TuanVietNam
>>

Cây bút Tuần Việt Nam

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đồng tiền Việt Nam
icon
Họa sĩ Hồ Trọng Minh, một trong những họa sĩ có vinh hạnh vẽ mẫu đồng tiền Việt Nam cho biết, thế giới có 2 nhân vật được đưa vào tiền lúc còn sống với hình ảnh trực diện: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nữ hoàng Anh Elizabeth ll.
Phạm Mạnh Hùng
6 bài viết
Hoàng Việt
20 bài viết
TS Đinh Văn Minh
0 bài viết
Đỗ Thiện
2 bài viết
TS Đinh Văn Minh
11 bài viết
Hoàng Anh Tú
0 bài viết
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị