Theo đó, việc thực hiện kiểm soát triệt để, nghiêm ngặt, giãn cách xã hội đã có chuyển biến rõ rệt; người dân ủng hộ, chấp hành và tham gia thực hiện từ đường phổ đến khu dân cư; lưu lượng phương tiện lưu thông giảm đến 90% so với trước đó.

Xem Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch ở TP.HCM.

 

Ban Thời sự

TP.HCM lên kế hoạch chi tiết đi lại từ ngày 1/10

TP.HCM lên kế hoạch chi tiết đi lại từ ngày 1/10

Sở GTVT TP.HCM vừa xây dựng dự thảo phương án tổ chức giao thông, áp dụng từ ngày 1/10 và đang lấy ý kiến các sở, ngành để trình UBND TP xem xét, ban hành.