TuanVietNam
>>

Gặp gỡ - Đối thoại

Quốc hội Nga thông qua dự thảo luật ngăn chặn Twitter, Facebook và YouTube

icon
Dự thảo này nhằm chống lại sự kiểm duyệt đối với truyền thông Nga của một số nền tảng mạng xã hội lớn xuất xứ từ Mỹ.  
 
 
video box
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị