Ngày 1/12 là sinh nhật nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, về người đồng chí của mình, để thêm một góc nhìn từ một người đã sát cánh cùng ông.