Chính phủ muốn môi trường kinh doanh Việt Nam vào Top 4 ASEAN
 Xuất khẩu cá tra của Việt Nam mang về hàng tỷ USD mỗi năm

Nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh năm 2019 nêu rõ từng phần việc phải làm của Việt Nam, như cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp (starup) hay đặt mục tiêu nâng xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam... nhằm mục tiêu môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh vào nhóm 4 quốc gia dẫn đầu khu vực ASEAN.

Cụ thể, Chính phủ lên kế hoạch đưa môi trường kinh doanh của Việt Nam, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), lên 15-20 bậc trong 3 năm nữa. Chỉ số xếp hạng đổi mới, sáng tạo quốc gia 5-7 bậc theo đánh giá của Wipo, riêng năm 2019 chỉ số này tăng 2-3 bậc.

Nâng chỉ số xếp hạng logistics theo đánh giá của WB tăng 5-10 bậc từ năm 2019-2021. Xếp hạng Chính phủ điện tử lên 10-15 bậc vào năm 2020.

Thủ tướng yêu cầu, hết năm 2019, thực hiện đầy đủ các nguyên tắc cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành như áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro dựa trên đánh giá, phân tích về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp; chuyển sang hậu kiểm, chủ yếu thực hiện tại giai đoạn thông quan hàng hóa tại thị trường nội địa.

Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ngành, tỉnh, thành tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi trước quý III. "Không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh", Nghị quyết của Chính phủ nêu.

Trước tháng 6/2019, hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành và công khai đẩy đủ danh mục này.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư sẽ là cơ quan chủ trì, đánh giá mức độ thay đổi, tác động thực chất từ việc bỏ điều kiện kinh doanh với doanh nghiệp. Báo cáo này phải hoàn thành và trình Thủ tướng trong tháng 6/2019.

Thu Trà