Từ 0h ngày 9/7, toàn thành phố sẽ áp dụng Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19, thời gian thực hiện trong 15 ngày.

 

Xem chi tiết hướng dẫn TẠI ĐÂY.