TuanVietNam
>>

Thông tin đa chiều

Không công khai danh sách gian lận điểm thi là bao che, đồng lõaicon
Không công khai danh sách gian lận điểm thi là bao che, đồng lõa
icon
 - Những kẻ sửa điểm gian dối, tham nhũng, móc ngoặc, vi phạm pháp luật, cướp đi cơ hội của bao nhiêu người khác phải bị xử lý nghiêm minh, đúng luật pháp thì mới xác lập lại công bằng, lương tri và lấy lại niềm tin nơi dân chúng.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN