Chủ đề

sáng chế

Tin tức về sáng chế mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Anh “kỹ sư” lớp 8 nổi danh nhờ hàng chục phát minh, sáng chếicon
HIỂN THỊ THÊM TIN