Tư liệu

Thông cáo báo chí kết quả công tác thanh tra quý I năm 2021 của Thanh tra Chính phủ
icon
Thanh tra Chính phủ có Thông cáo báo chí kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I và kế hoạch công tác Quý II năm 2021.
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị