Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký thay Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 23 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

Đây là gói hỗ trợ thứ 2 với tổng số tiền 26 nghìn tỉ đồng gồm 12 nhóm chính sách hỗ trợ. Trong đó, Quyết định nêu rõ từng đối tượng, điều kiện, thời gian, mức hỗ trợ với những thủ tục cụ thể kèm theo.

Mới bạn đọc xem: Toàn văn Quyết định 23 về gói hỗ trợ 26 nghìn tỉ đồng.