu 0531002596954 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/20201,000IBVCB.903214116.ada.CT tu 0911000050475 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/20201,000IBVCB.903214711.ada.CT tu 1016903656 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/20201,000IBVCB.903213917.ada.CT tu 1016958213 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/20202,000IBVCB.903220719.ast.CT tu 0331000503744 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/20202,000IBVCB.903208573.ast.CT tu 0531002578047 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/20202,000IBVCB.903195723.AST.CT tu 0531002574717 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/20202,000IBVCB.903192191.ast.CT tu 1017034699 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/202020,000MBVCB.904866489.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2020.325(gia dinh chi lien).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/202020,000IBVCB.904467573.Ung ho MS 2020 323 Anh Thanh Dung.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/21/202020,000IBVCB.904464373.Ung ho MS 2020 324 Chau Le Thi Anh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/21/202020,000IBVCB.904462656.Ung ho MS 2020 325 Gia dinh chi Lien.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/21/202050,000315674.211220.141313.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020325 gia dinh chi Lien
12/21/202050,000386931.211220.125012.ung ho MS 2020 325 gia dinh chi Lien
12/21/202050,000SHGD:10030823.DD:201221.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms.2020.325 gia dinh chi Lien
12/21/202050,000IBVCB.903862435.Giup ma so 2030 325 gia dinh chi Lien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/21/202050,000MBVCB.903439124.gui e 2020 325.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/202050,000144557.211220.083250.Ung ho MS 2029 325 gia dinh chi Lien
12/21/202050,000696291.211220.064557.MS 2020 325 gia dinh chi Lien tinh Nam Dinh
12/21/2020100,000265320.211220.211823.Maso 2020.325 FT20357190140658
12/21/2020100,000379152.211220.204158.Vietcombank 0011002643148 Thuong men gui chuong trinh NCHCCCL
12/21/2020100,000941756.211220.191606.UNG HO MS 2020.325 ( GIA DINH CHI LIEN)-211220-19:15:45 941756
12/21/2020100,000941507.211220.191410.UNG HO MS 2020.324 ( CHAU LE THI ANH)-211220-19:14:46 941507
12/21/2020100,000016077.211220.175845.ZP5N09L3SRTM 201221000148824 Ung ho MS 2020.312
12/21/2020100,000MBVCB.904150413.Ung ho MS 2020.325 (gia dinh chi Lien)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/2020100,000951563.211220.141704.Ung ho ma 2020 325 gia dinh Chi Lien
12/21/2020100,000858221.211220.131313.UNG HO MS : 2020.325 ( GIA DINH CHI LIEN)-211220-13:12:59 858221
12/21/2020100,000SHGD:10005190.DD:201221.BO:LE DO TUAN QUOC.Remark:Ung ho MS 2020.324 CHAU LE THI ANH tai NGOAI THUONG VIET NAM Tran Quang Khai
12/21/2020100,000SHGD:10000235.DD:201221.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:ung ho anh tran thanh Dung ms 2020/232
12/21/2020100,000127889.211220.082236.Vinh Nam ung ho ms 2020 325 gia dinh chi Nguyen Thi Lien
12/21/2020100,000299523.211220.075532.CT UNG HO 2 CON CHI NHUNG
12/21/2020100,000MBVCB.903240569.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.325 (gia dinh chi Lien)Vietnamnet 21/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/2020100,000589205.211220.055709.Chuyen tien ung ho MS 2020. 323
12/21/2020100,000MBVCB.903238098.NGUYEN THI THU LUONG chuyen tien ung ho chi lien -Nam Dunh.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/2020100,000524074.211220.054715.Ung ho ms 2020 325 FT20356360221103
12/21/2020100,000291717.211220.053234.MS 2020325 gia dinh chi lien
12/21/2020110,000MBVCB.904021486.Ung ho Ms 2020.325 gia dinh chi lien.CT tu 0451000409670 HOANG VAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/2020150,000187498.211220.172452.T ung ho gia dinh chi Lien MS 2020.325
12/21/2020150,000289015.211220.094117.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 Ma so gom 317 318 va 319
12/21/2020200,000008239.211220.212544.Ung ho ma so 2020 320 be Trieu Hoai Thu
12/21/2020200,000518720.211220.200152.Ung ho MS 2020 323 anh Tran Thanh Dung
12/21/2020200,000MBVCB.904574441.MS2020.325.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/2020200,000MBVCB.904375552.LE THI TU CHAU chuyen tien ung ho MS 2020.322(be Tran Ai Nhu).CT tu 0291000236009 LE THI TU CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/2020200,000MBVCB.904367864.LE THI TU CHAU chuyen tien tu thien MS2020.325(gia dinh chi Lien).CT tu 0291000236009 LE THI TU CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/2020200,000210498.211220.154908.Ung ho MS 2020 325 Gia dinh chi Lien Nam Mo Ban Su Thich Ca Mau Ni Phat
12/21/2020200,000MBVCB.904196139.chuc hai con khoe.CT tu 0011000628007 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/21/2020200,000156016.211220.151345.le thi tam ba ria vung tau ung ho ms 2020.325 gia dinh chi lien
12/21/2020200,000918761.211220.145851.Ung ho MS 2020.325 gia dinh chi Lien FT20356289403000
12/21/2020200,000IBVCB.903763868.MS 2020 325 gia dinh chi Lien.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/21/2020200,000955521.211220.111857.IBFT Ung ho Ms 2020.323 Tran Thanh Dung
12/21/2020200,000896425.211220.111712.Ung ho MS 2020.325 ( gia dinh chi lien)
12/21/2020200,000828748.211220.105151.MS 2020.325 (GIA DINH CHI LIEN)-211220-10:51:50 828748
12/21/2020200,000863687.211220.104948.UNG HO MS 2020 322 ( TRAN AI NHI)
12/21/2020200,000738824.211220.101326.Ung ho MS 2020.324 Khanh Ha chuc Chau Anh mau khoe
12/21/2020200,000938057.211220.100305.IBFT ung ho MS 2020.325 gd chi lien
12/21/2020200,000734495.211220.091505.ung ho MS 2020.325( gia dinh chi Lien)
12/21/2020200,000IBVCB.903453069.DANG DINH TUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.325 (gia dinh chi Lien).CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/2020200,000MBVCB.903415298.Ung ho hoan canh ms 2020.325.CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/2020200,000MBVCB.903380537.MS 2020.320 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/2020200,000SHGD:10001298.DD:201221.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2020 323 TRAN THANH DUNG
12/21/2020200,000MBVCB.903368261.MS 2020.324.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/2020200,000SHGD:10001439.DD:201221.BO:CHU TUNG NGUYEN.Remark:MS 2020322
12/21/2020200,000794160.211220.074549.MS 2020.325 (UNG HO GIA DINH CHI LIEN)-211220-07:45:41 794160
12/21/2020200,000463031.211220.074309.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho gia dinh chi Lien ms 2020325
12/21/2020200,000048807.211220.065159.Ung ho Ms 2020 325 gia dinh chi lien
12/21/2020200,000790406.211220.062251.UNG HO MS 2020.325( GIA DINH CHI LIEN)-211220-06:23:24 790406
12/21/2020200,000525826.211220.061736.Ung ho ms 2020.325 gd c lien FT20356565342243
12/21/2020200,000523778.211220.054032.MS 2020325 FT20356360203988
12/21/2020200,000009975.211220.004414.ung ho MS 2020 324 chau Le Thi Anh
12/21/2020300,000IBVCB.903181161.MS2020 320 Trieu Hoai Thu.CT tu 0071001551803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/21/2020300,000IBVCB.903181735.MS2020 321 Chu Phung.CT tu 0071001551803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/21/2020300,000IBVCB.903179230.MS2020 322 Tran Ai Nhi.CT tu 0071001551803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/21/2020300,000IBVCB.903179749.MS2020 323 Tran Thanh Dung.CT tu 0071001551803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/21/2020300,000IBVCB.903177042.MS2020324 Le Thi Anh.CT tu 0071001551803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/21/2020300,000MBVCB.904919064.ms 2020 325 uh gia dinh chi Lien.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/21/2020300,000IBVCB.904038383.NGUYEN QUOC TUAN chuyen khoan MS 2020.325 (gia dinh chi Lien).CT tu 0451001385313 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/2020300,000824377.211220.132418.Ung ho MS 2020 324 chau le thi anh FT20356289055680
12/21/2020300,000MBVCB.903654408.ung ho MS 2020.325 (gia dinh chi Lien).CT tu 0611001975825 DO THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/2020300,000750012.211220.101554.MS.2020.325(gd chi lien)
12/21/2020300,000738872.211220.101519.Ung ho MS 2020.325 Khanh Ha ung ho gd chi Lien
12/21/2020300,000MBVCB.903294854.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien ung ho ma so 2020.325 gia dinh chi Lien.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/2020300,000MBVCB.903235500.Gia dinh co 2 nguoi con bi benh.CT tu 0811000001192 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/21/2020400,000MBVCB.903366619.MS 2020.325.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/2020400,000MBVCB.903359532.Ms 2020.322 mong be va gia dinh binh an.CT tu 0121000727437 NGUYEN HOANG ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/2020500,000IBVCB.904970153.MS 2020 324 chau LE THI ANH TP Ha Noi.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/21/2020500,000IBVCB.904958127.MS 2020 325 chi NGUYEN THI LIEN tinh Nam Dinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/21/2020500,000MBVCB.904687328.ung ho ma so MS 2020.325 me con chi Nhung.CT tu 0011000534831 NGUYEN THI HUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/2020500,000IBVCB.904344296.Ung ho ma so 2020 323.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/21/2020500,000IBVCB.904337348.Ung ho ma so 2020 324 chau Le Thi Anh.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/21/2020500,000IBVCB.904330275.Ung ho ma so 2020 325 gia dinh chi Lien.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/21/2020500,000107331.211220.143541.ung ho chau Le Thi Anh, ms 2020.324.
12/21/2020500,000181707.211220.141052.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 322
12/21/2020500,000846526.211220.140258.Ung ho MS 2020 325 Chi Lien
12/21/2020500,000183193.211220.135830.ung ho MS 2020.324 (chau Le Thi Anh)
12/21/2020500,000843710.211220.113350.Ung ho ms 2020 323 TRAN THANH DUNG
12/21/2020500,000284435.211220.111656.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020 325 gia dinh chi Lien
12/21/2020500,000IBVCB.903697558.MS 2020 325.CT tu 0081001196681 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/21/2020500,000SHGD:10022805.DD:201221.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2020.324 chau Le Thi Anh
12/21/2020500,000349240.211220.100528.Ung ho ma so 2020 325 gia dinh chi Lien
12/21/2020500,000MBVCB.903461514.Ung ho NCHCCCL Thuyen.CT tu 0181003619000 NGO THI THUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/2020500,000528421.211220.064325.Ung ho MS 2020 325 gia dinh chi Lien FT20356079680571
12/21/20201,000,000MBVCB.904222548.Ung ho MS 2020.325 (gd chi Lien).CT tu 0071004164154 TRAN TAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/20201,000,000842120.211220.134514.ung ho MS 2020.325 gia dinh chi Lien FT20356975261840
12/21/20201,000,000MBVCB.903705383.ung ho ms 2020.323 (anh Tran Thanh Dung) .CT tu 0071001018811 TRAN HAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/20201,000,000MBVCB.903698963.ung ho ms 2020.322 (be Tran Ai Nhi).CT tu 0071001018811 TRAN HAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/21/20201,000,000SHGD:10003501.DD:201221.BO:TRAN DU PHONG.Remark:IBUNG HO MS 2020324 (CHAU LE THI ANH)
12/21/20202,000,000SHGD:17448446.DD:201221.BO:Nguyen dinh Huan.Remark:UNG HO MS 2020325 GIA DINH CHI LIEN
12/21/20202,000,000SHGD:10003325.DD:201221.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2020.323 (ANH TRAN THANH DUNG)
12/21/20202,150,000MBVCB.904768144.Ung Ho NCHCCCL LY 0333254984.CT tu 0451000339531 DO THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/20202,000IBVCB.906095092.a.CT tu 0911000071199 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/20203,000IBVCB.906232409.a.CT tu 0911000048517 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/20203,000IBVCB.906098033.a.CT tu 0331000516258 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/20203,000IBVCB.905529655.a.CT tu 0071000688855 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/202020,000MBVCB.906269794.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2020.326(be nguyen tuan sang).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/202020,000MBVCB.905716298.ung ho ms 2020 325.CT tu 1013080333 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/22/202020,000IBVCB.905466725.Ung ho MS 2020 326 Be Nguyen Tuan Sang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/22/202050,000687611.221220.195503.2020 325 gia dinh chi Lien
12/22/202050,000685165.221220.195345.2020 326 Nguyen Tuan Sang
12/22/202050,000IBVCB.906263673.Giup ma so 2020 326 be Nguyen Tuan Sang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/22/202050,000IBVCB.906175594.Ung ho ma so MS 2020 324 chau Le Thi Anh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/22/202050,000IBVCB.906169936.Ung ho ma so MS 2020 325 gia dinh chi Lien.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/22/202050,000131322.221220.142312.MS 2020.321
12/22/202050,000129758.221220.142147.MS 2020.326 nguyen tuan sang
12/22/202050,000353536.221220.121540.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020326 be Nguyen Tuan Sang
12/22/202050,000IBVCB.905390735.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.324 (chau Le Thi Anh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/202050,000973595.221220.070140.MS 2020.326 ( BE NGUYEN TUAN SANG )-221220-07:01:39 973595
12/22/2020100,000302515.211220.222918.2020 325 gia dinh chi Lien FT20357520342081
12/22/2020100,000085695.221220.220433.Ung ho ma so 2020.325 chi Lien FT20358008957640
12/22/2020100,000807174.221220.162857.T ung ho be Nguyen tuan Sang MS 2020.326
12/22/2020100,000MBVCB.905923289.TDung ung ho MS2020.326 be Nguyen Tuan Sang.CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020100,0000200970488122214494120206231008326.91308.144946.Lam Viet ung ho ma so MS 2020.326 be Nguyen Tuan Sang
12/22/2020100,000701831.221220.123535.MS 2020 326 be Nguyen Tuan Sang
12/22/2020100,000697041.221220.123247.MS 2020 324 chau Le Thi Anh
12/22/2020100,000MBVCB.905581445.MS 2020.342( chau Le Thi Anh).CT tu 0281001185965 CAO THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020100,000IBVCB.905414482.MS 2020.325 (gia dinh chi Lien).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020100,000IBVCB.905410085.MS 2020.326 (be Nguyen Tuan Sang).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020100,000MBVCB.905384850.MS 2020.326 ( be Nguyen Tuan Sang).CT tu 0481000918374 THACH KIM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020100,000807303.221220.091430.ung ho MS 2020.326 be Nguyen Tuan Sang
12/22/2020100,000167350.221220.084010.Vinh Nam ung ho ms 2020 326 be Nguyen Tuan Sang
12/22/2020100,000979819.221220.081928.UNG HO MS 2020.326( BE NGUYEN TUAN SANG)-221220-08:20:04 979819
12/22/2020100,000692894.221220.074241.Chuyen tien ung ho MS2020.326
12/22/2020100,000MBVCB.905107671.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.326 (be Nguyen Tuan Sang)Vietnamnet 22/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020100,000248418.221220.054633.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 326 be Nguyen Tan Sang
12/22/2020200,000IBVCB.906487291.Ung ho MS 2020.326 (be Nguyen Tuan Sang)..CT tu 0541000195535 HOANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020200,000MBVCB.906121850.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.326.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020200,000588684.221220.120240.Ung ho MS 2020.326 FT20357005580017
12/22/2020200,000563392.221220.113515.Ung ho MS2020326 be Nguyen Tan Sang FT20357005478371
12/22/2020200,000021201.221220.113302.MS 2020.325 (GIA DINH CHI LIEN)-221220-11:33:01 021201
12/22/2020200,000859681.221220.111524.2020.326 be Nguyen Tuan Sang
12/22/2020200,000751622.221220.101343.ung ho MS 2020.326 Khanh Ha chuc chau Sang mau khoi benh
12/22/2020200,000467480.221220.095927.Ung ho MS 2020.326 Nguyen Tan Sang FT20357083982926
12/22/2020200,000IBVCB.905353786.MS 2020 326 be Nguyen Tan Sang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/22/2020200,000SHGD:10008988.DD:201222.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2020.326 ung ho be Nguyen Tuan Sang
12/22/2020200,000758722.221220.083921.Chuyen tien ung ho ma so 2020.326 be Nguyen Tuan Sang
12/22/2020200,000SHGD:10001728.DD:201222.BO:NGUYEN VAN LOI.Remark:ung ho MS 2020 325 gia dinh chi Lien
12/22/2020200,000256803.221220.082855.Vietcombank 0011002643148 PHAM HOANG NGOI chuyen khoan cho be Tuan Sang
12/22/2020200,000MBVCB.905238340.Ung ho MS 2020.326 (be Nguyen Tuan Sang). Chuc con mau khoe.CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020200,000MBVCB.905226826.be Nguyen Tuan Sang ma so MS 2020326 .CT tu 0491001637732 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/22/2020200,000MBVCB.905212766.MS 2020.326.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020200,000SHGD:10000811.DD:201222.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2020 326 NGUYEN TUAN SANG
12/22/2020200,000106984.221220.080712.IBFT Ung ho ms2020 325 gia dinh chi lien
12/22/2020200,000MBVCB.905178686.ung ho MS 2020.326 be nguyen tuan sang.CT tu 0611001503197 NGUYEN THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020200,000MBVCB.905165595.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien ung ho ma so 2020.326 be Nguyn Tuan Sang.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020200,000359767.221220.070249.Ung ho MS 2020.326 FT20357954290401
12/22/2020200,000MBVCB.905104902.VU THANH NGUYEN ck ung ho MS 2020.326( be nguyen tuan sang).CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020250,000719115.221220.143244.Ms 2020.326 (be nguyen tuan sang)
12/22/2020250,000548200.221220.060120.ung ho MS 2020.326 ( be Nguyen Tuan Sang)
12/22/2020300,000IBVCB.905021474.NCHCCCL Vu Dinh Lieu 0966741911.CT tu 0491000147927 VU DINH LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020300,000MBVCB.906330438.HUNG ung ho MS 2020.326 (be Tuan Sang).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020300,000MBVCB.906019483.LE THI THU chuyen tien - ung ho 2020.326 ( nguyen tuan sang).CT tu 0121000296886 LE THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020300,000MBVCB.905536161.Ung ho Ms 2020.297 be Ha Van Phuc.CT tu 0071001098111 PHAN THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020300,000529673.221220.110154.Ma so 2020.326 FT20357103828250
12/22/2020300,000925132.221220.104534.MS 2020.326
12/22/2020300,000MBVCB.905420598.Ung ho MS 2020.325 chi Len.CT tu 0201000110108 NGUYEN NGOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020300,000MBVCB.905352725.ung ho MS 2020.326 (Nguyen Tuan Sang).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020300,000674509.221220.073133.Ung ho MS 2020.326 be Nguyen Tuan Sang
12/22/2020300,000562614.221220.064933.ung ho MS 2020 326 be Nguyen Tuan Sang
12/22/2020300,000659478.221220.064755.Ct unghoMS 2020.326 be Nguyen Tuan Sang
12/22/2020350,000IBVCB.905634159.Chuyen khoan Ung ho MS 2020.325 (gia dinh chi Lien)..CT tu 0181000551676 BUI PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020350,000IBVCB.905630454.Chuyen khoan Ung ho MS 2020.326 (be Nguyen Tuan Sang)..CT tu 0181000551676 BUI PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020500,000SHGD:10002025.DD:201222.BO:DO THI PHUONG TUONG.Remark:IBUNG HO BE NGUYEN TUAN SANG. MS 2020.326
12/22/2020500,000684612.221220.031046.ung ho ma so 2020.32 nguyen Tan San
12/22/2020500,000151321.221220.144056.Nhanh cty nhiet dien Duyen Hai ung ho MS 2020.326 be Nguyen Tuan Sang
12/22/2020500,000424584.221220.122819.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 326 be Nguyen Tuan Sang
12/22/2020500,000UNG HO MS 2020.322 (BE TRAN AI NHU) -TANG TRUNG XUONG CT
12/22/2020500,000881426.221220.101024.ung ho ms 2020.325 gia dinh chi lien
12/22/2020500,000SHGD:10007908.DD:201222.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2020.325 gia dinh chi Lien
12/22/2020500,000IBVCB.905235518.PHAM KIM CHI (HA NOI) ung ho MS 2020.326 (be NGUYEN TUAN SANG).CT tu 0511000514141 LE THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020500,000MBVCB.905181425.NGUYEN THI HUE chuyen tien ung ho MS 2020.326 ( Be Nguyen Tuan Sang ).CT tu 0341006979354 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020500,000971891.221220.055208.UNG HO MS 2020.326 BE NGUYEN TUAN SANG-221220-05:52:36 971891
12/22/2020500,000248452.221220.054914.Vietcombank 0011002643148 MS 2020326 be Nguyen Tuan Sang
12/22/2020600,000VCBPAY.905486930.ung ho MS 2020.324 (chau Le Thi Anh).CT tu 0071004004421 NGUYEN TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/2020600,000SHGD:10001132.DD:201222.BO:LE THANH NHI.Remark:UNG HO MS 2020.325 GIA DINH C LIEN 300K + UNG HO MS 2020.326 BE NGUYEN TUAN SANG 300K
12/22/20201,000,000MBVCB.906603473.MS 2020.326(be Nguyen tan Sang).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/20201,000,000IBVCB.906401670.ms 2020.320 ( be trieu hoai thu ).CT tu 0281000559867 HUYNH MANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/20201,000,000MBVCB.906101692.Ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/20201,000,000MBVCB.906097481.Ung ho MS 2020.317 ( be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/20201,000,000MBVCB.906093081.Ung ho MS 2020.315 (anh Le Kim Long).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/20201,000,000MBVCB.905946411.ung ho MS 2020.325 (gia dinh chi Lien).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/20201,000,000MBVCB.905943030.ung ho MS 2020.326 (be Nguyen Tuan Sang).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/20201,000,000569865.221220.133222.2020 326 be nguyen tuan sang
12/22/20201,000,000MBVCB.905636560.Ung ho MS 2020.326 be Nguyen Tuan Sang.CT tu 0451000513248 BUI THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/22/20201,000,000260323.221220.092432.MS 2020 326 Nguyen Tuan Sang
12/22/20202,000,000SHGD:10000989.DD:201222.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2020.300 (BE NGUYEN DANG QUANG)
12/22/20202,000,000SHGD:10000982.DD:201222.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2020.316 ( BE TRINH HOAI THU)
12/22/20202,000,000SHGD:10000991.DD:201222.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2020.323 ( ANH TRAN THANH DUNG)
12/22/20202,000,000SHGD:10000980.DD:201222.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2020.320 (BE TRIEU HOAI THU)
12/22/20202,000,000SHGD:10000984.DD:201222.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2020.321 (VO CHONG CHU PHUNG)
12/22/20202,000,000SHGD:10000986.DD:201222.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2020.317 (BE BUI NGUYEN LAN PHUONG)
12/22/20202,000,000SHGD:10000990.DD:201222.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2020.318 (HA VAN QUYEN)
12/22/20202,000,000SHGD:10000977.DD:201222.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2020.322 (BE TRAN AI NHI)
12/22/20203,000,000SHGD:10000275.DD:201222.BO:NGUYEN NGOC TRUONG.Remark:IBUNG HO MS 2020.320 (BE TRIEU HOAI THU)
12/23/20201,000IBVCB.906956539.g.CT tu 1017338997 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/23/20201,000IBVCB.906895510.sdf.CT tu 1015883049 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/20201,000IBVCB.906888961.asd.CT tu 1015856629 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/20201,000IBVCB.906857882.asdf.CT tu 1015855985 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/20201,000IBVCB.906832646.aa.CT tu 1017169516 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/202020,000MBVCB.908054449.NGUYEN THI QUYNH CHI chuyen tien.CT tu 0101001116179 NGUYEN THI QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/202020,000IBVCB.907675799.Ung ho MS 2020 327 Co Ha.CT tu 0061001186441 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/23/202025,000034571.221220.231258.MS2020.326 (be Nguyen Tuan Sang)
12/23/202025,000034134.221220.231122.MS2020.324 (Chau Le Thi Anh)
12/23/202025,000033576.221220.230944.MS 2020.325 (gia dinh Chi Lien)
12/23/202050,000IBVCB.906638658.Ung ho be Nguyen Tuan Sang MS 2020.326.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/23/202050,000646133.231220.230143.Hung hoai duc.ung ho: MS 2020.327
12/23/202050,000754240.231220.224138.NCHCCCL Dinh Thai Xuan Mai 0375709965
12/23/202050,000305598.231220.212032.UNG HO CHUONG TRINH-231220-21:20:17 305598
12/23/202050,000IBVCB.907782087.Giup ma so 2020 327 co Tran Thi Ha .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/23/202050,000621202.231220.065256.ung ho ms2020.327 co Tran Thi Ha
12/23/2020100,000864704.231220.221830.NCHCCCL Nam 0337001288 FT20359847504765
12/23/2020100,000862522.231220.221337.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT20359716388687
12/23/2020100,000MBVCB.907982188.TRAN THI THUY TRANG chuyen tien ung ho ms 2020.327.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020100,000MBVCB.907974628.Nhuchuahecocuocchialy.CT tu 0721000621159 DONG THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020100,000823776.231220.210311.vi nhung dieu tuyet voi FT20359799498069
