- Trung bình 1 ngày cả nước có 55 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người.

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2017, trên cả nước đã xảy ra 20.280 vụ tai nạn giao thông, làm 8.279 người chết, 5.587 người bị thương và 11.453 người bị thương nhẹ. So với năm 2016 giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương.

Trung bình 1 ngày trong năm 2017 có 55 vụ tai nạn giao thông, làm 23 người chết, 15 người bị thương và 32 người bị thương nhẹ.

 
Tai nạn,tai nạn giao thông,tai nạn chết người

Ban Thời sự - Thiết kế: Adamo Studio