TP.HCM góp ý dự thảo Hướng dẫn "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" tại các tỉnh, thành phố của Ban Chỉ đạo Quố gia phòng, chống dịch Covid-19.

 

XEM ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY.

TP.HCM lý giải việc xin Thủ tướng áp dụng quy định riêng khi mở cửa kinh tế

TP.HCM lý giải việc xin Thủ tướng áp dụng quy định riêng khi mở cửa kinh tế

Do dự thảo hướng dẫn của Bộ Y tế về thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch Covid-19 có một số điểm chưa phù hợp với thực tiễn, nên TP.HCM xin Thủ tướng áp dụng quy định riêng.