Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Chỉ thị 04 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Chỉ thị nhằm nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tích cực góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Toàn văn Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác thu hồi tài sản.

 

VietNamNet

Yêu cầu hoàn thiện cơ chế xử lý tài sản ở nước ngoài do phạm tội mà có

Yêu cầu hoàn thiện cơ chế xử lý tài sản ở nước ngoài do phạm tội mà có

Ban Bí thư yêu cầu có cơ chế phát huy hiệu quả vai trò giám sát của nhân dân, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác tài sản bất minh.