12/23/2020100,000264012.231220.164440.UNG HO MS : 2020.326 ( BE NGUYEN TUAN SANG)-231220-16:44:25 264012
12/23/2020100,000984588.231220.151808.Ung ho MS2020 327 co Tran Thi Ha
12/23/2020100,000960337.231220.132554.ung ho ms 2020.327 , co Tran Thi Ha
12/23/2020100,000342680.231220.113255.Ms 2020327 co TRAN THI HA FT20358862700421
12/23/2020100,000375217.231220.102801.Ung ho ma so 2020 327
12/23/2020100,000202072.231220.102008.NGUYEN CONG AN Chuyen tien
12/23/2020100,000814998.231220.092210.Ms 2020327 co tran thi ha
12/23/2020100,000120350.231220.090326.T ung ho co Tran Thi Ha MS 2020,327
12/23/2020100,000157982.231220.082925.VINH NAM UNG HO MS 2020.327 TRAN THI HA-231220-08:29:12 157982
12/23/2020100,000812356.231220.082224.ung ho co Tran Thi Ha MS 2020 327
12/23/2020100,000MBVCB.906708966.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.327 (co Tran Thi Ha)Vietnamnet 23/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020200,000MBVCB.908076518.NGUYEN THI BICH NGOC chuyen tien ung ho MS.2020.327( co Tran Thi Ha).CT tu 0221000059187 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020200,000456725.231220.224347.Tra My ung ho ct Nhu chua he co cuoc chia li
12/23/2020200,000982396.231220.222454.ung ho MS 2020.327 - Tran Thi Ha
12/23/2020200,000668438.231220.215015.Vietcombank 0011002643148 HOANG TRONG BINH chuyen khoan NCHCCCL 0347726143
12/23/2020200,000840173.231220.213022.NCHCCCL DOTHIHUYEN 0973549294 FT20359005015443
12/23/2020200,000797187.231220.202202.MS 2020.327 ung ho co Tran Thi Ha FT20358527024781
12/23/2020200,000435187.231220.161410.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020 306 be vu minh thu
12/23/2020200,000490858.231220.151810.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 236 be Nguyen Tuan Sang
12/23/2020200,000MBVCB.907437436.MS 2020.325 gia dinh chi Lien.CT tu 0301000325213 LE THAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020200,000MBVCB.907407643.ung ho MS 2020.326 (be Nguyen Tuan Sang).CT tu 0061000819756 NGUYEN THI LAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020200,000IBVCB.907403174.MS 2020 327 co Tran Thi Ha.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/23/2020200,000MBVCB.907392478.ung ho MS 2020.327 (co Tran Thi Ha).CT tu 0061000819756 NGUYEN THI LAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020200,000194479.231220.111720.MS 2020.326 ( BE NGUYEN TUAN SANG)-231220-11:17:05 194479
12/23/2020200,000587181.231220.110830.Giup ms 2020.327 co Tran Thi Ha
12/23/2020200,000IBVCB.907078144.HOANG VAN ANH Ghi ro ung ho MS 2020.327 (co Tran Thi Ha).CT tu 0721000519887 HOANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020200,000MBVCB.907013245.ung ho ms 2020.327 tran Thi ha.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020200,000003449.231220.102258.ZP5N0BGN1MPG 201223000042302 Ung ho co Tran Thi Ha MS2020.327
12/23/2020200,000MBVCB.906999238.Ung ho MS2020.327 co Tran thi Ha .CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020200,000MBVCB.906951672.HUYNH THI TUYET chuyen tien ung ho MS 2020327 ( co Tran Thi Ha ) .CT tu 0061000294828 HUYNH THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020200,000MBVCB.906949246.MS 2020 327.CT tu 0251001294749 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/23/2020200,000MBVCB.906882699.Ung ho MS 2020 327?co Tran Thi Ha.CT tu 0071001229565 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/23/2020200,000203854.231220.090500.MS 2020.327 ung ho co Tran Thi Ha FT20358359049403
12/23/2020200,0000200970423122308502220203825112130.92740.085023.UNG HO MS2020.327
12/23/2020200,000547949.231220.083904.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho co Tran Thi Ha MS 2020327
12/23/2020200,000129118.231220.082703.MS 2020.327
12/23/2020200,000155258.231220.080851.UNG HOMS 2020.319(CO PHAM THI HANG)-231220-08:08:42 155258
12/23/2020200,000155133.231220.080758.UNG HOMS 2020.323(ANH TRAN THANH DUNG)-231220-08:07:35 155133
12/23/2020200,000155048.231220.080645.UNG HOMS 2020.324 (CHAU LE THI ANH)-231220-08:06:42 155048
12/23/2020200,000MBVCB.906746698.ung ho MS 2020.327 Co tran thi ha.CT tu 0011004320452 PHAM ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020200,000249239.231220.070810.MS 2020.327
12/23/2020200,000625156.231220.070534.Ungho ms 2020.327 Tran Thi Ha
12/23/2020200,000062015.231220.062015.KHANHTAM gui tien ung ho Co Ha
12/23/2020200,000148671.231220.055945.UNG HO MS : 2020.327 ( CO TRAN THI HA)-231220-05:59:22 148671
12/23/2020300,000447491.231220.221708.NCHCCCL Trang Le 0902952192
12/23/2020300,000MBVCB.907935908.Ung Ho MS 2020.327 ( Tran Thi Ha).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020300,000801372.231220.165904.MS 2020.325 - gia dinh chi Lien FT20358970148047
12/23/2020300,000MBVCB.906912778.MS 2020.327 co Tran Thi Ha thon Thong Nhat, xa Nam Dien, Huyen Thach Ha, Tinh Ha Tinh.CT tu 0081001260408 HO THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020300,000214256.231220.090251.MS 2020.327 (co Tran Thi Ha)
12/23/2020300,000MBVCB.906808729.ung ho MS 2020.327 Co Tran Thi Ha.CT tu 0451001871707 LE THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020300,000MBVCB.906806182.PHAM DANG TIEN chuyen tien ung ho MS 2020. 327 ( co tran thi Ha).CT tu 0371000411530 PHAM DANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020300,000154677.231220.080321.UNG HOMS 2020.318 (HA VAN QUYEN)-231220-08:03:22 154677
12/23/2020300,000153517.231220.075145.MS 2020.327-231220-07:51:43 153517
12/23/2020300,000160389.231220.073642.Maso 2020.327 FT20358551418294
12/23/2020300,000IBVCB.906729244.Giup MS 2020 326 Nguyen Tuan Sang.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/23/2020300,000IBVCB.906728232.Giup MS 2020 327 Tran Thi Ha.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/23/2020380,000155370.231220.080939.UNG HOMS 2020.313 (ANH VU TRONG HIEU)-231220-08:09:38 155370
12/23/2020400,000SHGD:10003613.DD:201223.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2020.326 be Nguyen Tuan Sang
12/23/2020500,000MBVCB.908001014.E xin gui chut it cho ct nchcccl aj.CT tu 0931004213285 TRAN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020500,000MBVCB.907862479.MS 2020.327 (Tran Thi Ha).CT tu 1001000278857 PHAM NGOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020500,000547422.231220.192711.Ung ho ms 2020 326 be Nguyen Tuan Sang
12/23/2020500,000MBVCB.907799826.mS 2020 327.CT tu 0071000770303 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/23/2020500,000276296.231220.174638.UNG HO MS 2020.327( CO TRAN THI HA)-231220-17:45:57 276296
12/23/2020500,000MBVCB.907705549.MS 2020.327 (co Tran Thi Ha).CT tu 0081001230950 DO THI MY HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020500,000IBVCB.907552690.Co Ha bi tai nan lao dong.CT tu 0111000926127 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/23/2020500,000931088.231220.124301.ung ho ma so 2020.327 co tran thi ha
12/23/2020500,000396810.231220.123943.Chuyen tien giup chau Le thi anh FT20358743740098
12/23/2020500,000SHGD:10009084.DD:201223.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2020.326 be Nguyen Tuan Sang
12/23/2020500,000IBVCB.906884110.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.327 (co Tran Thi Ha).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020500,000IBVCB.906881505.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.326 (be Nguyen Tuan Sang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020500,000IBVCB.906875300.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.325 (gia dinh chi Lien).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020500,000165099.231220.090835.UNG HO MS 2020327(CO TRAN THI HA)-231220-09:08:34 165099
12/23/2020500,000MBVCB.906795816.ung ho 2020327 co Tran Thi Ha.CT tu 0071001058589 BUI KHANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020500,000MBVCB.906784451.MS 2020.327 co Tran Thi Ha.CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/2020500,000154950.231220.080608.UNG HOMS 2020.326(BE NGUYEN TUAN SANG)-231220-08:05:43 154950
12/23/2020500,000154802.231220.080451.UNG HOMS 2020.312 (ME CON CHI HIEN)-231220-08:04:26 154802
12/23/2020500,000154579.231220.080236.UNG HOMS 2020.320(BE TRIEU HOAI THU)-231220-08:02:22 154579
12/23/2020500,000154433.231220.080113.UNG HO MS 2020.322 (BE TRAN AI NHI)-231220-08:01:04 154433
12/23/2020500,000154319.231220.080019.UNG HOMS 2020.325 (GIA DINH CHI LIEN)-231220-08:00:05 154319
12/23/2020500,000155704.231220.071712.Ung ho MS 2020 327 co Tran Thi Ha FT20358066295307
12/23/2020500,000609787.231220.054701.UNG HO MS 2020.322 chau TRAN AI NHI
12/23/2020500,000609424.231220.054256.UNG HO MS 2020.324 chau LE THI ANH
12/23/2020777,000005200.231220.211851.NCHCCCL Trang 3366702
12/23/20201,000,000727588.231220.184427.Ung ho MS 2020.327 co Tran Thi Ha FT20358174507946
12/23/20201,000,000MBVCB.907141435.To thai lien giup MS 2020.327 (Co tran thi ha).CT tu 0251001124223 LY CHI CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/20201,000,000SHGD:10004020.DD:201223.BO:TRAN NHAN THANH.Remark:IBTHANH UNG HO MS 2020.327 (CO TRAN THI HA)
12/23/20201,000,000306098.231220.101341.IBFT Ung ho MS2020.327 Tran Thi Ha
12/23/20201,000,000SHGD:10000203.DD:201223.BO:HUYNH TO BINH.Remark:HUYNH TO BINH--ANH NGUYEN AUSTRALIA UNG HO MS 2020.321 VO CHONG CHU PHUNG-
12/23/20201,000,000SHGD:10000184.DD:201223.BO:HUYNH TO BINH.Remark:HUYNH TO BINH--ANH NGUYEN AUSTRALIA UNG HO MS 2020.325 GIA DINH CHI LIEN-
12/23/20201,000,000472056.231220.090759.Ung ho MS 2020.327
12/23/20201,000,000205143.231220.090639.UNG HO CO TRAN THI HA MS 2020.327 FT20358606673037
12/23/20201,000,000183057.231220.083302.Ung ho co Ha nga gian giao liet 2 chan FT20358804821767
12/23/20201,000,000MBVCB.906805570.TRAM HO TUONG MY chuyen tien giup co Tran Thi Ha MS 2020.327.CT tu 0281000250480 TRAM HO TUONG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/20201,000,000152063.231220.073345.UNG HO MS 2020.231 (UNG HO BE LE THI BICH CHAM)-231220-07:33:30 152063
12/23/20201,000,000151867.231220.073050.UNG HO MS 2020.327 (CO TRAN THI HA)-231220-07:30:47 151867
12/23/20201,000,000759091.231220.060514.Ung ho be Nguyen Tan Sang ms 2020- 326
12/23/20202,000,000109977.221220.230514.Ung ho MS 2020 326 be Sang FT20358582664395
12/23/20202,000,000SHGD:10007107.DD:201223.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2020.326 (BE NGUYEN TUAN SANG) 1 TRIEU, MS 2020.327 (CO TRAN THI HA) 1 TRIEU
12/23/20202,000,000MBVCB.906969339.Ung ho ms 2020.327 .Co Tran Thi Ha .CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/23/20202,000,000517784.231220.095558.MS 2020.327
12/24/202015,000275786.241220.164325.ung ho MS 2020 326 be nguyen tuan sang cau mong van su binh an
12/24/202020,000SHGD:10002037.DD:201224.BO:VU THAO ANH.Remark:NCHCCCL ThaoAnh 0983298950
12/24/202030,000331689.241220.170327.ung ho MS 2020 321 vo chong chu phung cau mong van su binh an
12/24/202040,000IBVCB.908318329.Ung ho MS 2020 238 Hai be Minh Phi Nhu Y.CT tu 0061001186441 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/24/202050,000IBVCB.909117552.MS 2020328 be Minh Phi va Nhu Y.CT tu 0301000372857 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/24/202050,000289477.241220.151757.MS 2020.328 Minh Phi-Nhu Y FT20359894924470
12/24/202050,000IBVCB.908575882.Giup ma so 2030 328 2 be Minh Phi Nhu Y.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/24/202050,000SHGD:10003005.DD:201224.BO:PHAM THI THU TRANG.Remark:NCHCCCL Nguyen Thanh Dat 0937808061
12/24/202050,000551788.241220.082403.Chuyen tien ung ho MS 2020.328 chau Minh Phi Nhu Y
12/24/202050,000892504.241220.061452.MS 2020 328
12/24/202060,000527600.241220.075216.ung ho MS 2020.326 nguyen tuan sang
12/24/2020100,000599083.241220.224531.Ung ho MS 2020.272 be Toan Khoa FT20360847605450
12/24/2020100,000598540.241220.224355.Ung ho MS 2020.277 To Cam Lua FT20360434061033
12/24/2020100,000597700.241220.224122.Ung ho MS 2020.283 vo chong chi Oanh FT20360082260026
12/24/2020100,000597141.241220.223948.Ung ho MS 2020.292 Truong Le Thanh Danh FT20360760726707
12/24/2020100,000596536.241220.223807.Ung ho MS 2020.295 chi Tran Thi Phuong FT20360213414471
12/24/2020100,000596007.241220.223639.Ung ho MS 2020.299 chi Pham My Hoa FT20360646972564
12/24/2020100,000595445.241220.223506.Ung ho MS 2020.301 em Le Quang Sang FT20360093081757
12/24/2020100,000593763.241220.223049.Ung ho MS 2020.311 be Vu Huy Hoang FT20360057003408
12/24/2020100,000592642.241220.222758.Ung ho MS 2020.314 em Huynh Thanh Nhi FT20360544975290
12/24/2020100,000591797.241220.222554.Ung ho MS 2020.319 co Pham Thi Hang FT20360030474815
12/24/2020100,000591025.241220.222409.Ung ho MS 2020.321 vo chong chu Phung FT20360082199519
12/24/2020100,000590082.241220.222205.Ung ho MS 2020.326 be Nguyen Tuan Sang FT20360018759403
12/24/2020100,000589045.241220.222002.Ung ho ms 2020.328 - 2 be Minh Phi - Nhu Y FT20360850040874
12/24/2020100,000548058.241220.204005.Ung ho MS 2020.328 FT20360320394900
12/24/2020100,000MBVCB.909380382.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.328 be Minh Phi-Nhu Y.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/24/2020100,000MBVCB.909378633.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.327 co Tran Thi Ha.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/24/2020100,000MBVCB.909375561.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.326 be Nguyen Tuan Sang.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/24/2020100,000MBVCB.909371631.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.325 gia dinh chi Lien.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/24/2020100,000531931.241220.155143.Ung ho ms 2020324 chau le thi anh
12/24/2020100,000MBVCB.908940807.ung ho MS 2020 328 Minh Phi Nhu Y.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/24/2020100,000199669.241220.134016.Ung ho NCHCCCL Nguyen Anh Tuan 0906262860 FT20359267153292
12/24/2020100,000569598.241220.104051.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Mong rang NCHCCCL se con mai de cho nguoi than d
12/24/2020100,000687414.241220.103154.Chuyen tien uh em ngan tien dat MS 2020.284
12/24/2020100,000685630.241220.103021.Chuyen tien uh em nhat hieu MS 2020.279
12/24/2020100,000962365.241220.084434.NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY FT20359431131270
12/24/2020100,000MBVCB.908249235.MS 2020.327 (co Tran Thi Ha).CT tu 1016291879 TRAN HA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/24/2020100,000140373.241220.082443.Vinh Nam ung ho ms 2020 328 2 be Minh Phi Nhu Y
12/24/2020100,000MBVCB.908213201.Ung ho chuong trinh NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY.CT tu 1013384420 NGUYEN THI TIEN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/24/2020100,000523034.241220.074430.ung ho MS 2020.327 co Tran Thi Ha
12/24/2020100,000MBVCB.908149277.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.328 (hai be Minh Phi-Nhu Y)Vietnamnet 24/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/24/2020100,000023952.241220.002705.Ung ho NCHCCCL
12/24/2020150,000MBVCB.909625385.Ung ho MS 2020.328 (2 be Minh Phi-Nhu Y)-NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/24/2020200,000885012.231220.231750.NCHCCCL Thai Thi Thuy 0889543365 FT20359786268207
12/24/2020200,000760675.241220.204322.HN UH BUI NGUYEN AN NHIEN MS 2020310
12/24/2020200,000758666.241220.204157.HN UH VU HUY HOANG MS2020311
12/24/2020200,000756281.241220.204013.HN UH ME CON CHI HIEN MS 2020312
12/24/2020200,000753898.241220.203830.HN UH TRIEU HOAI THU MS 2020320
12/24/2020200,000502880.241220.193015.Ung ho MS2020.328( 2 be Minh Phi- Nhu Y)
12/24/2020200,000213958.241220.191800.iris ung ho ms 2020 324 chau le thi anh
12/24/2020200,000213399.241220.191500.iris ung ho ms 2020 325 gia dinh chi lien
12/24/2020200,000212367.241220.190948.iris ung ho ms 2020 327 co tran thi ha
12/24/2020200,000SHGD:10019832.DD:201224.BO:NGUYEN NGOC ANH.Remark:2020.328 ung ho 2 be Minh Phi Nhu Y
12/24/2020200,000MBVCB.909248427.NCHCCCL Luu Thi Thu Thuy 0986208709.CT tu 0781000406465 LUU THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/24/2020200,000154809.241220.153350.iris ung ho ms 2020 326 be nguyen tan sang
12/24/2020200,000910645.241220.143530.ung ho MS 2020.328
12/24/2020200,000090572.241220.111129.Ung ho MS 2020328 2 be Minh Phi - Nhu y FT20359714155041
12/24/2020200,000MBVCB.908495068.TDung ung ho MS2020.328 (be Minh Phi va Nhu Y).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/24/2020200,000672229.241220.101839.Ung ho MS2020.328
12/24/2020200,000SHGD:10002767.DD:201224.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2020 328 ung ho be 2 be MINH PHI NHU Y
12/24/2020200,000SHGD:10000287.DD:201224.BO:TRAN THI THUY.Remark:995220122450998 - Ung ho MS 2020.328 2 be Minh Phi Nhu Y
12/24/2020200,000230271.241220.091240.NCHCCCL NGUYENTHITRA 0983813651
12/24/2020200,000IBVCB.908305117.MS 2020 328 hai be Minh Phi Nhu Y.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/24/2020200,000165349.241220.090334.Ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly
12/24/2020200,000955947.241220.083438.NCHCCCL Huyen 0974123338 FT20359694993323
12/24/2020200,000MBVCB.908156598.NGUYEN THI THAI HAU ung ho MS 2020.328 2 be Minh Phi Nhu Y.CT tu 0731000577255 NGUYEN THI THAI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/24/2020200,000917623.241220.060911.Ung ho ms 2020.328 FT20359713096090
12/24/2020200,000479038.241220.055502.Vietcombank 0011002643148 ung ho 2020328 Minh Phi va Nhu Y
12/24/2020250,000MBVCB.908449235.HO TAN THANH chuyen tien Ung ho gia dinh chi Lien MS 2020.325.CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/24/2020300,000594791.241220.223327.Ung ho MS 2020.306 be Vu Minh Thu FT20360018805750
12/24/2020300,000643653.241220.192723.MS 2020 328 2 be Minh Phi va Nhu Y
12/24/2020300,000MBVCB.909072184.ms 2020 328 uh be Minh Phi Nhu Y.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/24/2020300,000SHGD:10013317.DD:201224.BO:PHAM VAN NHAN.Remark:Ung ho Ms 2020.328 2 be Minh Phi, Nhu Y
12/24/2020300,000IBVCB.908983287.NGUYEN HUY HOANG chuyen khoan.CT tu 0181003523502 NGUYEN HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/24/2020300,000851338.241220.114300.Ung ho MS 2020.327 (co Tran Thi Ha)
12/24/2020300,000MBVCB.908386285.Ung ho MS 2020.328 (2 be Minh Phi _Nhu Y).CT tu 0091000609998 NGUYEN HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/24/2020300,000SHGD:10001690.DD:201224.BO:LE CANH TINH.Remark:CT UNG HO CO TRAN THI HA
12/24/2020300,000230178.241220.091237.ung ho 2 be Minh Phi va Nhu Y MS 2020 328
12/24/2020300,000586505.241220.090022.ung ho ms 2020.328 2 con minh phi nhu y
12/24/2020300,000MBVCB.908233035.Ung ho MS 2020.328 (hai be Minh Phi - Nhu y).CT tu 0381000615857 TRAN TAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/24/2020300,000MBVCB.908230087.Ung ho MS 2020.327 (co Tran Thi Ha).CT tu 0381000615857 TRAN TAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/24/2020300,000935428.241220.075020.MS 2020.328 Be Minh Phi, Nhu Y FT20359783107217
12/24/2020400,000IBVCB.909527569.NCHCCCL LE HUYNH TRANG 0399986840.CT tu 0331000433709 LE HUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/24/2020400,000PT.VNN.10800631.003478.20201224.200433.9704366800411860017.Transfer for PT.-Vietnamnet.GD:VCBC 33 PHAM HONG THAI HANOI VN
12/24/2020400,000477042.241220.184438.Ung ho 2 be Minh Phi Nhu Y MS 2020.328 FT20359670939743
12/24/2020500,000553994.241220.205124.Ung ho MS 2020 328 minh phi nhu y FT20360409705094
12/24/2020500,000091093.241220.162506.UNG HO MS 2020.328 BE MINH PHI-NHU Y
12/24/2020500,000SHGD:10015787.DD:201224.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho 2 be Minh Phi, Nhu Y, Q1 tp Ho Chi Minh. MS 2020.328
12/24/2020500,000IBVCB.908937394.Ungho-MS2020.327(TranThiHa).CT tu 0071002453915 DANG THI XUAN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/24/2020500,000198867.241220.133916.ung ho ms2020327 FT20359087480619
12/24/2020500,000853463.241220.133656.ung ho MS2020.327 Tran Thi Ha
12/24/2020500,000MBVCB.908705194.2020.328.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/24/2020500,000053470.241220.092643.UNG HO MS 2020 328 Be MINH PHI va Be NHU Y
12/24/2020500,000241505.241220.091759.Ung ho ms 2020 327 co tran thi ha
12/24/2020500,000271952.241220.090222.ung ho MS 2020.328 ( 2 be Minh Phi ; Nhu Y)
12/24/2020500,000566799.241220.084026.ung ho MS 2020.327 co Tran Thi Ha
12/24/2020500,000MBVCB.908186655.Ung ho MS 2020.328.CT tu 0721000530665 LE MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/24/2020500,000916857.241220.055838.Ung ho MS 2020.328 Minh Phi - Nhu Y FT20359000300150
12/24/20201,000,000608778.241220.190745.Nguyen Thi Thuy Da nang ung ho MS 2020 292
12/24/20201,000,000MBVCB.908968074.NCHCCCL TRUONG THANG 0989449494 .CT tu 0861000023733 TRUONG VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/24/20201,000,000870801.241220.144442.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Maso 2020297 Duc An Duc Khai ung ho be ha van ph
12/24/20201,000,000SHGD:10004518.DD:201224.BO:MAI VU PHUONG.Remark:Ung ho MS 2020.328 - 2 be Minh Phi-Nhu Y
12/24/20201,000,000MBVCB.908604664.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.328 (2 be Minh Phi-Nhu Y).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/24/20201,000,000333140.241220.095817.Ung ho 2 be Minh Phi Nhu y ms 2020 328
12/24/20201,000,000SHGD:10000091.DD:201224.BO:HUYNH TO BINH.Remark:HUYNH TO BINH--ANH NGUYEN AUSTRALIA UNG HO MS 2020.324 CHAU LE THI ANH-
12/24/20201,000,000SHGD:10000068.DD:201224.BO:HUYNH TO BINH.Remark:HUYNH TO BINH--ANH NGUYEN AUSTRALIA UNG HO MS 2020.320 BE TRIEU HOAI THU-
12/24/20201,000,000321032.241220.064004.UNG HO MS 2020.328 (2 BE MINH PHI - NHU Y)-241220-06:39:48 321032
12/24/20201,000,000320295.241220.060025.UNG HO MS : 2020.328 ( 2 BE MINH PHI - NHU Y)-241220-06:00:09 320295
12/24/20201,166,994/REF:TFMI513294861223{//}VAL:201223EUR42/33B:EUR50.00/MID:KACNJ36131DT46U6/Rel ref:null/50:TRUONG QUOCAV.DE MESSIDOR 213/20/70:MS 2020.316 (BE TRINH HOAI THU)/Pmnt:null/71A:BEN/71F:EUR8?EUR0
12/24/20201,166,994/REF:TFMI513294891223{//}VAL:201223EUR42/33B:EUR50.00/MID:KACNJ3615P5T46VK/Rel ref:null/50:TRUONG QUOCAV.DE MESSIDOR 213/20/70:MS 2020.324 (CHAU LE THI ANH)/Pmnt:null/71A:BEN/71F:EUR8?EUR0
12/24/20201,200,000MBVCB.908294505.Minh , Lanh , Tu ung ho 2020.328 (2 be Minh Phi & Nhu Y).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/24/20202,000,000898474.241220.175241.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020305 be Nguyen Cao Phuc Lam
12/24/20202,000,000898035.241220.174937.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020307 Chu Thi Loi
12/24/20202,000,000897708.241220.174633.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020310 be An Nhien
12/24/20202,000,000897328.241220.174251.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020312 me con chi Hien
12/24/20202,000,000697240.241220.174037.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020313 Vu Trong Hieu
12/24/20202,000,000109969.241220.093524.PHAM VAN TIEN UNG HO MS2020324 CHAU LE THI ANH
12/25/20202,000IBVCB.911157282.ast.CT tu 1017296656 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/202020,000MBVCB.911236492.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2020.329(be nguyen van phuc).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/202020,000IBVCB.910337073.Ung ho MS 2020 329 Be Nguyen Van Phuc.CT tu 0061001186441 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/25/202030,000IBVCB.910573420.MS 2020 329 be nguyen van phuc.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/25/202050,000SHGD:10001337.DD:201225.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2020.329 be Nguyen Van Phuc
12/25/202050,000IBVCB.910361601.Ung ho ma so MS 2020 328 be MInh Phi Nhu Y.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/25/202050,000IBVCB.910356697.Ung ho ma so MS 2020 329 be Nguyen Van Phuc.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/25/202050,000965526.251220.135631.MS 2020.329 FT20360319090557
12/25/202050,000MBVCB.910233475.Ung ho ma so 2020 329.CT tu 0301000411151 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/25/202050,000SHGD:10002510.DD:201225.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms. 2020 .328 be Minh Phi. Nhu Y
12/25/202050,000734177.251220.090400.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 329 be Nguyen Van Phuc
12/25/202050,000912118.251220.000056.CHUYEN KHOAN TU MOMO
12/25/2020100,000MBVCB.909645968.ung ho MS 2020.327 (co Tran Thi Ha).CT tu 0021001897591 VU KY NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020100,000MBVCB.911185593.CHU XUAN HIEN chuyen tien ung ho MS 2020.329.CT tu 0071004278690 CHU XUAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020100,000364376.251220.215340.Ung ho ma so MS 2020.329 FT20361430076602
12/25/2020100,000322141.251220.204416.NCHCCCL THUYTRUONG 0365053799 FT20361070020742
12/25/2020100,000548841.251220.180621.ung ho MS 2020 240 anh Nguyen Van Thang
12/25/2020100,000539160.251220.180222.ung ho MS 2020 328 2 be Minh Phi Nhu Y
12/25/2020100,000/Ref:P1699740{//}/Ref:P1699740{//}Bui Thao ung ho MS 2020.327co Tran Thi Ha DVC:BUI THI THAO
12/25/2020100,000MBVCB.910486408.Ung ho MS 2020.329( be Nguyen van phuc).CT tu 0051000076036 TRAN VAN CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020100,000MBVCB.910373278.MS 2020.329 (Be Nguyen Van Phuc).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020100,000580697.251220.135842.T ung ho be Nguyen van Phuc MS 2020.329
12/25/2020100,000NGUYEN THI NGOC HUYEN UNG HO 2 BE MINH PHI, NHU Y MS 2020.328
12/25/2020100,000MBVCB.910281808.Ung ho MA.2020.329 (be Nguyen Van Phuc).CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020100,000905082.251220.123616.MS 2020.329 nguyen van phuc FT20360254605682
12/25/2020100,000295803.251220.093916.Ung ho MS2020 329 Nguyen Van Phuc
12/25/2020100,000727076.251220.092639.Ung ho be Phuc MS 2020.329 FT20360567759212
12/25/2020100,000MBVCB.909858395.MS 2020.328 (be Pham Minh - Nhu Y).CT tu 0481000918374 THACH KIM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020100,000159576.251220.083353.Vinh Nam ung ho ms 2020 329 be Nguyen Van Phuc
12/25/2020100,000250365.251220.075500.Duong Dinh Phuong ung ho MS 2020.329 (be Nguyen Van Phuc)
12/25/2020100,000390988.251220.075218.Chuyen tien ung ho MS2020.329
12/25/2020100,000721680.251220.063949.Vietcombank 0011002643148 MS 2020320 be Trieu Hoai Thu
12/25/2020100,000721579.251220.063628.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 329 Be Nguyen Van Phuc
12/25/2020100,000354677.251220.055542.Chuyen tien ung ho MS 2020. 328
12/25/2020100,000MBVCB.909723613.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.329 (chau Nguyen Van Phuc)Vietnamnet 25/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020200,000910415.241220.230325.Ung ho MS 2020 327
12/25/2020200,000171198.251220.171751.Ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly FT20360025202846
12/25/2020200,000541334.251220.170341.Ung ho MS 2020329
12/25/2020200,000283947.251220.152451.MS2020.328 (Minh phi +nhu y ) .MS2020.329(Nguyen Van phuc ) .Moi MS 100k
12/25/2020200,000IBVCB.910359149.MS 2020 329 be Nguyen Van Phuc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/25/2020200,000MBVCB.910016363.MS 2020329 be Nguyen Van Phuc.CT tu 0061001115214 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/25/2020200,000MBVCB.909910924.MS 2020 329.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/25/2020200,000267721.251220.090054.VU ANH TUAN Chuyen tien ms 2020.329
12/25/2020200,000932555.251220.085406.Vietcombank 0011002643148 NCHCCCL TUNG 0975516498
12/25/2020200,000IBVCB.909845936.MS 2020 329 be Nguyen Van Phuc .CT tu 0031000693757 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/25/2020200,000MBVCB.909830379.Ung ho chau Nguyen Van Phuc ma 2020.329.CT tu 0011001460967 NGUYEN THI THUY NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020200,000MBVCB.909809026.ung ho ms 2020.329 nguyen van phuc.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020200,000131439.251220.072638.Ung ho ms 2020.328 Be Nguuen Van Phuc
12/25/2020200,000650989.251220.065855.Ho tro MS 2020.329 be Nguyen Van Phuc FT20360008114060
12/25/2020200,000527728.251220.064731.ung ho MS 2020.329( be Nguyen Van Phuc)
12/25/2020200,000MBVCB.909724012.PHAM THI MAI THU chuyen tien ung ho co Tran Thi Ha - MS 2020.327.CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020300,000023573.251220.224158.ung ho MS 2020 328 2 be Minh Phi Nhu Y
12/25/2020300,000021955.251220.223958.Ung ho MS 2020 329 be Nguyen Van Phuc
12/25/2020300,000MBVCB.910583098.DO VAN ANH ung ho MS 2020.309 (be Phuoc Vinh).CT tu 0011001810248 DO VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020300,000599495.251220.152733.ung ho Ms 2020.329( be Nguyen van phuc )
12/25/2020300,000/Ref:P1699147{//}/Ref:P1699147{//}ms 2020.307chi chu thi loi: 150 ngan ms 2020.302me con chi Tham: 150 ngan DVC:NGUYEN NGOC TO TRAN
12/25/2020300,000MBVCB.910430396.MS 2020 328.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/25/2020300,000IBVCB.910416168.Giup MS2020 329 Nguyen Van Phuc.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/25/2020300,000762987.251220.122453.Vietcombank 0011002643148 MS2020 329 ung ho be nguyen van phuc
12/25/2020300,000IBVCB.910193007.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.324 cho chau Le Thi Anh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020300,000IBVCB.910183232.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.320 cho be Trieu Hoai Thu.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020300,000IBVCB.910181652.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.319 cho co Pham Thi Hang.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020300,000870424.251220.115248.Ung ho MS 2020 328 2 be Minh Phi Nhu Y FT20360759515055
12/25/2020300,000IBVCB.910094845.hi Nguyen Thi Phuong. Dia chi: khu Tan Trung, thi tran Lam Thao, huyen Lam Thao, tinh Phu Tho. So dien thoai: 0377999756..CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020300,000MBVCB.910007901.ung ho MS 2020.329 ( be Nguyen Van Phuc).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020300,000220328.251220.090536.Ung ho be Minh Phi Nhu Y MS 2020 328
12/25/2020400,000IBVCB.910185837.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.321 cho vo chong chu Phung)?.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020450,000MBVCB.910484504.MS 2020329.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/25/2020500,000613752.241220.233542.MS 2020.328 FT20360681542960
12/25/2020500,000MBVCB.910580078.Do Van Anh ung ho 3 chau mac benh bai nao MS 3950- Chi Nguyen Thi Sam.CT tu 0011001810248 DO VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020500,000TANG TRUNG XUONG UNG HO MS 2020327(CO TRAN THI HA)
12/25/2020500,000IBVCB.910197689.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.325 cho gia dinh chi Lien.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020500,000IBVCB.910190370.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.323 cho anh Tran Thanh Dung.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020500,000559635.251220.111346.ung ho MS 2020.329(be Nguyen Van Phuc)
12/25/2020500,000MBVCB.910071830.Giup do 2020.329.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020500,000975637.251220.103641.MS 2020.328
12/25/2020500,000IBVCB.910036066.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.329 (be Nguyen Van Phuc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020500,000526026.251220.100630.Chuyen tien ung ho ms 2020.329 be nguyen van phuc
12/25/2020500,000SHGD:10002898.DD:201225.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2020.329 be Nguyen Van Phuc
12/25/2020500,000IBVCB.909828535.ung ho MS 2020.329 (be Nguyen Van Phuc).CT tu 0721000608244 LY THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020500,000651090.251220.065927.Ung ho MS 2020329 be Nguyen Van phuc FT20360357502510
12/25/2020500,000MBVCB.909679116.NCHCCCL.CT tu 0071001079919 HUYNH THI KIM THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020600,000IBVCB.910109868.ung ho MS 2020.329 ( be Nguyen Van Phuc).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/2020650,000314580.251220.203204.Ung ho MS 2020.329 be Nguyen van Phuc FT20360116354224
12/25/20201,000,000IBVCB.910031083.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.328 (2 be Minh Phi-Nhu Y).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/20201,000,000926844.251220.080720.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LE DINH TUAN ung ho ms 2020 329 be Nguyen Van Ph
12/25/20201,000,000MBVCB.909779334.Ung ho MS 2020.329 chau nguyen van phuc.CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/20201,000,000242653.251220.064815.MS 2020329(be Nguyen van phuc )
12/25/20202,000,000657417.251220.083304.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020296 Tran Van Truong
12/25/20202,000,000729544.251220.082804.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020304 be Ngoc Tuoi
12/25/20202,000,000MBVCB.909783930.Ung Ho MS 2020.329 ( Be Nguyen Van Phuc).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/25/20202,000,000155330.251220.070745.MS 2020.329 be Nguyen Van Phuc
12/25/20202,300,000SHGD:10000829.DD:201225.BO:TRAN VAN HAO.Remark:VCB SO GIAO DICH - HA NOI - ONG BA JOHN PHAM O SAN JOSE CALIFORNIA UNGHO MS 2020328 2 BE MINH PHI NHU Y
12/26/20201,000IBVCB.911777346.gs.CT tu 0721000655329 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/20201,000IBVCB.911744266.dsg.CT tu 0531002595700 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/20201,000IBVCB.911470054.gdsg.CT tu 0911000072344 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/202020,000IBVCB.911584559.Ung ho MS 2020 330 Em Nguyen Huu Tai.CT tu 0061001186441 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/26/202050,000IBVCB.912378524.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.327 (co Tran Thi Ha). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/202050,000958674.261220.192753.NCHCCCL Huyen 0965204608 FT20363840827957
12/26/202050,000MBVCB.912206169.NGUYEN PHUC HA chuyen tien.CT tu 1021000012579 NGUYEN PHUC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/202050,000029155.261220.182035.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NCHCCCL TRANG 0355921860
12/26/202050,000IBVCB.911937111.Giup ma so 2020 330 em Nguyen Huu Tai .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/26/202050,000IBVCB.911934899.Giup ma so 3020 329 be Nguyen Van Phuc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/26/202050,000IBVCB.911897319.Ung ho ma so MS 2020 327 co Tran Thi Ha.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/26/202050,000IBVCB.911869196.Ung ho ma so MS 2020 330 em Nguyen Huu Tai.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/26/202050,000646281.261220.121939.Ma 2020.329 FT20361039649245
12/26/202050,000218812.261220.111907.ms 2020.330 em Nguyen Huu Tai
12/26/202050,000054391.261220.102519.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020330 em Nguyen Huu Tai
12/26/202050,000853860.261220.102310.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020329 be Nguyen Van Phuc
12/26/202050,000298238.261220.101509.ung ho MS 2020330
12/26/202050,000IBVCB.911265398.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.326 (be Nguyen Tuan Sang). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/202050,000IBVCB.911263703.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.329 (be Nguyen Van Phuc). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/2020100,000MBVCB.912428877.NCHCCCL HA 0366808056.CT tu 1016135235 LE THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/2020100,000164675.261220.210654.Nchcccl nga 0912818689
12/26/2020100,000MBVCB.912342975.Ung ho MS 2020.329 (be Nguyen Van Phuc).CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/2020100,000MBVCB.912271103.NGUYEN THI TRANG chuyen tien.CT tu 0481000893377 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/2020100,000MBVCB.912208440.MS 2020.330 ( chau Nguyen Huu Tai).CT tu 0021000305420 CHU BA VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/2020100,000806719.261220.181838.NCHCCCL Tran Tuan Vu 0865960632
12/26/2020100,000MBVCB.912176456.NCHCCCL NguyenthiNinh 0981592824.CT tu 0351001085162 NGUYEN THI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/2020100,000269038.261220.180612.NCHCCCL thang 0987553377
12/26/2020100,000ATM_FTF.10600151.033028.20201226.151643.9704366614432442014.FrAcc:0071001241262.ToAcc:0011002643148.GD:48 TANG NHON PHU HCM VN
12/26/2020100,000997027.261220.142704.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN VAN ANH chuyen khoan ung ho MS 2020 330 em Nguyen Huu Tai
12/26/2020100,000533369.261220.114110.Ung ho MS2020 330 em Nguyen Huu Tai
12/26/2020100,000425107.261220.104840.ung ho ms 2020 330 em Nguyen huu tai
12/26/2020100,000MBVCB.911486459.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.330 em NGUYEN HUU TAI.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/2020100,000MBVCB.911481512.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.329 be NGUYEN VAN PHUC .CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/2020100,000150199.261220.083031.Vinh Nam ung ho ms 2020 330 Nguyen Huu Tai
12/26/2020100,000990742.261220.073355.Ung ho MS 2020.318 (Ha Van Quyen)
12/26/2020100,000MBVCB.911312540.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.330 (em Nguyen Huu Tai)Vietnamnet 26/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/2020100,000IBVCB.911257164.MS 2020.329 (be Nguyen Van Phuc).CT tu 0381000355825 NGO THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/2020150,000302931.261220.162351.T ung ho E Nguyen huu Tai MS 2020.330
12/26/2020150,000MBVCB.911666056.ung ho MS 2020.283 (vo chong chi Oanh).CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/2020150,000MBVCB.911648589.ung ho MS 2020.306 (be Vu Minh Thu).CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/2020200,000552673.261220.205416.NCHCCCL thuy 0979600260
12/26/2020200,000MBVCB.912359024.NCHCCCL SE KO CON CUOC CHIA LY NAO NUA. CT CO LEN..CT tu 0071003182939 HUYNH THI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/2020200,000995755.261220.202928.Ung ho ms 2020.329 be nguyen van phuc FT20363800834204
12/26/2020200,000902959.261220.180435.Ung ho chau Nguyen Van Phu Ms 2020.329 FT20361060218990
12/26/2020200,000901680.261220.180244.Ung ho chau Nguyen Huu Tai MS 2020.330 FT20361540862727
12/26/2020200,000757702.261220.150425.Ung ho MS 2020.330 Nguyen Huu Tai FT20361273677058
12/26/2020200,000MBVCB.911664735.Ung ho MS 2020 330?em Nguyen Huu Tai.CT tu 0071001229565 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/26/2020200,000MBVCB.911652087.ung ho MS 2020.304 (be Ngoc Tuoi).CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/2020200,000MBVCB.911624095.Ung ho MS 2020.327 (co Tran Thi Ha).CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/2020200,000563173.261220.103740.Ung ho em Nguyen Huu Tai. Ms 2020.330 FT20361039970755
12/26/2020200,000404121.261220.093758.Ung ho MS 2020.329 be Nguyen Van Phuc
12/26/2020200,000MBVCB.911405538.MS 2020.326 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/2020200,000MBVCB.911402544.MS 2020.330.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/2020300,000MBVCB.911656935.ung ho MS 2020.296 (Em Tran Van Truong).CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/2020300,000MBVCB.911638345.ung ho MS 2020.314 (em Huynh Thanh Nhi).CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/2020300,000MBVCB.911631512.Ung ho MS 2020.326 (be Nguyen Tuan Sang).CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/2020300,000MBVCB.911554014.Ung ho MS2020295 (chi Tran Thi Phuong).CT tu 0011001886019 NGHIEM THI HO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/2020500,000MBVCB.912262160.chuyen tien ung ho NCHCCCL.CT tu 0541000232579 TRAN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/2020500,000829615.261220.181046.Vietcombank 0011002643148 NCHCCCL le dinh truong 0984957366
12/26/2020500,000MBVCB.911925304.Ung ho MS 2020.329 ( be phuc ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/20201,000,000MBVCB.911948027.ung ho MS 2020.329 (be Nguyen Van Phuc).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/20201,000,000MBVCB.911945933.ung ho MS 2020.330 (em Nguyen Huu Tai).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/20201,000,000SHGD:10000133.DD:201226.BO:NGUYEN THI NHIN.Remark:Ung ho ms 2020 330 ung ho em Nguyen Huu Tai
12/26/20201,000,000MBVCB.911309403.MS 2020.311 - Vu Huy Hoang.CT tu 0041000838961 TRAN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/26/20202,300,000922396.261220.183442.Ung ho MS 2020.327 co Tran Thi Ha FT20361451902729
12/27/202010,000403842.271220.114342.ung ho MS 2020 331 be Giang Duc Hai NAM MO QUAN THE AM BO TAT
12/27/202030,000MBVCB.913385029.NGUYEN XUAN THANH chuyen tien ung ho ma so: 2020. 331 be Giang Duc Hai.CT tu 0011002503783 NGUYEN XUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/27/202030,000945144.271220.101357.Vietcombank 0011002643148 Ung ho NCHCCCL
12/27/202050,000072392.261220.232548.NCHCCCL HUYEN 0939861997 FT20363363614370
12/27/202050,000492712.271220.190505.Ung ho MS 2020.331 be Giang Duc Hai FT20363505360874
12/27/202050,000IBVCB.913154460.Giup ma so 2020 331 be Giang Duc Hai.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/27/202050,000IBVCB.912900504.Ung ho ma so MS 2020 331 be Giang Duc Hai.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/27/202050,000977148.271220.114302.IBFT Ung ho chuong trinh NCHCCCL
12/27/202050,000765224.271220.085735.ung ho MS 2020.331 (be Giang Duc Hai)
12/27/202050,000112858.271220.072535.NCHCCCL Nguyen Thi Thuy Duong 0346088158 FT20363360339945
12/27/202050,000797532.271220.005249.UNG HO NCHCCCL-271220-00:52:32 797532
12/27/2020100,000161429.271220.205601.The Moon ung ho MS2020.331(be Giang duc Hai)
12/27/2020100,000MBVCB.913337612.ung ho ms 2020.331( be Giang Duc Hai).CT tu 0011004338748 PHAM THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/27/2020100,000292510.271220.150837.MS2020.331(be Giang duc hai)
12/27/2020100,000319995.271220.143308.NCHCCCL HaGiang 0985082198 FT20363927616518
12/27/2020100,000MBVCB.912935985.Ung ho MS 2020.331 be Giang Duc Hai.CT tu 0081000322342 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/27/2020100,000MBVCB.912933369.Ung ho MS 2020.330 em Nguyen Huu Tai.CT tu 0081000322342 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/27/2020100,000261956.271220.123812.Ung ho ms 2020322 be tran ai nhu
12/27/2020100,000260497.271220.123650.Ms 2020.331 giang duc hai FT20363769078925
12/27/2020100,000MBVCB.912883184.Gia dinh bac Viet ung ho be Giang Duc Hai ma so 2020.331.CT tu 0071005020899 NGUYEN CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/27/2020100,000MBVCB.912845465.ung ho MS 2020.331 (be Giang Duc Hai).CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/27/2020100,000378553.271220.112638.Ung ho MS 2020 331 be Giang Duc Hai
12/27/2020100,000163999.271220.094641.Ung ho ma so 2020.331 be GIANG DUC HAI FT20363537007863
12/27/2020100,000072678.271220.093546.Vietcombank 0011002643148 LE SY CUONG chuyen khoan
12/27/2020100,000143567.271220.090602.ung ho ms 2020.331 FT20363090266475
12/27/2020100,000137920.271220.084715.ungho MS 2020331 be giang duc hai
12/27/2020100,000127003.271220.083749.Vinh Nam ung ho ms 2020 331 be Giang Duc Hai
12/27/2020100,000800692.271220.061721.UNG HO MS2020.331(GIANG DUC HAI(-271220-06:17:06 800692
12/27/2020100,000MBVCB.912553063.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.331 (be Giang Duc Hai)Vietnamnet 27/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/27/2020100,000092139.271220.014314.Mong chuong trinh ngay cang giup do duoc nhieu nguoi FT20363400000692
12/27/2020200,000014654.261220.225533.Ung ho MS 2020 329 be NGUYEN VAN PHUC
12/27/2020200,000MBVCB.913501864.be giang duc hai.CT tu 0631000510600 PHAN KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/27/2020200,000931643.271220.220022.ung ho MS 2020 331 Giang Duc Hai-VNPT2020122705533203
12/27/2020200,000284479.271220.212125.NCHCCCL CHIEN 0364611929
12/27/2020200,000885557.271220.205700.MS 2020.331 . GUI BE GIANG DUC HAI-271220-20:56:58 885557
12/27/2020200,000501865.271220.201745.UNG HO MS 2020.331 GIANG DUC HAI
12/27/2020200,000IBVCB.913237268.MS 2020 331 be Giang Duc Hai.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/27/2020200,000002313.271220.150709.IBFT ung ho giang duc hai ms2020 331
12/27/2020200,000322525.271220.143753.ung ho ms 2020331 FT20363665150453
12/27/2020200,000208550.271220.124600.MS 2020.331 be Giang duc hai
12/27/2020200,000654436.271220.124507.ung ho ms 2020.331( be Giang Duc Hai)
12/27/2020200,000265185.271220.122807.MS 2020.331 (be Giang Duc Hai)
12/27/2020200,000291742.271220.105327.Luong Thi Ngoc ung ho Nguyen Huu Tai ms 2020.330
12/27/2020200,000MBVCB.912710989.MS 2020.331.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/27/2020200,000MBVCB.912691146.2020331 be Giang Duc Hai.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/27/2020200,000SHGD:10000014.DD:201227.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2020 331 GIANG DUC HAI
12/27/2020200,000857875.271220.074906.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020331
12/27/2020200,000207112.271220.074624.HUONG TRA UNG HO MS 2020 331 UNG HO BE GIANG DUC HAI
12/27/2020200,000801686.271220.070528.UNG HO MS : 2020.331 ( BE GIANG DUC HAI)-271220-07:05:24 801686
12/27/2020200,000MBVCB.912563117.LE THI HUONG chuyen tien ung ho gd ch Giang Thi Mai.CT tu 0081001239509 LE THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/27/2020300,000667120.271220.150319.ung ho 2020331 be giang duc hai
12/27/2020300,000732004.271220.124300.Ung ho MS 2020331 be Giang Duc Hai
12/27/2020300,000MBVCB.912612196.Ung ho ms 2020.331 be giang duc hai.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/27/2020300,0000200970488122707134720206989000427.2801.071349.NGUYEN THI KIEU DUNG Chuyen tien ung ho be Giang Duc Hai ms 2020.331
12/27/2020300,000046713.271220.060011.MS 2020 331 be giang Duc Hai
12/27/2020300,000939955.271220.055942.IBFT MS 2020.331 Be Giang Duc Hai
12/27/2020300,000341070.271220.041905.NCHCCCL nguyet
12/27/2020500,000666034.271220.205612.ung ho Ms 2020331 GIANG DUC Hai
12/27/2020500,000498741.271220.201301.MS 2020.331 Giang Duc Hai
12/27/2020500,000480720.271220.194554.Ung ho MS 2020.331 be Giang Duc Hai
12/27/2020500,000286944.271220.132850.Ma so 2020.331 FT20363640158356
12/27/2020500,000728356.271220.121708.ung ho MS 2020 331 be Giang Duc Hai
12/27/2020500,000223765.271220.112918.Ms 2020.331 be Giang Duc Hai FT20363122523934
12/27/2020500,000967150.271220.103219.IBFT uh ms2020.330 nguyen huu tai
12/27/2020500,000065403.271220.082252.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho chi Thao Thi Mai MS202
12/27/2020500,000804754.271220.081244.UNG HO MS 2020.331 (EM GIANG DUC HAI)-271220-08:12:22 804754
12/27/2020500,000059423.271220.070323.MS 2020 331 be Giang Duc Hai
12/27/2020500,000793953.271220.070048.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 CHAU DO TRA MI ung ho MS 2020 331 Giang Duc Hai
12/27/2020500,000MBVCB.912559729.TRAN THI HUE chuyen tien MS2020.331 Be Giang Duc Hai.CT tu 0291000284159 TRAN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/27/20201,000,000662344.271220.155448.2020 331 be giang duc hai
12/27/20201,000,000MBVCB.912748008.Ung ho MS 2020.331 Giang Duc Hai.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/27/20201,000,000814243.271220.095601.UNG HO MA SO 2020.331 ( BE GIANG DUC HAI)-271220-09:55:40 814243
12/27/20201,000,000MBVCB.912601890.ung ho be Giang Duc Hai MS 2020.331.CT tu 0071001120670 TRAN THI CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/27/20201,000,000120099.271220.075922.Ung ho MS 2020.331 be Giang Duc Hai FT20363062219507
12/27/20201,000,000801850.271220.071011.MS 2020.331 (BE GIANG DUC HAI)-271220-07:10:09 801850
12/27/20201,000,000006336.271220.070854.Chuyen tien ung ho MS 2020.331 be Giang Duc Hai
12/27/20201,000,000107444.271220.064627.MS 2020.331 be Giang Duc Hai FT20363808071070
12/27/20202,000,000541988.271220.202701.Ung ho MS 2020.331 be Giang Duc Hai FT20363895980647
12/27/202010,000,000108670.271220.065736.MS 2020.331 FT20363539587185
12/28/20201,000IBVCB.914574609.asd.CT tu 1016904116 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/202011,000352872.281220.100238.ung ho MS 2020 332 em Huynh Tu Linh NAM MO QUAN THE AM BO TAT
12/28/202020,000IBVCB.914219746.Ung ho MS 2020 332 Em Tu Linh.CT tu 0061001186441 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/28/202020,000IBVCB.914216863.Ung ho MS 2020 331 Chau Hai.CT tu 0061001186441 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/28/202020,000IBVCB.913813169.MS 2020 332 em Huynh Tu Linh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/28/202020,000608514.281220.061022.ung ho ms 2020.332 em huynh tu linh
12/28/202030,000624909.281220.181813.ms 2020 332
12/28/202030,000974712.281220.130834.ung ho chuong trinh NCHCCCL
12/28/202050,000405874.281220.220402.Ung ho NCHCCCL FT20364800017204
12/28/202050,000678148.281220.184219.MS 2020 332 em huynh tu linh
12/28/202050,000142850.281220.162738.Ung ho ma so 2020.331 cau mong con binh an FT20363066870752
12/28/202050,000917163.281220.152448.Ung ho MS 2020.331 (be Giang Duc Hai)
12/28/202050,000IBVCB.914200498.Giup ma so 2020 332 em Huynh Tu Linh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/28/202050,000785627.281220.102624.Ung ho MS 2020.332.E Huynh Tu Linh. FT20363010030883
12/28/202050,000MBVCB.913749017.gui e 2020 332.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/202050,000210723.281220.065140.ms 2020.332 em Tu Linh
12/28/202050,000606501.281220.055028.ung ho ms2020.332 em Huynh Tu Linh
12/28/202080,000Sender:79334001.DD:281220.SHGD:10001981.BO:LUONG DUC TOAN0899118.UNG HO MS 2020.330(EM NGUYEN HUU TAI) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
12/28/202080,000Sender:79334001.DD:281220.SHGD:10001902.BO:LUONG DUC TOAN0899118.UNG HO MS 2020.332(EM HUYNH TU LINH) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
12/28/2020100,000MBVCB.913537158.MS2020.331.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020100,000MBVCB.913523414.UH Ms 2020.331.CT tu 0351000934742 NGUYEN VAN QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020100,000MBVCB.915136633.Ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0611001994315 LE DIEU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020100,000MBVCB.915001461.MS 2020.330 Nguyen Thi Minh Yen ung ho em Nguyen Huu Tai.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020100,000403557.281220.195634.ung ho ma so MS 2020.332
12/28/2020100,000877932.281220.194447.UNG HO NCHCCCL
12/28/2020100,000032321.281220.190936.Ung ho 2020 332 e Huynh Tu Linh
12/28/2020100,000415170.281220.181828.T ung ho Em Huynh To Linh MS 2020.332
12/28/2020100,000008729.281220.173037.ung ho MS 2020332 em Huynh Tu Linh
12/28/2020100,000008952.281220.153018.ung ho MS 2020.330 em Nguyen Huu Tai
12/28/2020100,000006473.281220.152801.ung ho MS 2020.331 em Giang Duc Hai
12/28/2020100,000002277.281220.152428.MS 2020.332 em Huynh Tu Linh
12/28/2020100,000069431.281220.152401.MS 2020.332 ung ho em Huynh Tu Linh FT20363005110960
12/28/2020100,000Sender:79334001.DD:281220.SHGD:10003854.BO:NGUYEN NGOC BICH0139602.MS 2020.332 EM HUYNH TULINH (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
12/28/2020100,000IBVCB.914343955.ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0361000225247 NGUYEN THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020100,000987189.281220.140806.Ms 2020.331 FT20363696085301
12/28/2020100,000999888.281220.133959.ung ho MS 2020.332
12/28/2020100,000MBVCB.914231189.MS 2020 331 Giang Duc Hai.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/28/2020100,000MBVCB.914093905.MS 2020.332 (Ung Ho Huynh Tu Linh).CT tu 0071005591539 PHAM ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020100,000873759.281220.111209.2020-331giup be Giang duc hai
12/28/2020100,000IBVCB.913941275.MS 2020331 be Giang Duc Hai.CT tu 0301000372857 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/28/2020100,000SHGD:10006819.DD:201228.BO:NGUYEN THI UOC.Remark:MS 2020.332 huynh tu linh
12/28/2020100,000783554.281220.102426.Ung ho MS 2020.332 FT20363503617835
12/28/2020100,000IBVCB.913858552.UNG HO MS:2020.332 EM HUYNH TU LINH - NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020100,000334594.281220.095530.Ung ho ma so 2020 332
12/28/2020100,000745365.281220.094623.MS 2020.329 NGUYEN VAN PHUC FT20363485308998
12/28/2020100,000744349.281220.094518.MS 2020.331 GIANG DUC HAI FT20363428561163
12/28/2020100,000743260.281220.094413.MS 2020.332 HUYNH TU LINH FT20363428557203
12/28/2020100,000743120.281220.092954.Ung ho MS 2020332 , Em Huynh Tu Linh
12/28/2020100,000/Ref:P1700135{//}/Ref:P1700135{//}T ung ho be giang duc Hai MS 2020.331 DVC:NGO VAN THAI
12/28/2020100,000707756.281220.085947.Chuyen tien ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh
12/28/2020100,000165388.281220.084201.Vinh Nam ung ho ms 2020 332 Huynh Tu Linh
12/28/2020100,000MBVCB.913708108.LAI QUANG TUNG chuyen tien.CT tu 1017092127 LAI QUANG TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020100,000MBVCB.913665734.Gd Dang Van Nhat ung ho ma so: MS 2020.331 be Giang Duc Hai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020100,000215625.281220.072757.Vietcombank 0011002643148 N T A TUYET ck ung ho MS 2020 332 em Huynh Tu Linh
12/28/2020100,000MBVCB.913627326.Em Huynh Tu Linh.CT tu 0111000166515 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/28/2020100,000053965.281220.065555.Ung ho MS 2020 332 Huynh Tu Linh
12/28/2020100,000MBVCB.913611270.MS 2020 332 em huynh tu linh.CT tu 0121002364706 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/28/2020100,000934226.281220.063508.VO THI THUY HOA chuyen tien ung ho MS 2020 332 em Huynh Tu Linh-VNPT2020122805556946
12/28/2020100,000161037.281220.062906.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 332 Tu Linh
12/28/2020100,000608932.281220.061345.ung ho ms 2020.332 em huynh tu linh
12/28/2020100,000648249.281220.060227.Ung ho MS 2020.332 em huynh tu linh FT20363461545542
12/28/2020100,000899954.281220.055722.UNG HO MS 2020.332. EM HUYNH TU LINH.-281220-05:57:05 899954
12/28/2020100,000MBVCB.913596826.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh)Vietnamnet 28/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020100,000899818.281220.054221.UNG HO 2020-332 HUYNH TU LINH-281220-05:41:58 899818
12/28/2020100,000163361.281220.053322.Ung ho MS 2020.329 (be Nguyen Van Phuc)
12/28/2020150,000117286.281220.160459.MS 2020.332 FT20363129049872
12/28/2020150,000887784.281220.092014.Vietcombank 0011002643148 Ms 2020332 Huynh Tu Linh
12/28/2020150,000000227.281220.065656.ZP5N0G5NBPU7 201228000013178 Ms 2020.332
12/28/2020200,000MBVCB.915113727.Ung ho maso 2020.331 giang duc hai.CT tu 0071002009391 NGUYEN THI NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020200,000IBPS/SE:01352002.DD:281220.SH:10000996.BO:BUI DUC TRUONG.MS 2020.332 EM HUYNH TU LINH
12/28/2020200,000032867.281220.172515.UNG HO MS2020.332 -HUYNH TU LINH-281220-17:25:14 032867
12/28/2020200,000246246.281220.170329.Chuyen tien ung ho MS2020.332
12/28/2020200,000SHGD:10006875.DD:201228.BO:NGUYEN NGOC MINH HOA.Remark:995220122858509 - MS 2020.331 be Giang Duc Hai
12/28/2020200,000046440.281220.150358.Ms2020.332 FT20363130959035
12/28/2020200,000267062.281220.145237.ms 2020.331 ( be giang duc hai )
12/28/2020200,000MBVCB.914266392.ung ho MS 2020.332 (em huynh tu linh).CT tu 0071005176740 DUONG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020200,000866302.281220.135405.MS 2020 332 con Huynh Tu Linh
12/28/2020200,000207330.281220.134951.ma so 2020.332 em Huynh Tu Linh
12/28/2020200,000MBVCB.914205390.Ung ho MS 2020.332 ( Em Huynh Tu Linh).CT tu 0011002434539 NGUYEN HONG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020200,000054037.281220.121105.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN ngoc Anh chuyen tien UH
12/28/2020200,000663250.281220.120507.Nguyen trong luan ung ho MS 2020 332 em Huynh Tu Linh
12/28/2020200,000SHGD:10011882.DD:201228.BO:NGUYEN VAN LOI.Remark:ung ho MS2020 332 em Huynh Tu Linh
12/28/2020200,000IBVCB.914062830.Ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020200,000854533.281220.113159.Ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh FT20363709826355
12/28/2020200,000415648.281220.111447.UNG HO MS 2020.332 EM HUYNH TU LINH
12/28/2020200,000MBVCB.914007946.MS 2020.332.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020200,000524570.281220.111143.Ung ho MS 2020.332 em HUYNH TU LINH
12/28/2020200,000857196.281220.110256.ung ho ms2020.332 em huynh tu linh
12/28/2020200,000288172.281220.105207.Ung ho MS 2020332 chau Huynh Tu Linh
12/28/2020200,000953073.281220.104249.UNG HO MS 2020332 HUYNH TU LINH
12/28/2020200,000454869.281220.104115.ung ho MS 2020 331
12/28/2020200,000192594.281220.103404.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020332 Tu Linh
12/28/2020200,000791917.281220.103226.ung ho MS 2020.331 em Giang Duc Hai FT20363980738085
12/28/2020200,000789454.281220.103004.ung ho MS 2020.330 ung ho Nguyen Huu Tai FT20363567999162
12/28/2020200,000785942.281220.102642.ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh FT20363070094672
12/28/2020200,000950304.281220.102000.CHUYEN TIEN
12/28/2020200,000MBVCB.913877910.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.332.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020200,000MBVCB.913858433.MS 2020 332 Huynh Tu Linh.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/28/2020200,000MBVCB.913834676.MS 2020 331 be Giang Duc Hai.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/28/2020200,000MBVCB.913832726.MS 2020 332 em Huynh Tu Linh.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/28/2020200,000757658.281220.094154.MS 2020.332 Huynh Tu Linh
12/28/2020200,000SHGD:10004367.DD:201228.BO:NGUYEN THI ANH HANG.Remark:Ung ho MS 2020 332 em Huynh Tu Linh
12/28/2020200,000228536.281220.092407.Vietcombank 0011002643148 ung ho em Huynh Tu Linh MS 2020 332
12/28/2020200,000239462.281220.091704.Ung ho MS 2020 331 be Giang Duc Hai
12/28/2020200,000714373.281220.090533.ung ho MS 2020.332
12/28/2020200,000780191.281220.090407.ung ho MS2020331
12/28/2020200,000779795.281220.090310.ung ho MS 2020332
12/28/2020200,000MBVCB.913753700.ung ho ca 2020.332 Huynh Tu Linh. chuc em mau khoe..CT tu 0251001509399 PHAM THI HONG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020200,000853832.281220.090107.Ung ho MS 2020332 em huynh tu linh
12/28/2020200,000776069.281220.085340.ung ho MS 2020.332 ( em Huynh Tu Linh)
12/28/2020200,000883790.281220.085241.Vietcombank 0011002643148 DINH THI THANH DUNG ung ho MS 2020331 Giang Duc Hai
12/28/2020200,000SHGD:10000241.DD:201228.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2020 332 HUYNH TU LINH
12/28/2020200,000129095.281220.082108.MS 2020 332 em Huynh Tu Linh
12/28/2020200,000973564.281220.081410.Ung ho MS 2020.332 ( em huynh tu linh)
12/28/2020200,000840768.281220.074220.ung ho MS 2020.332 ( em Huynh Tu Linh)
12/28/2020200,000937212.281220.070638.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS2020332 em Huynh Tu Linh
12/28/2020200,000652943.281220.065312.Ung ho ms 2020.332 FT20363043168867
12/28/2020200,000612795.281220.063537.Ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh
12/28/2020200,000609637.281220.061831.Chuyen tien ung ho MS 2020.332 em huynh tu linh
12/28/2020200,000MBVCB.913599908.Huynh Tu Linh (Ms 2020- 332).CT tu 0381000485839 TRINH VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020200,000175002.281220.061250.Ung ho MS 2020.332 ( em Huynh Tu Linh )
12/28/2020200,000MBVCB.913599561.ms 2020.332 ung ho em huynh tu linh.CT tu 0381000351541 TRAN DUY HOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020200,000IBVCB.913597143.Ung ho MS2020323 em Huynh Tu Linh.CT tu 0011000329088 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/28/2020200,000MBVCB.913596844.Ung ho Ms 2020.332.CT tu 0491000197463 DO ANH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020200,000MBVCB.913594862.Ung ho MS2020332.CT tu 0461000453421 LE QUANG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020200,000006636.281220.053752.UnghoMS2020.332
12/28/2020200,000899772.281220.053655.UNG HO MS : 2020.332 ( EM HUYNH TU LINH)-281220-05:36:54 899772
12/28/2020200,000MBVCB.913593440.VU THANH NGUYEN ck ung ho MS 2020.332(em huynh tu linh).CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020300,000240989.281220.223217.IBFT ung ho MS 2020.332 Huynh Tu Linh
12/28/2020300,000MBVCB.915085261.Vo Thi Ngoi chuyen tien Ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020300,000053696.281220.205644.ung ho MS 2020 331 be Giang Duc Hai
12/28/2020300,000358696.281220.204857.Nguyen Khai Gia Quang Ninh ung ho MS2020.330 Em Nguyen Gui Tai FT20364679475848
12/28/2020300,000357329.281220.204650.Nguyen Khai Gia Quang Ninh ung ho MS2020.332 Em Huynh Tu Linh FT20364416001606
12/28/2020300,000355932.281220.204446.Nguyen Khai Gia Quang Ninh ung ho MS2020.329 Be Nguyen Van Phuc FT20364098007459
12/28/2020300,000MBVCB.914850500.Ung ho MS2020.332 - Em Huynh Tu Linh.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020300,000158759.281220.164202.MS 2020.332 FT20363033864012
12/28/2020300,000065822.281220.152108.MS 2020.331 ung ho be Giang Duc Hai FT20363690044086
12/28/2020300,000IBVCB.914397950.ung ho MS 2020.329 (be Nguyen Van Phuc).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020300,000IBVCB.914395212.MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020300,000919944.281220.144532.ung ho MS2020.332 (em Huynh Tu Linh), chuc em mau khoe. Chi Thu 0906683900
12/28/2020300,000877093.281220.112919.ung ho MS 2020.332 em HUYNH TU LINH
12/28/2020300,000776317.281220.101726.Dinh thi hanh ha noi Ung ho MS 2020.332 em huynh tu linh FT20363219511530
12/28/2020300,000MBVCB.913860673.Ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0011002370763 PHAM THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020300,000855172.281220.094154.Le Thi Dai Duong HN chuyen tien ubg ho MS 2020 332 em Huynh Tu Linh- Ma GD:855172. So TK dich:...
12/28/2020300,000758918.281220.094256.ung ho MS 2020. 332 em Huynh Tu Linh
12/28/2020300,000267817.281220.092906.ung ho MS 2020 332 em Huynh Tu Linh
12/28/2020300,000708025.281220.090505.MS 2020.332 FT20363080514160
12/28/2020300,000681675.281220.083542.ung ho ma so 2020.332 em huynh tu linh
12/28/2020300,000684861.281220.083241.Ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh FT20363400418340
12/28/2020300,000643230.281220.075251.ung ho MS 2020.332 em Tu Linh
12/28/2020300,000163600.281220.073052.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGO THI LIEU chuyen khoan ung ho em Huynh Tu Lin
12/28/2020300,000MBVCB.913626936.Ung ho ma so 2020.332 Huynh Tu Linh.CT tu 0021000484563 VU THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020300,000IBVCB.913620619.ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh) .CT tu 0081000897323 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020300,000261754.281220.060808.ung ho MS 2020332 Em Huynh Tu Linh
12/28/2020400,000286317.281220.110046.HOANG NGOC CUU Chuyen tien ung ho ma so 2020332 em Huynh Tu Linh
12/28/2020500,000071980.281220.214621.UNG HO MS 2020.332 (EM HUYNH TU LINH)-281220-21:45:58 071980
12/28/2020500,000MBVCB.915093464.Ung ho MS 2020.332 (truong hop HUYNH TU LINH).CT tu 0071003372504 LY KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020500,000518381.281220.213138.MS 2020.332
12/28/2020500,000985074.281220.212156.Ung ho MS 2020332 Em huynh tu linh
12/28/2020500,000049423.281220.211617.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGO TRONG HA Ung ho MS 2020331 Be Giang Duc Hai
12/28/2020500,000127400.281220.211135.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGO TRONG HA Ung ho MS 2020332 em Huynh Tu Linh
12/28/2020500,000IBVCB.915048078.ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0071001008482 DO QUOC DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020500,000MBVCB.914972055.Tom C tang MS 2020.330 be Nguyen Huu Tai.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020500,000MBVCB.914970166.Tom C tang MS 2020.331 be Giang Duc Hai.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020500,000MBVCB.914970409.Tom C tang MS 2020.332 em Huynh Tu Linh.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020500,000MBVCB.914802325.MS 2020332 em Huynh Tu Linh.CT tu 0071000862971 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/28/2020500,000IBVCB.2812200466259003.Ung ho MS 2020 330 Nguyen Huu Tai
12/28/2020500,000546555.281220.172242.ung ho ms 2020332 em Huynh Tu Linh
12/28/2020500,000MBVCB.914623924.VUONG TRUNG CHIEN ung ho Ms 2020.332 (Huynh Tu Linh ).CT tu 0281000342732 VUONG TRUNG CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020500,000076246.281220.152949.Gui be Giang Duc Hai MS 2020.331 FT20363050092120
12/28/2020500,000MBVCB.914394943.MS 2020332 ( Huynh Tu Linh).CT tu 0141000795823 NGUYEN HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020500,000970092.281220.145710.MS 2020.332 BE HUYNH TU LINH
12/28/2020500,000970083.281220.145709.MS 2020.331 BE GIANG DUC HAI
12/28/2020500,000057075.281220.143353.ung ho MS 2020332 em huynh tu linh
12/28/2020500,000251455.281220.141543.ung ho MS 2020.332 (em huynh tu linh)
12/28/2020500,000MBVCB.914224424.chuyen tien ung ho MS 2020.330 (Nguyen Huu Tai).CT tu 0301000317122 NGUYEN QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020500,000796859.281220.131934.MS 2020 331
12/28/2020500,000941403.281220.131540.Chuyen tien giup chau Huynh tu linh FT20363188314930
12/28/2020500,000223444.281220.124741.Pham Thanh Dung ung ho MS 2020.332 (e Huynh Tu Linh)
12/28/2020500,000960034.281220.121512.UNG HO MS 2020.332(EM HUYNH TU LINH)-281220-12:14:55 960034
12/28/2020500,000SHGD:10010615.DD:201228.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:QM ung ho Ms 2020.332, em Huynh Tu Linh
12/28/2020500,000648388.281220.113227.Ung ho MS 2020 332 ung ho em Huynh Tu Linh
12/28/2020500,000905862.281220.111311.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 332 em Huynh Tu Linh
12/28/2020500,000IBVCB.913966294.ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0071001375962 LE HOANG DUY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020500,000412675.281220.105051.UNG HO MS 2020.332 EM HUYNH TU LINH
12/28/2020500,000473503.281220.104824.Ung ho MS 2020 332 em Huynh Tu Linh
12/28/2020500,000866213.281220.103337.ung ho MS 2020332(em tu linh)
12/28/2020500,000396116.281220.101859.Ung ho MS 2020 332 em Huynh Tu Linh
12/28/2020500,000IBVCB.913845191.Ung ho MS 2020 332 em Huynh Tu Linh.CT tu 0611001896586 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/28/2020500,000657416.281220.093935.UNG HO EM HUYNH TU LINH M 2020.332
12/28/2020500,000IBVCB.913802986.HOANG NGOC BINH chuyen khoan ung ho MS 2020.329 (be Nguyen Van Phuc).CT tu 1014074188 HOANG NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020500,000IBVCB.913786636.benh tat.CT tu 0021001021269 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/28/2020500,000955533.281220.091316.Ung ho MS 2020332 Huynh Tu Linh
12/28/2020500,000176984.281220.091252.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020 332 em Huynh Tu Linh
12/28/2020500,000MBVCB.913768350.Ung ho ms 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020500,000IBVCB.913742223.ung ho ms 2020 332.CT tu 0041000325888 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/28/2020500,000MBVCB.913728421.2020-332 (Huynh Tu Linh).CT tu 0071000297276 LE THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020500,000SHGD:10002359.DD:201228.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2020.332 em Huynh Tu Linh
12/28/2020500,000IBVCB.913708813.MS 2020332 em Huynh Tu Linh.CT tu 0041000256170 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/28/2020500,000MBVCB.913705240.Ung ho MS 2020.332 ( em Huynh Tu Linh ).CT tu 0531000298701 NGUYEN BA VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020500,000676560.281220.081811.Ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh FT20363848200743
12/28/2020500,000MBVCB.913676409.MS2020332( em Hoang Tu Linh).CT tu 0101001223374 CAO THI PHUONG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020500,000018013.281220.080454.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 332 em Huynh Tu Linh
12/28/2020500,000179514.281220.080120.Ung ho Ms 2020.332
12/28/2020500,000178501.281220.074947.ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh)
12/28/2020500,000MBVCB.913644701.HUYNH DUY THAI ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020500,000MBVCB.913625323.MS 2020.332 ung ho em Huynh Tu Linh.CT tu 0781000428266 VU NGUYEN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020500,000610068.281220.062120.MS 2020.332 EM HUYNH TU LINH
12/28/2020500,000MBVCB.913599495.ung ho ms 2020.332( em huynh tu linh).CT tu 0081000345995 TA VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020500,000MBVCB.913597508.ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh) .CT tu 0081000875455 TRAN QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020500,000647835.281220.055418.MS 2020 332 Huynh Tu Linh FT20363400929366
12/28/2020500,000606236.281220.054720.UNG HO MS 2020.332 HUYNH TU LINH
12/28/2020500,000MBVCB.913594557.Ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0011004404825 TRINH QUANG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/2020500,000646927.281220.053213.ung ho MS 2020.332 Huynh Tu Linh FT20363069702070
12/28/20201,000,000046070.281220.204127.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho vien phi em tu linh MS 2020 332
12/28/20201,000,000048676.281220.185326.UNG HO MS - 2020332 EM HUYNH TU LINH-281220-18:53:17 048676
12/28/20201,000,000002073.281220.170816.MS 2020 332
12/28/20201,000,000MBVCB.914620657.Ung ho MS 2020.332.CT tu 0021000425879 NGUYEN THAI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/20201,000,000140511.281220.160530.UNG HO MS2020.326 ( BE NGUYEN TUAN SANG)
12/28/20201,000,000IBVCB.914517922.MS 2020331 be Giang Duc Hai.CT tu 0071000888916 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/28/20201,000,000SHGD:10001603.DD:201228.BO:CONG TY TNHH THUY THUE DN.Remark:Ung ho em Huynh Tu Linh
12/28/20201,000,000236532.281220.133405.MS 2020.332.(em huynh tu linh)
12/28/20201,000,000224876.281220.125248.Tran Thi Minh Hoan chuyen tien ung ho MS 2020332
12/28/20201,000,000800139.281220.104020.Ung ho MS 2020.331 be Giang Duc Hai FT20363023038007
12/28/20201,000,000962045.281220.103413.Vietcombank 0011002643148 Ho tro MS 2020 332 HUYNH TU LINH
12/28/20201,000,000MBVCB.913776055.ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0261003493885 LY TRAN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/20201,000,000699756.281220.085239.ung ho MS 2020.332 Huynh Tu Linh
12/28/20201,000,000SHGD:10001997.DD:201228.BO:LY QUOC MINH.Remark:IBUNG HO BE GIANG DUC HAI
12/28/20201,000,000MBVCB.913705419.Ms 2020.332 (em huynh tu linh).CT tu 0251002008742 DINH PHU CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/20201,000,000904438.281220.075436.UNG HO MS 2020.332 EM HUYNH TU LINH-281220-07:54:20 904438
12/28/20201,000,000935968.281220.075357.MS 2020 332 em Huynh Tu Linh-VNPT2020122805570974
12/28/20201,000,000953800.281220.074600.Ung ho MS 2020 332 em Huynh Tu Linh
12/28/20201,000,000935108.281220.073133.ms 2020.327 tran thi ha
12/28/20201,000,000MBVCB.913628133.ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/20201,000,000953380.281220.064605.Ung ho MS 2020.332 (em Huynh tu Linh)
12/28/20201,000,000649696.281220.062226.ung ho MS 2020 332 em Huynh Thi Tu Linh FT20363925995411
12/28/20201,000,000MBVCB.913595390.Gia di be Gia Huy, Q1, TP.HCM Giup ma 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0071001191009 NGUYEN HONG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/20201,000,000899885.281220.054918.UNG HO MS 2020.332 ( EM HUYNH TU LINH )-281220-05:49:15 899885
12/28/20201,000,000837934.281220.054745.Ung ho MS 2020.332 (e Huynh Tu Linh )
12/28/20202,000,000409689.281220.221131.Ung ho em Huynh Tu Linh MS 2020.332 FT20364779920020
12/28/20202,000,000MBVCB.914004459.TRAN VAN TAM chuyen tien Bao Vietnamnet MS 2020.332 Em Huynh Tu Linh.CT tu 1016572812 TRAN VAN TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/20202,000,000MBVCB.913834119.Ms 2020.332 em Huynh Tu Linh.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/28/20202,000,000173982.281220.085536.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020300 be Nguyen Dang Quang
12/28/20202,000,000SHGD:10001948.DD:201228.BO:NGUYEN THI CAM TU.Remark:IB-BAO VIETNAMNET UNG HO BE GIANG DUC HAI MS 2020331
12/28/20202,000,000900093.281220.060918.UNG HO MS 2020.332 ( EM HUYNH TU LINH)-281220-06:09:16 900093
12/28/20202,000,000900080.281220.060745.UNG HO MS2020.332.EM HUYNH TU LINH-281220-06:07:43 900080
12/28/20203,000,000409824.281220.221149.Duong Minh Danh ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh FT20364203398336
12/28/20205,000,000804196.281220.123516.Ung Ho MS 2020.332 (em Huynh Linh)
12/28/202010,000,000147113.281220.055349.HUA VINH DONG CHUYEN KHOAN giup huynh tu linh ms 2020.332 tri binh
12/29/202015,000378343.291220.171351.ung ho MS 2020 333 be Mo Num Chau Ngoc Hai cau mong van su binh an
12/29/202020,000IBVCB.915819395.Ung ho MS 2020 333 Be Ngoc Khai.CT tu 0061001186441 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/29/202027,000674847.291220.095655.MS2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai)
12/29/202040,000049915.291220.064733.2020 333
12/29/202050,0000200970488122916080720208388010123.8548.160808.NGUYEN THI HUONG LAN ung ho MS 2020.333
12/29/202050,000IBVCB.915743359.Giup ma so 2020 333 be Mo Num Chau Ngoc Khai .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/29/202050,000304755.291220.115945.NCHCCCL Nguyen Ngoc Luan 01151167612
12/29/202050,000IBVCB.915678094.Ung ho em Huynh Tu Trinh MS 2020. 332.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/29/202050,000IBVCB.915644329.Ung ho MS 2020 333 be Mo Num Chau Ngoc Khai.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/29/202050,000SHGD:10000287.DD:201229.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/202050,000624000.291220.103905.Ung ho MS 2020.333.be Mo Num Chau Ngoc Khai. FT20364032349007
12/29/202050,000MBVCB.915416311.BUI THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2020.333.CT tu 1017371542 BUI THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/202050,000543168.291220.060629.MS 2020.333
12/29/2020100,000IBVCB.916689409.ung ho MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020100,000141729.291220.220151.Quyen gop nhu chua he co cuoc chia ly.
12/29/2020100,000110261.291220.194527.Chung tay vi su doan tu FT20364969643867
12/29/2020100,000226576.291220.170423.Ung ho MS 2020 333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/2020100,000963393.291220.165455.2020320 FT20364223098491
12/29/2020100,000535938.291220.162629.ISL20201229162629397-UNG HO MS 2020.333 BE MO NUM CHAU NGOC KHAI. Chuc gd vuot qua kho khan
12/29/2020100,000183278.291220.154953.UNG HO MS 2020.333 CHAU MO NUM CHAU NGOC KHAI-291220-15:49:50 183278
12/29/2020100,000202896.291220.151350.Vietcombank 0011002643148 MS2020333be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/2020100,000849674.291220.150752.Ms 2020.333 FT20364881605568
12/29/2020100,000952262.291220.142329.ung ho MS 2020.333 be Mo num Chau Ngoc Khai
12/29/2020100,000761695.291220.131155.ung ho be Giang Duc Hai
12/29/2020100,000SHGD:10008827.DD:201229.BO:NGUYEN THU HOAI.Remark:Nguyen Chau Anh ung ho MS 2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/2020100,000775014.291220.121647.T ung ho be Mo Num Chau Ngoc Khai MS 2020.333
12/29/2020100,000650278.291220.120526.MS 2020 331 be Giang Duc Hai
12/29/2020100,000567822.291220.112751.Ung ho MS 2020 331 be Giang Duc Hai
12/29/2020100,000698835.291220.102939.Ung ho MS 2020.333 be Mo Num C.N. Khai
12/29/2020100,000558027.291220.093259.Ms2020.333 mo num chau ngoc khai FT20364560402922
12/29/2020100,000653841.291220.091232.MS 2020.333
12/29/2020100,000MBVCB.915350032.NCHCCCL Mai 0982575638.CT tu 1012878240 VU THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020100,000SHGD:10003493.DD:201229.BO:LE THI NGOC TRINH.Remark:Ung ho MS 2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/2020100,000593695.291220.081215.Ms 2020 be MoNum Chau Ngoc Khai
12/29/2020100,000104475.291220.080009.Vinh Nam ung ho ms 2020 333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/2020100,000087081.291220.072951.MS 2020.333 ( CHAU MO NUM CHAU NGOC KHAI)-291220-07:29:35 087081
12/29/2020100,000086961.291220.072745.MS 2020.324 (CHAU LE THI ANH)-291220-07:27:43 086961
12/29/2020100,000086100.291220.071159.UNG HO MS 2020.333 (BE MO NUM CHAU NGOC KHAI)-291220-07:11:37 086100
12/29/2020100,000MBVCB.915256929.Ung ho MS 2020.333 (be Monum Chau Ngoc Khai).CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020100,000476281.291220.070549.Ung ho MS 2020.333 FT20364343838120
12/29/2020100,000979764.291220.064905.ung ho ma so 2020. 333 MO NUM NGO NGOC KHAI
12/29/2020100,000MBVCB.915246093.Ung ho MS2020.333.CT tu 0111000241400 SON HUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020100,000471791.291220.063946.Ung ho MS 2020.333 FT20364971224893
12/29/2020100,000MBVCB.915227068.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai)Vietnamnet 29/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020150,000425835.291220.173142.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 Ma so gom 324 325 va 326
12/29/2020150,000139301.291220.144135.ung ho MS 2020 333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/2020150,000THU LAO CONG TAC TUYEN CHON TP O CO SO GIAI BC 75 NAM QUOC HOI VN (QD 132/QD-HNBVN, 18.12.20) CHNB VIETNAMNET 1TP x 150.000D
12/29/2020200,000156852.291220.231940.MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai)
12/29/2020200,000228873.291220.230752.Ms 2020.331 giang duc hai FT20365098707684
12/29/2020200,000MBVCB.916669382.Ung ho MS2020.331 be Giang Duc Hai.CT tu 0071003484600 PHAM NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020200,000219855.291220.224049.Ung ho MS 2020.333 be Chau Ngoc Khai FT20365343050499
12/29/2020200,000MBVCB.916648593.MS 2020.333.CT tu 1016676781 TA VAN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020200,000MBVCB.916607758.PHAM THI MAI THU chuyen tien ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020200,000459100.291220.210859.MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh)
12/29/2020200,000IBVCB.916310524.MS 2020 123 be Minh Khoi Minh Anh.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/29/2020200,000994789.291220.172602.Ung ho ms 2020 333 be mo num chau ngoc khai 0919489620 FT20364912162191
12/29/2020200,000MBVCB.916173748.Ung ho MS 2020.333 Mo Num Chau Ngoc Khai.CT tu 0071003484600 PHAM NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020200,000IBVCB.916117622.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.329 cho be Nguyen Van Phuc.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020200,000202340.291220.152253.MS 2020.333 ( be mo num chau ngoc khai )
12/29/2020200,000SHGD:10000953.DD:201229.BO:VU TU NAM.Remark:[2000000010777669]MS 2020332 HUYNH TU LINH
12/29/2020200,000SHGD:10015571.DD:201229.BO:PHAM VAN NHAN.Remark:Ung ho Ms 2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/2020200,000SHGD:10015193.DD:201229.BO:TA THI THUY HANG.Remark:UH MS 2020.333 BE NGOC KHAI
12/29/2020200,000142161.291220.142957.Ung ho MS 2020.333 (Be Mo Num Chau Ngoc Khai)
12/29/2020200,000898326.291220.142017.ung ho MS 2020 333 be Mo mun Chau Ngoc Khai
12/29/2020200,000IBVCB.915652136.MS 2020 333 be Mo Num Chau Ngoc Khai.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/29/2020200,000374537.291220.112501.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/2020200,000782806.291220.110646.ms 2020333 mo num chau ngoc khai
12/29/2020200,000650589.291220.110551.Ung ho MS 2020 333 be Mo Num Chau Ngoc Khai FT20364910944303
12/29/2020200,000648186.291220.110318.MS 2020.333 FT20364032438098
12/29/2020200,000IBVCB.915590764.Ung Ho MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai).CT tu 0021000424772 LE LAM DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020200,000TRAN THI THANH TRUC GIUP NHUNG GD GAP BAT HANH
12/29/2020200,000128262.291220.103148.Ung ho MS 2020 333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/2020200,000298876.291220.102339.ung hoMS 2020.331 (be Giang Duc Hai)
12/29/2020200,000297153.291220.101906.ung hoMS 2020.332(em Huynh Tu Linh)
12/29/2020200,000102946.291220.101516.Ung ho MS 2020.333 ( be Mo Num Chau Ngoc Khai)
12/29/2020200,000287310.291220.095440.MS2020.333(be Mo Num Chau Ngoc Khai)
12/29/2020200,000242301.291220.091625.Ung ho MS 2020 333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/2020200,000097303.291220.085542.UNG HO MS 2020.333 (BE MO NUM CHAU NGOC KHAI)-291220-08:54:54 097303
12/29/2020200,000SHGD:10004294.DD:201229.BO:DANG THI HANH.Remark:Ung ho MS2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/2020200,000SHGD:10000490.DD:201229.BO:LE THI DIEN.Remark:UNG HO MS 2020.333
12/29/2020200,000SHGD:10003707.DD:201229.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2020 333 ung ho be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/2020200,000MBVCB.915340811.2020.333.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020200,000502300.291220.082437.Ung ho MS 2020.333 Be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/2020200,000254401.291220.081822.ung ho MS 2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/2020200,000177235.291220.081459.MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai)
12/29/2020200,000IBVCB.915313623.ung ho MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai).CT tu 0111000171967 PHAN THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020200,000044399.291220.080535.Ung ho be Khai MS2020 333
12/29/2020200,000582400.291220.075814.co thanh ung ho MS 2020.333
12/29/2020200,000MBVCB.915287288.Ung ho be Anh ms 2020.324.CT tu 0041000507036 TRAN THI MINH MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020200,000MBVCB.915286664.Ung ho be Khai ms2020.333.CT tu 0041000507036 TRAN THI MINH MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020200,000168080.291220.073631.Be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/2020200,000469965.291220.062314.Ung ho MS 2020. 333 - be Mo Num Chau Ngoc Khai FT20364971167301
12/29/2020300,000195293.291220.215030.MS 2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai FT20365730423656
12/29/2020300,000715806.291220.201245.MS 2020332 HUYNH TU LINH
12/29/2020300,000MBVCB.916375747.NGUYEN TUAN TU chuyen tien MS 2020.332 ( em huynh tu linh ).CT tu 0011004357979 NGUYEN TUAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020300,000IBVCB.916359238.MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai)?.CT tu 0041000164136 PHAM TRAN PHU QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020300,000IBVCB.916103817.Ong Le Ky phung ung ho MS 2020.327 cho co Tran Thi Ha.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020300,000IBVCB.916097100.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.326 cho be Nguyen Tuan Sang.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020300,000813012.291220.143105.Ung ho MS 2020333 be Mo Num chau ngoc khai FT20364091500629
12/29/2020300,000314530.291220.123021.IBFT ung ho MS 2020.331 be Giang Duc Hai
12/29/2020300,000MBVCB.915725930.ung ho MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai).CT tu 0071001042327 NGUYEN CONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020300,000133617.291220.114545.MS 2020.331-291220-11:44:59 133617
12/29/2020300,000577665.291220.112901.ung ho be Chau Ngoc Khai MS 2020.333
12/29/2020300,000MBVCB.915552911.MS 2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai, thon Lap La, Xa Lam son, Ninh Son, Ninh Thuan.CT tu 0081001260408 HO THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020300,000IBVCB.915541123.Ung ho MS 2020.332.CT tu 0421003804333 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020300,000607297.291220.102300.UNG HO MS 2020.333 MO NUM CHAU NGOC KHAI FT20364556237072
12/29/2020300,000338089.291220.095548.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 333
12/29/2020300,000SHGD:10001629.DD:201229.BO:NGUYEN DINH THUY.Remark:Ung ho MS 2020.333-Be Mo Nun Chau Ngoc Khai
12/29/2020300,000MBVCB.915368291.Ma so 2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai.CT tu 0451001289804 NGUYEN THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020300,000622849.291220.084330.Hua Hien ung ho MS 2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/2020300,000611034.291220.083126.ung ho ms 2020.333 con mo num chau ngoc khai
12/29/2020300,000007166.291220.082815.Vietcombank 0011002643148 ung ho be mo num chau ngoc khai
12/29/2020300,000MBVCB.915312216.Ung ho Ms 2020.333(Mo Num Chau NGoc Khai).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020300,000002939.291220.074531.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 331 be Giang Duc Hai
12/29/2020300,000596306.291220.072243.2020.333 Ngoc Khai
12/29/2020300,000141125.291220.071545.Vietcombank 0011002643148 ms 2020 333
12/29/2020300,000239767.291220.062631.MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai)
12/29/2020300,000082391.291220.061034.Ung ho MS 2020333
12/29/2020400,000IBVCB.916114702.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.328 cho 2 be Minh Phi-Nhu Y.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020400,000IBVCB.915363121.DINH SON VIET chuyen khoan ung ho be Mo Num Chau Ngoc Khai MS 2020333.CT tu 0411000971674 DINH SON VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020400,000SHGD:10004390.DD:201229.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/2020500,000645923.281220.114808.MS 2020 331 be Giang Duc Hai
12/29/2020500,000913458.291220.225001.MS 2020.332 HUYNH TU LINH
12/29/2020500,000913417.291220.224640.MS 2020.333 BE MO NUM CHAU NGOC KHAI
12/29/2020500,000018329.291220.222805.ZP5N0H3HAGL6 201229000171459 ung ho ms 2020.333
12/29/2020500,000MBVCB.916595763.PHAM THI MAI THU chuyen tien ung ho?MS 2020.331 (be Giang Duc Hai ).CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020500,000161338.291220.211551.Pham Thi Mai Thu ung ho MS 2020 333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/2020500,000826310.291220.202246.Ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh
12/29/2020500,000826257.291220.201626.Ung ho MS 2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/2020500,000283589.291220.195359.ung ho MS 2020.333
12/29/2020500,000Sender:79307005.DD:291220.SHGD:10010950.BO:NGUYEN THI DUNG.IBUNG HO EM HUYNH TU LINH ,MS 2020.332
12/29/2020500,000Sender:79307005.DD:291220.SHGD:10010863.BO:NGUYEN THI DUNG.IBUNG HO TRAN THI HA .MS2020.327
12/29/2020500,000984230.291220.172058.ung ho MS 2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/2020500,000Sender:01360002.DD:291220.SHGD:10001496.BO:DAM QUANG VINH.UNG HO MS 2020.333 MO NUM KHAI
12/29/2020500,000975208.291220.170621.Ung ho MS2020 331 be Giang Duc Hai FT20364170724804
12/29/2020500,000IBVCB.916147313.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020500,000IBVCB.916141839.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020500,000IBVCB.916129869.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.331 (be Giang Duc Hai).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020500,000IBVCB.916124181.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.330 cho em Nguyen Huu Tai.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020500,000905271.291220.155928.UNG HO MS 2020.333 MO NUM CHAU NGOC KHAI FT20364178801504
12/29/2020500,000Sender:79310001.DD:291220.SHGD:10018966.BO:NGUYEN MINH TRI.UNG HO MS 2020.333 BE MO NUM CHAU NGOC KHAI
12/29/2020500,000SHGD:12771037.DD:201229.BO:Nguyen Ngoc Chi.Remark:ung ho ma so 2020333 be mo niem chau ngoc khai
12/29/2020500,000522480.291220.133540.ung ho MS 2020333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/2020500,000IBVCB.915789543.MS 2020332 em Huynh Tu Linh.CT tu 0071000888916 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/29/2020500,000IBVCB.915710636.MS 2020333 be Mo Mun Chau Ngoc Khai.CT tu 0251001942401 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/29/2020500,000110956.291220.113647.O Bui Ngoc Hai-PTB BQL Khu kinh te HP ung ho MS 2020.320(be Trieu Hoai Thu)
12/29/2020500,000109587.291220.113039.O Bui Ngoc Hai-PTB BQL Khu kinh te HP ung ho MS 2020.328 (Be Minh Phi-Nhu Y)
12/29/2020500,000MBVCB.915559305.Ung ho MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai).CT tu 0451000266089 MAI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020500,000620468.291220.103544.Ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh FT20364434643906
12/29/2020500,000390507.291220.101726.Ms 2020 333 be mo num chau ngoc hai
12/29/2020500,000014868.291220.092429.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020 328 be Minh Phi Nhu Y
12/29/2020500,000MBVCB.915389088.Ung ho MS 2020.333( be Mo Num Chau Ngoc Khai).CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020500,000TRAN TRUC HA CT UNG HO MS 2020.328 ( 2 BE MINH PHI-NHU Y)
12/29/2020500,000MBVCB.915326471. ung ho MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai) .CT tu 0181000052448 TRUONG MAI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020500,000146272.291220.081917.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 333
12/29/2020500,000MBVCB.915318781.Ung ho be mo num chau ngoc khai ms: 2020.333.CT tu 0041000980742 TRAN THI THU SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020500,000089419.291220.080054.UNG HO MS 2020.333-291220-08:00:38 089419
12/29/2020500,000573864.291220.074425.Ungho MS 2020.133. CHAUNGOCKHAI
12/29/2020500,000652621.291220.072521.MS 2020.333 Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/2020500,000165551.291220.072500.Ung ho MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai)
12/29/2020500,000480360.291220.072346.MS.2020.333 FT20364434027586
12/29/2020500,000IBVCB.915256864.Ung ho ms 2020.333.CT tu 0481000756215 LE DO HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/2020500,000051409.291220.065106.Ung ho MS 2020 333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/29/20201,000,000036529.291220.181105.Ung ho MS 2020.333 FT20364646084237
12/29/20201,000,000Sender:01310001.DD:291220.SHGD:10021700.BO:CTY CP GP KET CAU XD QUANG MINH.CTY QUANG MINHUNG HO MS2020.332 EM HUYNH TU LINH O KIEN GIANG
12/29/20201,000,000TRAN DANG CAO XUAN TRANG CTY NAM DAI TRIEN UNG HO MS 2020.332( EM HUYNH TU LINH)
12/29/20201,000,000IBVCB.915868374.NGUYEN THI BICH LOC ho tro MS.2020.328 (Phi-Y).CT tu 0281000584656 NGUYEN THI BICH LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/20201,000,000IBVCB.915782173.MS 2020328 hai be Minh Phi Nhu Y.CT tu 0071000888916 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/29/20201,000,000MBVCB.915739719.Tu Kieu giup be G.D.Hai MS 2020.331.CT tu 0071004464748 PHAN THI MINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/20201,000,000MBVCB.915642509.UNG HO MS 2020332 (EM HUYNH TU LINH).CT tu 0071005167038 NGUYEN VINH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/20201,000,000656794.291220.111221.HUYNH NGOC TRAM ung ho MS 2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai FT20364402010674
12/29/20201,000,000VO NGOC HANH- UNG HO MS: 2020.324/ CHAU LE THI ANH
12/29/20201,000,000SHGD:19754613.DD:201229.BO:Pham Thi Ha.Remark:UNG HO MS 2020.332 (EM HUYNH TU LINH)
12/29/20201,000,000MBVCB.915235825.Ung ho MS 2020.333 be mo num chau ngoc khai.CT tu 0071004143310 NGUYEN HO CHAU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/20201,000,000867686.291220.010915.Ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh FT20364775617688
12/29/20202,000,000212987.291220.163526.Co Huong ung ho MS 2020332 em Huynh Tu Linh mong con mau khoi benh
12/29/20202,000,000176264.291220.152238.UNG HO MS 2020.332( EM HUYNH TU LINH)-291220-15:22:35 176264
12/29/20202,000,000SHGD:10006040.DD:201229.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2020.331 (BE GIANG DUC HAI) 1 TRIEU, MS 2020.332 (EM HUYNH TU LINH) 1 TRIEU
12/29/20202,000,000MBVCB.915731222.Ung ho MS 2020. 333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/20202,000,000462224.291220.031721.ung ho ms 2020.332 e Huynh Tu Linh FT20364002702073
12/29/20202,300,000MBVCB.916175247.Co Phuong Le gui ung ho MS 2020.331( be Giang Duc Hai) .CT tu 0071003103573 DAO THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/20203,000,000IBVCB.915865013.NG T BICH LOC ho tro MS.2020.320 (Thu), 325 (C.Lie n), 329 (phuc), 330 (Tai), 331 (Hai), 333 (Khai), 500.000/ban.CT tu 0281000584656 NGUYEN THI BICH LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/29/20205,000,000247431.291220.170344.Nguyen Thi Xuan Huong 0908381930 ung ho MS 2020.332 (Em Huynh Tu Linh)
12/29/20205,000,000659013.291220.111446.Ung ho MS.2020.333 chau Mo Num Chau Ngoc Khai FT20364556429466
12/30/20201,000IBVCB.918024480.asd.CT tu 1017649657 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/20201,000IBVCB.917460043.s.CT tu 0361000345218 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/30/20201,000IBVCB.917419996.ds.CT tu 1017353893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/30/20201,000IBVCB.917400410.sdg.CT tu 0771000604857 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/30/20201,000IBVCB.917283581.sdg.CT tu 1017160524 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/30/202020,000IBVCB.917405874.Ung ho MS 2020 334 Anh Vu Ba Dang.CT tu 0061001186441 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/30/202020,000596243.301220.053253.Ung ho ms 2020.334 anh Vu Ba Dang
12/30/202050,000Sender:01360002.DD:301220.SHGD:10001267.BO:TRAN KHANH LY.UNG HO MS 2020.334 ANH VU BA DANG
12/30/202050,000623689.301220.142525.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT20365400702096
12/30/202050,000184249.301220.135930.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020331 be Giang Duc Hai
12/30/202050,000328049.301220.135741.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020334 anh Vu Ba Dang
12/30/202050,000IBVCB.917426893.Giup ma so 2020 334 anh Vu Ba Dang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/30/202050,000Sender:79310001.DD:301220.SHGD:10002168.BO:BUI THI KHANH VI.TRAN THI BON UNG HO MS 2020333(BE MO NUM CHAU NGOC KHAI)
12/30/2020100,000970034.291220.234229.Ung ho MS 2020 333 be Mo Num Chau Ngoc Khai Cau cho be binh an
12/30/2020100,000437230.301220.232850.MS 2020.332(EM HUYNH TU LINH)-301220-23:28:33 437230
12/30/2020100,000602779.301220.231135.IBFT MS 2020.334
12/30/2020100,000MBVCB.918329832.MS 2020.334.CT tu 0781000458995 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020100,000429771.301220.214639.UNG HO MS 2020.334 ANH VU BA DANG-301220-21:46:35 429771
12/30/2020100,000610540.301220.202455.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 334 anh vu ba dang
12/30/2020100,000MBVCB.917517226.TRAN VAN CHUONG chuyen tien ung ho MS2020.334(anh vu ba dang).CT tu 0051000076036 TRAN VAN CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020100,000MBVCB.917504531.ung ho ms2020333 be mo num chau ngoc khai.CT tu 0071000815600 KIEU MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020100,000LE QUANG KHOA // UNG HO MS 2020.322 (BE TRAN AI NHU)
12/30/2020100,000LE QUANG KHOA // UNG HO MS 2020.331 ( BE GIANG DUC HAI )
12/30/2020100,000LE QUANG KHOA // UNG HO MS 2020.332 (EM HUYNH TU LINH)
12/30/2020100,000LE QUANG KHOA // UNG HO MS 2020.334 (ANH VU BA DANG)
12/30/2020100,000810483.301220.134038.ung ho MS 2020 333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/30/2020100,000420936.301220.125051.T ung ho Anh Vu Ba Dang MS 2020.234
12/30/2020100,000IBVCB.917279731.MS 2020.331.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020100,000385022.301220.112255.ung ho be mo nam chau ngoc khai ms 2020333
12/30/2020100,000383192.301220.111718.ung ho gia dinh vu ba dang ms 2020334
12/30/2020100,000IBVCB.917170245.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/30/2020100,000107340.301220.105343.Ung ho MS 2020.334 (anh Vu Ba Dang)
12/30/2020100,000359835.301220.101110.MS 2020333 ung ho be chau ngoc khai
12/30/2020100,000IBPS/SE:01202002.DD:301220.SH:10000411.BO:NGUYEN QUOC TOAN.995220123051076 - MS 2020.333 MO NUM CHAU NGOV KHAI
12/30/2020100,000170914.301220.084036.Vinh Nam ung ho ms 2020 334 Vu Ba Dang
12/30/2020100,000001269.301220.083806.ZP5N0I1ANLBE 201230000025360 Ms 2020.334 Vu Ba Dang
12/30/2020100,000MBVCB.916824491.Ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh.CT tu 0081000322342 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020100,000MBVCB.916781567.Ung ho MS 2020.334 (anh Vu Ba Dang).CT tu 0021000861677 NGUYEN TUYET VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020100,000255701.301220.065949.Nguyen Thi Thanh Mai chuyen tien ung ho anh vu ba Dang
12/30/2020100,000271583.301220.065834.Ung ho MS 2020.334 anh Vu Ba Dang FT20365046247300
12/30/2020100,000MBVCB.916773891.NGUYEN THI THU LUONG chuyen tien ung ho Vu Ba Dang -Hai duong.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020100,000247297.301220.063917.UNG HO MS2020.334(ANH VU BA DANG)-301220-06:38:54 247297
12/30/2020100,000500941.301220.063539.MS 2020 334 ung ho anh Vu Ba Dang
12/30/2020100,000MBVCB.916761627.Ung ho anhvu ba dang . MS 2020.334.CT tu 0401001398856 LE VAN LUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020100,000MBVCB.916751764.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.334 (anh Vu Ba Dang)Vietnamnet 30/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020150,000264786.301220.054416.Ung ho MS 2020.334. anh Vu Ba Dang FT20365425879008
12/30/2020200,000042921.301220.221312.Ung ho CT Nhu chua he co cuoc chia li FT20366130819088
12/30/2020200,000430692.301220.215541.UNG HO 2020.334 VU BA DANG-301220-21:55:18 430692
12/30/2020200,000862840.301220.194342.Bac Ha Hai Phong - ung ho Vu Ba Dang 2020334
12/30/2020200,000095664.301220.171536.Ung ho MS 2020.334
12/30/2020200,000986857.301220.155539.ms 2020.333
12/30/2020200,000974068.301220.154717.Ung ho MS 2020.331 Be Giang Duc Hai
12/30/2020200,000971755.301220.154548.Ung ho MS 2020.334 Anh Vu Ba Dang
12/30/2020200,000898001.301220.145342.ung ho vu ba dang
12/30/2020200,000883416.301220.144308.ung ho MS 2020.334
12/30/2020200,000435976.301220.141820.Ung ho MS2020331 be Giang Duc Hai
12/30/2020200,000856043.301220.135229.Ung ho MS 2020 334 anh Vu Ba Dang
12/30/2020200,000328431.301220.134444.UNG HO MS : 2020.334 ( ANH VU BA DANG)-301220-13:44:31 328431
12/30/2020200,000MBVCB.917389992.HOANG VIET chuyen tien.CT tu 0031000972828 HOANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020200,000268688.301220.131523.VU ANH TUAN Chuyen tien ms 2020.334
12/30/2020200,000731198.301220.124308.ung ho ms 2020 334 vu ba dang
12/30/2020200,000405611.301220.122420.Ung ho MS 2020.334 vu ba dang
12/30/2020200,000741956.301220.121518.ms 2020.331 ung ho chau Giang Duc Hai
12/30/2020200,000740621.301220.121351.ms 2020.333 ung ho chau Mo Num Chau ngoc khai
12/30/2020200,000305512.301220.114843.HH-301220-11:48:20 305512
12/30/2020200,000443588.301220.110213.Ung ho chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly FT20365000160132
12/30/2020200,000630034.301220.103409.Ung ho MS 2020.334 Vu Ba Dang
12/30/2020200,000621573.301220.102658.ung ho MS2020.334 anh vu Ba Dang
12/30/2020200,000367007.301220.100554.Ung ho MS 2020 334 anh Vu Ba Dang
12/30/2020200,000349565.301220.095909.MS 2020 333 ung ho Be Ngoc Khai
12/30/2020200,000IBVCB.917000403.MS 2020 334 anh Vu Ba Dang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/30/2020200,000226950.301220.093103.Ung ho MS 2020.334 (anh Vu Ba Dang)
12/30/2020200,000509937.301220.085024.ung ho MS 2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/30/2020200,000IBVCB.916882188.DANG DINH TUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.334 (anh Vu Ba Dang).CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020200,000166786.301220.080529.Ung ho MS 2020.334(anh Vu Ba Dang)
12/30/2020200,000277780.301220.072915.Ung ho ma so 2020334 anh vu ba dang FT20365456048840
12/30/2020200,000278391.301220.071828.ung ho ms 2020334 vu ba dang
12/30/2020200,000212711.301220.071807.ung ho MS 2020.334( anh Vu Ba Dang)
12/30/2020200,000270717.301220.065246.Ung ho MS 2020.334 anh Vu Ba Dang FT20365284960001
12/30/2020200,000053318.301220.063717.Ung ho Ms 2020 325 gia dinh chi LIEN
12/30/2020200,000052200.301220.063332.Ung ho ms 2020 334 anh VU BA DANG
12/30/2020200,000268178.301220.063206.Ung ho Vu Ba Dang MS 2020.334 FT20365732923757
12/30/2020200,000MBVCB.916765942.LE THI HOI chuyen tien MS2020 334 anh vu ba dang.CT tu 0221000022505 LE THI HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020200,000MBVCB.916763332.Ung ho MS 2020 334(anh Vu Ba Dang).CT tu 0911000011146 TRAN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020200,000260394.301220.061136.Vietcombank 0011002643148 BUI NGOC ANH chuyen khoan ung ho MS 2020 334 anh Vu Ba Dang
12/30/2020200,000460291.301220.055915.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2020 334 Vu Ba Dang
12/30/2020200,000264828.301220.054500.Ung ho MS 2020.334 FT20365075608960
12/30/2020200,000264294.301220.053306.Dinh Ha My Tran ung ho MS 2020.334 - anh Vu Ba Dang FT20365008011780
12/30/2020200,000544961.301220.043544.ung ho ms 2020.333 MO NUM CHAU NGOC KHAI
12/30/2020250,000053577.301220.223608.Maso 2020.334 FT20366544681002
12/30/2020278,656190711.301220.085038.Ung ho MS 2020 334 Anh Vu Ba Dang
12/30/2020300,000IBVCB.917949682.Ung ho MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai).CT tu 0021001933961 TRAN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020300,000525595.301220.173108.Ung ho MS 2020334 anh Vu Ba Dang
12/30/2020300,000IBVCB.917558702.HO THI DIEP ung ho MS 2020.331(be Giang Duc Hai),me chi Mai,huyen Vi Xuyen, tinh Ha Giang 0988962095.CT tu 0441003768132 HO THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020300,000834900.301220.135855.ung ho MS 2020.334
12/30/2020300,000277423.301220.095802.ONG NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2020.334-301220-09:57:48 277423
12/30/2020300,000298983.301220.095048.NGO TIEN LONG Chuyen tien MS 2020.329 ung ho be nguyen van phuc
12/30/2020300,000195892.301220.093106.MS 2020.331 be Giang Duc Hai
12/30/2020300,000195902.301220.092858.MS 2020.326 be Nguyen Tuan Sang
12/30/2020300,000346985.301220.092655.Ung ho MS2020.334 vu ba dang FT20365221622086
12/30/2020300,000466893.301220.075102.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN CONG HAI chuyen khoan ung ho anh vu ba dang
12/30/2020300,000MBVCB.916801392.HUNG ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020300,000143121.301220.073148.MS.2020.334 ung ho anh Vu Ba Dang
12/30/2020300,000444563.301220.072519.Chuyen tien uh MS2020334 vu ba dang
12/30/2020300,000MBVCB.916778473.ung ho MS 2020.334.CT tu 1051000001168 TRUONG XUAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020300,000MBVCB.916759398.Tran Duc Minh Ha noi ung ho MS 2020.334 (anh Vu Ba Dang).CT tu 0491000068097 NGUYEN NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020300,000259651.301220.051944.Vietcombank 0011002643148 MS2020334 ung ho anh vu ba dang
12/30/2020400,000IBVCB.917717812.MS 2020.NCHCCCL_Minh Tam va Minh Hoa lop 10A HK_ 0912593003 dong gop chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly.CT tu 0721000538294 LE MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020500,000437168.301220.232644.MS 2020.333(BE MO NUM CHAU NGOC KHAI)-301220-23:26:41 437168
12/30/2020500,000MBVCB.918328894.MS2020.327.CT tu 0461000595268 DANG THI CAM LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020500,000MBVCB.918328542.Ung ho MS 2020.334(anh Vu Ba Dang).CT tu 0071003114443 PHAN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020500,000Sender:01310012.DD:301220.SHGD:10022580.BO:NGUYEN THI HONG THUY.MS 2020.331 BE GIANG DUC HAI CHUC CON MAU KHOE
12/30/2020500,000012838.301220.161307.MS 2020.330
12/30/2020500,000IBVCB.917714214.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ng ho MS 2020.334 (anh Vu Ba Dang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020500,000Sender:79307006.DD:301220.SHGD:10008917.BO:DUONG THI NGU.UNG HO MS 2020.312 ME CON CHI HIEN
12/30/2020500,000MBVCB.917406821.NGUYEN CAO HANH chuyen tien ung ho MS 2020333 ,be mo nun chau ngoc khai.CT tu 0441000711939 NGUYEN CAO HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020500,000833716.301220.124610.Ung ho ms 2020.325 gia dinh chi Lien
12/30/2020500,000350018.301220.094305.Ung ho anh Vu Ba Dang ms 2020334
12/30/2020500,000MBVCB.916982195.NGUYEN THI LIEN chuyen tien ung ho anh Dang Hai Duong bi chet 1 ben nao.CT tu 0071000956447 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020500,000Sender:01310001.DD:301220.SHGD:10003135.BO:VUONG VINH THANH.UNG HO MS 2020.334
12/30/2020500,000Sender:01310001.DD:301220.SHGD:10002992.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.334 ANH VU BA DANG
12/30/2020500,000328556.301220.090607.Ung ho MS 2020.334 anh Vu Ba Dang FT20365880908398
12/30/2020500,000IBVCB.916840011.ung ho MS 2020.334 (anh Vu Ba Dang).CT tu 0251002679327 VO THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020500,000437230.301220.081533.IBFT ung ho MS 2020334 anh Vu Ba Dang
12/30/2020500,000460653.301220.075515.Ung ho anh Vu Ba Dang
12/30/2020500,000MBVCB.916788449.ung ho MS 2020.334 (Vu Ba Dang).CT tu 0011001109449 PHAM NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020500,000463652.301220.070453.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI PHUONG ck ung ho MS 2020 334 anh VU B
12/30/2020500,000208520.301220.065038.ung ho MS 2020.334 (anh Vu Ba Dang)
12/30/2020500,000211819.301220.064954.ung ho MS 2020.331 (be Giang Duc Hai)
12/30/2020500,000MBVCB.916769442.NGO THANH NIEM chuyen tien ung ho?MS 2020.334?(anh Vu Ba Dang).CT tu 0071005803493 NGO THANH NIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/2020500,000049809.301220.062353.Ung ho MS 2020 334 Anh Vu Ba Dang
12/30/2020500,000265458.301220.055723.Ms2020.334VuBaDang FT20365425922305
12/30/2020500,000042987.301220.053540.ung ho MS 2020 334 anh Vu Ba Dang
12/30/2020600,000SHGD:10013654.DD:201230.BO:VO PHUONG KHANH.Remark:VO PHUONG KHANH UNG HO MS 2020.333 BE MO NUM CHAU NGOC KHAI
12/30/20201,000,000333916.301220.212839.Mai Vo ung ho MS 2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/30/20201,000,000120354.301220.173648.Ung ho MS2020 334 Vu Ba Dang
12/30/20201,000,000555224.301220.160110.Vietcombank 0011002643148 Ho tro MS 2020 334 VU BA DANG
12/30/20201,000,000056199.301220.150910.Ung ho MS 2020 334 anh Vu Ba Dang
12/30/20201,000,000Sender:79305001.DD:301220.SHGD:10004998.BO:QUYEN ANH NGOC.UNG HO MS 2020.332 (HUYNH TU LINH)
12/30/20201,000,000IBVCB.917523877.Ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0071004464353 VU TUNG BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/20201,000,000MBVCB.916892561.MS 2020.334 ( anh vu ba dang) .CT tu 0141000107311 NGUYEN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/20201,000,000MBVCB.916873269.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.334(anh vu ba dang).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/30/20201,000,000123749.301220.073826.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020334 anh Vu Ba Dang
12/30/20201,000,000260327.301220.060941.Vietcombank 0011002643148 TRUONG HOANG VU UNG HO MS 2020 334 anh Vu Ba Dang
12/30/20201,800,000276823.301220.095537.ONG NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2020.328,329,330,331,332,333 MOI TH 300.000-301220-09:55:45 276823
12/30/20202,000,000567222.301220.175528.Ung ho anh Vu Ba Dang MS 2020 334
12/30/20202,000,000327458.301220.082701.MS2020 334 ho tro Vu Ba Dang
12/30/20202,100,000276429.301220.095359.ONG NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2020.321,322,323,324,325,326,327MOI TH 300.000-301220-09:53:57 276429
12/31/20201,000IBVCB.920125349.W33.CT tu 1017169516 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/202015,000898620.311220.131957.ung ho MS 2020 335 be Nguyen Dieu Linh cau mong van su binh an
12/31/202020,000IBVCB.919149876.Ung ho MS 2020 335 Be Dieu Linh.CT tu 0061001186441 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/202050,000907178.311220.213420.Ms 2020 334 anh Vu Ba Dang
12/31/202050,000906806.311220.213258.Ma 2020 335 be Nguyen Dieu Linh
12/31/202050,000192668.311220.195158.Ung ho MS 2020 335 be nguyen dieu linh
12/31/202050,000MBVCB.919995377.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2020.362(em nguyen thi quynh).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/202050,000MBVCB.919991446.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2020.331(be giang duc hai).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/202050,000MBVCB.919987427.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2020.334 anh vu ba dang.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/202050,000MBVCB.919981211.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2020.335 be nguyen dieu linh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/202050,000ATM_FTF.10600151.034887.20201231.162242.9704366614432442014.FrAcc:0071001241262.ToAcc:0011002643148.GD:48 TANG NHON PHU HCM VN
12/31/202050,000576147.311220.151115.Ung ho MS 2020.335 be Nguyen Dieu Linh FT20366820249429
12/31/202050,000IBVCB.919188076.Ung ho ma so MS 2020 334 anh Vu Ba Dang.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/202050,000IBVCB.919179588.Ung ho ma so MS 2020 335 be Nguyen Dieu Linh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/202050,000717870.311220.125247.ung ho MS 2020 335 be Nguyen Dieu Linh
12/31/202050,000717435.311220.125056.ung ho MS 2020 333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
12/31/202050,000IBVCB.919019731.Giup ma so 2020 335 be Nguyen Dieu Linh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/202050,000690581.311220.121840.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020335 be Nguyen Dieu Linh
12/31/202050,000919229.311220.104538.MS2020.334 (anh Vu Ba Dang)
12/31/202050,000IBVCB.918649302.MS 2020335 be Nguyen Dieu Linh.CT tu 0301000372857 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/202050,000186405.311220.080442.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 335 be nguyen dieu linh
12/31/202050,000460208.311220.080004.2020.335 be nguyen dieu linh
12/31/202050,000121086.311220.074920.Ung ho Ms 2020.335 mong con binh an FT20366021752678
12/31/202050,000999190.311220.072440.Ung ho MS 2020.333
12/31/202050,000999091.311220.072331.Ung ho MS 2020.335
12/31/2020100,000921805.311220.223947.Ung ho 2020 335 be Nguyen Dieu Linh
12/31/2020100,000974493.311220.215658.MS 2020.334 ANH VU BA DANG NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21004846002640
12/31/2020100,000MBVCB.920225376.NCHCCCL LETHIMYLINH 0906909971.CT tu 0261003471538 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020100,000895421.311220.204817.Uh ms 2020315 be trinh Hoai thu
12/31/2020100,000MBVCB.919956726.ms 2020 334 anh vu dang.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/2020100,000MBVCB.919552091.Gia dinh bac Viet ung ho chau Nguyen Dieu Linh, ma so 2020.335.CT tu 0071005020899 NGUYEN CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020100,000Sender:01310005.DD:311220.SHGD:10026759.BO:NGUYEN THI THU HANG.UNG HO MS 2020.335 BE NGUYEN DIEU LINH
12/31/2020100,000MBVCB.919409894.2020335( be nguyen dieu linh).CT tu 0481000612103 NGUYEN VAN HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020100,000776017.311220.152458.Ung ho MS 2020335
12/31/2020100,000559543.311220.145719.MS 2020.335 be Nguyen Dieu Linh FT20366874536580
12/31/2020100,000507000.311220.141600.MS 2020.335 FT20366231132350
12/31/2020100,000MBVCB.919156709.MS 2020.335.CT tu 0481000640943 LE TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020100,000142240.311220.115411.Ung ho MS 220.335 (be Nguyen Dieu Linh)
12/31/2020100,000499033.311220.111847.UNG HO MS 2020.335(BE NGUYEN DIEU LINH)-311220-11:18:55 499033
12/31/2020100,000MBVCB.918882986.ms 2020 334 anh vu ba dang.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/2020100,000498299.311220.111643.UNG HO MS2020.332(EM HUYNH TU LINH)-311220-11:16:26 498299
12/31/2020100,000MBVCB.918874223.ms 2020 325 gia dinh chi lien.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/2020100,000MBVCB.918870456.ms 2020 335 be nguyen dieu linh.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/2020100,000MBVCB.918869732.BUI THANH BINH chuyen tien ung ho MS 2020.335.CT tu 0331000509246 BUI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020100,000263264.311220.102822.Ung ho MS 2020.334 FT20366220728691
12/31/2020100,000018428.311220.094247.ung ho ma so 2020 335 be Nguyen Dieu Linh
12/31/2020100,000IBVCB.918627292.Ung ho MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai).CT tu 0071001953942 NGUYEN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020100,000MBVCB.918618742.MS 2020 335 NGUYEN DIEU LINH.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/2020100,000MBVCB.918606502.TDung ung ho MS2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020100,000MBVCB.918601265.TDung ung ho MS2020.335 (be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020100,000224235.311220.085852.Vinh Nam ung ho ms 2020 335 be Nguyen Dieu Linh
12/31/2020100,000IBVCB.918581537.Ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0071001953942 NGUYEN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020100,000628735.311220.085108.Giup be Nguyen Dieu Linh MS 2020 335
12/31/2020100,000MBVCB.918545064.NGUYEN TRAN THUY DUONG chuyen tien.CT tu 0071002627085 NGUYEN TRAN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020100,000MBVCB.918491808.Ms 2020-335 ( Nguyen Dieu Linh).CT tu 0991000040909 HOANG CONG NHUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020100,000446617.311220.073943.UNG HO MS 2020.335 BE NGUYEN DIEU LINH-311220-07:39:30 446617
12/31/2020100,000770871.311220.071050.T ung ho Nguen Dieu linh MS 2020.335
12/31/2020100,000MBVCB.918454176.ung ho MS 2020.335.CT tu 0341006021468 LE THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020100,000634905.311220.061004.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 335 be Nguyen Dieu Linh
12/31/2020100,000MBVCB.918428268.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh)Vietnamnet 31/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020150,000MBVCB.918495756.ung ho ma so MS 2020.335.CT tu 0011000567404 PHAM THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020190,000622170.311220.075639.IBFT Ung ho ms 2020.335 be dieu linh
12/31/2020200,000122363.311220.230402.MS 2020.312
12/31/2020200,000617211.311220.225314.ung ho MS 2020.335 (be Dieu Linh)
12/31/2020200,000314087.311220.224411.Vietcombank 0011002643148 Ms 2020335 Nguyen Dieu Linh
12/31/2020200,000MBVCB.920233631.MS 2020335.CT tu 0121001368235 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/2020200,000956346.311220.213321.Ung ho MS 2020.335 be nguyen dieu linh FT20366237760304
12/31/2020200,000434841.311220.203450.MS 2020.335 UNG HO BE NGUYEN DIEU LINH
12/31/2020200,000416359.311220.201022.MS 2020.335 adidaphat mong be mau khoe
12/31/2020200,000MBVCB.919968598.Co Mai sg ung ho MS 2020.335 be Nguyen Dieu Linh.CT tu 0331003835152 LE PHAM NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020200,000770717.311220.181930.Ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh FT20366910062933
12/31/2020200,000272437.311220.180346.Ung ho MS 2020.335
12/31/2020200,000219016.311220.172428.sm2020.335 be Nguyen Dieu Linh
12/31/2020200,000MBVCB.919730607.MS 2020.335 ( be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0251002385031 TRUONG THUC MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020200,000IBVCB.919671533.2020 328 2 be Minh Phi Nhu Y.CT tu 0021001682647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/2020200,000IBVCB.919658857.Ms 2020 335 Nguyen Dieu Linh.CT tu 0021001682647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/2020200,000IBVCB.919652863.Ms 2020 334 Vu Ba Dang.CT tu 0021001682647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/2020200,000108637.311220.154546.MS 2020.333 ( be mo num chau ngoc khai)
12/31/2020200,000IBVCB.919264154.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.331 cho be Giang Duc Hai.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020200,000935964.311220.143801.2020.335
12/31/2020200,000423264.311220.142330.ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu)
12/31/2020200,000037712.311220.141416.Ung ho MS 2020 331 Be Giang Duc Hai
12/31/2020200,000891923.311220.140722.ung ho MS 2020.335 be Nguyen Dieu Linh
12/31/2020200,000Sender:01310005.DD:311220.SHGD:10019763.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.335 BE NGUYEN DIEULINH
12/31/2020200,000242609.311220.125059.giup chau Huynh Tu Linh
12/31/2020200,000406675.311220.124550.ung ho ms 2020.335 be Nguyen Dieu Linh. Mong con chien thang benh tat
12/31/2020200,000377729.311220.120528.MS 2020.335 be nguyen dieu linh FT20366386853764
12/31/2020200,000MBVCB.918960889.Ms 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0651000627737 NGUYEN MANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020200,000510503.311220.115739.UNG HO MS 2020.335-311220-11:57:37 510503
12/31/2020200,000MBVCB.918939748.MS 2020335?be Nguyen Dieu Linh.CT tu 0081000589087 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/2020200,000665993.311220.113426.Blue Sea
12/31/2020200,000728004.311220.110946.MS 2020.334 ANH VU BA DANG
12/31/2020200,000Sender:01310001.DD:311220.SHGD:10012136.BO:NGUYEN VAN LOI.UNG HO MS2020 335 BE NGUYEN DIEULINH
12/31/2020200,000MBVCB.918813365.LE QUANG TINH chuyen tien ung ho Ms 2020.335 be nguyen dieu linh.CT tu 0461000530143 LE QUANG TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020200,000MBVCB.918790647.PHAM THE ANH chuyen tien ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0691000325568 PHAM THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020200,000130006.311220.102219.MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh)
12/31/2020200,000IBVCB.918727745.CHAU BI UNG THU LUOI.CT tu 0451001650103 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/2020200,000MBVCB.918718288.ms 2020 335 be nguyen dieu linh.CT tu 0031000693757 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/2020200,000195496.311220.092939.Ung ho ma so 2020.335 be nguyen dieu linu, chuc gia dinh binh anh FT20366235265081
12/31/2020200,000MBVCB.918615548.MS 2020.335 (Be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0321000650508 NGO HONG PHUONG DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020200,000MBVCB.918608895.Ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0011002025436 LE QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020200,000516493.311220.085538.ms2020.335 be Nguyen Dieu Linh
12/31/2020200,000284203.311220.084049.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN VAN ANH chuyen khoan ung ho MS 2020 335 be Nguyen Dieu Linh
12/31/2020200,000IBVCB.918549340.MS 2020 335.CT tu 0491000056149 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/2020200,000485614.311220.082757.Giup do MS 2020.335
12/31/2020200,000469325.311220.081050.Ung ho MS 335 Nguyen Dieu Linh
12/31/2020200,000127347.311220.081002.ung ho MS 2020 335 be Nguyen Dieu Linh
12/31/2020200,000126171.311220.080225.Ung ho MS 2020.335 be Nguyen Dieu Linh FT20366386048300
12/31/2020200,000452695.311220.074918.Ung ho MS 2020.335
12/31/2020200,000118976.311220.074312.MS2020.335 Be Nguyen Dieu Linh. Mong con mau hoi phuc. FT20366367092803
12/31/2020200,000076194.311220.072327.MS 2020 335
12/31/2020200,000422006.311220.063233.Chuyen tien ung ho MS2020.335 be Nguyen Dieu Linh
12/31/2020200,000416722.311220.060102.Chuyen tien ung ho be nguyen dieu linh MS 2020335
12/31/2020250,000MBVCB.919145149.HO TAN THANH chuyen tien Giup 2 be Minh Phi va Nhu Y MS 2020.328.CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020300,000926235.311220.205540.Ung ho be Nguyen Dieu Linh MS 2020.335 FT20366014563566
12/31/2020300,000MBVCB.920138629.Ung ho MS2020.333.CT tu 0121000300964 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020300,000IBVCB.919691570.Ung ho MS2020315 Be Trinh Hoai Thu.CT tu 0041000487345 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/2020300,000352843.311220.154033.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020335 cho be Dieu Linh
12/31/2020300,000IBVCB.919355038.ung ho ma so 2020 335 be nguyen dieu linh.CT tu 0011003680620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/2020300,000IBVCB.919277473.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.334 cho anh Vu Ba Dang.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020300,000IBVCB.919260314.LE THI NGA ung ho MS 2020.335 ( be dieu linh -Ha Tinh).CT tu 0281001018759 LE THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020300,000412942.311220.133037.ung ho MS. 2020.335( Be Nguyen Dieu Linh)
12/31/2020300,000769007.311220.120651.ung ho MS 2020.335 be Nguyen Dieu Linh
12/31/2020300,000174957.311220.114305.Dang Tuan ung ho MS 2020335 be Nguyen Dieu Linh con anh Nguyen Khac Huong-VNPT2020123107156988
12/31/2020300,000IBVCB.918915977.UH MS 2020.317 Be Bui Nguyen Lan Phuong.CT tu 0631000500568 HA THI MY CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020300,000685002.311220.110053.ung ho MS 2020.331 be Giang Duc Hai
12/31/2020300,000284851.311220.104623.Ung ho MS 2020.334 FT20366305808196
12/31/2020300,000IBVCB.918718504.Giup MS2020 335 Nguyen Dieu Linh.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/2020300,000IBVCB.918700527.Ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0071002830405 TRAN MINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020300,000338128.311220.094327.UNG HO MS 2020 335 BE NGUYEN DIEU LINH
12/31/2020300,000MBVCB.918608012.NGUYEN HUU QUYNH CHAU chuyen tien giup be Nguyen Dieu Linh ma so 2020.335.CT tu 0171003461445 NGUYEN HUU QUYNH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020300,000632817.311220.090348.ung ho MS 2020 335 be Nguyen Dieu Linh
12/31/2020300,000Sender:01310005.DD:311220.SHGD:10005444.BO:LUONG DUC KIEN.UNG HO MS 2020.335 BE NGUYEN DIEU LINH
12/31/2020300,000MBVCB.918572890.Ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh) chuyen khoan Bao Vietnamnet.CT tu 0111000160193 HO PHUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020300,000155854.311220.084818.UNG HO MS 2020.335 BE NGUYEN DIEU LINH FT20366984260465
12/31/2020300,000154598.311220.084645.Ms 2020.335 Nguyen Dieu Linh FT20366303527684
12/31/2020300,000MBVCB.918563210.MS 2020.335 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020300,000MBVCB.918524580.Huynh Tu Linh MS 2020 332.CT tu 0531002508891 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/2020300,000IBVCB.918513623.TRAN THI THU THUY ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0591001697390 TRAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020300,000616487.311220.080156.Ung ho MS 2020 335 be Nguyen Dieu Linh
12/31/2020300,000416370.311220.055751.ung ho MS 2020.335 be Nguyen Dieu Linh
12/31/2020382,780INTEREST PAYMENT
12/31/2020400,000900752.311220.202726.Ung ho MS 2020.334 anh Vu Ba Dang FT20366596966498
12/31/2020400,000608834.311220.155428.ung ho MS 2020.335 be Nguyen Dieu Linh FT20366895477453
12/31/2020400,000IBVCB.919280198.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.333 cho be Mo Num Chau Ngoc Khai.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020400,000639873.311220.102736.ms 2020.335 ung ho chau Nguyen Dieu Linh
12/31/2020400,000IBVCB.918643804.HOANG NGOC BINH chuyen khoan ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh).CT tu 1014074188 HOANG NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020500,000701253.311220.220336.2020335
12/31/2020500,000MBVCB.920130465.ung ho MS 2020.335?(be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0011004120943 TRAN DUNG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020500,000MBVCB.919948604.Ung ho MS 2020.335 ( Be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0351001179909 NGUYEN VIET NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020500,000633456.311220.184615.UNG HO MS 2020.335 CHAU NGUYEN DIEU LINH-311220-18:45:58 633456
12/31/2020500,000632945.311220.184411.UNG HO MS 2020.329 CHAU NGUYEN VAN PHUC-311220-18:43:48 632945
12/31/2020500,000237533.311220.180518.ung ho MS 2020.335( be Nguyen Dieu Linh)
12/31/2020500,000719438.311220.173859.Ung ho MS 2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai FT20366687720668
12/31/2020500,000IBVCB.919574704.MS 2020.335.CT tu 0591000245252 NGUYEN VIET HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020500,000IBVCB.919399751.ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0071000915433 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020500,000Sender:01310001.DD:311220.SHGD:10023761.BO:BUI HUONG GIANG.BHG UNG HO MS 2020.333, BE MO NUM CHAU NGOC KHAI
12/31/2020500,000IBVCB.919269980.Ong Le Ky Phung ung hpo MS 2020.332 cho em Huynh Tu Linh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020500,000703045.311220.143613.IBFT ung ho MS 2020.335 nguyen dieu linh
12/31/2020500,000419868.311220.140751.MS 2020.335 Be Dieu Linh
12/31/2020500,000463287.311220.133733.Ms 2020335 FT20366820005008
12/31/2020500,000746730.311220.132553.Ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh
12/31/2020500,000392838.311220.122043.Ung ho be Giang Duc Hai 2020 331 FT20366368805410
12/31/2020500,000700323.311220.115323.Ung ho be Nguyen Dieu Linh Ms 2020335
12/31/2020500,000977201.311220.114431.Ms 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh)
12/31/2020500,000669125.311220.113532.Ung ho MS2020 335 be nguyen Dieu Linh
12/31/2020500,000317661.311220.111510.Ung ho MS 2020.335 be Nguyen Dieu Linh FT20366517444600
12/31/2020500,000662442.311220.111423.IBFT Ung ho MS 2020.335
12/31/2020500,000253728.311220.104243.MS 2020335( be nguyen dieu linh)
12/31/2020500,000664343.311220.100737.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 335 be Nguyen Dieu Linh
12/31/2020500,000297845.311220.100332.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 335
12/31/2020500,000Sender:79307006.DD:311220.SHGD:10002727.BO:LE VU HAU.UNG HO MS2020.333 (BE MO NUM CHAU NGOC KHAI)
12/31/2020500,000575235.311220.094102.Ung ho MS 2020.333 BE MO NUM CHAU NGOC KHAI
12/31/2020500,000018183.311220.093616.Ung ho be nguyen dieu linh MS 2020 335
12/31/2020500,000MBVCB.918627344.Ung ho ms 2020.335 (be Dieu linh).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020500,000635810.311220.091238.Ung ho ma so MS 2020335 Nguyen Dieu Linh
12/31/2020500,000165950.311220.085956.ung ho MS 2020.335 be Dieu Linh FT20366316130021
12/31/2020500,000VCBPAY.918572332.Ung ho MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai).CT tu 0041000166404 NGUYEN THIEN NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020500,000191201.311220.084320.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2020 335 Be Nguyen Dieu Linh
12/31/2020500,000145831.311220.083531.Ung ho MS 2020.335 be Nguyen Dieu Linh FT20366338411735
12/31/2020500,000453346.311220.083044.MS 2020.335 (BE NGUYEN DIEU LINH)-311220-08:29:51 453346
12/31/2020500,000MBVCB.918511672.MS 2020.335 ( be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0381002313418 PHAM NGOC PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020500,000MBVCB.918487747.MS 2020.335 (Nguyen Dieu Linh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020500,000IBVCB.918453976.Ung ho ms 2020.335 dieu linh.CT tu 0481000756215 LE DO HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020500,000MBVCB.918451361.ung ho MS 2020.335 be Nguyen Dieu Linh.CT tu 0281000462433 LE HONG TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/2020500,000103812.311220.063118.Ung ho MS 2020 335 Be Nguyen Dieu Linh FT20366657209164
12/31/2020500,000180631.311220.061700.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 335 be Dieu Linh
12/31/2020500,000IBVCB.918387404.MS 2020 332 em HUYNH TU LINH tinh Kien Giang.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/20201,000,000720042.311220.173921.MS 2020.335 be Nguyen Dieu Linh FT20366005471305
12/31/20201,000,000MBVCB.919566283.Ung ho MS 2020.332.CT tu 0071002010362 TRAN VU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/20201,000,000Sender:79303008.DD:311220.SHGD:10012361.BO:PHAM VAN CANH.PHAM HA ANH HO TRO MS2020.331 350K MS2020.332 300K MS2020.335 350K.
12/31/20201,000,000MBVCB.919333909.NGUYEN XUAN TRUONG ung ho ms 2020.335.CT tu 0201000073815 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/20201,000,000358298.311220.150020.MS 2020.335
12/31/20201,000,000IBVCB.919290240.ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0181002362997 TA THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/20201,000,000462240.311220.133634.NGN chia se kho khan cung MS 2020.332. Em Huynh Tu Linh FT20366037404470
12/31/20201,000,000IBVCB.918997803.Ung ho MS 2020.327 (Co Tran Thi Ha).CT tu 0071001560041 NGUYEN VAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/20201,000,000Sender:01201004.DD:311220.SHGD:10004218.BO:CTCP THIEN LY HUNG YEN.CONG TY CP THIEN LY HUNGYEN UNG HO MS 2020.333 ( BE MO NUM CHAU NGOC KHAI )
12/31/20201,000,000MBVCB.918851898.Ung ho MS 2020.335 be nguyen dieu linh.CT tu 0021001695739 BUI VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/20201,000,000511531.311220.095835.ung ho MS 2020335 be Nguyen Dieu Linh
12/31/20201,000,000158852.311220.092718.UNG HO ANH VU BA DANG MS 2020334
12/31/20201,000,000MBVCB.918615960.Ung ho MS 2020.335 ( be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0491000044738 BUI THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/31/20201,000,000MBVCB.918522900.ms 2020 335.CT tu 0441003665098 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/31/20201,000,000474540.311220.081631.Ung ho MS 2020335 be Nguyen Dieu Linh
12/31/20201,000,000625036.311220.081428.IBFT MS 2020.335 BE NGUYEN DIEU LINH
12/31/20201,000,000447987.311220.075336.MS 2020.335(BE NGUYEN DIEU LINH)-311220-07:53:35 447987
12/31/20201,000,000066398.311220.074831.ung ho MS 2020.335 be Nguyen Dieu Linh. Nam mo duoc su Phat.
12/31/20201,500,000470772.311220.124340.Vietcombank 0011002643148 Gui be Dieu Linh 2020335
12/31/20201,500,000675044.311220.105750.Vietcombank 0011002643148 Be GiangDucHai 2020331
12/31/20202,000,000862502.311220.204301.Ung ho MS 2020.334 ( giup anh Vu Ba Dang)
12/31/20202,000,000450638.311220.132437.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT20366539523324
12/31/20202,000,000508416.311220.114959.UNG HO CHUONG TRINH NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY-311220-11:49:57 508416
12/31/20202,000,000619534.311220.081726.ung ho MS 2020 335 be Nguyen Dieu Linh
12/31/20202,000,000Sender:79307005.DD:311220.SHGD:10000921.BO:NGUYEN VU TOAN.IBUNG HO MS 2020.329 BE NGUYEN VAN PHUC
12/31/20203,000,000860620.311220.171400.MS 2020335 Be Dieu Linh
12/31/20203,000,000532781.311220.090918.Chuyen tien ung ho be nguyen dieu linh MS 2020335
12/31/20204,000,000MBVCB.918821713.Ms 2020.335 be Nguyen Dieu Linh.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
21-12-2020 01:15:1220,000Ung ho MS2020.324 (chau Le Thi Anh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
21-12-2020 02:43:48200,000CT DEN:035519517763 Ms 2020324 le thi anh FT20356722231155
21-12-2020 07:05:0750,000LPT ung ho MS 2020325 gia dinh chi Lien
21-12-2020 07:05:5150,000LPT ung ho MS 2020325 gia dinh chi Lien
21-12-2020 07:40:56100,000Duy Tuan ung ho ma so MS 2020.325
21-12-2020 07:56:51200,000ung ho ms 2020.325
21-12-2020 08:23:4820,000Le Duc Anh chuyen tien
21-12-2020 08:36:00100,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2020.325 chi Lien
21-12-2020 09:12:59100,000CT DEN:035600056800 MBVCB.903454095.066574.NGUYEN THI NGOC DUYEN chuyen tien ung ho MS 2020.324 Le Thi Anh.CT tu 0331000
21-12-2020 09:18:19500,000CT DEN:035602731713 ung ho MS 2020.324 chau Le Thi Anh
21-12-2020 09:26:09100,000So GD goc: 10008524 Chuc anh mau khoe MS 2020.323
21-12-2020 09:47:10500,000MS 2020.325 (chi Lien)
21-12-2020 11:40:01400,000Le Xuan Van chuyen tien MS 2020.325(gia dinh chi lien)
21-12-2020 13:54:47500,000CT DEN:035606851239 Ms 2020325 Gd chi lien FT20356344592061
21-12-2020 14:05:01500,000CT DEN:035607861155 Ms2020308 nguyen dang khang FT20356892984207
21-12-2020 15:02:4215,000TRA XUAN BINH GIUP 3MS 2020.323+2020.324+2020.325
21-12-2020 20:22:21200,000CT DEN:035713124632 STA ungho ms2020.325 (gia dinh chi Lien)
21-12-2020 21:21:38100,000CT DEN:035614267361 Ung ho MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu FT20357340330407
21-12-2020 21:25:17100,000CT DEN:035614269666 Ung ho MS 2020.322 be Tran Ai Nhi FT20357561595930
22-12-2020 07:13:19100,000ung ho MS 2020.326 (be Nguyen Tuan Sang)
22-12-2020 07:56:47500,000Ngoc  Quyen chuyen tien (MS 2020.326) be Nguyen Tuan Sang
22-12-2020 09:17:491,000,000So GD goc: 10000825 ung ho MS 2020.322 (be Tran Ai Nhi)
22-12-2020 09:20:22300,000CT DEN:092002595557 Vietinbank 114000161718 VU THI THANH TUYEN chuyen khoan ung ho gd chi Lien MS 2020325
22-12-2020 09:37:27100,000CT DEN:035702838181 ung ho MS 202032 be nguyen tuan sang
22-12-2020 09:52:04500,000ung ho MS 2020.324
22-12-2020 10:31:32200,000ung ho MS 2020326 be Nguyen Tuan Sang
22-12-2020 10:33:58200,000ung ho MS 2020324 chau Le Thi Anh
22-12-2020 11:52:52200,000So GD goc: 995220122254447 995220122254447 - ung ho MS 2020.326 be nguyen tuan sang
22-12-2020 12:43:511,000,000ung ho ms 2020 326 be Nguyen Tuan Sang
22-12-2020 13:12:002,000,000MS 2020.325 gia dinh chi lien
22-12-2020 13:23:57500,000So GD goc: 995220122230650 995220122230650 - Ung ho MS 2020.326 be Nguyen Tuan Sang
22-12-2020 14:42:56200,000Le Phuc Thang ung ho MS 2020.326 (be Nguyen Tuan Sang)
22-12-2020 14:45:24200,000Le Phuc Thang ung ho MS 2020.325 (gia dinh chi Lien)
22-12-2020 14:53:535,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.326
22-12-2020 16:55:19100,000LPT çng hÙ MS 2020.326 (bé NguyÅn Tu¥n Sang)
22-12-2020 17:20:32200,000CT DEN:172005661847 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen ung ho ms 2020 325
22-12-2020 19:50:01200,000CT DEN:035712005148 Ung ho MS 2020.326 be Nguyen Tuan Sang FT20357864347448
23-12-2020 00:55:13100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.326(be Nguyen Tuan Sang); thoi gian GD:22/12/2020 23:02:23
23-12-2020 00:55:35200,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.325(gia dinh chi Lien); thoi gian GD:22/12/2020 23:05:02
23-12-2020 06:21:32200,000CT DEN:035823614013 MS 2020.326 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
23-12-2020 06:22:57500,000ung ho MS 2020.327 ( co Tran Thi Ha )
23-12-2020 06:40:18200,000TRAN THI TAN Chuyen tien ung ho chi ha que ha tinh bi nga giao
23-12-2020 07:48:08200,000TRAN VAN CUONG Chuyen tien ung ho MS 2020.327 (co Tran Thi Ha)
23-12-2020 08:00:58300,000Tu thien MS 2020327 co Tran Thi Ha
23-12-2020 08:33:37200,000ung ho ms 2020.327
23-12-2020 08:48:49100,000LPT ung ho MS 2020327 co Tran Thi Ha
23-12-2020 08:54:57200,000MS 2020.327(co Tran Thi Ha)
23-12-2020 09:08:56300,000NGUYEN VAN NAM Chuyen tienUH CO TRAN THI HA MS2020327
23-12-2020 09:23:59300,000CT DEN:035802219984 MS 2020.327 FT20358237900702
23-12-2020 09:57:045,000,000MS 2020 326 NGUYEN TAN SANG
23-12-2020 10:09:3450,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020. 327
23-12-2020 10:21:37500,000MS 2020.327 (co Tran Thi Ha)
23-12-2020 11:05:3250,000CT DEN:035804316642 le xuan thinh ung ho co ha nga gian giao FT20358987659268
23-12-2020 11:58:0420,000Le Duc Anh chuyen tien
23-12-2020 12:30:03200,000CT DEN:035817795468 STA ungho ms2020.327 (co Tran Thi Ha)
23-12-2020 12:33:44200,000CT DEN:035817796517 STA ungho ms2020.326(be Nguyen Tuan Sang)
23-12-2020 14:09:451,000,000NGUYEN THI MY DUNG GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS2020:324 (BE LE THI ANH)
23-12-2020 16:23:341,000,000CT DEN:035809162252 Quy Thien nguyen LUCKY 0934067116 kinh ung ho MS 2020.327 co Tran Thi Ha
23-12-2020 16:42:02200,000CT DEN:035816213649 Ung ho MS 2020327 co Tran Thi Ha
23-12-2020 17:45:441,000,000UNG HO MS 2020.326 (be Nguyen Tuan Sang)
23-12-2020 19:32:18500,000CT DEN:035800069850 MBVCB.907856278.052756.Ung ho ma so MS2020.327 (co Tran Thi Ha).CT tu 0071001010763 LE PHUC THANG to
23-12-2020 20:41:37100,000CT DEN:035813809976 Ung ho MS 2020 322 be Tran Ai Nhi FT20359008647969
24-12-2020 05:48:25300,000CT DEN:035905186905 CT MS 2020.328 ( 2 be Minh Phi va Nhu Y)
24-12-2020 06:21:36500,000Ung ho MS 2020.328(02 Be Minh Phi va Nhu Y)Le Dinh Quang chuyen tien
24-12-2020 07:00:44300,000uh 2020.328 minh phi nhu y
24-12-2020 07:13:2140,000CT DEN:035907066731 ung ho MS 2020 328     2 be minh phi nhu y cau mong van su binh an
24-12-2020 07:28:02500,000Ms 2020.328 (Minh Phi Nhu Y)
24-12-2020 08:43:312,000,000ung ho ma so 2020328 2 be Minh Phi va Nhu Y thuong be lam
24-12-2020 08:48:11200,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020. 328
24-12-2020 09:10:4350,000Le Duc Anh chuyen tien
24-12-2020 09:28:151,000,000Nguyen Thanh Long chuyen tien ung ho ms 2020.326 be Tuan Sang
24-12-2020 09:54:53100,000Ung ho MS 2020.328 2 Be MINH PHI NHU Y
24-12-2020 12:29:142,000,000Ung ho MS 2020.327 CO TRAN THI HA
24-12-2020 12:58:23200,000CT DEN:125742857143 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718  NCHCCCL PHAM  NGOC MAI TRAM  0369158081
24-12-2020 13:36:2510,000TRA XUAN BINH UNG HO 2SMS 2020.327,2020.328
24-12-2020 13:43:09100,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2020.328
24-12-2020 13:46:58100,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2020.327
24-12-2020 13:50:20200,000CT DEN:035906273580 MS 2020.328 (2 be Minh Phi-Nhu Y)
24-12-2020 15:59:39250,000CT DEN:035908327799 STA ungho ms2020.328 (2 be Minh Phi Nhu Y)
24-12-2020 16:02:20300,000Ung ho MS 2020.328 (2 be Minh Phi; Nhu Y)
24-12-2020 16:10:41500,000UH 2020.327 (co Tran Thi Ha)
24-12-2020 16:23:03100,000LPT ung ho MS 2020328 2 be Minh Phi-Nhu Y
24-12-2020 16:27:07100,000LPT ung ho MS 2020326 be Nguyen Tuan Sang
24-12-2020 16:37:49500,000CT DEN:035909104250 ung ho ma so 2020.326 (nguyen tuan sang)
24-12-2020 16:55:10500,000CT DEN:035909073014 MS 2020.325 (gia dinh chi Lien)
24-12-2020 17:03:22500,000LUONG CHI CONG Chuyen tien ung ho MS 2020.328
24-12-2020 19:30:561,000,000Anh Toan Dong Nai ung ho ms 2020 328 hai be Minh Phi Nhu Y
25-12-2020 05:48:27100,000ung ho MS 2020.329 (be Nguyen Van Phuc)
25-12-2020 06:11:34100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.329
25-12-2020 06:20:58200,000TRAN VAN CUONG Chuyen tien ung ho MS 2020.329 (be Nguyen Van Phuc)
25-12-2020 06:21:30100,000ung ho be Nguyen Van Phuc
25-12-2020 06:46:2350,000CT DEN:036023363384 Chuyen tien
25-12-2020 06:55:3250,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.329(be Nguyen Van Phuc
25-12-2020 06:56:52100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS2020.328(2 be Minh PhiNhu Y)
25-12-2020 07:38:53500,000CT DEN:036000383288 ung ho MS 2020.329 NGUYEN VAN PHUC
25-12-2020 09:02:55300,000LE NHUT HOA Chuyen tien ung ho ms 2020329 be nguyen van phuc
25-12-2020 09:11:50200,000ung ho MS 2020.329 (be Nguyen Van Phuc)
25-12-2020 09:27:18100,000LPT ung ho MS 2020329 be Nguyen Van Phuc
25-12-2020 09:37:191,000,000CT DEN:036009776304 UNG HO MS 2020.329 BE NGUYEN VAN PHUC
25-12-2020 10:07:42200,000Le Phuong Anh chuyen tien ung ho MS2020.329 be Nguyen Van Phuc bi ung thu
25-12-2020 10:52:04150,000CT DEN:036003684692 STA ungho ms2020.329 (be Nguyen Van Phuc)
25-12-2020 11:21:39200,000CT DEN:036011560944 MS 2020.328(2 be Minh Phi-Nhu Y)
25-12-2020 13:43:23500,000Ly Minh Tuan chuyen tien ung ho MS 2020.329 be Nguyen Van Phuc
25-12-2020 15:36:171,000,000ung ho ma so 2020329 be Nguyen Van Phuc thuong be lam
26-12-2020 06:46:30100,000Nguyen Hoang Hai ung ho ms 2020.330
26-12-2020 07:05:24150,000Ung ho ma so 2020.330 ( em Nguyen Huu Tai)
26-12-2020 08:24:23300,000ung ho ma so 2020.330
26-12-2020 11:00:02200,000CT DEN:036100044256 MBVCB.911618694.074849.Ung ho MS 2020.330 (em Nguyen Huu Tai).CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi
26-12-2020 12:58:43500,000CT DEN:036105672284 ung ho ms 2020.329 FT20361267003451
26-12-2020 22:41:07150,000LPT ung ho MS 2020330 em Nguyen Huu Tai
26-12-2020 22:56:56850,000CT DEN:036115064963 MS2020330unghoemnguyenhuutai FT20363465023133
27-12-2020 05:40:05500,000CT DEN:270094687814 Giup em Giang Duc Hai MS 2020 331
27-12-2020 05:43:59300,000Ung ho MS 2020.331(Be Giang Duc Hai)Le Dinh Quang chuyen tien
27-12-2020 05:49:23500,000Le Thi Bieu ct ung ho MS 2020.331(be Giang Duc Hai)
27-12-2020 05:53:40500,000CT DEN:036222995241 ung ho ms 2020.331 be Giang Duc Hai
27-12-2020 05:54:18200,000CT DEN:036205800469 CHUYEN CHO BE HAI-271220-05:54:17 800469
27-12-2020 05:55:191,000,000LUONG THI XUAN Chuyen tien MS 2020.331 (Be Giang Duc Hai)
27-12-2020 06:25:44100,000CT DEN:036206050087 Ung ho MS 2020 331 be Giang Duc Hai
27-12-2020 07:38:21400,000CT DEN:036200015369 Chuyen tien MS 2020.331 be giang duc hai
27-12-2020 07:43:18200,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.330
27-12-2020 08:08:56200,000CT DEN:036208388018 2020.331 be GIANG DUC HAI
27-12-2020 09:26:3150,000CT DEN:136202153520 Quoc Nhu Ung ho MS 2020 331 be Giang Duc Hai FT20363790965861
27-12-2020 13:01:03100,000MS 2020.331 (be Giang Duc Hai)
27-12-2020 13:56:52100,000Doan Quang Ha chuyen tien ung ho MS2020.331(be Giang Duc Hai)
27-12-2020 20:04:45300,000ung hoMS 2020.331 (be Giang Duc Hai)
27-12-2020 20:28:38500,000ung ho MS 2020.331 (be Giang Duc Hai) chuc con mau khoe
27-12-2020 20:40:00100,000Ung ho 2020.275
27-12-2020 22:37:05400,000LPT ung ho MS 2020331 be Giang Duc Hai
28-12-2020 01:11:20500,000CT DEN:233819157445 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 uho be giang duc hai; thoi gian GD:27/12/2020 23:38:37
28-12-2020 05:47:52100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.331
28-12-2020 05:49:02100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.332
28-12-2020 05:51:25500,000GIUP CHAU HUYNH TU LINH MS 2020 332
28-12-2020 05:55:4480,000CT DEN:036222064199 bao viet nam net
28-12-2020 06:18:37100,000CT DEN:136223649370 Ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh FT20363651601418
28-12-2020 06:48:00200,000CT DEN:036300081513 MBVCB.913610262.083166.Ungho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0071000945985 TRAN HUU LOC toi 114
28-12-2020 06:51:56200,000ung ho Ms 2020 332 (huynh tu linh)
28-12-2020 06:56:091,000,000ung ho ma so 2020332 em Huynh Tu Linh thuong em lam
28-12-2020 06:57:01200,000LPT ung ho MS 2020332 em Huynh Tu Linh
28-12-2020 07:07:29500,000CT DEN:036300621168 ung ho ms 2020.332 em Huynh Tu Linh
28-12-2020 07:20:48200,000Ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh)
28-12-2020 07:40:05300,000CT DEN:036200043416 ung ho ms2020 332 em Huynh Tu Linh
28-12-2020 08:01:131,000,000ung ho MS 2020.332 ( Huynh Tu Linh)
28-12-2020 08:01:29300,000CT DEN:036308905163 UNG HO EM HUYNH TU LINH MS 2020.332-281220-08:01:35 905163
28-12-2020 08:46:40500,000CT DEN:136301694229 Tu linh FT20363280137300
28-12-2020 09:22:42500,000CT DEN:036309252293 Nguyen Danh Son ung ho MS 2020 332  em Huynh Tu Linh
28-12-2020 09:32:032,000,000Khuc Van Quang ung ho  MS 2020332 em Huynh Tu Linh
28-12-2020 09:47:09200,000Nguyen Van Ly chuyen tien ung ho MS 2020.332 (em huynh Tu Linh)
28-12-2020 09:53:00200,000CT DEN:136302751921 Ung ho MS 2020.332, em Huynh Tu Linh FT20363828318181
28-12-2020 10:08:15100,000UNG HO MS 2020.332  HUYNH TU LINH
28-12-2020 10:23:07200,000MS 2020.332 (Em Huynh Tu Linh)
28-12-2020 10:24:1450,000Le Duc Anh chuyen tien
28-12-2020 10:32:4250,000Ung ho MS 2020.332 EM Huynh Tu Linh
28-12-2020 10:34:1650,000ung ho MS 2020.331 be Giang Duc Hai
28-12-2020 10:36:1450,000ung ho MS 2030.330 em Nguyen Huu Tai
28-12-2020 10:55:52250,000ungho ms 2020.332 em huynh tu linh
28-12-2020 10:59:34500,000ung ho ms 2020 332 ( em Huynh Tu Linh)
28-12-2020 11:04:082,000,000CT DEN:136304825302 Ms 2020.332 em Huynh Tu Linh FT20363828589904
28-12-2020 13:06:03100,000CT DEN:036306180481 ung ho   MS.2020.332
28-12-2020 13:08:51100,000NGUYEN LE MINH ung hoMS 2020.332(em Huynh Tu Linh)
28-12-2020 13:14:34200,000CT DEN:036306979177 ung ho ms 2020.332
28-12-2020 14:07:021,000,000So GD goc: 10007954 IBGIUP E HUYNH TU LINH, MS 2020332
28-12-2020 14:24:08500,000So GD goc: 995220122856615 995220122856615 - ung ho ms 2020.331 100k, ms 2020.328 va 2020.325 moima 200k
28-12-2020 14:27:43200,000ung ho MS 2020332 em Huynh Tu Linh
28-12-2020 14:48:48200,000CT DEN:036314991478 UNG HO MS 2020.332 ( EM HUYNH TU LINH-281220-14:48:55 991478
28-12-2020 15:12:53200,000ung ho ms 2020.332 Huynh Tu Linh
28-12-2020 15:20:25500,000CT DEN:136308065186 Gui em Huynh Tu Linh MS 2020.332 FT20363941690011
28-12-2020 16:04:0120,000TRA XUAN BINH GIUP MS 2020.329+2020.330+2020.331+2020.332
28-12-2020 17:27:40200,000CT DEN:036310381824 Ung ho em Huynh Tu Linh
28-12-2020 20:02:3650,000MS 2020.332(em Huynh Tu Linh)
28-12-2020 20:52:49150,000CT DEN:036413060885 STA ungho ms2020.332 (em Huynh Tu Linh)
28-12-2020 20:54:23150,000CT DEN:036413061304 STA ungho ms2020.331 (be Giang Duc Hai)
28-12-2020 20:55:37300,000CT DEN:036413061637 STA ungho ms2020.330 (em Nguyen Huu Tai)
28-12-2020 20:55:45300,000Le Thanh Thao Uyen chuyen tien ung ho be Giang Duc Hai MS 2020. 331
28-12-2020 21:23:32100,000CT DEN:212255050024 Vietinbank 114000161718 MS 2020 331 giang duc hai
28-12-2020 22:39:2750,000ung ho em Tu Linh ms 2020.332
28-12-2020 22:43:02200,000Le Phuc Thang ung ho MS 2020.331 (be Giang Duc Hai)
28-12-2020 22:45:20100,000Le Phuc Thang ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh)
29-12-2020 02:10:2620,000Ung ho MS2020.332 (em Huynh Tu Linh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:29/12/2020 00:14:58
29-12-2020 04:52:041,000,000ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh)
29-12-2020 04:53:40200,000CT DEN:136321465489 MS 2020332 em Huynh Tu Linh .mong e mau khoe FT20364847542122
29-12-2020 05:57:23200,000Loan Nice ung ho Ms 2020.333 ( be Mo Num Chau Ngoc Khai)
29-12-2020 06:09:35300,000CT DEN:036400020451 MBVCB.915234465.091895.MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai) .CT tu 0071000709310 DUONG DAI THACH t
29-12-2020 06:16:33500,000CT DEN:290095082533 Giup MS 2020333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
29-12-2020 06:25:39100,000NGUYEN THI MINH NGUYET Chuyen tien ung ho cho MS 2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
29-12-2020 06:32:05200,000TRINH VAN HOE Chuyen tien chuyen tien cho be  Mo Num Chau Ngoc Khai
29-12-2020 06:43:28500,000goi tang be Mo Num Chau Ngoc Khai (MS 2020.333)
29-12-2020 06:48:431,000,000ung ho ma so 2020333 be Mo Num Chau Ngoc Khai thuong be lam
29-12-2020 07:08:33500,000Ung ho MS 2020.333 (be MO NUM CHAU NGOC KHAI)
29-12-2020 07:17:00200,000DANG MINH HUNG Chuyen tien MS2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai)
29-12-2020 08:20:31100,000So GD goc: 10001029 TC:507840869.MBVCB.915301636.ung ho ms 2020.333.CT tu 0061001018535 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
29-12-2020 08:25:311,000,000So GD goc: 10000336 TC:50784527.MBVCB.915214460.2020.332 (Huynh Tu Linh).CT tu 0631000452841 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
29-12-2020 08:31:02200,000MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai)
29-12-2020 08:39:49200,000So GD goc: 10004105 MS 2020.333
29-12-2020 08:40:33150,000MS2020.333(be Mo Num Chau Ngoc Khai)
29-12-2020 09:16:02200,000CT DEN:036402657580 MS 2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
29-12-2020 09:25:10100,000CT DEN:136402550753 Ung ho ma so 2020.331 chau giang duc hai FT20364218604894
29-12-2020 09:36:57200,000CT DEN:136402561795 Ung ho MS 2020.333 FT20364056011178
29-12-2020 10:08:29100,000CT DEN:136403592849 Ung ho ma so2020.332 chau huynh to linh FT20364405963222
29-12-2020 10:23:38500,000Gui con Ngoc Khai MS 2020.333
29-12-2020 10:45:46300,000CT DEN:036410120890 UNG HO MS.2020.333 BE MO NUM CHAU NGOC KHAI-291220-10:45:45 120890
29-12-2020 11:04:29500,000So GD goc: 10003544 MS 2020.333 tai CONG THUONG VN CN DONG DA
29-12-2020 12:23:41300,000uh ms 2020.331 be giang duc hai
29-12-2020 13:22:41500,000Do Thi Bich Thuy chuyen tien ung ho ms 2020.333 be Mo num Chau ngoc Khai
29-12-2020 13:39:48200,000CT DEN:036406909523 MS 2020.333 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
29-12-2020 13:51:03300,000CT DEN:036406919606 Ma so 2020.333 anh Huy Thu Dc Hcm
29-12-2020 13:58:21200,000CT DEN:036406926328 ung ho MS 2020.333
29-12-2020 14:20:1050,000CT DEN:136407802721 Ung ho MS 2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai FT20364128760730
29-12-2020 14:29:583,000,000CT DEN:136407811987 CTCP TEXO Tu van va Dau tu ung ho MS 2020 332 e Huynh Tu Linh FT20364340619740
29-12-2020 14:33:035,000TRA XUAN BINH GIUP MS 2020.333
29-12-2020 14:43:0510,000TRA XUAN BINH UNG HO NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
29-12-2020 15:10:311,000,000CT DEN:136408852683 Ung ho MS 2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai FT20364087640823
29-12-2020 16:23:282,000,000CT DEN:036409094609 MS 2020.333 (BE MO NUM CHAU NGOC KHAI)
29-12-2020 16:35:41300,000CT DEN:136409943364 Ung ho ms 2020.333 be Khai FT20364309890027
29-12-2020 16:39:19200,000CT DEN:136409947185 Ung ho ms2020.332 Tu Linh FT20364300315688
29-12-2020 17:51:54500,000CT DEN:175139419693 Vietinbank 114000161718 Ms 2020333
29-12-2020 19:17:34500,000ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh)
29-12-2020 20:20:59200,000Ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh)
29-12-2020 21:26:4350,000ung ho MS 2020.332
29-12-2020 21:31:10200,000ms 2020.322
29-12-2020 22:31:21250,000ung ho ms 2020.333 be mo num chau ngoc khai. god bless you
30-12-2020 01:15:40200,000CT DEN:036500011852 Chuc em mau khoi; thoi gian GD:30/12/2020 00:39:40
30-12-2020 05:43:31500,000CT DEN:036505043751 Ung ho a Vu Ba Dang   2020 334
30-12-2020 05:44:53100,000NGUYEN HOANG HAI ung ho ms 2020.333
30-12-2020 05:56:56500,000Ungr ho MS 2020.334(anh Vu Ba Dang)
30-12-2020 06:04:22500,000CT DEN:300095315654 ung ho MS 2020334 anh Vu Ba Dang
30-12-2020 06:05:45200,000Nguyen Thi Hong Gam ung ho MS 2020 334 anh VU BA DANG
30-12-2020 06:14:31200,000CT DEN:061351461930 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 DANG THI VINH o Ha Tinh nho Bao chuyen giup anh Vu
30-12-2020 06:55:43500,000CT DEN:136423271155 MS 2020.334 Anh Vu Ba Dang FT20365280062997
30-12-2020 07:03:11200,000chuyen tien ung ho anh VU BA DANG
30-12-2020 07:04:19200,000MS 2020.334 ( ung ho anh Vu Ba Dang)
30-12-2020 07:18:2750,000CT DEN:071803463363 Vietinbank 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan 2020 334 Vu ba dang
30-12-2020 08:00:26150,000CT DEN:036508107848 Ung ho ah vu ba dang
30-12-2020 08:20:4750,000Le Duc Anh chuyen tien
30-12-2020 08:33:44100,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ms 2020.334 anh Dang
30-12-2020 08:36:3450,000ung ho MS 2020334 anh Vu Ba Dang
30-12-2020 08:37:2550,000ung ho MS 2020332 em Huynh Tu Linh
30-12-2020 08:38:2050,000ung ho MS 2020333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
30-12-2020 08:41:21200,000ung ho ms 2020.333
30-12-2020 08:55:59300,000Ung ho MS 2020.334 Anh Vu Ba Dang
30-12-2020 08:56:34200,000CT DEN:036501516448 MS 2020.334 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
30-12-2020 09:02:35200,000Ung ho NCHCCCL Nguyen Huy Tu 0904786945
30-12-2020 09:07:38500,000CT DEN:036509265061 MS 2020.334(ANH VU BA DANG)-301220-09:07:37 265061
30-12-2020 09:52:211,000,000CT DEN:136502371660 Ung ho ma so 2020.334- anh vu ba dang FT20365990700003
30-12-2020 09:59:18300,000NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh
30-12-2020 10:03:252,900,000CTY TNHH CAIZIMEI VIET NAM Ung ho MS 2020.334 anh vu ba dang.doi10; dong Thon; xa quoc tuan; huyen Nam sach; Hai Duong. Sdt: 0865868295
30-12-2020 10:23:401,000,000CT DEN:136503403941 ung ho MS 2020.332 em huynh tu linh tphcm FT20365389548799
30-12-2020 10:30:39500,000CAO THI CUC UNG HO ANH VU BA DANG TINH HAI DUONG MS 2020.334
30-12-2020 10:36:17100,000MS 2020.332
30-12-2020 13:32:03300,000MS 2020.332 ( Huynh Tu Linh )
30-12-2020 13:37:23200,000CT DEN:036513823407 Ung ho MS 2020 334 anh vu ba dang
30-12-2020 14:15:12500,000CT DEN:036507846882 ung ho ms 2020.333 be Ngoc Khai
30-12-2020 15:06:43200,000ung ho MS 2020.333( be MoNum)
30-12-2020 15:11:51200,000Ung ho MS 2020.334
30-12-2020 15:13:45200,000ung ho Ms 2020.332 (e Huynh Tu Linh)
30-12-2020 16:19:575,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.334
30-12-2020 18:59:30150,000CT DEN:036611848792 STA ungho ms2020.334 (anh Vu Ba Dang)
30-12-2020 19:05:29150,000CT DEN:036612850893 STA ungho ms2020.333 (Be Mo Num Chau Ngoc Khai)
30-12-2020 19:38:081,000,000CT DEN:036519141795 Ung ho MS 2020.334 ( anh Vu Ba Dang)
30-12-2020 22:15:24100,000LPT ung ho MS 2020333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
30-12-2020 22:15:59100,000LPT ung ho MS 2020334 anh Vu Ba Dang
31-12-2020 00:15:45500,000CT DEN:100100008263 Ung ho MS 2020 335  be Nguyen Dieu Linh
31-12-2020 00:20:27500,000CT DEN:100100010249 ung ho MS 2019 362  em Nguyen Thi Quynh
31-12-2020 01:42:4147,946Tra lai tai khoan DDA
31-12-2020 01:50:18300,000Ung ho MS 2020.332(em Huynh Tu Linh); thoi gian GD:30/12/2020 23:34:37
31-12-2020 01:50:37300,000ung ho MS 2020.334 (anh Vu Ba Dang); thoi gian GD:30/12/2020 23:37:19
31-12-2020 01:50:57300,000ung hoMS2020.333(be Mo Num Chau Ngoc Khai); thoi gian GD:30/12/2020 23:40:25
31-12-2020 06:06:27200,000CT DEN:036606172178 Ghi ro ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh)
31-12-2020 06:07:38300,000CT DEN:036606442539 UNG HO MS 2020335-311220-06:07:37 442539
31-12-2020 06:56:571,000,000ung ho ma so 2020335 be Nguyen Dieu Linh thuong be lam
31-12-2020 07:27:36200,000CT DEN:072711423577 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 be Dieu Linh
31-12-2020 07:32:20200,000Ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh)
31-12-2020 07:54:37200,000NGUYEN MINH CHAU Chuyen tien ung ho be Nguyen Dieu Linh; MS 2020.335
31-12-2020 08:31:40300,000So GD goc: 10000251 MS 2020.335 nguyen dieu linh tai CONG THUONG VN CN DONG DA
31-12-2020 08:39:45200,000Be  Nguyen Dieu Linh
31-12-2020 08:40:20300,000MS 2020.335
31-12-2020 08:56:15200,000MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh)
31-12-2020 09:13:30500,000So GD goc: 10003446 MS 2020.335 be nguyen dieu linh
31-12-2020 09:28:40100,000CT DEN:036609297353 MS 2020 335
31-12-2020 09:32:46500,000DUONG  THI QUYNH Chuyen tien ung ho MS 2020.335 (Be Dieu Linh)
31-12-2020 09:42:58500,000CT DEN:036609336698 Ung ho MS 2020 335   be Nguyen Dieu Linh
31-12-2020 10:02:29100,000MS 2020.197(be Kieu Phuong Trang)
31-12-2020 10:34:41100,000CT DEN:036600073065 MBVCB.918777007.097710.2020.335( be NGUYEN DIEU LINH).CT tu 0781000451094 NGUYEN MINH NHAN toi 11400
31-12-2020 11:45:09300,000MS 2020.335
31-12-2020 11:50:04500,000Ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh)
31-12-2020 12:21:41500,000Ung ho MS 2020.335
31-12-2020 13:03:16200,000chuyen tien giup do cac ms 2020.334-333
31-12-2020 13:51:50500,000Ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh)
31-12-2020 13:56:42500,000Ung ho MS 2020.335
31-12-2020 14:08:07200,000CT DEN:136607497863 ung ho be nguyen dieu linh FT20366125512533
31-12-2020 14:23:33300,000ungho ms2020.335 be nguyen dieu linh
31-12-2020 14:27:30200,000ungho ms2020.334 anh vu ba dang
31-12-2020 14:32:43100,000CT DEN:143204339694 Vietinbank 114000161718 MS 2020 333  Be Mo Num Chau Ngoc Khai
31-12-2020 14:36:36500,000ms 2020.335
31-12-2020 14:37:42150,000CT DEN:036607248701 STA ungho ms2020.335 (be Nguyen Dieu Linh)
31-12-2020 14:37:50100,000CT DEN:036600008023 MBVCB.919254188.053962.ung ho ms 2020.335( be nguyen dieu linh).CT tu 0161001675907 BACH VAN DUNG to
31-12-2020 15:14:52200,000So GD goc: 995220123158162 995220123158162 - MS 2020335
31-12-2020 15:36:54200,000Ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh)
31-12-2020 15:40:4950,000ms 2020.335 be Nguyen Dieu Linh
31-12-2020 16:16:40500,000Truong Le Thoai Anh chuyen tien ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh)
31-12-2020 16:30:37300,000ung ho MS 2020.335 (Be Nguyen Dieu Linh)
31-12-2020 16:31:00200,000DO DANH HIEN ung ho ms 2020.335; be Nguyen Dieu Linh
31-12-2020 16:34:07200,000DO DANH HIEN ung ho ms 2020.333; be Mo Num Chau Ngoc Khai
31-12-2020 17:20:44500,000ung ho MS 2020.334(a Vu Ba Dang)
31-12-2020 17:26:4550,000CT DEN:136610701796 Ung ho MS 2020.335 FT20366707793101
31-12-2020 19:33:441,000,000CT DEN:136612848416 Ung ho MS 2020.333 be chau ngoc khai FT20366957432807
31-12-2020 19:36:401,000,000CT DEN:136612851509 Ung ho MS 2020.311 be vu huy hoang FT20366495420009
31-12-2020 21:08:52100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.334
31-12-2020 21:09:42100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.335
31-12-2020 22:06:45500,000ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh) chuc con mau khoe
31-12-2020 23:08:59100,000LPT ung ho MS 2020335 be Nguyen Dieu Linh
31-12-2020 23:48:13200,000ung ho MS 2020.332 ( em Huynh Tu Linh)
31-12-2020 23:52:33200,000Ung ho Ms 2020.331 (be Giang Duc Hai)
31-12-2020 23:54:23200,000Ung Ho MS 2020.335 (Be Nguyen Dieu Linh)
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
21/12/20Cô Lan     1,000,0002020.323
21/12/20Anh Thư        300,0002020.315
23/12/20Nguyễn văn Thông 72/2D Trần Quốc Tuấn , Q Gò Vấp     1,000,0002020.324,326
23/12/20Chị Lê Thành Lý`     1,000,0002020.323
24/12/20Lê Duy Quế        500,0002020.311
24/12/20Bạn đọc Q Tân Bình        500,0002020.328
29/12/20Bạn đọc Q Tân Bình     1,600,0002020.333,332(500 ngàn/1 th);2020.331,330,329 (200 ngàn /1th)
30/12/20Mỹ Chi và các bạn     3,748,0002020.334
30/12/20Anh Quang Q Tân Bình        100,0002020.332
31/12/20Bảo Dương        500,0002020.311,2020.335
Anh Hoàng Tuấn Anh nhân vật truyền cảm hứng     5,000,0002020.315

Ban Bạn đọc

"Nhìn mẹ khóc, em muốn tìm cái chết cho cha mẹ đỡ khổ"

"Nhìn mẹ khóc, em muốn tìm cái chết cho cha mẹ đỡ khổ"

Mái tóc rụng lưa thưa, nụ cười tươi thay thế bằng nét mệt mỏi. Từng là tấm gương sáng trong học tập được nhà trường khen thưởng, giờ đây Quỳnh có nguy cơ phải gác lại ước mơ của mình để chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo