Chủ đề

Hiến pháp

Tin tức về Hiến pháp mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Triều Tiên công bố toàn văn hiến pháp sửa đổiicon
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị