Tuần Việt Nam trao đổi với 2 trong số các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng:

Cần có những đột phá  

Là đại biểu dự Đại hội Đảng, ông trông đợi sự kiện này sẽ có những đột phá mới như thế nào trong đường hướng phát triển đất nước nhiệm kỳ tới?

Với Đại hội Đảng, có hai việc quan trọng nhất là văn kiện và công tác nhân sự, trong đó công tác nhân sự là đặc biệt quan trọng “là then chốt của then chốt”.

Vì đường lối có đúng đến đâu mà nhân sự không mạnh, cán bộ không đáp ứng được yêu cầu thì đường lối cũng không thực hiện được , thậm chí có thể còn làm sai lệch.

Một điểm nhấn nổi bật của chủ đề Đại hội 13 là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước “xác định rõ hơn khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Nhân sự Đại hội và kỳ vọng của đại biểu
Ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị: Một điểm nhấn nổi bật của chủ đề Đại hội 13 là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Ảnh: Phạm Hải

Dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng không chỉ xác định đường hướng cho nhiệm kỳ tới mà còn cũng xác định mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao.

Để đạt được những mục tiêu này chắc chắn cần có những đột phá, đặc biệt là trong hoàn thiện thể chế mà trước hết là: Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Dự thảo văn kiện cũng nhấn mạnh 2 yếu tố toàn diện và đồng bộ trong hoàn thiện thể chế. Muốn vậy theo tôi cần thay đổi cả tư duy và phương thức xây dựng luật. Đó là cơ quan chuyên trách của Quốc hội đảm nhận chứ không để các bộ ngành chủ trì như hiện nay. Có như vậy mới đảm bảo được tính chuyên nghiệp và nhất là sự độc lập trong công tác vô cùng quan trọng này.

Tóm lại, đột phá ở tư duy hay hành động thì cần bám sát tư tưởng chủ đạo về chiến lược tổng thể phát triển đất nước đã nêu tại dự thảo báo cáo chính trị. 

Công tác nhân sự có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ quyết định thành công của Đại hội, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của từng địa phương, đơn vị và cả nước trong suốt nhiệm kỳ. Ông mong đợi gì vào Đại hội lần này, đặc biệt vào các ủy viên TƯ mà Đại hội sẽ bầu ra cho nhiệm kỳ mới? 

Sự trông đợi của tôi cũng không có gì hơn là Đại hội lần này sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tài, đủ tầm, luôn biết đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, từ đó định hướng phát triển đất nước với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc.  

Không chỉ riêng tôi mà tuyệt đại đa số đại biểu tham dự đều hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng cũng như những mong muốn cho nhân dân, Tổ quốc và dân tộc. Theo tôi, các đại biểu cần sáng suốt lựa chọn những người đủ tâm, đủ tầm, đủ tài đủ đức để bầu vào Ban chấp hành Trung ương lần này và dựa trên Đề án nhân sự để chọn lựa.

Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực đột phá của đất nước trong thời kỳ hội nhập, tiếp đến là bộ máy đủ mạnh để lãnh đạo đất nước.

Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập và cải cách mạnh mẽ về thể chế cũng như nguồn nhân lực, đặc biệt là cách mạng 4.0. Để đưa đất nước tiến bộ và phát triển hơn thì yếu tố con người là quyết định. Chúng ta cần cân nhắc, suy nghĩ và nghiên cứu kỹ Đề án nhân sự cũng như hồ sơ cá nhân để lựa chọn những người đủ phẩm chất, năng lực, đủ tâm, đủ tầm đủ tài như tôi đã đề cập, lựa chọn những người quan tâm về đời sống của người dân, đặt mục tiêu chăm lo hạnh phúc của nhân dân lên trên hết.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình:

Hành động mạnh mẽ vì sự phát triển của đất nước  

Đại hội 13 của Đảng được tiến hành vào thời điểm đất nước ta trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

Nhân sự Đại hội và kỳ vọng của đại biểu
Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình: Đảng đã có những bước chuẩn bị công tác nhân sự rất bài bản, công phu và khoa học. Ảnh: Hoàng Minh

Đại hội sẽ là một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, vì vậy đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước dõi theo với niềm tin tưởng, kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách lớn để đưa đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, vững vàng hơn.

Tuy nhiên, tôi cũng có phần băn khoăn, lo lắng: Đảng ta sẽ lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo thế nào để đủ sức gánh vác nhiệm vụ cách mạng to lớn mà lịch sử giao phó? Các phần tử xấu, cơ hội, thù địch, phản động cũng nhân dịp này tìm mọi cách xuyên tạc, tung tin, tác động, chia rẽ nội bộ ta, nhất là lợi dụng việc giới thiệu nhân sự, công tác bầu cử để xuyên tạc.

Chính vì thế, Đảng ta đã có những bước chuẩn bị công tác nhân sự rất bài bản, công phu và khoa học, có quy chế, quy định chặt chẽ, đồng bộ ở tất cả các khâu, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần chủ đạo: “Vừa có đức vừa có tài”.

Là một đại biểu, tôi mong muốn Đại hội cần hết sức sáng suốt lựa chọn Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có đủ bản lĩnh chính trị, đạo đức và năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Những người tham gia vào Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước phải thực sự có đức, có tài, có tâm và có tầm; đồng thời, đây cũng phải là những người tiêu biểu cho đạo đức của Đảng, dám quyết và hành động mạnh mẽ vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc và đó cũng là những người tôi sẽ bầu tại Đại hội.

Hiền Anh - Thái An

Người dân và Đại hội Đảng

Người dân và Đại hội Đảng

Cứ 5 năm lại một lần Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa quan trọng cho mọi tổ chức đảng và các đảng viên.