TuanVietNam
>>

Tiêu điểm

Đâu là bản chất vụ xử lý sông Tô Lịch?icon
Đâu là bản chất vụ xử lý sông Tô Lịch?
icon
 - Điều quan trọng là người Nhật phải cho biết và Thành phố phải hỏi đến cùng: công nghệ này đã áp dụng ở đâu, chi phí ra sao, tiêu thụ điện năng thế nào, cùng ước tính chi phí ở sông Tô Lịch và diện tích cần thiết...
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị