ATF 2019 sẽ diễn ra tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh) từ  ngày 14-18/1/2019.

Việt Nam đã đề xuất và được các nước ASEAN đồng thuận về nội dung chủ đề của Diễn đàn ATF 2019 là “ASEAN - Sức mạnh của sự thống nhất” (ASEAN - The Power of One). Đây là nội dung cụ thể hóa định hướng chung của các quốc gia trong hợp tác ASEAN nói chung, hướng tới khu vực ASEAN “Một tầm nhìn, Một bản sắc, Một Cộng đồng/One Vision, One Identity, One Community”. 

Nội dung chủ đề thể hiện ý nghĩa về sức mạnh, vẻ đẹp chung của 10 nước ASEAN khi cùng hợp tác, liên kết cũng như vẻ đẹp của từng chủ thể, cá nhân trong cộng đồng chung được tạo điều kiện, phát huy, trân trọng để cùng hướng đến mục tiêu phát triển thịnh vượng, bền vững và bao trùm. Sức mạnh của sự thống nhất là sức mạnh của một chủ thể chung cũng như mỗi chủ thể riêng.

ATF 2019- sự kiện mở đầu hướng đến Năm Chủ tịch ASEAN 2020
 Hạ Long- thành phố bên bờ di sản thế giới - Vịnh Hạ Long  

Diễn đàn ATF 2019 là lần thứ hai Việt Nam đăng cai kể từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2009. Tại ATF 2019, Việt Nam dự kiến đón khoảng 2000 đại biểu, gồm các đoàn Bộ Du lịch, cơ quan du lịch quốc gia ASEAN, Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), các cơ quan, tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch và các cơ quan truyền thông du lịch hàng đầu thế giới. Các Hội nghị Du lịch cấp Bộ trưởng và Hội chợ Du lịch quốc tế TRAVEX 2019 là điểm nhấn của ATF 2019, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp gửi khách tại các thị trường du lịch trọng điểm tìm hiểu về các sản phẩm du lịch ASEAN, nhất là các sản phẩm du lịch của Việt Nam.

Việc tổ chức tốt sự kiện tầm cỡ như ATF 2019 là cơ hội quan trọng để Việt Nam khẳng định năng lực, nâng cao vai trò và vị thế trong khu vực ASEAN, đây cũng là tiền đề thuận lợi hướng tới Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. 

Năm Chủ tịch ASEAN 2020 là sự kiện quốc tế đa phương lớn nhất mà Việt Nam tổ chức trong năm 2020. Việc tổ chức thành công năm Chủ tịch ASEAN 2020 có ý nghĩa quan trọng, góp phần để ASEAN quyết định những bước đi tiếp theo trên chặng đường thực hiện mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN 2025.
Để chuẩn bị cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 để chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 của Việt Nam.

 Q.Hiếu - Bích Thủy