Hội nghị 15 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 kết thúc hôm qua, sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch ban đầu, cho thấy sự nhất trí cao của các đại biểu, thể hiện tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết trong Đảng, tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ khi cùng nhau luận bàn, biểu quyết những vấn đề trọng yếu của Đảng, quyết định vận mệnh đất nước trong 5 năm tới và dài hơn.

Đường đến thành công Đại hội 13
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự bế mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh nước nhà đứng trước cơ hội nghìn năm có một, cùng với đó, những diễn biến khó lường trên chính trường quốc tế đòi hỏi Đảng ta uyển chuyển, tinh tế, thao lược, nội bộ Đảng trên dưới một lòng.

Kết thúc sớm hội nghị so với kế hoạch - minh chứng sự ổn định của hệ thống chính trị, của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Vui nào hơn thế, bởi, đó là ước mong của toàn Đảng, toàn dân, của bạn bè gần xa; nhà đầu tư vững tin đất lành Việt Nam, đại bàng về làm tổ chỉ là chuyện nay mai.

“Đặc biệt”

Đề cử bổ sung: Một số ủy viên Trung ương khóa 12 thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa 13, một số nhân sự lần đầu thuộc trường hợp "đặc biệt" tham gia ủy viên Trung ương chính thức, ủy viên Bộ Chính trị thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa 13.

Các trường hợp “đặc biệt” đều được thông qua với số phiếu tập trung rất cao. Những con người “đặc biệt”, trọng trách “đặc biệt”, niềm tin “đặc biệt”.

Đường đến thành công Đại hội 13
Các đại biểu dự bế mạc hội nghị Trung ương lần thứ 15. Ảnh: TTXVN

Chọn nhân sự cho Đảng, vấn đề khó, ở Trung ương khó hơn nhiều. Thành công của hội nghị Trung ương 15 kết tinh từ sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị trong việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng 13.

Hành trình đó góp phần quan trọng trui rèn cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ giữ nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến cơ sở nói riêng. Mâu thuẫn là quy luật, chỉ khi một lòng vì dân, vì nước, đặt lợi ích đất nước làm tối thượng mới thống nhất các mâu thuẫn, tạo nền tảng cho sự phát triển thẳng thắn, trách nhiệm, dân chủ, đồng lòng.

“Đặc biệt” còn nhấn mạnh đến sự dấn thân đảm nhận trọng trách. Tài năng và đức độ của cán bộ cấp chiến lược, phẩm cách “đặc biệt” nghiêm ngặt, lèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến thắng lợi.

Mong đợi giờ G

Chỉ ít hôm nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra tại Hà Nội.

Kết quả hội nghị Trung ương 15 làm nức lòng người dân cả nước, Đảng thể hiện trọng trách của mình bằng trí tuệ, đạo đức, văn minh. Người dân cả nước chờ đợi giờ G. An toàn, an ninh cho đất nước, cho Đại hội 13 - trách nhiệm không của riêng ai. Hơn lúc nào hết, mỗi người, mỗi tổ chức, bằng những việc làm thiết thực - góp niềm tin dâng Đảng!

Quyết định cuối cùng thuộc về đại biểu dự Đại hội 13, nhưng với những gì đã và đang diễn ra thì tin vui Đại hội thành công tốt đẹp là chắc chắn!

Người dân cả nước cùng đất trời đang chuyển mình vào Xuân, hát khúc khải hoàn chào Đại hội.

TS Nguyễn Hoàng Chương

Động lực để phát triển hệ thống chính trị

Động lực để phát triển hệ thống chính trị

Trong hệ động lực phát triển hệ thống chính trị đổi mới nổi bật lên các động lực chủ yếu: bình đẳng, pháp quyền, dân chủ, minh bạch, phản biện, trách nhiệm, lòng tin.