Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, nông nghiệp là ngành có nhiều ưu thế để phát triển, song những năm qua phát triển nông nghiệp của khu vực đang có xu hướng chững lại, tiềm ẩn nhiều rủi ro. "Nông nghiệp ASEAN đang đứng trước nhiều thách thức lớn, đặc biệt là biến đổi khí hậu, bất lợi về thị trường, sự chênh lệch về trình độ phát triển với các khu vực khác trên thế giới, sự phát triển công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng", ông Nguyễn Xuân Cường nói.

Tuy nhiên, nhiều cơ hội mới cho nông nghiệp cũng đã xuất hiện từ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, mở ra tiềm năng và lợi ích to lớn cho sự phát triển nông nghiệp. Sự trưởng thành của ASEAN có đóng góp quan trọng của ngành nông nghiệp qua các thời kỳ. Nông nghiệp vẫn duy trì vai trò trụ cột trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Cộng đồng và thúc đẩy hội nhập bền vững của khu vực vào kinh tế toàn cầu.

Nông nghiệp ASEAN đứng trước nhiều thách thức lớn

Với quy mô dân số 650 triệu dân và GDP hàng năm đạt 2.760 tỷ USD, việc tăng cường hợp tác nông nghiệp nội khối rất quan trọng, giúp tận dụng các ưu đãi mà các nước ASEAN dành cho nhau thông qua các hiệp định hợp tác trong khối và giữa các nước; qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông nghiệp nhanh hơn, phân bổ nguồn lực tốt hơn, tăng cường sức cạnh tranh của nông nghiệp ASEAN.

Đánh giá cao sự hợp tác nông nghiệp trong khu vực ASEAN thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiến nghị: “Để giải quyết những thách thức trên, chúng ta cần có sự hợp tác chặt chẽ hơn trong khu vực, đòi hỏi các nước thành viên cũng như Hiệp hội ASEAN phải có cam kết đủ mạnh và đầu tư thích đáng cho sự phát triển nông nghiệp ASEAN, đề ra những giải pháp và có bước đi phù hợp để biến mục tiêu, thách thức thành cơ hội.”

Vượt lên các khó khăn, năm 2018 kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 11 tháng đầu năm đạt 36,3 tỷ USD, ước tính cả năm sẽ đạt mức 40 tỷ USD. Đây là con số kỷ lục của ngành nông nghiệp Việt Nam, khẳng định vị thế cường quốc về xuất khẩu nông sản trên thế giới. Lĩnh vực này, Việt Nam đứng thứ 15 với thị trường hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Q.Hiếu - Bích Thủy