Tư liệu
>>

Toàn văn

Phát biểu của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại kỳ họp thứ 17 HDND TP
icon
VietNamNet xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại kỳ họp thứ 17 HDND TP nhiệm kỳ 2016 -2021.
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị