Cây bút

Tuấn Nhật

Giới thiệu : Công tác tại Hệ phát thanh đối ngoại VOV5, giai đoạn 2003-2007: thường trú VOV tại Tokyo.

5 bài viết
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị