UBND tỉnh Hải Dương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa ban hành văn bản số 586/BCĐ về việc thực hiện khai báo y tế, truy vết các truờng hợp F1.