TuanVietNam
>>

Blog Tuần Việt Nam

Khi đại biểu đề xuất “phí chia tay”
icon
 -  Đem quy định 'phí chia tay' của bên Nhật cài cắm vào hệ thống pháp luật Việt Nam thì thành ra vô duyên, lạc lõng và rất phản cảm.
 
video box
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị