Cùng với vấn đề dân số lão hóa, thảm họa động đất và sóng thần vừa qua đã khiến vấn đề thiếu hụt sức lao động của Nhật Bản trở nên trầm trọng hơn.