Chủ đề

thăng hàm cấp tướng

Tin tức về thăng hàm cấp tướng mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Công bố quyết định của Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trong CANDicon
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị