Sau khi ban hành Nghị quyết 687 rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV, Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng ban hành Nghị quyết 688 về việc điều chỉnh số ứng cử viên và danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH khóa XV tại đơn vị bầu cử số 10, TP Hà Nội.

Mời bạn đọc bấm vào đây: Nghị quyết 688 điều chỉnh số ứng cử viên ĐBQH khóa XV của Hà Nội

 

VietNamnet

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử ĐBQH

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử ĐBQH

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chấp thuận cho rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ra khỏi danh sách bầu cử ĐBQH khóa XV.