Hai khách mời tham gia tọa đàm: Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, người có 7 năm đảm nhiệm vị trí Trưởng đoàn quan chức cấp cao ASEAN Việt Nam; GS.TS Phạm Quang Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tuần Việt Nam

Vắc xin cho Hà Nội

Vắc xin cho Hà Nội

Lời nói của ông Chu Ngọc Anh là tự đáy lòng của ông và nhiều người dân Hà Nội. Người dân và doanh nghiệp ở Thủ đô đã phải áp chỉ thị 15, 16 rất sớm để tự bảo vệ và chia lửa với nhiều địa phương.