- Hãy cùng tham gia Diễn đàn “Vì Việt Nam hùng cường” của chúng tôi bằng những bài viết, những góp ý trong tất cả các lĩnh vực nhằm khơi thông tiềm năng, cổ vũ niềm tin của cộng đồng vào tương lai đất nước.

Thưa quý vị độc giả,

Việt Nam đã luôn là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong vòng vài thập kỷ qua, đưa tỷ lệ đói nghèo từ gần 60% những năm đầu thập kỷ 90 xuống còn một con số ngày nay.

Cùng với việc phê chuẩn các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, với cam kết hội nhập quốc tế sâu rộng, chúng ta đang phấn đấu đi theo chiều hướng đạt tới những giá trị tiến bộ, phổ quát của nhân loại.

Đó là động lực, là môi trường phát triển đưa đất nước đến thịnh vượng và văn minh.

Song, nhìn lại mình, chúng ta vẫn còn nghèo nàn và lạc hậu; người dân và doanh nghiệp còn phải chịu bao rào cản để đi tới thành công; và đất nước vẫn đang đối diện với bao khó khăn để vượt lên mức nhập trung bình khá. Nguy cơ tụt hậu vẫn đang hiện hữu.

Dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn rất nhiều thách thức cả chủ quan lẫn khách quan, trong tư duy, trong chính sách và trong cuộc sống. Điều đó đang ngăn cản các cá nhân và tập thể, người dân và doanh nghiệp phát huy những phẩm chất, giá trị khác biệt, khai thác tiềm lực, làm giàu cho bản thân và đóng góp xây dựng đất nước.

Làm sao để giải phóng khối năng lượng, cả vật chất lẫn tinh thần vì sự phát triển?

Diễn đàn: Vì Việt Nam hùng cường
Hãy tham gia Diễn đàn "Vì Việt Nam hùng cường" trên Tuần Việt Nam/VietNamNet

Trong bối cảnh đó, với sứ mệnh của mình, chúng tôi nghĩ rằng, báo chí cần truyền cảm hứng khơi nguồn khát vọng sáng tạo và cống hiến trong từng bạn đọc, trong mỗi người dân, sao cho những nguồn năng lượng tích cực phải được phát huy. Báo chí cần khơi dậy những cảm hứng trong mỗi cá nhân, những khát vọng trong từng tâp thể, lan tỏa thành dòng chủ lưu thúc đẩy phát triển.

Báo chí, với sứ mệnh của mình, không thể khác, phải tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin và thổi bùng ngọn lửa khát vọng về một Việt Nam hùng cường.

Với quan điểm đó, Tuần Việt Nam mở diễn đàn “Vì Việt Nam hùng cường” với mong muốn thu hút được sự tham gia, đóng góp ý kiến của tất các bạn độc giả về các giải pháp phát triển đất nước. Chúng tôi khuyến khích những bài viết thuộc mọi lĩnh vực như kinh tế, cải cách môi trường kinh doanh, cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục, văn hóa,…

Chúng tôi mong muốn nhân được những bài viết có tư duy gợi mở, đột phá, giải đáp hàng loạt câu hỏi, ví như: Vì sao cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là cách mạng về chính sách hơn là cách mạng về công nghệ? Làm sao để khai phóng được tài nguyên vô tận trong bộ não người Việt Nam? Làm sao để tăng năng suất lao động? Làm sao để quản lý phải phục vụ cho phát triển? Đâu là những chính sách đang gây cản trở cho tinh thần kinh doanh của người dân?...,vân vân…

Hy vọng những nội dung, bài viết tham gia Diễn đàn sẽ được tiếp thu trong quá trình thiết kế chính sách tới đây. 

Hãy cùng tham gia Diễn đàn “Vì Việt Nam hùng cường” của chúng tôi bằng những bài viết, những góp ý trong tất cả các lĩnh vực nhằm khơi thông tiềm năng, cổ vũ niềm tin của cộng đồng vào tương lai đất nước.

Tin, bài xin gửi về email: tuanvietnam@vietnamnet.vn; thuha.nguyen@vietnamnet.vn; tugiang.hoang@vietnamnet.vn

Tuần Việt Nam/VietNamNet