Thưa các đồng chí trong Ủy ban Quốc gia về CPĐT.

Trước hết, tôi thay mặt Chính phủ và các đồng chí trong Thường trực Ủy ban rất hoan nghênh các đồng chí trong Chính phủ, các bộ, các cơ quan đã dự phiên họp hôm nay. Nhiều đồng chí ở rất xa cũng về dự.

Cuộc họp lần này đánh giá kết quả một cách nghiêm túc, thẳng thắn, đồng thời cũng triển khai những nhiệm vụ chưa triển khai được để phục vụ Chính phủ điện tử (CPĐT); thực hiện phương hướng giai đoạn 2021 – 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã nêu, đó là đẩy mạnh, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu cách mạng công nghệ lần thứ tư vào mọi lĩnh vực đời sống, xã hội. Tinh thần của Nghị quyết đã nói như vậy. Nội dung rất nhiều vấn đề Ủy ban cần triển khai.

Ngoài phần đánh giá, tôi cũng nêu một số ý.

Theo Báo cáo của Liên Hợp quốc về CPĐT năm 2020, Việt Nam xếp 86/193 quốc gia, lãnh thổ, tăng 2 bậc so với năm 2018, tuy nhiên cũng thấp so với mục tiêu chúng ta đề ra. Qua đó thấy chúng ta có nhiều cố gắng trong xây dựng và phát triển CPĐT.

 

Tuy nhiên, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ 6 như năm 2018. Năm nước có vị trí cao hơn Việt Nam là Singapore, Malaysia, Thái Lan, Brunei, Philippines.

Đặc biệt chú ý, sự thăng hạng của một số quốc gia trong khu vực như Thái Lan từ 73 lên 57, Indonesia từ 107 lên 88, Campuchia từ 145 lên 124, Myanmar từ 157 lên 146. Liên hệ thì thấy bước tiến của chúng ta có tiến bộ, nhưng các nước cũng đang tiếp tục đẩy mạnh lộ trình CPĐT.

Việc chỉ số CPĐT của các nước trong khu vực tăng mạnh đồng nghĩa với môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo của các nước này tiếp tục tăng, là đối tượng cạnh tranh với nước ta trên các lĩnh vực, đặc biệt là thu hút đầu tư, thương mại, dịch vụ. Đây là thách thức lớn đối với chúng ta. Cần thấy rõ vấn đề này để có phấn đấu cao hơn.

Sáng nay tôi có cuộc nói chuyện với Thủ tướng Lào, Campuchia, và vừa làm việc với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Phải nói rằng tinh thần phấn đấu quốc gia về Chính phủ số của họ rất quyết liệt, cụ thể trong tất cả các lĩnh vực. Mình cũng phải chú ý cái này.

Trên tinh thần như vậy, tôi đề nghị các thành viên Ủy ban, các đại biểu, ngoài kết quả đạt được thì phát biểu tập trung vào 3 nội dung. Thứ nhất, phải nhận diện những tồn tại, hạn chế, vướng mắc làm cản trở việc xây dựng CPĐT ở nước ta, từ đó tìm đúng nguyên nhân để có giải pháp tốt, thiết thực, cụ thể. Thứ hai, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm để đẩy nhanh tiến trình xây dựng CPĐT trong thời gian tới. Thứ ba, thảo luận về các giải pháp để tăng cường chuyển đổi số quốc gia, giao dịch điện tử, phát triển nhiều sản phẩm chuyển đổi số sáng tạo “Make in Vietnam”.

Đây là dịp sơ kết 3 năm. Có nhiều sự đóng góp rất tốt. Ví dụ như cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhiều năm chúng ta chưa làm được, nay chúng ta đã làm được. Và một số việc khác nữa của các bộ, cơ quan.