Chủ đề

chiến tranh biên giới 1979

Tin tức về chiến tranh biên giới 1979 mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Biên giới 1979: Nhói tim châm 2 điếu thuốc mời đồng đội liệt sĩ ở Pò Hènicon
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị