Chủ đề

bệnh án điện tử

Tin tức về bệnh án điện tử mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Tháng 7, Bộ Y tế sẽ triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dânicon
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị