ủy ban Quốc gia,chủ tịch ASEAN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ ra mắt Ra mắt Ủy ban Quốc Gia ASEAN 2020

Phát biểu tại Lễ ra mắt Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Thủ tướng chia sẻ: “Tôi mong rằng chúng ta sẽ cùng nỗ lực hành động để tổ chức Năm Chủ tịch ASEAN 2020 thành công toàn diện với 3 thành công: (1) thành công về nội dung; (2) thành công trong bảo đảm an ninh, an toàn, trọng thị về lễ tân và (3) thành công về quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa, đất nước, con người Việt Nam”. 

Ngay sau lễ ra mắt, Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 họp phiên đầu tiên, dưới sự điều hành của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với tư cách Chủ tịch Ủy ban.

Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 gồm 29 thành viên, có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều phối, hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương về các lĩnh vực công tác có liên quan đến việc chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020.

Ủy ban sẽ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, phối hợp giữa các bộ, cơ quan, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Ủy ban giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, vấn đề liên quan đến nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

ủy ban Quốc gia,chủ tịch ASEAN
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại diện các đơn vị thành viên của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 tại lễ ra mắt.

Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 gồm 5 Tiểu ban: Nội dung, Lễ tân, Tuyên truyền - Văn hóa, Vật chất - Hậu cần, An ninh - Y tế và Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020.

Tiểu ban Nội dung có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực hiện toàn bộ công tác về nội dung phục vụ nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Tiểu ban Lễ tân có nhiệm vụ chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác lễ tân trong quá trình tổ chức các hội nghị, sự kiện lớn mà Việt Nam chủ trì trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020.

Tiểu ban Vật chất - Hậu cần có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực hiện toàn bộ công tác về vật chất, hậu cần phục vụ các hội nghị, sự kiện trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo việc đưa tin, tuyên truyền và quảng bá phục vụ các hội nghị, hoạt động liên quan trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Tiểu ban An ninh - Y tế có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến bảo đảm an ninh, y tế trong khuôn khổ nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020 do Bộ Ngoại giao chủ trì, là cơ quan thường trực giúp việc cho Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 điều hành mọi hoạt động liên quan đến việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020 đồng thời theo dõi, phối hợp, điều phối hoạt động của các Tiểu ban, giữa các Tiểu ban và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, trong việc chuẩn bị và tổ chức các hội nghị, hoạt động diễn ra tại Việt Nam trong năm 2020.

Thu Trà