TuanVietNam
>>

Thông tin đa chiều

Biến cố và chuyện Bắc Giang thuyết phục ‘đại bàng’ tạm dừng sản xuất
icon
Tròn 1 tháng dồn sức, Bắc Giang hạ quyết tâm sẽ 'quét' Covid-19 khỏi tỉnh cuối tháng này. Tất cả chuẩn bị cho một “Bắc Giang đứng lên” sau thời gian hy sinh nhiệm vụ phát triển kinh tế để tập trung chống dịch.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị