Thanh tra Chính phủ (TTCP) mới đây ban hành thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế. Thời kì thanh tra từ năm 2014 đến 2018.