Trách nhiệm và cơ hội của Việt Nam khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020.

Trả lời phỏng vấn báo chí về một số nội dung trọng tâm khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nói đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội của Việt Nam.

Để thực hiện trách nhiệm này, Việt Nam cần phát huy, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh hơn trên nền tảng thành quả đã đạt được của ASEAN. Song song đó, dẫn dắt để ASEAN không những vững mạnh về mặt nội bộ, mà còn phải tăng thêm uy tín, vai trò ở khu vực cũng như đóng góp vào tiến trình, sự quan tâm của toàn cầu.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, trở thành Chủ tịch ASEAN 2020 cũng là cơ hội của Việt Nam trong việc thể hiện vai trò chủ nhà, là phép thử cho sự trưởng thành. Đây là cơ hội rất tốt để phát huy khả năng của Việt Nam trong việc dẫn dắt Cộng đồng ASEAN, quảng bá đất nước để khu vực và thế giới hiểu hơn về Việt Nam.

Về các định hướng trọng tâm, ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 cho rằng, "còn quá sớm để nói tới", tuy nhiên Việt Nam đã chuẩn bị từ rất sớm và đang trong quá trình trao đổi, tham khảo ý kiến nội bộ Việt Nam cũng như tham khảo các nước.

"Tôi cho rằng, chủ đề, ưu tiên của Việt Nam phải đáp ứng nhiều tiêu chí, trong đó có sự kế thừa chủ đề và ưu tiên các năm trước đây, nhất là của Philippines, Singapore và Thái Lan; đồng thời vừa phải hài hòa với quan tâm chung của các nước thành viên cũng như các đối tác ASEAN, vừa đáp ứng và phù hợp với lợi ích của Việt Nam". Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, chủ đề nên ngắn gọn, có tính tổng quát cao, đáp ứng tính xây dựng Cộng đồng; tính đến quan hệ, vị thế của ASEAN, sự thích ứng của ASEAN trong một khu vực, quốc tế đang thay đổi.

Q.Hiếu - Thu Trà