Theo chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV khai mạc vào sáng 20/10, Chính phủ đã gửi đến Quốc hội 54 báo cáo và tờ trình về các lĩnh vực.

Trong đó có các báo cáo đánh giá đầy đủ, toàn diện về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Toàn văn báo cáo kinh tế xã hội Thủ tướng trình bày trước Quốc hội
Thủ tướng Phạm Minh Chính
 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước những nội dung chủ yếu về tình hình kinh tế xã hội.

Mời xem Toàn văn báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022.

Thủ tướng chia sẻ sâu sắc những mất mát mà nhân dân phải gánh chịu

Thủ tướng chia sẻ sâu sắc những mất mát mà nhân dân phải gánh chịu

Đảng, Nhà nước chia sẻ, cảm thông sâu sắc với những mất mát về người, vật chất và tinh thần mà nhân dân phải gánh chịu do đại dịch Covid-19 gây ra.