CÔNG ĐIỆN
Về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tình hình dịch bệnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt đến ngày 01/5/2021 trên địa bàn huyện Lý Nhân đã ghi nhận thêm các ca dương tính với SARS-CoV-2; để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, dập dịch triệt để, không để bùng phát trong cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Đối với huyện Lý Nhân

a) Tổ chức thực hiện nghiêm các Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện các biện pháp cách ly xã hội đối với xã Đạo Lý từ 13h00 giờ ngày 01/5/2021 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người đối
với xã Bắc Lý, xã Chân Lý từ 13h00 giờ ngày 01/5/2021 theo Chỉ thị 15/CTTTgngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện của địa phương, đơn vị.

b) Dừng hoạt động: Các nhà hàng, quán ăn, uống; các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, cắt tóc, gội đầu, spa, làm đẹp trên địa bàn huyện Lý Nhân từ 13h00 ngày 01/5/2021 đến khi có thông báo mới.

c) Chủ động phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnhvà các đơn vị liên quan thần tốc truy vết, dập dịch triệt để theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công điện số 578/CĐ-BYT ngày 29/4/2021. Thông tin, tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn huyện Lý Nhân hạn chế tiếp xúc, di chuyển trong và ngoài địa bàn huyện để phòng, chống dịch.

 

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm công văn số 1017/UBND-KGVX ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Yêu cầu nhân dân tạm dừng tổ chức đám cưới, đám hỏi, các buổi tiệc liên hoan, gặp mặt...và các hoạt động tập trung đông người; hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại các đám hiếu và phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K.

b) Bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Công an tỉnh, các địa phương chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

c) Tăng cường thông tin, tuyên truyền rộng rãi, kịp thời, dễ hiểu về tình hình diễn biến dịch, các quy định, biện pháp phòng, chống dịch. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch tại các địa phương, cơ sở.

d) Rà soát, hoàn thiện các kịch bản, phương án cụ thể và các điều kiện bảo đảm thực hiện kịch bản của cơ quan, đơn vị, địa phương đáp ứng các tình huống dịch bệnh Covid- 19 có thể xảy ra, không để bị động.

3. Đề nghị các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nêu cao trách nhiệm công dân, tự giác thực hiện tốt các yêu cầu, biện pháp, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 của chính quyền các cấp. Đặc biệt là yêu cầu 5K, khai báo y tế và thông tin cho các cơ quan chức năng về những trường hợp vi phạm quy định cách ly phòng, chống dịch. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện Công điện này./

CÔNG ĐIỆN CỦA UBND TỈNH HÀ NAM