- Cùng với diễn biến tác động xấu về mặt tư tưởng, thực trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã, đang và sẽ tiếp tục tục làm suy giảm lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng, với chế độ, tạo điều kiện để các thế lực thù địch, phản động tăng cường các hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự.

LTS:  Tuần Việt Nam giới thiệu tiếp trích đoạn Chương VII, cuốn sách ông Trần Đại Quang viết về an ninh mạng. Tiêu đề do Tuần Việt Nam đặt lại. Mời quý vị theo dõi. 

Ông Trần Đại Quang bàn về lợi ích quốc gia trên không gian mạng

CHƯƠNG VII: BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH QUỐC GIA TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng

Thế giới kết nối mà không gian mạng tạo ra với những thách thức mang tính toàn cầu đã tác động sâu sắc đến nguồn lực phát triển quốc gia. Vì thế, chiến lược bảo vệ an ninh mạng phải được xem như một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển quốc gia. 

Bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, với quan điểm đây là cuộc đấu tranh của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là một bộ phận trọng yếu của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

 Đây là quan điểm, tư tưởng cơ bản, xuyên suốt, là vấn đề có tính nguyên tắc quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Trong đó, Đảng lãnh đạo về chính trị, tư tưởng, đường lối, chiến lược về quốc phòng, an ninh; lãnh đạo, định hướng về tổ chức, xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng; lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng.

Muốn phát huy được vai trò lãnh đạo, trước hết, cấp ủy, chính quyền các cấp phải nhận thức đúng đắn về tình hình an ninh mạng, tội phạm mạng trong nước và thế giới, cũng như những nguy cơ đe dọa an ninh mạng Việt Nam và đối với cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, an toàn mạng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, lâu dài. Đồng thời, chú trọng chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét; gắn kết chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với tích cực tấn công trong các giải pháp phòng, chống vi phạm và tội phạm mạng, tạo sức đề kháng trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu.

Chú trọng công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động phòng ngừa, hạn chế những sơ hở, thiếu sót, không để các thế lực thù địch, phản động và các loại đối tượng lợi dụng xâm nhập hệ thống thông tin, thu nhập, chiếm đoạt bí mật nhà nước, thông tin nội bộ gây phương hại đến an ninh quốc gia, lợi ích của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nước, quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi làm mất an ninh, an toàn thông tin; lộ, lọt bí mật nhà nước, thông tin nội bộ hoặc lợi dụng bí mật nhà nước, thông tin nội bộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Kết hợp chặt chẽ An ninh với Quốc phòng

Trước đây, tư duy về bảo vệ Tổ quốc của chúng ta chủ yếu tập trung vào các giải pháp quân sự, chuẩn bị để đánh thắng chiến tranh xâm lược. Nhiệm vụ quốc phòng ngày nay không chỉ nhằm chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia mà còn phải gắn chặt với yêu cầu bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại, khoa học, công nghệ, văn hóa, xã hội nhằm bảo đảm sự phát triển ổn định lâu dài của đất nước. Tư duy về quốc phòng và an ninh có sự phát triển, gắn quốc phòng với an ninh, gắn xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ, nhất là công nghệ thông tin đã tác động sâu sắc đến chiến lược, chiến thuật và nghệ thuật quân sự, làm xuất hiện các loại hình chiến tranh mới. Nghiên cứu một số cuộc chiến tranh gần đây trên thế giới (từ chiến tranh Ỉraq năm 2003 đến nay), số đông học giả quân sự, các nhà chiến lượt quân sự đều thống nhất cho rằng tác chiến mạng là loại hình tác chiến hiện đại. Trên thực tế, các quốc gia ngày càng chú trọng đến tác chiến mạng, thực hiện các công trình nghiên cứu và xây dựng học thuyết, thay đổi tư duy quân sự và tổ chức trang bị quân đội. Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cũng xác định, chiến tranh mạng là hình thái chiến tranh mới.

Chiến tranh hiện đại không chỉ xảy ra trên đất liền, trên không, trên biển, mà còn xảy ra cả trong không gian mạng do toàn bộ hệ thống tác chiến hiện đại đều được xây dựng trên cơ sở máy tính, mạng máy tính và hệ thống vệ tinh. 

Tại cuộc họp với Tổng thống Israel ngày 19/6/2013, Tướng Yair Cohen, Chỉ huy đơn vị 8200 thuộc Bộ Quốc phòng Israel khẳng định: “Yếu tố quyết định thắng thua trong cuộc chiến tranh tương lai không dựa vào máy bay và trọng pháo mà dựa vào thao tác trên bàn phím, dựa vào bàn phím để điều khiển hệ thống mạng và các trang bị tác chiến hiện đại, qua đó thực hiện tấn công hủy diệt hệ thống tác chiến và trận địa tác chiến của đối phương”. Giới phân tích quân sự cho cho rằng, khi chiến tranh xảy ra, trước hết phải tiêu diệt hệ thống vệ tinh và làm tê liệt mạng máy tính đối phương. Do đó, Mỹ và Trung Quốc đang nghiên cứu, thử nghiệm các phương án tiêu diệt hoặc bắt giữ vệ tinh để vô hiệu hóa khả năng tác chiến của đối phương [1].

Đối với Việt Nam, mức độ phụ thuộc vào không gian mạng ngày một gia tăng tỷ lệ thuận với nguy cơ bị tấn công, chiếm đoạt, giám sát, điều khiển phục vụ ý đồ của đối phương. 

Nghị quyết số 28-NQ/TƯ về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cũng khẳng định, nguy cơ chiến tranh mạng và mất an ninh thông tin ngày càng tăng. Khi xảy ra xung đột vũ trang, đối phương hoàn toàn có khả năng tấn công vào các hệ thống SCADA của các nhà máy lọc dầu, nhà máy nhiệt điện, thủy điện, các kho, đường ống xăng, dầu, các giàn khoan thăm dò, sân bay, bến cảng…, nhằm làm gián đoạn hoạt động hay gây cháy, nổ, làm thiệt hại về con người, tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh năng lượng của Việt Nam; sử dụng vũ khí mạng để vô hiệu hóa và làm sai lệch hoạt động của các khí tài quân sự hiện đại vận hành bằng công nghệ thông tin, như tàu ngầm, máy bay chiến đấu và các hệ thống tên lửa phòng thủ thế hệ mới…, tấn công chiếm quyền điều khiển các hệ thống kiểm soát không lưu và đảm bảo an toàn hàng không.

Để ngăn chặn kịch bản trên xảy ra, phải nhận thức rõ bảo đảm an ninh mạng là một bộ phận quan trọng, không thể tách rời của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, gắn kết nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia với nhiệm vụ quốc phòng. Chúng ta phải triển khai ngay các giải pháp tổng thể, đồng bộ để bảo vệ an ninh mạng quốc gia, khẩn trương nghiên cứu và có giải pháp hiệu quả phòng, chống chiến tranh mạng, chiến tranh điện tử, chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao, chiến tranh thông tin. 

Đồng thời, phải tăng cường quản lý nhà nước về an ninh thông tin, an ninh không gian mạng quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng để bảo vệ vững chắc các cơ sở hạ tầng quân sự, mục tiêu trọng yếu; có chiến lược phát triển nhân lực công nghệ thông tin trọng lĩnh vực quốc phòng, an ninh; đầu tư trọng điểm xây dựng các đơn vị anh hùng, an ninh; đầu tư trọng điểm xây dựng các đơn vị an ninh mạng, tác chiến điện tử đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ quốc gia trên không gian mạng, sẵn sàng ứng chiến khi có chiến tranh xảy ra.

Mở rộng quan hệ đối ngoại

Không gian mạng và các thách thức từ không gian mạng là vấn đề toàn cầu, an ninh mạng, chiến tranh mạng, gián điệp mạng, khủng bố mạng, tội phạm mạng là mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế và không một quốc gia đơn lẻ nào có thể giải quyết triệt để. Do đó, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên không gian mạng cần được đặt trong nhận thức về tính toàn cầu, tranh thủ sức mạnh quốc tế, kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích quốc tế thông qua mở rộng quan hệ hợp tác nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định, cùng phát triển. Nhiệm vụ này cần triển khai song song theo cả hai hướng, ngoại giao (ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân) và hợp tác an ninh, tình báo.

Về ngoại giao, đây là hướng mang tính phòng ngừa chủ động, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển không gian mạng, giảm thiểu tối đa các tác nhân gây hại. Hướng này không tách rời chủ trương của Đảng và Nhà nước là triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đưa quan hệ với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, các nước ASEAN, các nước lớn, các nước bạn bè truyền thống đi vào chiều sâu, ổn định, vững chắc và thiết thực. 

Chủ động, tích cực tuyên truyền các thành tựu về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo và đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, vu cáo của các thế lực thù địch, phản động can thiệp vào công việc nội bộ của ta. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các kênh đối thoại về nhân quyền song phương, đa phương và kênh đối thoại II (giữa các viện nghiên cứu, các chuyên gia, các học giả…) với các tổ chức chính trị, xã hội của các nước. 

Tăng cường mạnh mẽ sự hiện diện của Việt Nam tại các cơ chế đa phương. Chủ động, tích cực tham gia và đóng góp vào các diễn đàn, tổ chức quốc tế và khu vực, nhất là trên những lĩnh vực Việt Nam có lợi thế, những vấn đề trực tiếp liên quan đến an ninh, phát triển, lợi ích chiến lược của Việt Nam. 

Phối hợp chặt đối ngoại nhà nước, đối ngoại Đảng và ngoại giao nhân dân. Tiếp tục dành sự ưu tiên cao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế, đối ngoại, mở rộng thị trường, tranh thủ vốn, công nghệ cho sự nghiệp phát triển đất nước, tạo lập lợi ích đan xen với các đối tác.

Về an ninh, tình báo, cần chủ động mở rộng hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh mạng, tiếp thu những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh mạng của các nước trên thế giới phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; thúc đẩy quan hệ hợp tác với các cường quốc về công nghệ thông tin, như Trung Quốc, Nga, Mỹ, Ấn Độ, Israel… để tìm hiểu kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh thông tin, bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống mạng thông tin quốc gia, giám sát mạng, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng. Đồng thời, chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách bảo đảm an ninh thông tin phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. 

Tích cực tham gia các hiệp định, các thỏa thuận giữa các nước trong khu vực và trên thế giới về đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tăng cường các kênh tiếp xúc với cơ quan an ninh, tình báo các nước và tranh thủ các cuộc đối thoại chính thức tại các diễn đàn quốc tế để bạn bè quốc tế hiểu thêm về Việt Nam, phản bác những luận điệu vu cáo, xuyên tạc tình hình kinh tế, chính trị trong nước của các thế lực thù địch, phản động.

Giữ vững an ninh tư tưởng, văn hóa, phản kích các luận điệu sai trái, thù địch

Hoạt động phá hoại tư tưởng trên không gian mạng của các thế lực thù địch, phản động diễn ra với quy mô ngày càng lớn, phạm vị ngày càng rộng, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, đang tác động mạnh đến tư tưởng, nhận thức, tình cảm của một bộ phận quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên. Trong khi đó, công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, còn có những hạn chế, yếu kém. 

Công tác quản lý báo chí, xuất bản, nhất là báo điện tử, các trang mạng xã hội, blog còn bất cập, chưa theo kịp tình hình; chưa khắc phục, ngăn chặn được khuynh hướng “thương mại hóa”; hoạt động liên kết trong xuất bản thiếu chặt chẽ, tác động tiêu cực đến an ninh tư tưởng, văn hóa. Công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch còn hạn chế, chưa có có nhiều bài viết có tính lý luận và thực tiễn sâu sắc, tính thuyết phục cao. 

Công tác đào tạo, giáo dục, nhất là giáo dục chính trị, tư tưởng và việc sử dụng cán bộ, phóng viên, nhân viên ở một số cơ quan báo chí, xuất bản chưa được chú trọng trọng đúng mức, nhiều cơ quan báo chí, xuất bản chưa đào tạo, xây dựng được đội ngũ biên tập viên, phóng viên khá, giỏi tuyên truyền về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Tình hình trên đòi hỏi công tác tư tưởng văn hóa, phải không ngừng được đổi mới, tăng cường, tập trung vào những nội dung sau:

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, khắc phục tình trạng mơ hồ, mất cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động cũng như tâm lý, tư tưởng coi nhẹ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong cán bộ, đảng viên. 

Tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Chú trọng xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Xác định rõ vai trò, vị trí của văn hóa, coi văn hóa là sức mạnh “mềm” của mỗi quốc gia trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; không ngừng xây dựng, phát triển văn hóa, tạo nguồn lực tinh thần thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa. Kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại ấn phẩm, văn hóa phẩm đăng tải trên Internet, ngăn chặn ý đồ tác động quan điểm, tư tưởng, thù địch, để từng bước chuyển hóa về chính trị. Định hướng, động viên văn nghệ sĩ nêu cao trách nhiệm công dân và trách nhiệm người nghệ sĩ – chiến sĩ, chống các biểu hiện ảo tưởng, mơ hồ, hữu khuyên, mất cảnh giác, tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống các luận điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tiếp tục kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 và Nhóm chuyên gia các cấp; huy động, tổ chức đông đảo lực lượng trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị các cấp, chủ động và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, phản kích các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; sử dụng đa dạng các loại hình truyền thông, như truyền thông trên mạng thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình, tuyên truyền miệng qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, phổ biến tài liệu sinh hoạt chi bộ… Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là kỷ luật phát ngôn, ngăn chặn kịp thời những khuynh hướng, quan điểm lệch lạc. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại theo tinh thần Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 – 2020.

Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản

Quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo, định hướng kịp thời để báo chí thông tin, tuyên truyền có hiệu quả các vấn dề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Tăng cường quản lý Internet, các thiết bị kỹ thuật số, điện thoại di động, hạn chế, vô hiệu hóa các thông tin có nội dung phản động, thù địch tác động vào xã hội; xử lý nghiêm minh, kịp thời các vi phạm trên lĩnh vực báo chí, xuất bản; ngăn chặn xu hướng tư nhân hóa, thương mại hóa báo chí. Chấn chỉnh trật tự, kỷ cương, xây dựng cơ chế tổ cức, phối hợp trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, thông tin, tuyên truyền, góp phần tích cực vào việc bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc.

Chăm lo công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò, vị trí, tác dụng của tổ cức Đảng trong các cơ quan báo chí, xuất bản

Chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản; cán bộ, biên tập viên, phóng viên. Khai thác có hiệu quả các phương tiên truyền thông đại chúng trong việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hợp tác, hội nhập quốc tế. Tiếp tục mở rộng sóng phát thanh, truyền hình ra các nước; phát triển các loại hình truyền thông trực tuyến; đưa sách, báo có nội dung tốt ở trong nước phục vụ công chúng, nhất là đồng bào ta ở nước ngoài. Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại cần thiết để đảm bảo an ninh trên lĩnh vực truyền thông, tin học và các chương trình thu, phát truyền thanh, truyền hình của nước ngoài, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá ta.

Kết hợp chặt chẽ xây dựng và bảo vệ Đảng, chăm lo phát triển kinh tế- xã hội, phát huy thế trận lòng dân

Thực tế cho thấy, hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng, kích động biểu tình, phá rối an ninh, trật tự của các thế lực thù địch, phản động dưới nhiều chiêu bài khác nhau trên không gian mạng thời gian qua đã tác động đến một bộ phận quần chúng nhân dân, thậm chí lôi kéo được một số người vào hoạt động chống đối. 

Cùng với diễn biến tác động xấu về mặt tư tưởng, thực trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã, đang và sẽ tiếp tục tục làm suy giảm lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng, với chế độ, tạo điều kiện để các thế lực thù địch, phản động tăng cường các hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự. 

Bệnh quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc và yêu cầu, đòi hỏi chính đáng của người dân; tệ tham nhũng, lãng phí tiếp tục diễn ra với mức độ và tính chất nghiêm trọng; chủ nghĩa cá nhân với các biểu hiện vị kỷ, vụ lợi, vun vén cho bản thân và gia đình, vô trách nhiệm trong công việc; tình trạng bè phái, cục bộ, “lợi ích nhóm”, mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh phê bình; lối sống hưởng thụ, buông thả, sa đọa, lãng phí, thậm trí trụy lạc, thác loạn; kỷ cương, phép nước có nơi, có lúc bị buông lỏng, thực thi pháp luật chưa thực sự nghiêm minh…, tất cả những điều đó chẳng những chưa được khắc phục có hiệu quả, trái lại có chiều hướng gia tăng, đã tạo nên bất công, bất bình đẳng trong xã hội, làm nảy sinh những bức xúc trong nhân dân.

Những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống nêu trên đã tác động, gây ra những hậu quả xấu trên nhiều phương diện: làm thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân, làm tha hóa cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng xấu đến vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước; làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng và chế độ, cản trở công cuộc đổi mới của đất nước. Đây là một trong những nguy cơ, thách thức đe dọa sự ổn định chính trị, xã hội và sự tồn vong của chế độ mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã chỉ ra từ năm 1994 và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng đã xác định rõ.

Mục tiêu của các thế lực thù địch, phản động là thâm nhập phá hoại, làm suy yếu từng bước để Đảng tự biến chất, dẫn tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, xây dựng Đảng và bảo vệ Đảng thường xuyên là nhiệm vụ quan trọng của cách mạng Việt Nam trước mắt cũng như lâu dài. Phải bảo đảm Đảng luôn là lực lượng lãnh đạo duy nhất Nhà nước và xã hội như Hiếp pháp năm 2013 quy định.

Tập trung củng cố, xây dựng các tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; bảo đảm đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, chống biến chất, cục bộ, bè phái. Nâng cao tính giai cấp, tính tiền phong và tính chiến đấu của các tổ chức Đảng và của mọi đảng viên; không chấp nhận đa nguyên, đa đảng, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, đối trọng với Đảng và Nhà nước. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận.

Xây dựng và thực hiện thiết chế dân chủ theo hướng “dân biết, dân làm, dân kiểm tra”, tăng cường các hình thức dân chủ trực tiếp, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, trước hết là nội bộ Đảng, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang; đặc biệt coi trọng các biện pháp chống địch xâm nhập nội bộ, cài cắm nội gián, tác động chuyển hóa từ bên trong, nhất là chuyển hóa về đường lối, chính sách, pháp luật. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát hiện, xử lý kịp thời theo Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) đối với số đối tượng cơ hội chính trị, số có quan điểm tư tưởng trái với quan điểm của Đảng; thực hiện nghiêm túc nghị quyết trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, kiên quyết xử lý nghiêm khắc số cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước.

Chăm lo phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tiếp tục thực hiện các chương trình xóa đói, giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội, bảo đảm yên dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quản lý nhà nước theo kịp sự phát triển

Sự phát triển của không gian mạng là xu thế tất yếu, quan điểm xuyên suốt và nhất quán là quản lý phải theo kịp sự phát triển. Thực tế, không gian mạng thể hiện rõ nét đặc trưng của một xã hội ảo, phản ánh ngày càng toàn diện mọi mặt đời sống xã hội ở mức độ tự do hơn cho mỗi cá thể, do đó, công tác quản lý nhà nước càng phải coi trọng nhưng sẽ khó khăn, phức tạp hơn.

Do tính mở, tính đa chiều của không gian mạng, lợi ích và nguy cơ đan xen, các biện pháp cấm đoán cực đoan bằng hành chính và kỹ thuật chỉ mang lại hiệu quả hạn chế. Vì vậy, chính sách quản lý phải là sự kết hợp đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, bao gồm hành chính, kỹ thuật và tuyên truyền, giáo dục, trong đó tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người sử dụng Internet là giải pháp cơ bản, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, lâu dài. 

Hệ thống các văn bản pháp luật phải được bổ sung, điều chỉnh thường xuyên cho phù hợp với sự phát triển và yêu cầu quản lý, trong đó, cần tập trung quản lý chặt chẽ các loại hình thông tin trên mạng, đặc biệt là các mạng xã hội, trang thông tin điện tử, blog; có giải pháp hữu hiệu ngăn chặn các trang thông tin điện tử, blog có nội dung xấu, độc, tin nhắn rác; quản lý chặt chẽ thuê bao di dộng trả trước và dịch vụ 3G, 4G; có quy định cụ thể, rõ ràng, kiên quyết trong quản lý các dịch vụ thông tin xuyên biên giới, cũng như bảo đảm thực thi các cam kết về bản quyền và sở hữu trí tuệ[2] theo các cam kết, điều ước quốc tế và yêu cầu hội nhập, tính đến các cơ chế hợp tác quốc tế hiện có và đang xây dựng như Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO), Liên minh kinh tế Á – Âu, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)… Cùng với đó là nâng cao năng lực quản lý nhà nước cả về tổ cức bộ máy, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật. Thực hiện nghiêm túc công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, xử lý, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng.

Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, cần tạo ra nhiều dịch vụ hấp dẫn, lành mạnh về thông tin và giải trí để thu hút người sử dụng trong nước, giảm thiểu tác động tiêu cực của thông tin xấu, với cơ chế đặc thù khuyến khích tự nghiên cứu, phát triển, tập trung vào các dịch vụ như mạng xã hội, công cụ tìm kiếm và giải trí trực tuyến. Đồng thời, cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, phối hợp trách nhiệm giữa các cơ quan chức năng với các tổ chức, đoàn thể, giữa gia đình và nhà trường, giữa ý thức cá nhân với các phong trào mang tính cộng đồng hướng tới một môi trường văn hóa Internet lành mạnh, đóng góp ngày càng tích cực và hiệu quả vào sự phát triển của toàn xã hội.

Trần Đại Quang

Chú thích:

[1]: NHH, 17/12/2013, “Chiến tranh thời công nghệ cao”, Báo điện tử Tia sáng.

[2]: Thoả thuận và điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ:

-Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO): Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS).

-Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO): Công ước thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Công ước Stockholm); Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp; Hiệp ước hợp tác sang chế (PCT).

-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN): Hiệp định khung ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ.

-Điều ước quốc tế: Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với bố trí mạch tích hợp; Công ước Rome Bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng.

-Hiệp định song phương: Hiệp định song phương Việt – Mỹ (BTA).

Ông Trần Đại Quang bàn về lợi ích quốc gia trên không gian mạng

Ông Trần Đại Quang bàn về lợi ích quốc gia trên không gian mạng

Do mắc bệnh hiểm nghèo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần lúc 10h05 ngày 21/9/2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tuần Việt Nam xin trích đăng Chương 5 trong cuốn sách ông viết về an ninh mạng.

Việt Nam có cần thạc sĩ, tiến sĩ chống tham nhũng?

Việt Nam có cần thạc sĩ, tiến sĩ chống tham nhũng?

Có thật khu vực công muốn chống tham nhũng là được, chẳng cần đến nghiên cứu, chẳng cần đến thạc sĩ, tiến sĩ?    

Tham nhũng-thế lực thù địch, giặc nội xâm

Tham nhũng-thế lực thù địch, giặc nội xâm

Phải xem tham nhũng là một thế lực thù địch của nhân dân ta, đất nước ta, và Đảng ta.

Chống tham nhũng – cuộc chiến không khoan nhượng

Chống tham nhũng – cuộc chiến không khoan nhượng

Ngày 3/6/2016 là một ngày bình thường nhưng lại trở thành bước ngoặt trong cuộc chiến chống tham nhũng đang trở nên cao trào ở Việt Nam hiện nay.

Chống tham nhũng vào giai đoạn quyết liệt, không thể đảo ngược

Chống tham nhũng vào giai đoạn quyết liệt, không thể đảo ngược

Cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã bước sang giai đoạn quyết liệt, và đã có những kết quả tích cực, mang tính bước ngoặt.

Chống tham nhũng: Quan tham, xe sang Lexus và tiền mật

Chống tham nhũng: Quan tham, xe sang Lexus và tiền mật

Nhà nước sẽ phải tốn rất nhiều kinh phí để duy trì bộ máy chống tham nhũng để luôn “cập nhật” với thời đại.  

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực – ý chí, cách làm và hiệu quả

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực – ý chí, cách làm và hiệu quả

Cuộc chiến chống tham nhũng đã được cả xã hội đồng thuận đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chỉ đạo: “Cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, không ai có thể đứng ngoài được”

Cuộc chiến chống tiêu cực, tham nhũng: Làm đến cùng, không bỏ giữa chừng

Cuộc chiến chống tiêu cực, tham nhũng: Làm đến cùng, không bỏ giữa chừng

Những câu mà ý thơ như vận vào cuộc chiến chống tham nhũng hôm nay: Lúc leo lét bắt đầu nhóm lửa/ Biết bao nhiêu là sự khó khăn.../Khi lửa đà chắc chắn bén lên/ Thì mưa gió chi chi cũng cháy...

Khi đất đai bị quan tham nhũng hợp pháp

Khi đất đai bị quan tham nhũng hợp pháp

Đất đai, nhà công sản là sở hữu toàn dân đã bị những kẻ có quyền lực biến chất biến thành của tư qua những công văn đóng dấu "Mật", "Tuyệt Mật".