Chủ đề

Nguyễn Bá Thanh

Tin tức về Nguyễn Bá Thanh mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Đà Nẵng sắp bỏ chủ trương miễn phí gửi xe của ông Bá Thanhicon
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị