Chủ đề

USS Carl Vinson

Tin tức về USS Carl Vinson mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Thế giới 7 ngày: Siêu tầu sân bay Mỹ thăm Việt Namicon
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị