Chủ đề

đội vốn

Tin tức về đội vốn mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Đại dự án nhức nhối nhất Thủ đô, đội vốn 10 ngàn tỷ, 8 lần vỡ tiến độicon
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị