Chủ đề

iOS 13

Tin tức về iOS 13 mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
iOS 13.1.3 lại gây lỗi nghiêm trọng trên bộ 3 iPhone 11icon
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị