Theo Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong ngắn hạn, mặc dù có sự sụt giảm trong hai năm trở lại đây, nhưng đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục cho thấy triển vọng ổn định do tăng trưởng toàn cầu đang trên đà phục hồi. GDP dự kiến tăng ở các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi.

Các hoạt động kinh tế mua bán - sáp nhập (M&A) dự báo sẽ vẫn diễn ra tích cực. Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia cho biết, sự phục hồi của kinh tế toàn cầu trong hai năm 2016 - 2017 là động lực quan trọng giúp duy trì dòng FDI giữa các quốc gia (mặc dù xu hướng 2 năm trở lại đây có vẻ ngược lại).

kinh tế toàn cầu,tăng trưởng toàn cầu,FDI vào Việt Nam
 Các nền kinh tế mới nổi tiếp tục là nơi tiếp nhận đầu tư FDI.

Các dự báo gần đây chỉ ra rằng năm 2018 FDI toàn cầu có thể tăng lên, từ mức 1,43 ngàn tỷ năm 2017 lên, trong khoảng từ lên 1,45 - 1,57 ngàn tỉ USD (tăng khoảng 1,3%- 9,6%) trong đó tăng nhanh ở các nền kinh tế phát triển trong khoảng 5-10%; với nền các nền kinh tế đang phát triển dòng vốn đầu tư sẽ giảm nhẹ khoảng 5% so với 2017. Mặc dầu vậy, dòng vốn FDI vào khu vực châu Á vẫn giữ ở mức ổn định khoảng 470 tỷ như năm 2017.

Cũng theo Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, các nền kinh tế mới nổi tiếp tục là nơi tiếp nhận đầu tư FDI. Các nhà đầu tư vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào việc phát triển của các quốc gia châu Á, đồng thời dự báo các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan, Philippines, Việt Nam và Singapore là những quốc gia có triển vọng nhất trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.

FDI đầu tư vào các quốc gia trong khu vực ASEAN, bao gồm các nền kinh tế có thu nhập trung bình - thấp đặc biệt là các nước CLMV (Campuchia, Lào, Mianma và Việt Nam) cũng được dự báo gia tăng.

Cũng theo Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, hiện Việt Nam nằm trong vùng động lực về thu hút FDI nhất. Các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á chiếm tới 33% tổng FDI toàn cầu, trong đó khu vực ASEAN chiếm 33,5%.

“Tỷ trọng FDI vào Việt Nam trong khu vực ASEAN tăng liên tục từ 7% năm 2010 lên trên 10% năm 2017. Dự báo trong thời gian tới luồng FDI vào khu vực này vẫn tiếp tục ổn định, vì vậy mức đầu tư vào Việt Nam được kỳ vọng vẫn giữ được ở mức cao như năm 2016 và 2017”, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia dự báo. 

Thu Trà