Cây bút

Lâm Minh Chánh

Giới thiệu : Thạc sĩ QTKD (UTS), có 18 năm kinh nghiệm là quản lý cấp cao và 6 năm là doanh nhân, nhà đầu tư.

3 bài viết
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị