Thanh tra một huyện, đoàn thanh tra nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng, trong đó trưởng đoàn chiếm đoạt 1,315 tỷ đồng; với những cuộc điện thoại ra điều kiện, ngã giá, ép uổng, rồi… phong bì cho vào tủ.

'Học giá' từ cuộc thanh tra lộ ra vụ hối lộ lớn
Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Xây dựng


Trước hết, hoan nghênh cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lật mặt nhóm người thoái hóa, biến chất, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng… to! Qua những gì báo chí đưa tin về vụ việc, có thể thấy, nhóm người trong đoàn thanh tra Bộ Xây dựng về huyện Vĩnh Tường, bất chấp quy định, việc thực thi công vụ, với họ là mua bán. Dường như, đây không phải lần đầu họ “làm luật” kiểu ấy?

Thứ hai, tuyển dụng vào cơ quan thanh tra đã khó, vào bộ phận phòng chống tham nhũng của cơ quan thanh tra - lựa chọn nghiêm ngặt hơn. Người dân nếu có bức xúc, một trong những cơ quan họ trình bày, đề đạt nguyện vọng là thanh tra. Bộ chủ quản khi chọn nhân sự đối với một cơ quan luôn đối mặt với thách thức, cả bên ngoài và trong mỗi người, có thấu cảm không? Thanh tra viên, lãnh đạo thanh tra của bộ phận phòng chống tham nhũng (thanh tra Bộ Xây dựng), lựa chọn thế nào đây? Quy trình thực hiện ra sao?

Thứ ba, xây dựng là lĩnh vực nóng đối với quản lý chuyên ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương, là vấn đề mà gia đình và tổ chức có nhu cầu, trong đó, có lúc, có nơi thật sự cần kíp. Đúng, sai mong manh bởi nhận thức, thói quen, hiểu biết pháp luật nông cạn. Thanh tra về, lý - tình cân phân, đòi hỏi mực thước liêm sỉ và tự trọng của cán bộ làm công tác thanh tra. Cùng với tự rèn luyện là bồi dưỡng, giáo dục của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan - việc này tiến hành như thế nào?

Xảy ra việc đau lòng, thuộc cấp tra tay vào còng, người dân bức xúc, hoài nghi, làm tổn thương danh dự của Đảng, Nhà nước - lỗi này, lãnh đạo thanh tra Bộ Xây dựng, cấp trên, có vô can? Nếu không đứng ở khu vực dành cho bị cáo thì đứng ở đâu đối với tòa án lương tâm?

Thứ tư, khi giao nhiệm vụ thanh tra, công việc cụ thể, thẩm quyền đến đâu, lãnh đạo có quán triệt với anh em (về cơ sở) đầy đủ và nghiêm khắc hay không? Tham nhũng lên đến tiền tỷ, có chăng lợi ích nhóm? Hãy xem, đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng về Vĩnh Tường, công nhiên thanh tra những nội dung không thuộc thẩm quyền, do đâu và vì ai? Giờ đây, khi những người này đang gặm nhấm trong trại tạm giam, lãnh đạo trực tiếp và cấp cao hơn, rồi sao?

'Học giá' từ cuộc thanh tra lộ ra vụ hối lộ lớn
Trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường, nơi cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản hành vi vòi tiền của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng, tháng 6/2019

Thứ năm, định kỳ, công tác thanh tra có sơ kết, tổng kết, bên cạnh báo cáo, việc thẩm định để giám sát, kiểm tra (các báo cáo) có thực hiện không, kết quả như thế nào? Thuộc cấp làm tốt, được khen thưởng; xử lý những hạn chế, yếu kém, có - không? Nếu làm đến nơi đến chốn, anh em có đến nỗi phải vào trại tạm giam, chờ ngày ra tòa xét xử?

Thứ sáu, thanh tra nhằm lặp lại trật tự, kỷ cương trên lĩnh vực mà bộ, ngành có chức năng quản lý, góp phần thực hiện nghiêm minh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Về thanh tra cơ sở, mục đích bao trùm là giúp cá nhân, tổ chức nhận ra sai sót, biết - hiểu và điều chỉnh để việc chung, việc riêng vẹn toàn. Trong bối cảnh đất nước đổi mới, thanh tra nói chung, thanh tra Bộ Xây dựng nói riêng, đã - đang - sẽ thay đổi như thế nào với trọng trách được giao?

Đồng chí, đồng nghiệp sai nhỏ - lãnh đạo buồn; sai nghiêm trọng - lãnh đạo day dứt, đớn đau. Thời gian tới, để nỗi đau không còn, lãnh đạo thanh tra Bộ Xây dựng làm gì, người dân muốn biết!

Giá cho một cuộc thanh tra hơn 2 tỷ đồng - xót xa lắm, những đồng tiền tội lỗi, gia đình, cơ quan, cộng đồng khi hay tin đều rơi vào vùng xoáy cảm xúc. Tới đây, để thay đổi tích cực cần cùng nhau hướng thiện, bắt đầu từ lãnh đạo. Giá ấy chỉ có thể mua bằng phẩm cách của cán bộ lãnh đạo, quản lý. “Học giá” từ một cuộc thanh tra là thế đó.

Hà Giang

Nếu nghi án Tenma hối lộ là thật thì ‘ăn 1 nhưng phá 10’

Nếu nghi án Tenma hối lộ là thật thì ‘ăn 1 nhưng phá 10’

Theo Vụ trưởng Pháp chế, Thanh tra Chính phủ Đinh Văn Minh, nếu nghi án công ty Tenma đưa hối lộ cho các cán bộ thuế, hải quan Bắc Ninh là sự thật thì tệ quá, vì “ăn 1, phá 10”.