Là một vĩ nhân, một con người rất Người trong dòng chảy phức tạp của lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là bậc Thánh. Trước sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người yêu nước, sống cho dân, vì dân, và luôn biết đặt lợi ích cao cả của dân tộc lên trên hết.

Trên thế giới, nhiều quốc gia có khi hàng trăm năm mới xuất hiện một vĩ nhân. Hình ảnh của vĩ nhân luôn sống mãi trong lòng dân tộc, vì nhân dân trân trọng vĩ nhân là trân trọng một con Người, mà không phải là sùng bái một vị thánh. Đất nước ta có Hồ Chí Minh là vĩ nhân, Anh hùng dân tộc, là một con người như thế.

Bác Hồ: Thấu hiểu cả đối thủ để thêm bạn bớt thù

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với các đại biểu Liên Xô và nước ngoài dự Đại hội 22 Đảng Cộng sản Liên Xô. Ảnh: TTXVN

Một người yêu nước vì dân tộc và vì dân

Học tập tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin hãy để các giá trị đích thực sống mãi trong lòng dân.

Từ khi xuất hiện chủ nghĩa Mác, và đặc biệt là sau thế chiến thứ nhất, phong trào cộng sản khi đó nổi lên như một cơn cuồng phong của thời đại, mà đỉnh điểm là thắng lợi của Cách mạng Tháng 10 Nga (1917), Người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp (1920), đi Mỹ, đến Nga (1923) để tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, phá ách thực dân theo cách riêng và quan điểm riêng rất độc đáo của chính mình.

Năm 1930 Hồ Chí Minh (khi đó có tên gọi là Nguyễn Ái Quốc) tham gia thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Bằng trí tuệ cao minh, khả năng thủ lĩnh siêu phàm, tiên đoán chính xác thời thế, cộng với lòng yêu nước sắt đá và ý chí quyết tâm vô bờ, Nguyễn Ái Quốc đã thuyết phục những người yêu nước, phát động và lãnh đạo phong trào cách mạng ở Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến thắng lợi cuối cùng (9/1945).

Những năm tháng thăng trầm của cách mạng khi đó, người dân nhớ mãi hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mưu trí ra sao để đối phó với những thủ đoạn của Tàu Tưởng và Pháp, Nhật, đồng thời đoàn kết được toàn dân chống giặc đói, giặc dốt và ngoại xâm. Tại sao trong hoàn cảnh gieo neo như vậy, mà Người làm được điều ấy? Câu trả lời đúng nhất, vì Người là Hồ Chí Minh. Một con người rất thấu hiểu các giá trị văn minh, văn hóa, khôn ngoan và thấu hiểu cả đối thủ, để biết đối nhân xử thế thêm bạn, bớt thù.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân vật đặc biệt, có ảnh hưởng lớn đến tiến trình lịch sử Việt Nam, tổ chức cộng sản và thế giới hiện đại. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người theo chủ nghĩa cộng sản thuần túy hay một người theo chủ nghĩa dân tộc nhiệt thành? Sau cách mạng 8/1945 rất nhiều câu trả lời và tranh cãi xung quanh câu hỏi đó. Cho đến bây giờ có thể khẳng định Hồ Chí Minh trước hết là một nhà yêu nước, luôn đặt lợi ích dân tộc lên trên hết.

Trong những hoạt động đầu tiên ở nước ngoài, Hồ Chí Minh đã luôn hướng về mục tiêu lớn nhất là đòi quyền tự do, độc lập cho Việt Nam. Việc Hồ Chí Minh rời nước Nga về Trung Quốc thực sự làm những việc đó theo ý định và cách thức của mình.

Tư tưởng hòa hợp dân tộc

Nhưng tư tưởng hòa hợp dân tộc còn luôn là một nét điển hình trong tư duy và tính cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay sau cách mạng Tháng Tám một trong những việc quan trọng nhất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh làm đầu tiên, là trân trọng mời những nhân vật tiêu biểu của phía bên kia tham gia chấp chính với vai trò mà Chủ tịch rất khôn khéo gọi là cố vấn, thậm chí cố vấn tối cao như cựu hoàng Bảo Đại, linh mục chống cộng ở Phát Diệm Lê Hữu Từ, cựu Tổng đốc Thái Bình Vi Văn Định, cựu Thượng thư triều Nguyễn Ngô Đình Diệm vv… Sau này, mỗi người vì nhận thức, vì quyền lợi có những lối rẽ khác nhau nhưng tinh thần “hòa hợp dân tộc” của Hồ Chí Minh vẫn trở thành sức mạnh và lan tỏa cho đến ngày nay.

Học tập Hồ Chí Minh, chúng ta cần làm đúng theo Di chúc của Người. Vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định và ước mong: "Có độc lập mà dân không được ấm no, tự do và hạnh phúc, đất nước không  phát triển thì độc lập đó cũng không có nghĩa gì"? Điều đó, chứng tỏ Hồ Chí Minh rất tôn trọng nhân quyền, thấu hiểu quyền của con người cần thiết như cơm ăn, nước uống và không khí để thở. Vì cho dù đất nước độc lập, mà quyền con người không được tôn trọng, thì con người cũng không có hạnh phúc.

Học tập Hồ Chí Minh, phải hành động đúng, vì nhân dân, vì lợi ích cộng đồng, không vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, trục lợi vơ vét làm xói mòn niềm tin của người dân. Mỗi cán bộ có trách nhiệm phải biết nhìn lại mình, lời nói đi đôi với việc làm, nói được, làm được sẽ mang lại thành công, được nhiều người hưởng ứng và làm theo.

Thực hành tốt cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư sẽ rèn luyện, làm cho con người có những phẩm chất tốt, để "giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục".

Là một vĩ nhân, một con người rất Người trong dòng chảy phức tạp của lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là bậc Thánh. Trước sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người yêu nước, sống cho dân, vì dân, và luôn biết đặt lợi ích cao cả của dân tộc lên trên hết.

Tô Văn Trường