TuanVietNam
>>

Cây bút Tuần Việt Nam

Chuyện bổ nhiệm nữ Phó giám đốc Sở KH-ĐT Vĩnh Phúc
icon
Thêm một tin sốt dẻo nhân sự vào những ngày đầu năm mới. Báo chí hôm qua cùng đưa tin về sự kiện bà Trần Huyền Trang được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.
Phạm Mạnh Hùng
6 bài viết
Hoàng Việt
15 bài viết
TS Đinh Văn Minh
0 bài viết
Đỗ Thiện
2 bài viết
TS Đinh Văn Minh
10 bài viết
Hoàng Anh Tú
0 bài viết
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị