Chủ đề

tắc ruột

Tin tức về tắc ruột mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Bác sĩ quên gạc trong bụng bệnh nhân gây ra cái chết thương tâmicon